معاش کارمندان ریاست تصدی زغال سنگ شمال اجرا می شود

Written by  Waleed
Rate this item
(0 votes)

پلخمری/1اسد/باختر
اعتصاب کاری منسوبان، کارمندان و کارگران ریاست تصدی زغال سنگ شمال وارد ششمین روز شد.
یک هزار و سه صد  کارگر معدن های زغال سنگ کرکر، دودکش، آهن دره وخرد دره، ادعا دارند که نزدیک به شش ماه است که معاش شان پرداخت نشده است.
مزمل، مدیر عمومی ترانسپورت ریاست تصدی زغال سنگ شمال که نماینده کارگران معترض است، در مصاحبه با خبرنگار آژانس باختر گفت که با وصف آنکه عواید روزمره آن ریاست بیش از۲۰ میلیون افغانی است، اما در پرداخت معاش کارگران، از چند ماه به این سو اقدام نشده است.
انجنیر شیراحمد یکی از کارمندان معترض می گوید که پس از آنکه تشکیل معادن چهارگانه زغال از وزارت معادن جدا و مربوط ریاست انکشاف ملی شد، افزون بر بی سرنوشتی کارکنان، معاش آنان نیز اجرا نشده است و کارگران دچار مشکلات اقتصادی شدند.
اما شاهپور عمار مسوول بخش مالی ریاست تصدی زغال سنگ شمال اطمینان داد که لایحۀ معاش از جانب ریاست جمهوری تایید شده است و در ۲۴ ساعت آینده معاش کارمندان و کارگران آن ریاست اجراء می شود. احمد نعیم دوستی

Last modified on ???????? ، 1 ??? 1399 ، 10:23
back to top