31 ثور 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

باید آموزگاران امریکایی را مسلح کرد

باید آموزگاران امریکایی را مسلح کرد

واشنگتن – بی بی سی – ۳۱ ثور - باختر یک...

خروج آمریکا از برجام پروژه چابهار را به خطر انداخته است

خروج آمریکا از برجام پروژه چابهار را به خطر انداخته است

واشنگتن – رویترز – 31 ثور – باختر خبرگزاری رویترز در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

 کابل باختر 31 ثور 
به اساس معلومات اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل به آژانس باختر ارزش شماری از ارزهای خارجی در برابرپول افغانی صبح امروز از این قرار است .
یک دالر 71افغانی و60  پول
یک یورو84  افغانی و30 پول
یک پوندانگلیسی 96 افغانی و10پول
یک ریال سعودی 18افغانی 5 پول
یک هم امارات 19 افغانی و45پول
هزارروپیه پاکستان 604 افغانی
هزار روپیه هندی 1055افغانی
هزار تومان ایرانی11افغانی و80پول
یک روبل روسی 1 افغانی و20 #نیلوفر دان

کابل باختر 31 ثور
جلسۀ شورای عالی اقتصادی دیروز به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، درارگ، روی گزارش سیستم ترانسپورت زمینیTIR  و طرح احداث تیر پارک ها،  گزارش هیئت موظف در مورد کمپنی جیوکیم در بندر ابونصر فراهی و استراتیژی پروژه های مشارکت عامه و خصوصی بحث کرد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، ابتدا، گزارش سیستم ترانسپورت زمینی و طرح احداث تیر پارک ها به گونۀ جداگانه از سوی مسوولین وزارت ترانسپورت به جلسه ارائه گردید.
داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، وزیر فواید عامه، رئیس اتاق تجارت بین المللی و معاون اتاق تجارت و صنایع صحبت کردند و دیدگاه های خویش در رابطه به موضوع شریک ساختند.
رئیس اجرائیه گفت که سیستم ترانسپورت زمینی (تیر) نیاز به کار بیشتر دارد و باید وزارت ترانسپورت با بخش ترانسپورت هماهنگی نموده و تقسیم وظایف صورت گیرد.
رئیس جمهور غنی گفت که اتاق تجارت سه سال روی این موضوع کار کرده و دارای تجارب خوب می باشد. وی افزود که باید با این اتاق کار مشترک انجام شود و به نقشۀ راه واضح دست یابیم.
رئیس جمهور گفت که سکتور ترانسپورت کنونی پاسخگو نیست و باید سیستم تیر به این بخش آگاهی داده شود و انگیزه ایجاد گردد تا بخش ترانسپورت خصوصی خود را به این سیستم تطابق دهد و پیشنهادات خویش را شریک سازد
داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و همچنان معاون اتاق تجارت و صنایع گفتند که کار ترانسپورت زمینی و پارک ها همزمان آغاز گردد. رئیس جمهور گفت که کار احداث پارک ها باید زودتر آغاز گردد.
شورای عالی اقتصادی فیصله کرد که وزارت های فوایدعامه، ترانسپورت و اداره اراضی مکان های احداث تیر پارک ها در مسیر شاهراه ها را مشخص نمایند. باید برای دیزاین تیرپارک ها بودجه وجود داشته باشد.
سپس، نقیب الله فایق رئیس اداره نورم و استندر گزارش هیئت موظف در مورد کمپنی جیوکیم در بندر ابونصر فراهی ارائه کرد و گفت که این هیئت موجودیت کمپنی را در بندر تثبیت نموده و لابراتوار مواد نفتی را بررسی نموده است.
رئیس جمهور گفت که گزارش مذکور، اتهامات وارده را حدودی رفع می سازد و کمپنی یاد شده می تواند در داوطلبی ها اشتراک و کار خود را ادامه دهد.
در ادامه، استراتیژی پروژه های مشارکت عامه و خصوصی از سوی مسوولین وزارت مالیه و لیست از پروژه های مشارکت عامه و خصوصی را جهت تصویب به جلسه ارائه شد.
رئیس جمهور گفت که در حال حاضر شرایط برای تصویب همه پروژه ها فراهم نمی باشد، باید پروژه های براساس سکتورها تفکیک و تقسیم گردند و در جلسات جداگانه در موجودیت وزیر سکتور مربوطه مورد بحث قرار گیرد و تصمیم گرفته شود و نیز مسوولیت های دولت و سکتور خصوصی واضح گردد. ماری

کابل 31 ثورباختر
بهای مواد اولیه در بازار های کابل امروز 31ثور از این قرار است :
یک بوری برنج باریک اعلی 25 کیلویی 2200 افغانی .
هفت کیلو برنج شوله یی 280 افغانی .
هفت کیلو بوره 240 افغانی .
هفت کیلو ماش وطنی 340 افغانی .
یک پیپ روغن 16 لیتره 1100 افغانی .
یک بوری آرد گندم قزاقی 50 کیلویی 1160 افغانی .
هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان 720 افغانی .
هفت کیلو نخود خام وطنی 620 افغانی .
همچنان یک کیلو گاز مایع 48 افغانی ، یک لیتر تیل پترول به 45 افغانی و یک لیتر تیل دیزل به 45 افغانی به فروش میرسد . نازیلا عزیزی

کابل  30 ثور    باختر
بانک مرکزی مبلغ ده میلیون یورو را ازطریق داوطلبی به فروش می رساند.
به گزارش آژانس باختر، در یاداشت بانک مرکزی دراین باره آمده است، دافغانستان بانک ده میلیون یورو را در داوطلبی روزدو شنبه 31ثور  سالروان به طور لیلام بفروش میرساند.
ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را قبلاً طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار و مراکز زون های دافغانستان بانک تحویل نموده اند دعوت بعمل میاید تا دراین داوطلبی شرکت نمایند ، برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم روز تصفیه نمایند.
آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام ها را تحویل ننموده اند ، میتوانند یکروز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل تذکر دانسته میشودکه تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یکمرتبه بطور نقده درمدت زمان معین تحویل بانک نمایند.
نوت :مزایده کنندگان نمی توانند اضافه از سه فیصد از مجموعه مبلغ اعلان شده تقاضا نمایند. ذبیح

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL