05 میزان 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کار ساخت دو سرک کانکریتی درننگرهار آغاز شد

کار ساخت دو سرک کانکریتی درننگرهار آغاز شد

جلال آباد ۵ میزان باختر کارساخت دوسرک کانکریتی امروزدرولسوالی کامه ننگرهارآغازشد. این...

مردان تفنگدار به دو دختر جوان در کاپیسا تجاوز کردند

مردان تفنگدار به دو دختر جوان در کاپیسا تجاوز کردند

محمودراقی/5میزان/باختر مسوولان امنیتی کاپیسا می گویند: دو دختر جوان در کاپیسا...

با حضور پوهاند باوری محفل در تخار برگزار شد

تالقان/5میزان/باختر با حضور پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ وهنر وزارت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

اقتصادی

 

کابل / ۲۵ سنبله / باختر

 معصومه خاوری سرپرست وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی، امروزبا اعضای هیئت رهبری آن وزارت وشرکت افغان تلیکام دیدارکرد.

به گزارش آژانس باختر؛ در این نشست سرپرست وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی روی اهداف وبرنامه‌هایش ‏صحبت کردوگفت: درراستای رسیدن به اهداف وزارت، باید به گونۀ جمعی وتیمی کارکنیم.‏

وی همچنان افزود که سهل انگاری درمدیریت وی جای نخواهد داشت وهمه بخش ها وکارمندان آن وزارت ‏مسوولیت‌های کاری خودرا درچوکات قانون ومطابق لایحۀوظایف انجام دهند.

 اوبراصل مکافات ومجازات در‏اجراآت کاری کارمندان بیان کرد که مکافات ومجازات به عنوان یک اصل درچارچوب واصول مدیریت وی وجود ‏خواهد داشت.‏

بعد رییسان ومسوولان بخش های مختلف،درمورد اهداف، وظایف وبرنامه های کاری شان، به رهبری وزارت توضیح دادند.‏

احمد مسعود لطیف‌رای معین پالیسی و پروگرام وزارت وعده سپرد که همه کارمندان با تعهد قوی وبه دورازهرگونه انگیزه و ‏اهداف شخصی، به گونۀ جمعی در جهت تحقق اهداف وزارت و تطبیق پروژهها وبرنامه‌ها کار خواهند کرد.

دراخیربه بخش‌های مختلف وزارت هدایت داده شد که به هدف بهبود اموراداره، هر بخش برنامه‌ها و گزارش‌های کاری شان ‏راطی روزهای آینده با رهبری وزارت شریک کنند.‏

احمدضیا احمدی
 

 

کابل/ ۲۵سنبله / باختر

نشست معارفه نثاراحمد فیضی غوریانی سرپرست وزیر وزارت صنعت و تجارت با کارمندان این وزارت امروز برگزار شد.

دراین نشست عبدالکریم ملکیار سرپرست معینیت صنعت وتجارت درمورد فعالیت ها و ساحه کاری وزارت صنعت وتجارت صحبت کرد.

وی خطوط کاری بخش های صنعت، تجارت، خدمات جواز دهی و مالی و اداری را تشریح کرد و به نمایندگی ازرییسان وکارمندان آن وزارت، به غوریانی وعده همکاری داد.

بعدسرپرست وزارت صنعت وتجارت درمورد رویکرد وبرنامه های خود به تفصیل صحبت کرد.

وی ازرهبری پیشین وزارت به نیکی یاد کردوگفت که وزارت صنعت وتجارت امروز یک تیم متخصص و جوان دارد که همه مرهون زحمات رهبری قبلی است واین ظرفیت را ارج می نهیم.

وی صنعت وتجارت رااموروسیع توصیف کردوگفت که رسیدگی به این امورنیازمند کارهای مستمر وطولانی دارد.

 وی اضافه کردکه تمام اقداماتش براساس قانون، مبتنی بر اخلاق و احترام متقابل خواهد بود.

 او تصریح کرد که برای فراهم شدن زمینه استخدام بانوان دانا وفعال بیشترازپیش تلاش کند وفرصت خوبتربه آنان مهیا می کند.

همچنان به نقش آن وزارت درحمایت ازتولیدات داخلی تاکیدکرد.

احمدضیا احمدی

کابل / ۲۵ سنبله / باختر

داکترانوارالحق احدی، نامزدوزیروسرپرست وزارت زراعت، آبیاری ومالداری گفت که برای رسیدن به اهداف وتحقق برنامه‌ها، به یک اداره شفاف و پاسخ‌گونیازاست.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر، وی که امروزدرنشستی تعارفی با کارمندان آن وزارت سخن می گفت، با ارائه‌ برنامه‌های کاری‌اش گفت که برای رسیدن به اهداف وتحقق برنامه‌هادرآن وزارت، به یک اداره شفاف وپاسخ‌گو نیازاست.

داکتراحدی به شفافیت‌ ومسلکی‌سازی وزارت زراعت تاکید کردوگفت که اوپس ازبررسی و ارزیابی پالیسی‌ها واستراتژی‌های مربوط به آن وزارت، درنظر داردکه زون‌های مشخص زراعتی ایجاد کند.
 سرپرست وزارت زراعت با بیان این‌که ساحۀ کاری این وزارت گسترده و وسیع است، گفت: «برای رسیدن به این اهداف، ما به یک وزارت مسلکی و شفاف ضرورت داریم. عدم شفافیت در تمام اداره های دولتی، برای مؤسسات تمویل‌کننده یک امرمشکل سازاست.

انوارالحق احدی گفت که انتقاد بیش‌تر نهادهای تمویل‌کننده از دولت افغانستان این است که پول مالیه‌دهندگان‌شان به درستی به مصرف نمی‌رسد، اما وزارت زراعت باید در این زمینه شفاف عمل کند وحساب بدهد.

احدی هم‌چنین به سهم‌ کم‌ترزراعت دراقتصاد ملی اشاره کردوگفت اکثرمردم افغانستان به فعالیت‌های زراعتی مصروف‌اند اما سهم‌شان در اقتصاد ملی به ۲۶ درصد می‌رسد.
 او درعین حال ابرازداشت که میزان تولیدات زراعتی افغانستان درمقایسه با خیلی از کشورهای منطقه ناچیز است. به گفته‌ احدی، در بیش‌تراز کشورها ازهرهکتارزمین تا شش متریک تُن حاصل برداشته می‌شود اما این رقم درافغانستان به کم‌ترازسه متریک تُن درهر هکتارمی‌رسد
.

سرپرست وزارت زراعت گفت که بخش زراعت نیازبه ارقام مشخص درراستای مقدار تولید، تقاضا، مصرف و واردات محصولات زراعتی دارد. به گفتۀ او، این ارقام باید بر اساس تحقیقات علمی به دست بیاید.

داکتر انوارالحق احدی در سخنان خود به مکانیزه‌سازی زراعت تاکید کردوگفت که در فعالیت‌های زراعتی باید تحقیقات علمی نیزدرنظرگرفته شود.
 احدی ابراز داشت که بر اساس تحقیقات علمی و دقیق، باید زون‌های مشخص زراعتی ایجاد شود و به این ترتیب، زراعت افغانستان ازحالت سنتی آن خارج ومکانیزه ساخته شود
.

دراین مراسم، حشمت‌الله غفوری معین آبیاری ومنابع طبیعی وزارت زراعت همکاری همه کارمندان آن وزارت را درعملی کردن برنامه های نامزدوزیرجدید تعهدکرد.
نازیلاعزیزی

 

شهرقندهار/۲۵ سنبله/ باختر
مسوولان درقندهار به رانندگان موترها هشدار داد چنانچه اقدام به اضافه بار کنند با آنان برخورد قانونی می شود.
این درحالی است که بار اضافی موتر ها به ویژه کاروان های تجاری باعث شده است که سرک ها به ویژه در شاهراه ها تخریب شود.
کاروان های تجاری تنها در افغانستان و بیشتر با پرداخت رشوه با بار اضافی می توانند ازشاهراه ها عبور کنند.
دربرخی موارد حتی دیده شده است که رانندگان درمرزهای افغانستان اموال دو تا سه موتر باربری را دریک موتر می گنجانند و وارد افغانستان می شوند؛ درحالی که کشور های دیگر این حق را به رانندگان نمی دهند.
فیصل شیرزی معاون والی قندهار درنشستی ازمسوولان خواست که جلورفت وآمد موتر های اضافه بار را بگیرند.
او با اشاره به تخریب جاده ها به علت گشت وگذار موتر های اضافه بار گفت که با متخلفان برخورد قانونی خواهند کرد.
بیشتر جاده های قندهار به دلیل رفت وآمد کاروان های تجارتی اضافه بار به پاکستان و ازپاکستان به کشور تخریب شده است و این امرباعث کندی در جریان ترافیک و وقوع رویداد های ترافیکی شده است.ختم/ابوی