20 اسد 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

مصابان کرونا در سمنگان کاهش یافته است

مصابان کرونا در سمنگان کاهش یافته است

ایبک/ ۲۰ اسد/ باختر مسوولان شفاخانه بیست بستر کوید ۱۹ سمنگان...

عاملان حوادث اخیر تروریستی در کشور کی ها اند؟

عاملان حوادث اخیر تروریستی در کشور کی ها اند؟

کابل/ ۲۰ اسد / باختر مردم از طالبان...

داکترعبدالله عبدالله با بزرگان ولسوالی های شنیوار ننگرهار دیدار کرد

داکترعبدالله عبدالله با بزرگان ولسوالی های شنیوار ننگرهار دیدار کرد

کابل / 20 اسد / باختر داکتر عبدالله عبدالله، رییس شورای...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

اقتصادی

کابل / 2 اسد/ باختر فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ ۱۸۶۰ دالر عرضه می شود. قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تایید این خبر، امروز اول اسد به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای الجزایری ۴۴۰۰ فی گرام مصری بیست ویک عیار ۸۸۰ مبلغ ۴۴۰۰افغانی، کویتی بیست و یک عیار۸۸۰مبلغ ۳۶۰۰افغانی، سنگاپوری۲۱ عیار ۷۹۰ بر۲۱ مبلغ ۳۶۰۰ افغانی، عربی ۷۹۰ مبلغ ۳۳۵۰ افغانی، بحرینی ۷۹۰ مبلغ ۳۳۵۰، ایرانی ۷۰۵ مبلغ ۳۱۰۰افغانی و فی گرام طلای روسی ۵۸۵ مبلغ ۲۶۰۰افغانی در بازارهای کابل عرضه می شود. نالان

کابل/اول اسد/باختر
وزارت زراعت ۶۶ گل‌خانه برای مردان و زنان زراعت‌ پیشۀ ولسوالی اچین ساخته است.
آژانس باختربه نقل ازخبرنامۀ وزارت زراعت که امروزمنتشرشد،خبرمی دهد که پروژۀ رشد زراعت و انکشاف روستایی وزارت زراعت۳۰ گل‌خانۀ بزرگ برای مردان و ۳۶ گل‌خانۀ کوچک برای زنان در دو سال گذشته درولسوالی اچین ساخته است.
دهقانان حاصلات این گلخانه هارا قناعت بخش خواندندو می گویند که با پولی که ازاین گلخانه ها به دست می آورند،نیازهای زندگی شان را مرفوع می کنند.  قرار است،  پروژۀ رشد زراعت و انکشاف روستایی وزارت زراعت۳۰ گل‌خانۀ دیگر نیز در آینده نزدیک برای باشندگان ولسوالی اچین بسازد.
##

کابل/اول اسد/باختر
هیئت رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان،برنامه یی زیرنام"همایش ملی صادرات – گفتمان سکتور عامه و ‏خصوصی و معرفی صادر کنندگان برتر سال 1398"را دیروزدرکابل برگزارکرد.
دراین برنامه که به شرکت عبدالهادی ارغندیوال سرپرست وزارت مالیه،مصطفی مستوروزیراقتصاد،عبدالکریم ملکیارسرپرست وزارت صنعت وتجارت،هلمندی مشاورریاست جمهوری وشماری ازتاجران برگزارشد،خیرالدین مایل معاون اتاق تجارت وسرمایه گذاری گفت که این نشست به همکاری حکومت،تاجران وبخش خصوصی وهمکاران بین المللی به هدف تقدیرازتاجران صادرکنندۀ برتربرگزارشده است.
اوگفت که اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان امید می برد که درسال آینده افغانستان  از یک کشور واردکننده بیشتر به صادرکننده مبدل شود.
دراین نشست عبدالهادی ارغندیوال سرپرست و نامزد وزیروزارت مالیه گفت: برگزاری چنین برنامه ها برای سمت و سو دادن اقتصاد کشور حایزاهمیت است و افغانستان را از فقر نجات ‏می دهد. وی با بیان این که دولت در خدمت بخش خصوصی و تاجران قرار دارد گفت:" ما در نظر داریم فصل جدیدی دربخش ‏مالی برای بخش خصوصی و مردم ایجاد کنیم تا برای تغییر در میزان تجارت کشور، رشد صنعت، حمایت از صنعت و افزایش ‏تولیدات داخلی و صادرات موثر واقع شویم‎
.‎  سید زمان هاشمی رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در مورد صادرات افغانستان طی چهار سال گذشته ‏صحبت کردو گفت: صادرات کشور طی چهار سال گذشته سیر صعودی داشته است و اقدامات مشخص مانند ایجاد دهلیزهای زمینی و ‏هوایی، تسهیلات و راه های بدیل به صادرات کشور باعث رشد صادرات کشور شده است. هاشمی اضافه کرد افزایش صادرات ‏نتیجه تلاش ها و همکاری های وزارت های مالیه و صنعت و تجارت و
تاجران و بخش خصوصی ‏کشور بوده است.
وی گفت :" تاجران و بخش خصوصی کشور هنوز هم با چالش های داخلی – تخنیکی و چالش های منطقوی ‏‏– بین المللی مواجه اند که مطمین هستیم ادارات ذیربط به آن توجه خواهند کرد. همچنان وی نقش ادارات ذیدخل حکومت، ‏USAID، ‏حرکت،CLDP ‎و‎ GIZ ‎را در انکشاف صادارت و رشد بخش های خصوصی کشور اساسی و مهم دانست‎.‎
دراین نشست مصطفی مستور وزیر اقتصاد گفت: اقتصاد کشور وبخش های خصوصی در نتیجه شیوع ویروس کرونا متاثر شده است و برگزاری ‏برنامه "همایش ملی صادرات – گفتمان بخش های عامه و خصوصی و معرفی صادر کنندگان برتر سال 1398" برای تقویت اقتصاد ‏کشور مهم است. وی گفت: چهار سال گذشته بهترین سال های صادرات کشور بود و علت اساسی این افزایش سرمایه گذاری و ‏همکاری بخش های  خصوصی و حمایت همکاران بین المللی از برنامه های حکومت بوده است. وی افزود که سال جاری سال خوب ‏برای اقتصاد کشور نیست و با تلاش بیشتر و همکاری بخش های خصوصی می توانیم تاثیرات منفی از اثر شیوع ویروس کرونا را به صورت ‏قابل ملاحظه کاهش دهیم.  مستور علاوه کرد:" دیدگاه ما اینست که بازار های جدید  برای اقلام تولیدی کشور جستجو کنیمم که ‏از لحاظ قیمت، کیفیت و مرغوب بودن رقابت کرده بتوانیم، همچنان قدرت خرید مردم را در بازار های داخلی به تولیدات داخلی کشور ‏سوق دهیم‎.‎
عبدالکریم ملکیار سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفت: دیدگاه دولت اینست که افغانستان از یک کشور وارداتی به یک ‏کشور صادراتی مبدل شود و قرار دادن بخش خصوصی در محور اقتصاد هدف اساسی ما است. وی همچنان خواهان سرمایه‌گذاری ‏بخش های خصوصی در قسمت معیاری سازی تولیدات کشور شد‎.‎
دراین نشست همچنان نورعلم حکمتیاررییس اجرائیوی حرکت گفت که آن نهادپروژه های اساسی را در راستای حمایت از بخش های خصوصی تطبیق کرده است وتسهیلاتی درتورخم،سپین بولدک ایجاد کرده است.
هلمندی مشاور ریاست جمهوری تاکید کرد که دولت همکاری همه جانبه ادارات ذیربط را غرض حمایت از بخش های خصوصی اعلام کرده است و آماده است که به چالش های آنان رسیدگی صورت گیرد‎.‎
دراخیراین نشست نشان عالی اتاق تجارت و سرمایگذاری افغانستان به شرکت مصطفی سلطان زاده که در سال 1398 به ‏ارزش 26 میلیون دالر صادرات کرده است ومقام نخست صادرکنندگان را حایزشد داده شد.
سپس سایرصادر کنندگان برتر ‏سال 1398 نیزمورد تقدیر قرار گرفتند‎.‎
نازیلا عزیزی

پلخمری/1اسد/باختر
اعتصاب کاری منسوبان، کارمندان و کارگران ریاست تصدی زغال سنگ شمال وارد ششمین روز شد.
یک هزار و سه صد  کارگر معدن های زغال سنگ کرکر، دودکش، آهن دره وخرد دره، ادعا دارند که نزدیک به شش ماه است که معاش شان پرداخت نشده است.
مزمل، مدیر عمومی ترانسپورت ریاست تصدی زغال سنگ شمال که نماینده کارگران معترض است، در مصاحبه با خبرنگار آژانس باختر گفت که با وصف آنکه عواید روزمره آن ریاست بیش از۲۰ میلیون افغانی است، اما در پرداخت معاش کارگران، از چند ماه به این سو اقدام نشده است.
انجنیر شیراحمد یکی از کارمندان معترض می گوید که پس از آنکه تشکیل معادن چهارگانه زغال از وزارت معادن جدا و مربوط ریاست انکشاف ملی شد، افزون بر بی سرنوشتی کارکنان، معاش آنان نیز اجرا نشده است و کارگران دچار مشکلات اقتصادی شدند.
اما شاهپور عمار مسوول بخش مالی ریاست تصدی زغال سنگ شمال اطمینان داد که لایحۀ معاش از جانب ریاست جمهوری تایید شده است و در ۲۴ ساعت آینده معاش کارمندان و کارگران آن ریاست اجراء می شود. احمد نعیم دوستی