برنامۀ تقویت بنیه اقتصادی خانواده های فقیردرپکتیا آغازشد

Written by  Waleed
Rate this item
(0 votes)

شهرگردیز۲ اسد باختر
مسوولان با راه اندازی برنامه یی درتلاش تقویت بنیه اقتصادی خانواده های نیازمند در پکتیا اند.
درچارچوب این برنامه برای بیست و پنج خانواده نیازمند گاو های شیرده به گونه رایگان توزیع شد تا این خانواده ها با فروش شیراقتصاد  شان را رونق بخشند.
این برنامه را ریاست زراعت ، آبیاری و مالداری پکتیابه همکاری مالی دفتر تماس، راه اندازی کرده است.
دفتررسانه های وزارت زراعت با پخش خبرنامه یی می گوید که در گام نخست برای بیست و پنج خانواده نیازمند از شهر و سه ولسوالی پکتیا گاو های شیرده توزیع شد.
این وزارت می گوید که قرار است صدها خانواده نیازمند در پکتیا زیر پوشش این برنامه قرار گیرند.ختم/ابوی

Last modified on ??????? ، 2 ??? 1399 ، 18:41
back to top