11 حمل 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

تبصره

کابل/ ۱۱ حمل/ باختر مخالفت طالبان با ترکیب هیئت گماشته شده...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

اقتصادی

کابل/ ۲۹حوت/ باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ ۱۴۸۶دالر عرضه می شود.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک روزگذشته ۲۹حوت به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای الجزایری ۳۸۰۰افغانی ٬ مصری بیست ویک عیار ۸۸۰ مبلغ ۳۷۵۰افغانی، کویتی بیست ویک عیار۸۸۰مبلغ ۳۷۵۰افغانی،  سنگاپوری۲۱ عیار ۷۹۰ بر۲۱ مبلغ ۳۰۵۰ افغانی، عربی  ۷۹۰ مبلغ ۳۰۵۰ افغانی، بحرینی ۷۹۰ مبلغ ۳۰۰۰، ایرانی ۷۰۵ مبلغ ۲۴۵۰افغانی و فی گرام طلای روسی ۵۸۵ مبلغ ۲۱۰۰افغانی در بازارهای کابل عرضه می شود. نالان

کابل/  28حوت/ باختر
وزارت معادن و پترولیم از نهایی شدن سه قرارداد استخراج نمک در تخار و فاریاب خبر داد.
عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم در تماس با آژانس باختر گفت  که عنایت الله مومند سرپرست وزارت معادن وپترولیم در  جلسه هفته وار کمیته بین الوزارتی  که شامل نمایند گان وزارت‌های مالیه، عدلیه و معادن و پترولیم است روی استخراج معادن نمک تخار و فاریاب بحث کرد. به گفته وی سرپرست این وزارت در این جلسه به بخش های مربوط هدایت داد که به زودی گزارش ارزیابی سه قرارداد نمک را در تخار و فاریاب نهایی کنند تا جهت منظوری به کمیسیون تدارکات ملی ارائه شود.مجیب مرزایی

کابل /۲۷حوت / باختر
بانک مرکزی مبلغ ۳۰میلیون دالر را روز چهارشنبه ۲۸ حوت  سالروان به طور لیلام به فروش می رساند.
درنامه که از آن بانک به آژانس باختر مواصلت ورزیده آمده است: دافغانستان بانک اعلام می دارد به منظور اشتراک در این داوطلبی از عموم صرافان واجد شرایط و بانک های تجارتی که قبلاً مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را طور تضمین نزد آمریت عملیات بازار و مراکز زون های د افغانستان بانک تحویل کرده اند تقاضا می شود تا در این داوطلبی اشتراک کنند.
برند گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم یک روزتصفیه کنند.
همچنان در این داوطلبی آنعده از صرافانی که تا اکنون مبلغ فوق الذکر را به منظور تضمین و اشتراک در پروسه لیلام اسعار به د افغانستان بانک تسلیم نکرده اند، می توانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و در لیلام های بعدی اشتراک ورزند ودر داوطلبی های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نبوده برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا در یک مرتبه به طور نقد و یا حواله در مدت زمان معین تحویل بانک کنند. نالان

قلعه نو/27 حوت /باختر
کار ایجاد یک جنگل پسته در باد  غیس دیروز آغاز شد .
ریاست زراعت آبیاری ومالداری باد غیس به آژ انس باختر گفت که این جنگل برابر به ششصد جریب زمین است وکار ایجاد آن در ولسوالی های آبکمری ومقر آن ولایت آغاز شده است .
وی گفت که در ساخت این جنگل نزدیک به پنج هزاروپنجصد نفر مشغول خواهند شد. خالقیار

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL