رقم ثبت زمین های دولتی در هلمند به بیش از200 و 40 هزارجریب رسید

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل / 20 اسد / باختر
وزارت شهرسازی و اراضی موازی 200 و 40 هزارو394 جریب زمین و ملکیت های عامه تحت استفاده اداره های دولتی را در هلمند ثبت کرده است.
به گزارش آژانس باختر؛ این رقم شامل 232 هزارو 742 جریب زمین سفید دولتی و متباقی 7 هزارو652 جریب آن ملکیت های عامه تحت استفاده اداره های دولتی است.
وزارت شهر سازی و اراضی تا کنون حدود 6 میلیون جریب زمین دولتی را در کشور ثبت کرده است و مصمم است که با ثبت زمین های دولتی و بهره گیری از آن؛ زمینه تحقق پروژه های عامه المنفعه در کشور فراهم شود.احمدضیا احمدی

back to top