زمینه آبیاری بیش از سه صد جریب زمین درکابل مساعد شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/ ۴ اسد/ باختر
با ساخت یک  کانال آبیاری زراعتي از سوی برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت بازسازی و انکشاف دهات زمینه آبیاری بیش از سه صدجریب زمین درکابل مساعد شده است  .
فریدون آژند سخنگوی وزارت بازسازی وانکشاف دهات امروز به خبرنگارآژانس باختر گفت که کانال متذکره به درازای سه صدو پنجاه مترکه دارای بیست و سه حقابه است  درروستایی قلعه بالای ولسوالی گلدره ساخته شده است که توسط آن  حدود سه صد جریب زمین آبیاری می شود .
آژند افزود که این پروژه بیش از یک میلیون و هشتصد هزارافغانی هزینه برداشته است و بیست وچهارخانواده ازمزایایی ٖإن مستفید می شود.فهیم

back to top