27 جدی 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی

کابل/ ۲۷جدی/ باختر اطلاعیه بورسیه های تحصیلی دوره لیسانس کشور ازبکستان. سفارت...

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی

کابل/ ۲۷جدی/ باختر وزارت امور خارجه افغانستان از اعطای حدود 30...

جان باختن پنج کارمند شرکت برشنا در زابل

جان باختن پنج کارمند شرکت برشنا در زابل

قلات/ ۲۷ جدی/ باختر پنج کارمند شرکت برشنا در انفجار ماینی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

 

پلخمی 3 میزان باختر

یک سردخانه برای نگهداری محصولات زراعتی باغداران دیروز در ولایت بغلان به بهره برداری سپرده شد.

گفته میشود، این سردخانه به مصرف بیش از سه ملیون افغانی از بودجه شورای عالی صلح اعمار شده است.

عبدالستار، سرپرست ریاست  زراعت و مالداری ولایت بغلان به آژانس باختر گفت، سردخانه متذکره در قریه  گاو سواران شهر پلخمری به ظرفیت نگهداری هفتاد الی یکصد تن محصولات زراعتی و باغداری ساخته شده است.

وی افزود: هم اکنون کار سه سرد خانه دیگر در ساحات سرخوابی، دهنه غوری و چشمه  خبگان مربوط شهر پلخمری هشتاد فیصد پیش رفته است.

سرپرست ریاست زراعت و مالداری گفت، هدف اعمار سردخانه ها فراهم ساختن زمینه کار برای افراد تازه پیوسته به دولت  میباشد.

 

کابل باختر 28 سنبله

کاراعمار بخش اول بلاک های رهایشی شهرک خواجه رواش شهرکابل سی پنج فیصد پش رفته است .

کاراین شهرک ازطرف وزارت امورشهرسازی، ازسرمایه مردم برای خود مردم، راه اندازی شده است .

محمد امین قانع مشاورامورمالی واداری ومسوول دفتر انسجام اموراپارتمان ها وزارت امور شهرسازی به خبرنگارآژانس باخترگفت: درمجموع پروژه شهرک خواجه رواش ساحه حدود 230 هکتارزمین را احتوا میکند و بخش اول این شهرک که اکنون زیرکاراست، شامل 60 بلاک رهایشی بوده وبه شمول ساحات سبزآن 120 جریب زمین را دربرمیگیرد. 

وی اضافه کرد که درمجموع کاراین پروژه 35 فیصد پیش رفته وازجمله 60 بلاک دربخش اول، 48 بلاک آن زیرساختمان میباشد که کارساختمان برخی این بلاک ها تا به طبقه چهارم وپنجم نیز پیش رفته است .

قانع افزود : درهربلاک 36 اپارتمنان درنظرگرفته شده  که شامل اپارتمان ها 2 تا 6  اتاقه بوده ودراین پروژه یک تعداد بلاک های وی - آی – پی که شامل اپارتمان های 5 و 6  اتاقه است، نیز درپلان میباشد.

وی گفت کاراعماربخش اول بلاک های رهایشی شهرک خواجه رواش شهرکابل درماه جوزا سالروان از سرمایه مردم به مدیریت وزارت امورشهرسازی توسط 48 شرکت ساختمانی خصوصی افغانی آغازگردیده است.

قانع علاو داشت، تلاش مینمایند که قبل ازرسیدن فصل زمستان کاراسکلیت بندی 60 بلاک زیرکار این پروژه را تکمیل نمایند تا درمدت یک سال کاری،  کارساختمان بخش اول این پروژه به پایه اکمال برسد.

وی دررابطه ساختمان دواعشاریه چهارکیلومترزیربنای سرک وکانال که تمام خدمات لازم شهری را دراین شهرک فراهم میسازد معلومات داده، ابرازکرد که دراین شهرک  تمام خدمات وتاسیسات لازم عام المنفعه مانند مکتب، مسجد، کودکستان، ساحات تجارتی وسایرتاسیسات درنظرگرفته شده است.

محمد امین قانع دررابطه به روند توزیع این اپارتمان های رهایشی معلومات داده گفت: این اپارتمان ها ازسوی کمیسیونی که ازطرف وزارت امورشهرسازی توظیف گردیده است توزیع میگردد و مردم عام نیزمیتوانند این اپارتمان ها را بدست  بیاورند، با توجه به این که  حق اولیت به مامورین دولتی داده میشود .

مامورین دولتی میتوانند توسط یک مکتوب ازطرف اداره مربوط خویش به کمیسیون معرفی شوند وپس ازتثبیت استحقاق، پول اپارتمان را درپنج قسط پرداخت نمایند.

همچنان مجموع قیمت به اساس مترمربع محاسبه میگردد، یعنی یک مترمربع 470 دالرامریکایی مي باشد ومیتوان گفت که یک اپارتمان دواتاقه که مساحت آن  شصت مترمربع باشد، قیمت آن درحدود یک میلیون و چهارصد هزارافغانی تخمین گردیده است.

قانع  ضمن آن که از تلاش هایش درتسریع روند کاراین شهرک اطمینان داد، ابراز امیدواری کرد که با اعمارچنین شهرک ها مشکلات بی سرپناهی هموطنان درشهر کابل رفع گردد وقيمت منازل رهايشي كاهش يابد.

 

کابل باختر/ 2/ میزان

مسوولان گمرک ولایت ننگرهار میگویندکه حجم صادرات افغانی به پاکستان درزون شرق کاهش یافته است. زیرا پاکستانی ها تنها به آن امتعه اجازه ورود به پاکستان را میدهند که درآنکشور به آن ضرورت باشد.

انجنیر قاسم یوسفی مدیر عامل اتاق تجارت ولایت ننگرهار به خبرنگارآژانس باختر گفت که مسوولان پاکستانی در گمرک تورخم تنها به آن امتعه افغانی اجازه ورود به آن کشور  راه میدهند که پاکستان به آن ضرورت است.

 به گفته یوسفی این حرکت با عث بروز مشکلات جدی برای تجار و زارعان در زون شرق کشور شده است.

او به گونهُ نمونه از کشت و افر بادنجان رومی یاد کرده محصولات آن به بیرون راه نیافت  و در بازار های محلی یک سیرآن به 20 افغانی به فروش رسید که زیان بی شمار را  متوجه  زارعان در شرق کشور ساخت. انجنیر قاسم یوسفی میگوید که مشکل تراشی ها در بخش پاکستان "مرز تورخم " وعدم موجودیت سرد خانه ها باعث گردیده تا محصولات زراعتی در شرق کشور فاسد و از استفاده خارج گردد.

در همین حال خان جان الکوزی یکی از علت های کاهش حجم صادرات از گمرک تورخم به پاکستان را دراین میداند که امتعه افغانی مستقیمآ از کابل صادر میشود مگرموصوف تاکید دارد که در جریان چندماه اخیر که فصل جمع آوری میوه در کشور  آغاز گرديده، صادرات میوه تازه به هرات بالغ بر22 ملیون دالر میگردد که نسبت به سال گذشته یک افزایش نسبی را نشان میدهد.

درهمین حال حاجی فردوس مهمند یک تجارمیگوید  که پاکستان همیشه در زمان فصل جمع آوری میوه مشکل تراشی میکند و به عناوین مختلف مانع صادرات میوه افغانی میشود او از دولت انتقاد کرد که نتواسته مشکل ترانزیت را با پاکستان به گونهُ بنیادی حل کند .

 اواز  مقامات افغانی میخواهد تا به اقدام بالمثل دست زند و مانع ورود میوه پاکستانی نه تنها به بازار های افغانی بل به بازار کشورهای آسیا ی میانه نیز گردد.

با آنکه مقام هاي وزارت مالیه در رابطه به کاهش حجم صادرات از بندر تورخم تاکنون ابراز نظرنکرده اند اما وحید  الله   غازی  سخنگوی وزارت تجارت  در رابطه به مشکلات کشاورزان و باغداران زون شرق میگوید ، وزارت تجارت و صنایع یک اداره  پالیسی سازاست وبه اساس اقتصاد ، بازار آزاد عمل مینماید ، سرد خانه ها میتواند از سوی تجار ملی ایجاد گردد وزارت تجارت در چوکات امکانات باآنهاهمکاری خواهد نمود.

 

هرات 2 میزان باختر

به تجلیل ازهفته صلح قرارداد ده ها طرح توسعوی که به کمک کمیته صلح درولسوالی های هرات طرح ریزی ودیزاين شده است , امروزبه امضارسید.

قرارداداین پروژه ها روزگذشته ازسوی دوکتورداوودشاه صباوالی هرات وروسای شوراهای انکشافی چندین ولسوالی به امضارسید.

مسوولان برنامه صلح میگویند: این پروژه هاشامل حفاری پانزده  حلقه چاه آب آشامیدنی درولسوالی  رباط سنگی وشیندند,اعمارسالون های اجتماعی درولسوالی رباط سنگی,استخدام 270 نفرازکسانیکه به پروسه صلح پیوسته اند درپروژه های مراقبت ازجاده هامیباشد, که باهزینه نزدیک پنج میلیون افغانی درجریان شش ماه آینده تکیمل میشود .

مولوی غلام سروررئیس کمیته صلح درهرات بااعلان این مطلب که بااجرایی شدن این پروژه ها دروضعیت زراعت ولسوالی های متذکره تغییرات چشم گیری رونماخواهدشد, ازروی دست گرفتن برنامه های توسعوی بیشتردرمناطق روستایی خصوصاساحاتی که افرادبه پروسه صلح پیوسته اند خبرمیدهند.

دوکتورداوودشاه صباوالی هرات قبل ازامضای قرارداداین پروژه هاباقدردانی ازتلاش های همه جانبه کمیته ولایتی صلح ,علما,معززین ومشایخ درزمینه جذب گروه های ناراضی گفت:کمیته ولایتی صلح درنظرداردتامطابق به امکانات دست داشته, طرح های بیشترتوسعوی را درمناطق محل زنده گی این افراد طرح ریزی وپیاده سازد.

والی هرات بااشاره به جذب شمارزیادی ازافراد پیوست شده به برنامه صلح درپروژه حفظ مراقبت سرک ها, که به هرکدام ازین افراد فرصت های شغلی دایم مهیاشده است ,ازاستخدام شماربیشتری ازجوانان این قشر دربرنامه ماین پاکی درآینده نزدیک خبرداد.

دوکتورصبا باتشریح  گوشه ای ازحجم گسترده ووسیع طرح های بازسازی درولایت هرات که دربرگیرنده پروژه های زیربنایی دربخش حمل نقل ,سرک سازی ,زراعت,زیربنا ومنابع طبیعی میباشد ,نسبت به آینده روشن این ولایت ابرازاطمینان کرد.

قابل یادآوریست براساس این قرادادهاقراراست هشتادهکتارزمین ازجنگلات پسته نیز ازطریق برنامه حمایت اززراعت وادغام مجدد درولسوالی رباط سنگی , وبرنامه احداث یک صدباغ وابیاری صدهاجریب زمین نیز درولسوالی پشتون زرغون عملی شود.

باتطبیق این پروژه ها ازیکسوزمینه اشتغال به افراد پیوست شده به برنامه صلح ایجادمیگرددوازسوی دیگرباعث انکشاف وبهبود زراعت درسطح ولسوالی هامیگردد.

همچنان بسته های کمکی سه ماه نیزبه شماری ازافراد پیوست شده به برنامه صلح توزیع شد