09 ثور 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

حملات طالبان بر چند پوسته امنیتی در کنر دفع شد

حملات طالبان بر چند پوسته امنیتی در کنر دفع شد

کابل باختر 9 ثور وزارت دفاع ملی میگوید که حمله طالبان...

پیام تسلیت داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه

پیام تسلیت داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه

کابل باختر 9 ثور با ابراز تأسف و تأثر فراوان آگاهی...

پیام تسلیت و همدردی محمداشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان

پیام تسلیت و همدردی محمداشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان

کابل باختر 9 ثور با کمال تاسف اطلاع حاصل نمودیم ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

کابل باختر/ 6/ثور
بانک مرکزی مبلغ دوازده میلیون دالر امریکایی را ازطریق داوطلبی به فروش می رساند.
به گزارش آژانس باختر در یاداشت بانک مرکزی دراین باره آمده است
دافغانستان بانک دوازده میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی فردا  پنج  شنبه 7   ثورسالروان بطور لیلام بفروش میرساند.
ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را قبلاً طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار و مراکز زون های دافغانستان بانک تحویل نموده اند دعوت بعمل میاید تا دراین داوطلبی شرکت نمایند ، برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم روز تصفیه نمایند.
آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند ، میتوانند یکروز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل تذکر دانسته میشودکه تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یک مرتبه بطور نقده درمدت زمان معین تحویل بانک نمایند.
نوت :مزایده کنندگان نمیتوانند اضافه از سه فیصد از مجموعه مبلغ اعلان شده را تقاضا نمایند.

کابل باختر6/ثور
به اساس معلومات خان محمد باز رئیس اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل به آژانس باختر : ارزش شماری از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی صبح امروز از این قرار بود.
یک دالر امریکایی 67 افغانی و65 پول.
یک پوند انگلیسی 86 افغانی و10 پول.
یک یورو 73 افغانی و60 پول.
یک درهم امارات 18 افغانی و40 پول.
یک ریال سعودی 18 افغانی.
هزار روپیه پاکستانی 635 افغانی .
هزار روپیه هندی1040 افغانی .
هزار تومان ایرانی 17  افغانی و 80 پول.
یک روبل روسی 1 افغانی و 15پول.

کابل باختر/ 5/ ثور
سومین کنفرانس وضعیت کار و بار درافغانستان امروز درکابل برگزارشد.
طبق سروی کار وبار که توسط اتاق تجارت و صنایع افغانستان صورت گرفته است ، شرایط کارو بار درافغانستان دراخیر ربع سال 2016 میلادی درمقایسه با سال 2015 اندک بهبود یافته است ، اما این بهبود اندک است و شاخص های کار و بار درهمه بخش های سروی شده منفی میباشد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر ، درمحفل افتتاح کنفرانس ، خان جان الکوزی معاون اول اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت که اتاق تجارت و صنایع افغانستان درکنار سروی ربع وار وضعیت کار وبار درپایان هرسال موانعی راکه سبب کاهش کارو بار درپنج  زون عمده اقتصادی کشور میباشد ، سروی میکند و مشکل عمده درسراسر کشور به خصوص در پنج زون اقتصادی را نا امنی ، اخاذی ها در مسیر جاده ها و سیستم مالیاتی زیاد تشکیل میدهد.
دراین کنفرانس همایون رسا وزیر تجارت و صنایع ، معین وزارت کار ، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین ، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان درباره موضوعات کنفرانس سخنرانی کردند .
دراخیر کنفرانس به اتفاق آرا فیصله شد تا درگام نخست مشکل به رسمیت شناخته شودو بعداً برای رفع آن اقدام شود  کارکنفرانس عصر امروز پایان یافت .

کابل باختر/ 5/ثور
بانک مرکزی مبلغ دوازده میلیون دالر امریکایی را ازطریق داوطلبی به فروش می رساند.
به گزارش آژانس باختر در یاداشت بانک مرکزی دراین باره آمده است
دافغانستان بانک دوازده میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی فردا  چهار شنبه 6ثورسالروان بطور لیلام بفروش میرساند.
ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را قبلاً طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار و مراکز زون های دافغانستان بانک تحویل نموده اند دعوت بعمل میاید تا دراین داوطلبی شرکت نمایند ، برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم روز تصفیه نمایند.
آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند ، میتوانند یکروز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل تذکر دانسته میشودکه تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یک مرتبه بطور نقده درمدت زمان معین تحویل بانک نمایند.
نوت :مزایده کنندگان نمیتوانند اضافه از سه فیصد از مجموعه مبلغ اعلان شده را تقاضا نمایند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL