فی انس طلا ۱۸۶۰ دالر عرضه می شود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل / 2 اسد/ باختر فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ ۱۸۶۰ دالر عرضه می شود. قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تایید این خبر، امروز اول اسد به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای الجزایری ۴۴۰۰ فی گرام مصری بیست ویک عیار ۸۸۰ مبلغ ۴۴۰۰افغانی، کویتی بیست و یک عیار۸۸۰مبلغ ۳۶۰۰افغانی، سنگاپوری۲۱ عیار ۷۹۰ بر۲۱ مبلغ ۳۶۰۰ افغانی، عربی ۷۹۰ مبلغ ۳۳۵۰ افغانی، بحرینی ۷۹۰ مبلغ ۳۳۵۰، ایرانی ۷۰۵ مبلغ ۳۱۰۰افغانی و فی گرام طلای روسی ۵۸۵ مبلغ ۲۶۰۰افغانی در بازارهای کابل عرضه می شود. نالان

Last modified on ??????? ، 2 ??? 1399 ، 08:13
back to top