کشاورزان دربغلان بیشتربه کشت زعفران روآورده اند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

پلخمری/ 24 جوزا/ باختر
ریاست زراعت بغلان می گوید که کشاورزان آن ولایت بیشتر به کشت زعفران روآورده اند.
نجیب الله مدقق مسوول بخش زعفران ریاست زراعت بغلان به علی "علمی"خبرنگارمحلی آژانس باخترگفت که آب وهوای بغلان برای کشت زعفران مناسب است وازاین رو کشاورزان به کشت این گیاه باارزش بیشتر روآورده اند.
مدقق افزودکه سال گذشته از ده قطعه نمایشی کشت زعفران درولسوالی های اندراب ها،خنجان ،دوشی ،بغلان مرکزی وپلخمری مرکز بغلان،بیش از پانزده کیلوگرام زعفران به دست آمد.
او گفت که درسال روان شش قطعۀ نمایشی دیگرکشت زعفران به قطعات نمایشی دیگرافزوده شده است وحاصل دهی مناسب این گیاه باارزش سبب تشویق کشاورزان آن ولایت شده است وآنان نیز درنظردارندکه به کشت بیشترزعفران بپردازند.
مدقق بیان کردکه ادارۀ زراعت بغلان تلاش می کند که زعفران را جاگزین کشت خشخاش وچرس درآن ولایت کند.
بصیریک کشاورزولسوالی ده صلاح گفت که زعفران را نمی نوان با خشخاش وچرس که حرام است مقایسه کرد.
او گفت کشت خشخاش وچرس نگرانی دارد وگناه شمرده می شود ولی زعفران هم سود دنیوی دارد وهم خیال راحت برای حال وآینده.
سادات

back to top