04 میزان 1397

RSS Facebook

خبر های جدید

هزاران شهروند هرات از روند انتخابات و برنامه های دولت پشتیبانی کردند

هزاران شهروند هرات از روند انتخابات و برنامه های دولت پشتیبانی کردند

هرات 4 میزان باختر هزاران تن از فعالان مدنی، نماینده های...

قطعنامه همايش بزرگ مردم حوزه غرب كشور

قطعنامه همايش بزرگ مردم حوزه غرب كشور

بسم الله الرحمن الرحيم قطعنامه همايش بزرگ مردم حوزه غرب كشور...

ساختمان الحاقیه یک مکتب در مزارشریف افتتاح شد

ساختمان الحاقیه یک مکتب در مزارشریف افتتاح شد

مزارشریف 4 میزان باختر الحاقیه لیسه مولوی محمد حنیف در ولایت...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتهرات 4 میزان باختر
هزاران تن از فعالان مدنی، نماینده های جریان های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ولایت هرات ازروند ملی انتخابات درکشور اعلام حمایت کردند .
باشند گان نواحی مختلف شهرو ولسوالی های ولایت هرات صبح امروز درمقابل ساختمان مقام ولایت هرات تجمع نمودند و خواهان برگزاری انتخابات شفاف شدند.
این گردهمایی درمرکزشهرهرات برگزارشد وقبل ازآن جاده های منتهی به محل برگزاری همایش به خاطرتامین امنیت شرکت کنندگان ، ازسوی نیروهای امنیتی مسدود شده بود.
شرکت کنندگان این همایش که متشکل ازجوانان وزنان ،متنفذان وعلمای کرام دین ،وکلای گذر ومردم بودند تاکید نمودند که مردم هرات همان گونه كه طي سالهاي سخت، با قرباني های بسيار وبي شمار، براي تحقق مردم سالاري واستحكام نظام بر پايه های راي ونظر عموم شهروندان ،مجاهدت كرده اند، درمرحله كنوني نيز مطابق قانون وخواست واراده جمعي ،انتخابات را تنها راه استقرار حاكميت مرد مي دانند وبر تداوم اين اصل تاكيد مي ورزند.
شرکت کنند گان این همایش چندین هزارنفری همچنان تاکید نمودند که هيچ مداخله منفي خارجي وداخلي نمي تواند با اين رويكرد دموكراتيك وقانوني با مردم ما مقابله کنند ومشروعيت كذايي را از هر طريقي به جز راي ملت جستجو نمايند.
مردم ولایت هرات میگویند:" نظام كنوني محصول خون ها،قرباني ها ومجاهدت هاي مردم ماست وجز از طريق انتخابات وقانون كسي حق غصب آن را نخواهد داشت.
به باورمردم هرات دوام ثبات،استقرار سياسي وتلاش درراستاي خود اتكايي كشور راهگشا واميد دهنده فرداي روشن تر براي سرزمين ما است.
شرکت کنندگان این همایش میگویند:" كشور بيش از هرزماني به زعيمي نيازمند است تا بتواند به دور از فساد سياسي واقتصادي تهداب خودكفايي اقتصادي را متكي بر نسل ونيروي انساني تازه كشور ،همزمان با قطع كمك هاي جهاني درپنج سال آينده ،پي ريزي وبه نسل بعدي بسپارد"
دربخشی ازقطع نامه باشند گان ولایت هرات آمده است :" ماضمن تاكيد برحقوق مشروع ملت افغانستان وحمايت واضح از برگزاري انتخابات،از برنامه هاي ملي ،سازنده وانكشافي نظام پشتيباني می کنیم واز دولت وجامعه جهاني مي طلبيم تا درامر تامين امنيت وحمايت از گفتگوهاي صلح حكومت ودوام كمك درامر اجرايي شدن طرح هاي سازنده اقتصادي نظام ،مردم افغانستان را كمك نمايند.

همچنان مردم هرات وحوزه غرب كشور با امتنان از حكومت درامر حمايت واجرايي شدن پروژه هاي مهم دراين منطقه كشور،ازجمله بند دوستي افغان هند،پروژه تاپي،راه آهن وساير پروژه هاي بنيادي خواستار دوام هرچه موثر تر اين توجه درامر انكشاف وتوسعه شدند. سادات
 

چهارشنبه ، 4 میزان 1397 ، 13:28

قطعنامه همايش بزرگ مردم حوزه غرب كشور

بسم الله الرحمن الرحيم
قطعنامه همايش بزرگ مردم حوزه غرب كشور چهارشنبه چهارم ميزان ١٣٩٧ ملت بزرگ ومسلمان افغانستان دربستر چهل سال جنگ وتنش ،براي تثبيت حق مالكيت مردم برسرنوشت سياسي شان ،نظام مردم سالار ودمكراتيك ومبتني برانتخابات وآراي ملت را انتخاب نمودند.
قانون اساسي به مثابه وثيقه ملي براين اصل مهم تاكيد دارد. باوجود مشكلات وبحران آفريني هايي كه در دوره هاي مختلف براين كشور تحميل گرديده است،اكنون نيز براي رسيدن به آينده اي بهتر ،هيچ راهكار وگزينه اي جز برگرازي انتخابات شفاف ومورد قبول ملت وجود ندارد.
مامردم هرات همان گونه كه طي اين سالهاي سخت ، با قرباني ها بسيار وبي شمار ، براي تحقق مردم سالاري واستحكام نظام بر پايه راي ونظر عموم شهروندان ،مجاهدت كرده ايم، درمرحله كنوني نيز مطابق قانون وخواست واراده جمعي ،انتخابات را تنها راه استقرار حاكميت مردمي دانسته وبر تداوم اين اصل تاكيد مي ورزيم. هيچ مداخله منفي خارجي وداخلي نمي تواند با اين رويكرد دمكراتيك وقانوني مردم ما مقابله نموده ومشروعيت كذايي را از هر طريقي به جز راي ملت جستجو نمايد.
نظام كنوني محصول خون ها،قرباني ها ومجاهدت هاي مردم ماست وجز از طريق انتخابات وقانون كسي حق غصب آن را نخواهد داشت. دوام ثبات،استقرار سياسي وتلاش درراستاي خود اتكايي كشور راهگشا واميد دهنده فرداي روشن تر براي سرزمين است. برنامه هاي بنيادين اقتصادي،تثبيت جايگاه ومنافع كشور درمنطقه وجهان وتلاش براي پي ريزي فرداي بهتر ،منفعت گسترده ملي را به همراه دارد.
مردم حوزه غرب كشور از چنين رويكرد ملي حمايت همه جانبه كرده وخواهند كرد.برنامه هايي مانند تاپي برجسته ترين ديدگاه اقتصادي وسياسي را به اجرا رسانده است.مردم ما امروز به وضاحت درك مي كنند تا از منافع ملي وديدگاهي كه كشور را به سوي كار وتلاش مضاعف به دور از سياست بازي هاي بیهوده سوق مي دهد،پشتيباني نمايند. كشور بيش از هرزماني به زعيمي نيازمند است تا بتواند به دور از فساد سياسي واقتصادي تهداب خودكفايي اقتصادي را متكي بر نسل ونيروي انساني تازه كشور ،همزمان با قطع كمك هاي جهاني درپنج سال آينده ،پي ريزي وبه نسل بعدي بسپارد. امنيت وثبات هرچه بهتر درپرتو صلح وآشتي ملي از بنيادي ترين مسايلي است كه بايد هرچه بيشتر بدلن توجه صورت گيرد.صلح ،باهمي وتلاش براي همگرايي ملي وحضور همه نيروهاي موثر افق هاي روشني از امنيت ،سازندگي وثبات را ترسيم مي كند.ماضمن تاكيد برحقوق مشروع ملت افغانستان وحمايت واضح از برگزاري انتخابات،از برنامه هاي ملي ،سازنده وانكشافي نظام پشتيباني نموده واز دولت وجامعه جهاني مي طلبيم تا درامر تامين امنيت وحمايت از گفتگوهاي صلح حكومت ودوام كمك درامر اجرايي شدن طرح هاي سازنده اقتصادي نظام ،مردم افغانستان را كمك نمايند.با اين دورنما ميتوانيم با افتخار از قطع كمك هاي خارجي نگراني نداشته باشيم وخود با حمايت از نظام وبرنامه هاي توسعه ملي به وضعيت بهتر از امروز نايل آييم.مااز رييس جمهوري اسلامي افغانستان مي خواهيم تا به عنوان وظيفه قانوني خود ،روند برگزاري انتخابات را با جديت هرچه بيشتر دنبال واجرايي نمايد. همچنان مردم هرات وحوزه غرب كشور ضمن امتننان از حكومت درامر حمايت واجرايي شدن پروژه هاي مهم دراين منطقه كشور،ازجمله بند دوستي افغان هند،پروژه تاپي،راه آهن وساير پروژه هاي بنيادي خواستار دوام هرچه موثر تر اين توجه درامر انكشاف وتوسعه مي باشيم. مامردم حوزه غرب كشور يكبار ديگر برخواسته هاي اصولي خود تاكيد نموده ودرصورت عدم توجه به اين خواسته هاي مشروع اعتراضات مدني موثري را روي دست خواهيم گرفت. من الله توفيق
احمد نعیم دوستی

مزارشریف 4 میزان باختر
الحاقیه لیسه مولوی محمد حنیف در ولایت بلخ امروزبه بهره برداری سپرده شد.
علی الله امیری رییس معارف بلخ به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت که این الحاقیه در ناحیه ششم شهر مزار شریف به هزینه بیش از هشت میلیون افغانی از کمک کشور هندوستان در مدت شش ماه ساخته شد که دارای هشت صنف درسی و سایر محلقات ضروری می باشد. لیسه مولوی محمد حنیف بلخی دارای پنج هزار شاگرد می باشد. احمد نعیم دوستی

چهارشنبه ، 4 میزان 1397 ، 13:09

هفت هراس افگن در فاریاب کشته شدند

میمنه 4 میزان باختر
هفت هراس افگن دیشب در ولایت فاریاب کشته شدند.
عبدالکریم یورش سخنگوی قومندانی امنیه فاریاب به آژانس باختر گفت که این هراس افگنان در حمله بالای پوسته های امنیتی در ولسوالی دولت آباد و عملیات در قریه ارکلیک ولسوالی قیصار آن ولایت کشته شدند.
وی افزود که دراین رویداد ها هفت هراس افگن دیگر به شمول ملاشاه گل یک سرگروه مشهور آنان زخم برداشتند.  احمد نعیم دوستی

 

کندز 4 میزان باختر
جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات ‌های نیروهای امنیتی از مسوولیت‌ های بزرگ آنان می‌باشد.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر،این مطلب را عبدالجبار نعیمی والی کندز در دیدار با یک تعداد از بزرگان ولسوالی چهاردره و اقارب قربانیانی که به شهر کندز آمده اند در حالیکه برخی از وکلای شورای ولایتی نیز حضور داشتند، بیان کرد.
بزرگان ولسوالی چهاردره و اقارب خانواده قربانیان می گویند که دیشب نیروهای مشترک افغان یک علمیات شبانه را در قریه منگ‌تپه ولسوالی چهار دره راه اندازی کردند که در نتیجه سه زن عضو یک خانواده به شهادت رسیدند و دو عضو دیگر آن خانواده زخم برداشتند و نظامیان دو مرد دیگر خانواده را با خود بردند.
آنان افزودند که همه‌ اعضای این خانواده افراد ملکی بودند و هیچ نوع وابستگی تنظیمی و سیاسی نداشتند و از والی کندز خواستند که چگونگی رویداد را بررسی کند .
در این دیدار والی کندز از خانواده های آنان تقاضا نمود که پیکر عزیزان شان را با عزت خاک سپاری نمایند.
نعیمی افزود که جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات‌ های نیروهای امنیتی از مسوولیت ‌های بزرگ رهبری کندز می‌باشد که به این مسئله همواره توجه صورت گرفته است و عملی که شب گذشته در ولسوالی چهاردره اتفاق افتاد، یک رویداد دلخراش بود .
وی به بستگان قربانیان تعهد سپرد که به زودی در هماهنگی با مسوولان امنیتی و شورای ولایتی عمق رویداد را بررسی می کندو در جلوگیری بیشتر این نوع حادثات تراژیدی دست بکار می‌شوند . احمد نعیم دوستی

کابل باختر 4 میزان
واقعه جدید دیگر مثبت پولیو ازساحه منزل باغ شهر قندهار گزارش شد که متأسفانه دخترک 2 ساله را برای همیش فلج ساخت.
با این واقعه، شمار مجموعی واقعات پولیو در سال روان میلادی در زون جنوب به 10 واقعه و در تمام افغانستان به 15 واقعه میرسد. 
به گزارش آژانس باختر، به اساس گزارش های اولیه، در این ساحه شماری محدود از خانواده ها، تطبیق واکسین پولیو را برای اطفال شان رد میکردند که به احتمال قوی خانواده این دختر نیز از جمله رد کننده های واکسین پولیو بوده باشد.
به گفته وزارت صحت عامه یک گروه تحقیقاتی به ساحه رفته است تا در مورد این واقعه و اقدامات بعدی برای جلوگیری از انتشار این ویروس در آنجا بررسی های خود انجام دهند.
دوکتور فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان، از وقوع این مورد فلج و افزایش واقعات پولیو ابراز تاسف نموده گفت: "  مبارزه با پولیو یا مرض فلج اطفال و حفاظت و مصئونیت آنان در برابر این مرض فلج کننده دایمی و حتی کشنده، تنها مسئولیت وزارت صحت عامه افغانستان نیست، بلکه همه افراد جامعه مکلفیت ایمانی و وجدانی دارند تا با کارکنان صحی که به درب منازل شان به خاطر واکسین و وقایه نمودن اطفال در مقابل این مرض می آیند، همکاری لازم نمایند تا هیچ طفل از واکسین در هیچ دور از کمپاین باز نماند، زیرا واکسین یگانه راه وقایه و جلوگیری اطفال در مقابل این مرض میباشد."
واکسین پولیو کاملاً مصئون است و هیچ گونه عوارض جانبی ندارد. اطفال مریض و نوزاد بیشتر به این واکسین ضرورت دارند، چون مقاومت و معافیت بدن آنان در مقابل این مرض ضعیف است و اگر واکسین نشوند، بسیار به زودی به این ویروس مصاب میگردند.
این واکسین توسط علمای مشهور جهان و افغانستان مورد تائید قرار گرفته است و در این اواخر به خاطر اهمیت تطبیق واکسین پولیو یک مجموعه بزرگ از فتاوای مراجع معتبر اسلامی چون، دارالعلوم دیوبند، پوهنتون الاظهر، مرکز تحقیقاتی دوکتور قرضاوی، امامان حرمین شرفین عربستان سعودی، سازمانکنفرانس اسلامی، اکادمی بین المللی فقه اسلامی و سایر مدارس، مراکز اسلامی و علمای خبره دیني به شمول افغانستان و پاکستان به صورت کتاب به زوردی په چاپ خواهد رسید.
مولوی احسان الله، یکتن از عالمان دین ولایت قندهار گفت: " والدین مکلف اند تا به خاطر نجات حیات اطفال شان در مقابل این مرض، اطفال خود را واکسین کنند. اگر کدام طفلی در مقابل این مرض به اثر غفلت و بی پروای والدین شان واکسین و وقایه نمی شود، در حقیقت والدین جفا و گناه بزرگ را در حق طفل شان مرتکب میګردند. 
افغانستان، پاکستان و نایجریا تنها سه کشور در جهان است که تا هنوز هم به عنوان کشور های پولیو اندیمیک شناخته می شوند. نالان

کابل باختر 4 میزان
مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان با همکاری سازمان گزارشگران بدون مرز  امروز کارزاری  را در رابطه به حمایت از بانوان خبرنگار در مرکز رسانه های حکومت برگزارکرد.
هدف از این کارزار  را حمایت از نامزدان زن در انتخابات تشکیل میدهد که از حقوق زنان به شکل کلی به ویژه زنان خبرنگار دفاع کنند .
به گزارش خبر نگار آژانس باختر : در محفلی که به این مناسبت برگزارگردید 
فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ درصحبتی  ضمن تشکر از گزارشگران بدون مرز در خصوص حمایت از روزنامه نگاران افغانستان گفت: " متأسفانه خشونت یک پدیده عام و فراگیر در افغانستان است که تنها زنان و دختران خبرنگار از آن آسیب نمی بینند، بلکه تمام اقشار جامعه در معرض خشونت و اشکال آن قرار دارند."
سانچارکی افزود: " سنت ها و رسوم ناپسند ، سطح نازل فرهنگ عمومی، تداوم جنگ، فقر و بیکاری از عوامل خشونت در کشور به شمار میروند".
معین امور نشرات در قسمت دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت قانون و قانون پذیری مخصوصاً ضرورت قانونمند شدن رسانه ها گفت که بعد از سپری شدن 18 سال از ایجاد نظام نوین سیاسی در کشور و شکل گیری رسانه های آزاد، مستقل و کثرت گرا و برخورد تساهل آمیز حکومت با لغزش ها و کوتاهی های رسانه ها، حالا ضرورت است که رسانه ها و ژورنالیستان هر چه بیشتر قانون پذیر ومسلکی شوند و از شیوه ها و شگردهای نو اطلاع رسانی آگاه شوند. او با انتقاد از برخی رسانه که حاضر نشده اند خود را ثبت مجدد نمایند تأکید کرد و گفت: وزارت اطلاعات و فرهنگ با این رسانه ها برخورد قانونی خواهد کرد.
سانچارکی با اشاره به اهمیت رأی و ضروت آگاهی شهروندان مخصوصاً زنان از ارزش و اهمیت رأی شان تأکید کرد؛ که انتخابات عالی ترین جلوه ی دموکراسی است و باید شهروندان و بخصوص زنان رأی شان را آگاهانه استعمال کنند، و به کسانی رأی دهند که نمایندگی واقعی از آنها در پارلمان کرده بتوانند.
وی در ادامه بر ضرورت توسعه آگاهی عامه در سراسر کشور از طریق استفاده از انواع ابزار های اطلاع رسانی تأکید کرد.
همچنان  فریده نیکزاد ،مسول مرکزحمایت از زنان ژورنالیست صحبت کردوگفت که تلاش میگردد مردم به نامزدانی  رای بدهند که از حقوق خبرنگاران زن دفاع کنند و در بازنگری برخی ازقوانین به صورت مشخص قانون منع خشونت علیه زنان بذل مساعی کنند.
نیکزاد علاوه کرد که بنابر گزارش سازمان ملل متحد درسال گذشته ارقام خشونت علیه زنان 87 درصد نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است .
اوتاکید کرد،  تجربه نشان داده است بیشترعاملان خشونت وآزارگری علیه زنان مجازات نمیشوند.
وی افزود که قانون جاری منع خشونت علیه زن دارای کاستی های است که برای مبارزه باخشونت و آزارگری علیه زنان تکمیل شود ، این قانون تعریف مشخصی از آزارگری علیه زنان ندارد .
سید شاه حسین مرتضوی سخنگوی  ریاست جمهوری سخنرانی دیگر این نشست گفت که نهاد های حامی خبرنگاران، وزارت اطلاعات وفرهنگ  و دیگر نهاد های مسوول باید در راستای حقوق خبرنگاران از جمله بیمه، رخصتی، معاش به وقت شان کار های عملی را انجام دهند.
او گفت که ظالمانه ترین قرارداد ، قرارد میان خبرنگار و مدیران رسانه ها است.
زهره یوسف مشاور بانوی اول به توزیع وتشریح به مشکلات بانوان  خبرنگار در ولایات پرداخت و گفت که دربرخی ازولایت ها بانوان نمی توانند در رسانه ها کار کنند.
وی همچنان افزود که بانوان خبرنگار باید از خانم های که در ولسی جرگه کاندید اند حمایت کنند .
رضا معینی مسوول افغانستان و ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز درسخنانش به دفاع از دموکراسی و دفاع از زنان ژورنالیست گفت : کسانی را حمایت کنید که نگاه شان به همه  جامعه وبه صورت اخص به زنان متمرکزباشد.
نیلوفر دانش

کابل باختر 4 میزان
دکتور نصیراحمد اندیشه معین واداره و منابع وزارت امور خارجه، با جان پدرو شیرر رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان، ملاقات نمود.
به اساس معلومات دفتر سخنگوی وزارت خارجه به آژانس باختر، دکتور اندیشه از فعالیت های بشر دوستانه کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان با در نظرداشت اصل بیطرفی قدردانی نمود.
شیرر نیز با یاد آوری شرایط دشوار امنیتی و محدودیت کارمندان کمیته بین المللی صلیب سرخ  در بعضی از مناطق دوردست افغاستان، خواستار تسهیلات ویزا برای کارمندان کمیته بین المللی صلیب سرخ و همچنین همکاری در تأمین امنیت کارگزارانش در افغانستان گردید. 
همچنین دکتور اندیشه اطمینان داد که در قسمت فراهم سازی تسهیلات لازم برای گرفتن ویزا، تامین امنیت، مصئونیت و کمک های فنی، همکاری لازم خواهد شد. # ماری

کابل باختر 4 میزان
دکتور نصیراحمد اندیشه معین واداره و منابع وزارت امور خارجه، با جان پدرو شیرر رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان، ملاقات نمود.
به اساس معلومات دفتر سخنگوی وزارت خارجه به آژانس باختر، دکتور اندیشه از فعالیت های بشر دوستانه کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان با در نظرداشت اصل بیطرفی قدردانی نمود.
شیرر نیز با یاد آوری شرایط دشوار امنیتی و محدودیت کارمندان کمیته بین المللی صلیب سرخ  در بعضی از مناطق دوردست افغاستان، خواستار تسهیلات ویزا برای کارمندان کمیته بین المللی صلیب سرخ و همچنین همکاری در تأمین امنیت کارگزارانش در افغانستان گردید. 
همچنین دکتور اندیشه اطمینان داد که در قسمت فراهم سازی تسهیلات لازم برای گرفتن ویزا، تامین امنیت، مصئونیت و کمک های فنی، همکاری لازم خواهد شد. # ماری

کابل باختر 4 میزان
جلسه هماهنگی میان وزارت اطلاعات وفرهنگ و شرکت های سیاحتی و زیارتی امروز برگزارشد.
به گزارش آژانس باختر، درین جلسه پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مالی ، وگرخندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ مطرح ساخت که درایام اربعین حسینی تعداد زیادی از زائران به زیارت عتبات عالیات به شکل کاروان های زیارتی به کشورهای ایران و عراق سفرمیکنند با توجه به این که تعداد زائران زیاد است برخی از اشخاص و شرکت های غیرمجاز با سو استفاده فرصت خدمات اساسی ارائه نمی کنند .
بنأ وزارت اطلاعات وفرهنگ به همکاری شرکت های زیارتی و سیاحتی به سفارت ایران و عراق وقنسلگری های مزار و هرات نامه فرستاده تابه شرکت فاقد جواز ویزه ارائه نکنند.
او همچنان یاد آورشد که وزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطررفع مشکلات شرکت های سیاحتی برای اربعین امسال تمام تلاش خود را می کند. علم

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL