صادرکنندگان برترکشورتقدیرشدند

Written by  Waleed
Rate this item
(0 votes)

کابل/اول اسد/باختر
هیئت رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان،برنامه یی زیرنام"همایش ملی صادرات – گفتمان سکتور عامه و ‏خصوصی و معرفی صادر کنندگان برتر سال 1398"را دیروزدرکابل برگزارکرد.
دراین برنامه که به شرکت عبدالهادی ارغندیوال سرپرست وزارت مالیه،مصطفی مستوروزیراقتصاد،عبدالکریم ملکیارسرپرست وزارت صنعت وتجارت،هلمندی مشاورریاست جمهوری وشماری ازتاجران برگزارشد،خیرالدین مایل معاون اتاق تجارت وسرمایه گذاری گفت که این نشست به همکاری حکومت،تاجران وبخش خصوصی وهمکاران بین المللی به هدف تقدیرازتاجران صادرکنندۀ برتربرگزارشده است.
اوگفت که اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان امید می برد که درسال آینده افغانستان  از یک کشور واردکننده بیشتر به صادرکننده مبدل شود.
دراین نشست عبدالهادی ارغندیوال سرپرست و نامزد وزیروزارت مالیه گفت: برگزاری چنین برنامه ها برای سمت و سو دادن اقتصاد کشور حایزاهمیت است و افغانستان را از فقر نجات ‏می دهد. وی با بیان این که دولت در خدمت بخش خصوصی و تاجران قرار دارد گفت:" ما در نظر داریم فصل جدیدی دربخش ‏مالی برای بخش خصوصی و مردم ایجاد کنیم تا برای تغییر در میزان تجارت کشور، رشد صنعت، حمایت از صنعت و افزایش ‏تولیدات داخلی و صادرات موثر واقع شویم‎
.‎  سید زمان هاشمی رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در مورد صادرات افغانستان طی چهار سال گذشته ‏صحبت کردو گفت: صادرات کشور طی چهار سال گذشته سیر صعودی داشته است و اقدامات مشخص مانند ایجاد دهلیزهای زمینی و ‏هوایی، تسهیلات و راه های بدیل به صادرات کشور باعث رشد صادرات کشور شده است. هاشمی اضافه کرد افزایش صادرات ‏نتیجه تلاش ها و همکاری های وزارت های مالیه و صنعت و تجارت و
تاجران و بخش خصوصی ‏کشور بوده است.
وی گفت :" تاجران و بخش خصوصی کشور هنوز هم با چالش های داخلی – تخنیکی و چالش های منطقوی ‏‏– بین المللی مواجه اند که مطمین هستیم ادارات ذیربط به آن توجه خواهند کرد. همچنان وی نقش ادارات ذیدخل حکومت، ‏USAID، ‏حرکت،CLDP ‎و‎ GIZ ‎را در انکشاف صادارت و رشد بخش های خصوصی کشور اساسی و مهم دانست‎.‎
دراین نشست مصطفی مستور وزیر اقتصاد گفت: اقتصاد کشور وبخش های خصوصی در نتیجه شیوع ویروس کرونا متاثر شده است و برگزاری ‏برنامه "همایش ملی صادرات – گفتمان بخش های عامه و خصوصی و معرفی صادر کنندگان برتر سال 1398" برای تقویت اقتصاد ‏کشور مهم است. وی گفت: چهار سال گذشته بهترین سال های صادرات کشور بود و علت اساسی این افزایش سرمایه گذاری و ‏همکاری بخش های  خصوصی و حمایت همکاران بین المللی از برنامه های حکومت بوده است. وی افزود که سال جاری سال خوب ‏برای اقتصاد کشور نیست و با تلاش بیشتر و همکاری بخش های خصوصی می توانیم تاثیرات منفی از اثر شیوع ویروس کرونا را به صورت ‏قابل ملاحظه کاهش دهیم.  مستور علاوه کرد:" دیدگاه ما اینست که بازار های جدید  برای اقلام تولیدی کشور جستجو کنیمم که ‏از لحاظ قیمت، کیفیت و مرغوب بودن رقابت کرده بتوانیم، همچنان قدرت خرید مردم را در بازار های داخلی به تولیدات داخلی کشور ‏سوق دهیم‎.‎
عبدالکریم ملکیار سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفت: دیدگاه دولت اینست که افغانستان از یک کشور وارداتی به یک ‏کشور صادراتی مبدل شود و قرار دادن بخش خصوصی در محور اقتصاد هدف اساسی ما است. وی همچنان خواهان سرمایه‌گذاری ‏بخش های خصوصی در قسمت معیاری سازی تولیدات کشور شد‎.‎
دراین نشست همچنان نورعلم حکمتیاررییس اجرائیوی حرکت گفت که آن نهادپروژه های اساسی را در راستای حمایت از بخش های خصوصی تطبیق کرده است وتسهیلاتی درتورخم،سپین بولدک ایجاد کرده است.
هلمندی مشاور ریاست جمهوری تاکید کرد که دولت همکاری همه جانبه ادارات ذیربط را غرض حمایت از بخش های خصوصی اعلام کرده است و آماده است که به چالش های آنان رسیدگی صورت گیرد‎.‎
دراخیراین نشست نشان عالی اتاق تجارت و سرمایگذاری افغانستان به شرکت مصطفی سلطان زاده که در سال 1398 به ‏ارزش 26 میلیون دالر صادرات کرده است ومقام نخست صادرکنندگان را حایزشد داده شد.
سپس سایرصادر کنندگان برتر ‏سال 1398 نیزمورد تقدیر قرار گرفتند‎.‎
نازیلا عزیزی

back to top