13 حمل 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رییس جمهوری با والیان ولایت های زون شرق در رابطه به تدابیر مبارزه با ویروس کرونا صحبت کرد

رییس جمهوری با والیان ولایت های زون شرق در رابطه به تدابیر مبارزه با ویروس کرونا صحبت کرد

کابل/ 12 حمل /باختر محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغاانستان...

حسینه صافی : همه دروقایه و جلوگیری ازشیوع ویروس کرونا با دولت و مردم همنوا و همکار باشند

حسینه صافی : همه دروقایه و جلوگیری ازشیوع ویروس کرونا با دولت و مردم همنوا و همکار باشند

کابل/ 12 حمل /باختر حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ازمردم...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

اقتصادی

قندهار / باختر/ 28/ جدی

برای شصت زن شامل کورس خیاطی و مربا سازی درولایت قندهار تصدیقنامه توزیع شد.

رییس امورزنان ولایت قندهار به آژانس اطلاعاتی باختر گفت که از جمله شصت زن ، چهل تن آن ها از کورس خیاطی و بیست تن دیگر آنها از کورس مربا سازی فارغ گردیده اند.

 به گفته منبع، حین توزیع تصدیقنامه ها برای هر زن در بخش های خیاطی یک ماشین خیاطی ، یک پایه اتو ، صدمتر تکه توزیع گردیده و برای فارغان بخش مرباسازی سامان آلات مربوط پول نقد از سوی ریاست امور زنان توزیع شد.

 یکتن از فارغان کورس یاد شده ازاین کمک ریاست امور زنان اظهار خوشی نموده و خواهان ادامه راه اندازی همچو کورس ها گردید.


 

کابل باختر/ 28/ جدی

بانک مرکزی دالر را طور لیلام بفروش میرساند.

بانک مرکزی در داوطلبی به روز های شبنه اول دلو و سه شنبه چهارم دلو سالروان یکمقدار دالر امریکایی را بطور لیلام بفروش میرساند.

 به اطلاع عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که ده هزار دالر امریکایی را قبلاً" طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار دافغانستان بانک تحویل نموده اند میرساند تادراین داوطلبی شرکت ورزند.

 عموم اشتراک کننده گان میتوانند تا فورمه های داوطلبی را ازساعت 9 صبح روز های لیلام از مدیریت عملیات بازار تسلیم شده و آنعده صرافانیکه تا کنون مبلغ ده هزار دالر امریکایی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را  تحویل ننموده اند میتوانند یکروز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.


 

ایبک / باختر/ 28/ جدی

شش پروژه ازطریق برنامه همبستگی ملی درچها رگذر شهر ایبک تکمیل گردید.

انجنیر محمد امان امین رییس انکشاف دهات سمنگان به آژانس اطلاعاتی باختر گفت: هزینه این پروژه ها هفت ملیون افغانی بوده که از بودجه وزارت احیا و انکشاف دهات باده فیصد سهم مردم پرداخت شده است .

به گفته او، این پروژه ها درگذر حاشیه عرب مسجد لب جر ، کارته عقب سینما و کارته سبز شهر ایبک تطبیق شده که شامل اعمار سه مرکز فرهنگی و اجتماعی و سه ذخیره آب سرپوشیده میباشد.

 وی علاوه کرد با اکمال این پروژه ها مشکل آب آشامیدنی حدود ششصد خانواده از ناحیه نبود آب رفع گردید.

به گفته انجنیر سید محمد محمدی آمر برنامه های ریاست انکشاف دهات سمنگان، تاکنون در یکصدو هشتادو هفت قریه سه صدو پنجاه و سه پروژه منظور شده و ازطریق این وزارت به خاطر تکمیل آنها دو صدو هفتاد و یک ملیون افغانی سرمایه گذاری شده که ازآن جمله سه صدو بیست و چهار پروژه آن تکمیل شده و کارروی 29 پروژه دیگر جریان دارد.


 

کابل 28 جدی باختر

به اساس معلومات نجیب الله اختری، رئیس صرافان سرای شهزاده کابل ارزش پول افغانی  در مقابل پول خارجی قبل از ظهر امروز ازین قرار است.

یک دالر امریکایی خرید 50/49 افغانی فروش 60/49

یک پوند انگلیسی خرید 0/76 افغانی فروش20/76 افغانی

یک یورو خرید20/63 افغانی فروش30/63 افغانی

یک درهم امارات خرید 45/13 افغانی فروش 50/13 افغانی

یک ریال سعودی خرید 20/12 افغانی فروش 20/13 افغانی

هزار کلدار پاکستانی خرید 543 افغانی فروش 544 افغانی

هزار کلدار هندی خرید 990 افغانی فروش 1000 افغانی

هزار تومان ایرانی خرید 70/28 افغانی فروش /80ر28.