25 سنبله 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

نگاهی به نشرات شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

نگاهی به نشرات شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

کابل باختر/ ۲۵/ سنبله شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که...

تیم دختران مانچستریونایتد با آرسنال می رزمد

تیم دختران مانچستریونایتد با آرسنال می رزمد

کابل باختر/ ۲۵/ سنبله درادامه بازی های فوتبال باشگاه های دختران...

حمله های هوایی جان هفت طالب را در فاریاب گرفت

میمنه باختر 25 سنبله هفت طالب مسلح به شمول...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

تالقان ۱۶ سنبله باختر
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، از طریق برنامه‌ ملی باغداری و مالداری خود، پنجاه محل مرغ پروری را در تخار تاسیس کرد.
محمدغلام ملاخیل مسوول تخنیکی برنامه ملی باغداری و مالداری در زون شمال‌شرق به آژانس باخترگفت این محل های مرغ پروری که هر کدام ۵۰۰ قطعه مرغ گوشتی ظرفیت دارد هرچهل روز بعد حاصل می‌دهد.
او گفت، هرمرغ در طول چهل روز، ۲.۲ کیلوگرام وزن می‌گیرد. ملاخیل تاکید کرد که مرغداران داران عاید خوبی از این محل ‌ها به‌ دست خواهند آورد.
در همین‌حال، عبدالحق شفق والی تخار، می‌گوید که احداث این ‌محل های مرغ پروری در راستای خود کفایی مردم به گوشت تازه کمک می‌کند.
به گفته‌ او، ولایت های‌ همجوار نیز می‌توانند از این مرکزها سود ببرند.
  این محل های مرغ پروری را وزارت زراعت با هزینه حدود بیست میلیون افغانی  وپنجاه درصد سهم مرغ داران ایجاد کرده است ..ختم/ابوی

کابل ۱۶سنبله  باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ ۱۵۰۶ دالرعرضه می شود.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تایید این خبر، امروز۱۶سنبله  به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای الجزایری ۳۷۰۰  فی گرام مصری بیست ویک عیار ۸۸۰ مبلغ  ۳۶۰۰افغانی، کویتی بیست و یک عیار۸۸۰مبلغ ۲۹۵۰افغانی،  سنگاپوری۲۱ عیار ۷۹۰ بر21 مبلغ ۲۹۵۰ افغانی، عربی  ۷۹۰ مبلغ ۲۹۰۰ افغانی، بحرینی ۷۹۰ مبلغ ۲۹۰۰، ایرانی ۷۰۵ مبلغ ۲۶۵۰افغانی و فی گرام طلای روسی ۵۸۵ مبلغ ۲۱۵۰افغانی در بازارهای کابل عرضه می شود. نالان

مزارشریف 15 سنبله باختر
نخستین محموله تجاری افغانستان دیروز از شهرک بندری حیرتان راهی چین شد.
به گزارش آژانس باختر، یما یاری، وزیر ترانسپورت و هوا نوردی که در جریان انتقال این واگون ها در بندر حیرتان صحبت می کرد، گفت که در گام نخست بیش از یک هزار و یکصد تن سنگ تالک و رخام در چهل و یک واگون از طریق بندرشهرک حیرتان بلخ به کشور چین صادر شد.
وی افزود که این واگون ها از مسیر ترانزیتی کشور ازبکستان و قزاقستان راهی چین شده است و انتظار می‌رود این واگون‌ها تا دوازده روز دیگر به مقصد برسد.
خان ولی خان بشرمل، معاون تخنیکی اداره امور ریاست جمهوری نیز صدور اقلام تجاری افغانستان را از طریق خط آهن به کشور چین یک تحول بزرگ اقتصادی یاد کرد و گفت صادرات مواد تجارتی از طریق خط آهن کاهش چشم گیری درهزینه های صادرات اموال تاجران از طریق دهلیز هوایی به بار می آورد.
بشرمل افزود که از طریق دهلیز هوایی بیست تن جلغوزه هفتاد و سه هزار دالر برای تجار مصرف دارد، اما از طریق خط آهن و بندر حیرتان چهار هزار دالر هزینه بر می دارد که به کشور چین صادر شود.
اونگ قنسول تجارتی سفارت کشور چین در افغانستان نیز از گشایش صفحه جدید اقتصادی بین افغانستان و کشور چین استقبال کرد و گفت: چین برای تاجران افغانستان که به آن کشور مواد صادر می کنند، سهولت های زیادی در نظر گرفته است و سقف اموال صادارت افغانستان به کشور چین اکنون به ده میلیون دالر رسیده است و شصت درصد افزایش را نشان می دهد.
دو سال پیش برای نخستین بار محموله یی از کشور چین توسط خط آهن به مرکز تجاری حیرتان رسیده بود.
بعد از ایجاد خط تجارتی از طریق بندر چابهار کشور ایران این دومین خط تجارتی است که بین افغانستان و کشورهای منطقه ایجاد شده است.
سنگ تالک و رخام پس از پروسس برای درمان به کار گرفته می‌شود.
احمد نعیم دوستی

مزار شریف 14 سنبله باختر
با گشایش پنجاه محل مرغ پروری دیروز در بلخ، برای پانزده هزار نفر زمینه کار فراهم شده است.
به گزارش آژانس باختر، در محلفی که به همین مناسبت برگزار شد، عبدالهادی رفیعی، معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گفت که آن وزارت به همکاری موسسات همکار به هزینه یکصد و پنجاه میلیون افغانی پنجاه این محل های مرغ پروری را ایجاد کرده است.
وی افزود که با برای پانزده هزار زن و مرد زمینه کار در این محل ها فراهم شده است.
محمد سالم ساعی رییس زراعت بلخ گفت که در آن ولایت ششصد محل مرغ پروری ایجاد شده است و هزاران نفر به ویژه زنان در آن ها سرگرم کار هستند.
احمد نعیم دوستی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL