31 سنبله 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

واژگون شدن یک سه چرخه زرنج در ماهیپر

واژگون شدن یک سه چرخه زرنج در ماهیپر

کابل/ ۳۱ سنبله/ باختر ده عضو یک خانواده که سرنیشینان...

انفجار در پروان جان یک زن را گرفت

انفجار در پروان جان یک زن را گرفت

چاریکار/31 سنبله/ باختر در اثر انفجار یک سرگلوله هاوان در ساحه...

کار بازسازی شاهراه مزارشریف-جوزجان آغاز شد

کار بازسازی شاهراه مزارشریف-جوزجان آغاز شد

مزارشریف/ 31 سنبله/ باختر مسوول ریاست فواید عامه بلخ از آغاز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

شهرقندهار۲۴ سنبله باختر
ازدوجاده پس از ساختمان و قیرریزی در قندهار ، به بهره گیری شد.
این جاده ها به درازای مجموعی یک هزاروپنج صد متر و پهنای ده متر در مرکز شهر قندهار موقعیت دارد.
با ساخت وقیرریزی این جاده ها در رفت و آمد هزاران شهروند قندهارسهولت ایجاد شد.
حیات الله حیات والی قندهار درمراسم افتتاح این جاده ها گفت که وی می کوشد به کمک نهاد های کمک رسان ،ده ها جاده ناهموار و خامه را دربخش هایی از قندهار ساختمان و قیر ریزی کند.
بیش از ده ملیون و هفت صد هزار افغانی در ساخت وقیرریزی این جاده هاهزینه شده است که ازسوی برنامه میثاق شهروندی وزارت بازسازی و انکشاف دهات پرداخت شده است.ختم/ابوی

شهرقندهار۲۴ سنبله باختر
قندهاردر آستانه بهره گیری از دوصد طرح توسعه یی قراردارد.
این طرح ها به همکاری مالی کشورهای کمک کننده ازطریق برنامه میثاق شهروندی در مرکز وولسوالی های قندهار در حال ساخت است.
ساخت وساز جاده ، مکتب ، درمانگاه ، پل وبرنامه هایی برای تقویت زراعت ، مالداری وآبیاری ازطرح های زیر کار در قندهار است.
تیمور شاران معاون اداره ارگان های محل درسفر به قندهار گفت که کار دوصد پروژه در قندهار در جریان است .
اوگفت این پروژه های توسعه یی بنابر خواست مردم طرح ریزی و به اجرا گذاشته شده است.
به اساس گزارش ها صد پروژه دیگر در قندهار طرح ریزی شده است و کارآن به زودی آغازمی شود.
حیات الله حیات والی قندهار می گوید که بهره گیری از این پروژه های توسعه یی در توسعه قندهار و بهبودی در زند گی مردم نقش به سزایی خواهد داشت.ختم/ابوی

کابل   24 سنبله باختر
بانک مرکزی مبلغ  30 میلیون دالر  را روز دوشنبه 25 سنبله سالروان به طور لیلام به فروش می رساند.
درنامه که از آن بانک به آژانس باختر مواصلت ورزیده آمده است: دافغانستان بانک اعلام میدارد به منظور اشتراک در این داوطلبی از عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که قبلاً مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی را طور تضمین نزد آمریت عملیات بازار و مراکز زونهای د افغانستان بانک تحویل کرده اند تقاضا می شود تا در این داوطلبی اشتراک کنند.
برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم یک روزتصفیه کنند.
همچنان در این داوطلبی آنعده از صرافانی که تا اکنون مبلغ فوق الذکر را به منظور تضمین و اشتراک در پروسه لیلام اسعار به د افغانستان بانک تسلیم نکرده اند، می توانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و در لیلام های بعدی اشتراک ورزند ودر داوطلبی های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نبوده برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا در یک مرتبه بطور نقد و یا حواله در مدت زمان معین تحویل بانک کنند.ذبیح

شهرهرات ۲۴ سنبله باختر
والی هرات خواهان افزایش همکاری های  برنامه توسعه یی سازمان ملل متحد شد.
والی هرات دیروز با هیئت برنامه انکشافی ملل متحد درافغانستان دیدار کردو ازموجودیت بستر مناسب برای فعالیت موسسات بین المللی درآن ولایت اطمینان داد.
رحیمی آرزو برد تا دفتر توسعه یی ملل متحد در افغانستان برنامه هایش در هرات را به هدف رفع نیازمندی های شهروندان را بیشتر نماید.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد از جمله برنامه های بزرگ است که درحال حاضر نیز شماری ادارات دولتی را درعرصه های امور زراعتی، توسعه یی، حمل ونقل زمینی همکاری دوامدار می کند.
این هیئت درجریان سفرش به ولایت هرات در نظردارد تا از روند پیشرفت وترقی برنامه هایش درهرات نیز بازدید کند.ختم/حبیب سادات

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL