02 عقرب 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

صلاح الدین ربانی استعفا داد

صلاح الدین ربانی استعفا داد

کابل / اول عقرب/باختر صلاح الدین ربانی وزیرامورخارجه از سمت خود...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

کابل / اول عقرب /  باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ  ۱۴۹۰ دالرعرضه می شود.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تایید این خبر، امروز اول عقرب به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای الجزایری ۳۷۰۰  فی گرام مصری بیست ویک عیار ۸۸۰ مبلغ  ۳۶۰۰افغانی، کویتی بیست و یک عیار۸۸۰مبلغ ۲۹۵۰افغانی،  سنگاپوری۲۱ عیار ۷۹۰ بر۲۱ مبلغ ۲۹۵۰ افغانی، عربی  ۷۹۰ مبلغ ۲۹۰۰ افغانی، بحرینی ۷۹۰ مبلغ ۲۹۰۰، ایرانی ۷۰۵ مبلغ ۲۶۵۰افغانی و فی گرام طلای روسی ۵۸۵ مبلغ ۲۱۵۰افغانی در بازارهای کابل عرضه می شود. نالان

شهرفیروزکوه/ ۳۰ میزان /باختر
مسوولان از تلاش ها برای افزایش محصولات کچالو در غور خبرمی دهند.
آنان می گویند به اساس برنامه های طرح ریزی شده ، دو تا چهار سال آینده غور به یکی از بزرگترین تولید کنندگان کچالو در کشور تبدیل خواهد شد.
بررسی های تازه نشان می دهد که آب و هوای غور برای کشت وکار کچالو مناسب است.
وزارت زراعت  ده نوع کچالو را در غور امتحان کرد و ازاین میان سه نوع آن با حاصلات با کیفیت وزیاد نتیجه داد.
یک مسوول ریاست زراعت غور به آژانس باخترگفت که  در غور از هر هکتار زمین پنجاه تا شصت متریک کچالو حاصل به دست می آید.
اوگفت که مربیان شان برای افزایش تولید کچالو در غور ابتدا دهقانان را با شیوه های نوین کشت و کار کچالو آشناساختند و همچنان درفارم تحقیقات زراعتی به عنوان آزمایشی کچالو کاشتند.
قرار است کچالوی باکیفیت بامیان و میدان وردگ در غور ترویج داده شود.
مسوولان امیدوار اند که با در نظر داشت آب و هوای مناسب درغور ، این ولایت به زودی به یکی از بزرگترین تولید کنندگان کچالو در کشور تبدیل شود.ختم/ابوی

کابل / ۳۰ میزان/  باختر
بانک مرکزی مبلغ ۳۰ میلیون دالر را روزچهارشنبه اول عقرب سالروان به طور لیلام به فروش می رساند.
درنامه که از آن بانک به آژانس باختر مواصلت ورزیده آمده است: دافغانستان بانک اعلام می دارد به منظور اشتراک در این داوطلبی از عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که قبلاً مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی را طور تضمین نزد آمریت عملیات بازار و مراکز زون های د افغانستان بانک تحویل کرده اند تقاضا می شود تا در این داوطلبی اشتراک کنند.
برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم یک روزتصفیه کنند.
همچنان در این داوطلبی آنعده از صرافانی که تا اکنون مبلغ فوق الذکر را به منظور تضمین و اشتراک در پروسه لیلام اسعار به د افغانستان بانک تسلیم نکرده اند، می توانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و در لیلام های بعدی اشتراک ورزند ودر داوطلبی های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نبوده برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا در یک مرتبه بطور نقد و یا حواله در مدت زمان معین تحویل بانک کنند.ذبیح علم

شهرلشکرگاه/ ۳۰ میزان/ باختر
تلاش ها برای جایگزینی نبات سویابین برکوکنار در هلمند آغازشده است.
بررسی ها نشان می دهد که آب و هوای هلمند برای کشت وکار سویابین مناسب است.
این تلاش ها ازسه سال پیش درست زمانی آغازشد که مربیون وزارت زراعت ، دهقانان را در زمینه شیوه های حاصل برداری امروز جهان آموزش داد و درکنار این برای آنان ابزار کار و تخم این نبات توزیع کرد.
یک مسوول ریاست زراعت ، آبیاری و مالداری هلمند به آژانس باخترگفت که امسال به گونه آزمایشی در بخش هایی از شهرلشکرگاه و ولسوالی های ناوه ، نادعلی و نهرسراج سویابین کشت شد که حاصل خوبی داده است.
درهلمند تازه زمان جمع آوری حاصلات سویابین آغازشده است.
وزارت زراعت می گوید کاروبار سویابین به جای کوکنار برای دهقانان سود خوبی دارد و هم جایگزین خوبی می تواند باشد.
این وزارت می گوید که دریک برنامه جامع قرار است سطح کشت سویابین در هلمند گسترده شود و درنهایت هلمند به یکی از پرتولید ترین ولایت های افغانستان از نقطه نظر سویابین تبدیل شود.ختم/ابوی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL