11 حمل 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

تبصره

کابل/ ۱۱ حمل/ باختر مخالفت طالبان با ترکیب هیئت گماشته شده...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

اقتصادی

کابل /۲۰حوت / باختر
بانک مرکزی مبلغ ۳۰میلیون دالر را روز چهارشنبه ۲۱ حوت  سالروان به طور لیلام به فروش می رساند.
درنامه که از آن بانک به آژانس باختر مواصلت ورزیده آمده است: دافغانستان بانک اعلام می دارد به منظور اشتراک در این داوطلبی از عموم صرافان واجد شرایط و بانک های تجارتی که قبلاً مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را طور تضمین نزد آمریت عملیات بازار و مراکز زون های د افغانستان بانک تحویل کرده اند تقاضا می شود تا در این داوطلبی اشتراک کنند.
برند گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم یک روزتصفیه کنند.
همچنان در این داوطلبی آنعده از صرافانی که تا اکنون مبلغ فوق الذکر را به منظور تضمین و اشتراک در پروسه لیلام اسعار به د افغانستان بانک تسلیم نکرده اند، می توانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و در لیلام های بعدی اشتراک ورزند ودر داوطلبی های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نبوده برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا در یک مرتبه به طور نقد و یا حواله در مدت زمان معین تحویل بانک کنند. نالان

کابل/ ۲۰حوت/ باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ ۱۶۶۵دالر عرضه می شود.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک امروز ۲۰حوت به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای الجزایری ۳۹۵۰افغانی ٬ مصری بیست ویک عیار ۸۸۰ مبلغ ۳۹۰۰افغانی، کویتی بیست ویک عیار۸۸۰مبلغ ۳۸۵۰افغانی،  سنگاپوری۲۱ عیار ۷۹۰ بر۲۱ مبلغ ۳۲۰۰ افغانی، عربی  ۷۹۰ مبلغ ۳۲۰۰ افغانی، بحرینی ۷۹۰ مبلغ ۳۲۰۰، ایرانی ۷۰۵ مبلغ ۲۶۰۰افغانی و فی گرام طلای روسی ۵۸۵ مبلغ ۲۳۰۰افغانی در بازارهای کابل عرضه می شود. نالان

کابل/ ۱۹حوت/ باختر فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ ۱۶۷۲دالر عرضه می شود. قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک امروز ۱۹حوت به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای الجزایری ۳۹۵۰افغانی ٬ مصری بیست ویک عیار ۸۸۰ مبلغ ۳۹۰۰افغانی، کویتی بیست ویک عیار۸۸۰مبلغ ۳۸۵۰افغانی، سنگاپوری۲۱ عیار ۷۹۰ بر۲۱ مبلغ ۳۲۰۰ افغانی، عربی ۷۹۰ مبلغ ۳۲۰۰ افغانی، بحرینی ۷۹۰ مبلغ ۳۲۰۰، ایرانی ۷۰۵ مبلغ ۲۶۰۰افغانی و فی گرام طلای روسی ۵۸۵ مبلغ ۲۳۰۰افغانی در بازارهای کابل عرضه می شود. نالان

غزنی/18 حوت/ باختر
مسوولان غزنی می گویند که یک هزار و سیصد زن در سال جاری در اداره های دولتی و غیر دولتی در آن ولایت استخدام شده اند.
به گزارش خدیجه اشرفی، خبرنگار محلی آژانس باختر، در محفلی که به مناسبت از روز جهانی زن با حضور مسوولان ملکی و نظامی غزنی، علما، رییسان ادارات دولتی، اعضای شواری ولایتی، فرهنگیان و شمار زیادی زنان در شهر غزنی برگزار شد، وحیدالله کلیمزی والی غزنی گفت: در جریان سال جاری در ادارات دولتی و موسسات غیر دولتی از طریق پروسه رقابت آزاد در آن ولایت استخدام شدند .
وی افزود:هیچ کسی نمی تواند، نقش زنان را در جامعه نادیده بگیرد، زنان یک عضو فعال در پیکر یک جامعه محسوب می شوند و در حال حاضر در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغان با برادران شان برضد تروریزم مبارزه می کنند و در آوردن صلح وامنیت به کشور همه روزه قربانی می دهند.
شکریه ولی؛ رییس امور زنان غزنی گفت که امروز نسبت به هر زمان دیگر زمینه برای رشد زنان فراهم شده است.
وی از علما و بزرگان قومی خواستار همکاری در امر مبارزه با خشونت علیه زنان و دسترسی دختران به حق تعلیم وتربیه در مناطق دور دست آن ولایت شد.
همچنان در این مراسم عزیزه میثم عضو شورای ولایتی، خدیجه اشرفی و شماری از زنان صحبت کردند و گفتند که زنان می توانند زیر پرچم دین مبین اسلام و به تاسی از آموزه های دینی مصدر خدمات شایانی به مردم و کشور شوند. احمد نعیم دوستی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL