02 ???? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

امریکا تجویزریمدیسویر را برای بیماران کووید١٩ تصویب کرد

امریکا تجویزریمدیسویر را برای بیماران کووید١٩ تصویب کرد

واشنگتن/ وی اوای/۲ عقرب/باختر ادارۀ غذا و دوای امریکا دیروز...

طالبان هفت کارگریک شرکت سرک سازی را دربلخ ربودند

طالبان هفت کارگریک شرکت سرک سازی را دربلخ ربودند

مزارشریف/ ۲ عقرب/ باختر طالبان امروزهفت کارگریک شرکت خصوصی سرک سازی...

 ششمین دوررقابت های ماراتن کشور،دربامیان برگزارشد

ششمین دوررقابت های ماراتن کشور،دربامیان برگزارشد

بامیان/۲ عقرب/ باختر ششمین دور رقابت های ماراتن کشور،امروزبا شرکت حدود۵۰۰...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

کندز/۲عقرب/ باختر آتش سوزی یی دیشب دربندرامام صاحب کندز رخ داد وزیان هنگفت مالی به بارآورد. هجرت الله اکبری سخنگوی پولیس کندزگفت که این آتش سوزی ازیک سرای چوب فروشی آغاز شد وبه زودی به بخش های دیگربندرگسترش یافت. وی گفت که دراین آتش سوزی حدود هفت ملیون وپنجصد هزارافغانی خساره وارد شده است. وی گفت که اطفائیۀ پولیس کندزتوانست از گسترش بیشترآتش درآن بندر جلوگیری کند و به ارزش حدود نهصد ملیون افغانی اموال تجارتی را نجات دهد. علت این آتش سوزی هنوز مشحص نیست اما پولیس کندز می گوید که به احتمال زیاد بی احتیاطی درچوب فروشی باعث این آتش سوزی شده است.
سادات

زرنج/ ۲عقرب/ باختر گزارهایی وجود دارد که طالبان دیشب برقرارگاه نیروی ارتش درنیمروزحمله کردندودراین حمله تلفاتی نیز به نظامیان وارد شده است. گفته می شود این حمله بریک قرارگاه نیروی اردوی ملی درروستای دهمزنگ ولسوالی خاشرود نیمروزصورت گرفت و درنتیجه به نظامیان تلفاتی نیزوارد شده است. گزارش های تایید ناشده وجود دارد که دراین حمله ۲۳نظامی جان باخته اند و۳نظامی دیگررا طالبان باتجهیزات قرارگاه باخود برده اند. تاهنوز دراین خصوص مقامات نظامی چیزی نگفته اند.

میمنه/ ۲عقرب/ باختر افراد مسلح ناشناس یک ملاامام مسجد را صبح امروزدرشهرمیمنه به شهادت رساندند. عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب گفت که شیخ رحمت الله پس از ادای نمازصبح درمسجد روستای قطورحوزۀ اول شهرمیمنه مرکزفاریاب،درراه برگشت به منزلش مورد شلیک مرمی دوفرد مسلح قرارگرفت وجان باخت. به گفتۀ وی مهاجمان از محل فرارکردند وپولیس برای رد یابی آنان تلاش می کند

لشکرگاه / ۲ عقرب/ باختر درحالی که عملیات ضد هراس افگنی در بخش هایی ازشهرلشکرگاه مرکزهلمند ادامه دارد، نظامیان ازکشته شدن هفت طالب مسلح درتازه ترین نبرد ها درآن عملیات سخن می گویند. این طالبان شب گذشته درحالی که می خواستند دربرابر نظامیان شامل عملیات مقاومت کنند یکی پی دیگری ازپا درآمدند. این عملیات نظامی با اشتراک صدها سرباز و با حمایت قوای هوایی، دربخش هایی از حوزه سوم، جایی که درگوشه یی ازآن طالبان مسلح حضوردارند راه اندازی شد. افسرعبدالرحیم نورزی آمرامنیت پولیس هلمند که رهبری این عملیات ضد هراس افگنی را به دوش دارد به آژانس باخترگفت که طالبان درحال فرار ازلشکرگاه اند ونظامیان توانسته اند چند روستا را ازوجود این مهاجمان پاک کنند. اوتایید کرد که درتازه ترین نبرد ها هفت طالب مسلح درلشکرگاه کشته شدند وسه طالب دیگر زخم برداشتند. این مقام پولیس هلمند می گوید که به زودی طالبان ازشهرلشکرگاه رانده خواهند شد. دست کم دوهفته پیش طالبان با حمله گسترده ، بخش هایی از شهرلشکرگاه مرکزهلمند، ولسوالی نادعلی وشاهراه لشکرگاه- قندهاررا تصرف کردند. نظامیان می گویند درجریان نبرد های تازه، طالبان ازبیشترین این بخش ها رانده شده اند. عملیات ضد هراس افگنی درهلمند همچنان ادامه دارد.ختم/ابوی

تالقان/ ۲ عقرب/ باختر سه ماین ساز طالب درنتیجۀ انفجارماین دست ساخت خودش درتخارکشته شدند. این طالبان شب گذشته می خواستند یکی ازماین های دست ساخت شان را در جادۀ ولسوالی اشکمش جاسازی کنند که ماین در دستان شان منفجرشد. دفتررسانه های قول اردوی عملیات های خاص با پخش خبرنامه یی می گوید که دراین انفجار ملا معاذ، ملاجاوید و ملا بریال ماین سازان گروه طالبان درتخارکشته شدند. طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته اند.ختم/ابوی
کابل/ ۲ عقرب/ باختر منابع حکومتی پروان می گویند، شاپور از افراد کلیدی گروهِ طالبان که امامِ مسجد جامع عشق آباد ولسوالی جبل‌السراج پروان بوده است، با 3 تن از افرادش در ولسوالی سیدخیل پروان بازداشت شده است. محمد لمر عثمانیار ولسوال سیدخیل پروان با تایید این خبر گفت شاپور نام پس از آن با یک میل راکت بازداشت شد که نیمه های شب گذشته ساختمان ولسوالی سیدخیل را، هدف قرار داده بود. به گفتۀ عثمانیار در واکنش نیروهای امنیتی ولسوالی سیدخیل شاپور نام ابتدا زخمی و بعد با ۳تن از افرادش بازداشت شد. مسوولانِ حکومتی پروان، تاکید می کنند که این عضوِ گروهِ طالبان نزد نهاد های امنیتی مشکوک بود و زیر پی‌گرد بود اما هنگام هدف قرار دادن ساختمان ولسوالی سیدخیل بازدشت شده است. بهزاد
کابل/ ۲ عقرب/ باختر یازده حلقه ماین مختلف نوع از لوگر و ولسوالی پغمان کابل کشف و به دست آمد دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله امروز با نش خبر نامه یی گفته است ، منسوبان قطعات خاص پولیس، در یک عملیات ۹ حلقه ماین را از قریه زاهد آباد ولسوالی محمد آغه لوگر که توسط طالبان جاسازی شده بود، کشف وخنثی کردند . همچنان این نیروها عملیات را در ولسوالی پغمان کابل راه اندازی کردند که در نتیجه دو حلقه ماین چسپکی را همراه با یک میل تفنگچه و مقدار مهمات، تجهیزات و لباس ها ی نظامی از یک منزل مسکونی کشف و به دست آوردند. در پیوند به این قضیه چهار تن مظنون نیز بازداشت شده است. بهزاد
شهرکندز/ ۲ عقرب/ باختر طالبان مسلح دیشب بربخش هایی از ولایت کندزحمله کردند. ولسوالی های دشت ارچی وخان آباد کانون اصلی نبرد های سخت میان نظامیان ومهاجمان بود. عصمت الله مرادی سخنگوی والی کندزبه آژانس باخترگفت که دراین نبرد ها طالبان تلفات سنگینی دیده اند. اوجان باختن چهارنظامی دراین نبرد ها را تایید کرد. اما گواهان رویداد می گویند دراین نبرد ها تلفات بیشتر به نظامیان وارد شده است.ختم/ابوی
فیض آباد / ۲ عقرب/ باختر ده ها نظامی یی که درولسوالی راغستان بدخشان درمحاصرۀ طالبان مسلح قرارگرفته اند ازحکومت می خواهند که برای نجات شان نیروبفرستد. این نظامیان ادعا می کنند که شمار شان بیش ازشصت نفراست و درساحه یی موسوم به احمد ولسوالی راغستان درمحاصره طالبان اند. آنان با پخش تصاویری ازخود می گویند تجهیزات جنگی وغذای شان در حال تمام شدن است وطالبان هم هرازگاهی حلقه محاصره را تنگ ترمی کنند. به اساس گزارش ها این نظامیان درجریان حمله های دو شب اخیرطالبان بربخش هایی از ولسوالی راغستان درمحاصره قرارگرفته اند. مقامات محلی دربدخشان حمله گسترده طالبان وادامه درگیری ها درراغستان را تایید کردند اما گفتند که هیچ نظامی یی درمحاصره مهاجمان قرارندارد. ذکریا سودا والی بدخشان به آژانس باخترگفت که نظامیان توانستند مهاجمان را سرکوب کنند و برآنان تلفاتی وارد کنند. دفتررسانه های بدخشان نیز با پخش خبرنامه یی ازسرکوب مهاجمان طالب درراغستان سخن می گوید. دراین خبرنامه ازوارد شدن تلفات سنگین به طالبان مسلح دراین نبردها سخن گفته شده است.ختم/ابوی
/ باختر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری می گوید: شاروالی کابل فهرست بلند منزل های غیر قانونی را که در حال اعمار اند با تعلقات سیاسی آنان در اختیار ما قرار داده است. سر از فردا این فهرست مرحله به مرحله با عکس ها منتشر می شود،امر الله صالح معاون اول ریاست جمهوری و مسوول امنیت کابل امروز با نشر پیامی گفته است در جلسه فیصله شد آنچه را در ارتباط به موتر فروشی های اطراف کابل وعده داده بودیم سر از فردا با جدیت تمام آغاز می شود و همچنان کار آزاد سازی ساحات سبز و پیاده رو ها از غاصبان کوچک و بزرگ ادامه می یابد. در پیام گفته شده است، دیشب آمر حوزه اول پولیس را چند نفر از آدم های مشهور سیاسی زیر فشار قراردادند که طلا و اسعار مصادره شده را که از نزد قاچاقبران گرفته بود، پس بدهد. از تمام منسوبان پولیس حمایت و دفاع صورت می گیرد و مال قاچاق بدون طی مراحل محکمه بازگردانیده نمی شود. تنها سال گذشته از راه شمال نزدیک به هشتصد ملیون دالر به بیرون از کشور قاچاق شد. قاچاق طلا و اسعار یکی از معضله های بزرگ است که قانون گریزان و اقتصاد جرمی را تقویت می کند منابع اطلاعاتی ما از خارج کشور فهرست تمام کسانی را که سال گذشته اسعار قاچاق کرده اند ،به ما داده اند اما وظیفه ما جلوگیری از ادامۀ آن است در پیام نیز آمده است پوستر های مجرمان تحت پیگرد، در نواحی مختلف شهر نصب شده است و از مردم خواسته شده است که در رد یابی آنان کمک کنند. به اساس فهرست تهیه شده از دزدان – چپاول گران – باج گیران – اختطاف گران و قانون گریزانی که ترتیب شده است و در اختیار تمام حوزه ها قرار گرفته است، شماری ازآنان بازداشت شده اند و فهرست به صورت ناحیه وار در خدمت وکیلان گذر نیز قرار گرفته است. در پیام ذکر شده است از دید تهدید تروریزم شهر در سرحد بین سبز و زرد است هر صبح امنیت ملی سطح تهدید را به اساس کار عمیق و ژرف اطلاعاتی در اختیار ما قرار می دهد. وی در این پیام گفته است جرایم به شدت کاهش یافته است و مجرمان در فرار اند. کسانی که به ولایت هارفته اند، عکس های شان به قومندانی های امینه ولایت ها ارسال شده است. ساحه برای مجرم باید تنگ شود . آنانی که منتظر اند، این تدابیر سست و کاهش یابد در محاسبه خویش اشتباه کرده اند. خواست مردم برحق است و تدابیر شدیدترمی شود . او افزوده است بعضی از مسایلی که درین نشست ها مطرح می شود، نیاز به تدوین پالیسی دارد مانند این که ما کهن سالان بی سرپرست را که سرپناه و مواظبت خانواد گی ندارند ،چه کنیم. با معضله بیجا شد گان چگونه رسید گی کنیم - ایا احیای دارالمساکین امکان پذیر است. گدایانی راکه شامل در شبکه منظم این کسب نیستند ،چگونه جمع اوری کنیم و به کجا انتقال دهیم. با گرسنگی مفرط و گرسنه مفرط که مواجه می شویم چه گونه رسید گی کنیم این مسایل به زودی در نشست های کابینه و نشست های کوچکتر رهبری مورد بحث قرار خواهد گرفت. یعنی آهسته آهسته می رویم به مرحلۀ برملاکردن مسایل اساسی و راه های حل نهادینه. معاون اول رییس جمهوری در پیام واضح کرده است: مشکلات حوزه ها و ناحیه ها از ابعاد مختلف بررسی شده است و به تمام مشکلات کوچک و بزرگ توجه شده است. بسیج منابع و استفاده موثر از امکانات هم آغاز شده است و هم در راه است. بهانه ای برای ناکامی و کند کاری باقی نخواهیم گذاشت. او خاطر نشان کرده است در چندین ناحیه – سمت و محله در کابل مردم موج موج آماده گرفتن سهم و نقش مستقیم در آوردن نظم و امنیت اند. این روحیه مثبت را نه تنها استقبال می کنیم بلکه در عملی کردن آن گام های اولیه را برداشته ایم. داعشیان و مبلغان دشمن که از محراب و مراسم جنازه سوء استفاد کنندو مردم را به راه غلط و بغاوت تشویق کنند شناسایی خواهیم کرد و به پنجۀ قانون خواهیم سپرد. این کار نیز به شدت و جدیت ادامه دارد. با کسانی که علیه نیرو های دفاعی و امنیتی افغانستان دسیسه نرم می سازند و شایعات و جعل را سرخط می کنند نیز برخورد قانونی صورت می گیرد. بهزاد .
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL