06 جوزا 1397

RSS Facebook

خبر های جدید

درجلسه مشرانوجرگه، روی وضعیت جاری کشورمباحثی صورت گرفت

درجلسه مشرانوجرگه، روی وضعیت جاری کشورمباحثی صورت گرفت

کابل 6 جوزا باختر درجلسه امروز مشرانوجرگه به ریاست محمد علم...

مقرری ولسوالان جدید برای سه ولسوالی هرات

مقرری ولسوالان جدید برای سه ولسوالی هرات

شهرهرات 6 جوزا باختر ولسوالان جدید زنده جان ، شیندند وکوه...

دو پروژه در کندز به بهره برداری سپرده شد

دو پروژه در کندز به بهره برداری سپرده شد

کندز 6 جوزا باختر کاردو پروژه در شهر کندز تکمیل ودیروز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


هرات 6 جوزا باختر افراد مسلح نا شنا س چهار کار گر یک شرکت سرک سا زی را دیروزدر هرات به شها دت رسا ندند. به گزارش خبر نگار آژانس با ختر ، عبدا لاحد ولی زاده سخنگوی قو مندانی امنیه هرات به رسا نه ها گفت که افراد مسلح نا شناس این کار گران را که مربوط یک شرکت سرک سازی خصو صی بودند در منطقه قلعه زوری ها در چند کیلو متری با زار ولسوالی شیندند هرات در جریان کار هدف گلو له باری قرار دادند و به شهادت رساندند . وی گفت ، پولیس برای رد یا بی مها جمان تلاش می کند. خا لقیار
هرات 6 جوزا باختر افراد مسلح نا شنا س چهار کار گر یک شرکت سرک سا زی را دیروزدر هرات به شها دت رسا ندند. به گزارش خبر نگار آژانس با ختر ، عبدا لاحد ولی زاده سخنگوی قو مندانی امنیه هرات به رسا نه ها گفت که افراد مسلح نا شناس این کار گران را که مربوط یک شرکت سرک سازی خصو صی بودند در منطقه قلعه زوری ها در چند کیلو متری با زار ولسوالی شیندند هرات در جریان کار هدف گلو له باری قرار دادند و به شهادت رساندند . وی گفت ، پولیس برای رد یا بی مها جمان تلاش می کند. خا لقیار
کابل باختر 6 جوزا سپوژمی وردکَ، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با خانم سوسن رییس پروژه پروموت در کابل دیدار کرد. به گزارش آژانس باختر دراین دیدار معین پالیسی ومسلکی وزارت امور زنان، برنامه های آموزشی در بخش های مختلف به منظور ارتقای دختران و زنان را قابل قدر دانست و گفت که هدف از این دیدار ارائه معلومات در مورد برنامه های جدید این پروژه غرض ادامه همکاری ها، میباشد . سپس رییس پروژه پروموت، با ابراز خرسندی از همکاری ها و حمایت وزارت امور زنان با این دفتر، در مورد برنامه های جدید پروژه پروموت صحبت نموده، گفت :"ما روی طرح سه پالیسی کار میکنیم که همه این برنامه ها به نفع زنان افغان میباشد و قرار است برای تطبیق پالیسی ملی جندر با وزارت امور زنان کار مشترک کنیم. وی همچنان در مورد پالیسی منع آزار و اذیت زنان و پالیسی حمایتی جهت ارتقای ظرفیت زنان نیز صحبت نمود در ادامه معین وزارت امور زنان، از پالیسی های جدید این پروژه استقبال نموده، همکاری وزارت امور زنان را غرض تطبیق این پالیسی ها ابراز کرد . نیلوفر دانش
يكشنبه ، 6 جوزا 1397 ، 07:06

فی انس طلا 1302 دالر عرضه میگردد

کابل  6 جوزا  باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1302 دالرعرضه میگردد.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تائید این خبر، امروز 6 جوزا  به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای بیست ویک عیار 880 مصری مبلغ 2950افغانی، کویتی بیست و یک عیار880 مبلغ 2800افغانی،  سنگاپوری21 عیار 790 بر21 مبلغ 2850 افغانی، عربی  790 مبلغ 2400 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 2350، ایرانی 705 مبلغ 2200افغانی و فی گرام طلای روسی 585 مبلغ 1900افغانی در بازارهای کابل عرضه می گردید. نالان

ننگرهار شش جوزا باختر
سغورا یک شرکت فرانسوی تولیدات مواد آرایشی وعطر تولید شده از شگوفه نارنج ننگرهار را درفروشگاه های خود در سراسر جهان به فروش گذاشت.
مسول شرکت سغورای فرانسوی گفته است که پرورش شگوفه نارنج برای دوهزار وسیصد باغدار ولایت ننگرهار کمک خواهد کردتا از کشت وتجارت خشخاش دست بردارند این روند را برای سالهای پیشرو توسعه میدهند تا دهقانان وباغداران ننگرهار بکلی از کشت خشخاش منصرف شوند.
وی خاطرنشان ساخت که این اولین بار است که آن شرکت از شگوفه نارنج افغانستان عطر ساخته است وهر بوتل 50 ملی لیتره آن 77 دالر امریکایی و بوتل 11 ملی لیتره آن 27 دالر بفروش می رسد.
اواضافه کرد که در شرح بوتل این عطر آرام بخش شگوفه نارنج افغانستان نوشته است که این عطر خستگی را رفع میکند و به گونه های مختلف برای زنان ومردان تولید شده است. قایم

کندز 6 جوزا باختر
والی کندز پس ازچاشت دیروز با کودکان که پدران شان شهید شده اند دیدارواز مواظبت آنان اطمینان داد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، این کودکان درمرکزآموزش اطفال بی بضاعت زیر آموزش وپرورش قرار دارند.
ذبیح الله مجیدی مسول مرکز آموزش وپرورش کودکان گفت که پدران این کودکان بیشتر شان درنبرد با طالبان مسلح به شهادت رسیده اند.
مجیدی افزود، والی کندز حین دیدار بااین کودکان اطمینان داد کودکان بیمار این مرکز را با امکانات شخصی خود درمان  میکند.
او اضافه کرد والی کندز همچنان هیئتی را توظیف کرد تا مشکلات این کودکان را به گونه اساسی بررسی کنند تا به ان رسیدگی جدی شود.
دراین مرکز آموزشی 120 کودک بی بضاعت که درمیان آنها فرزندان شهدای نیروهای امنیتی نیز شامل استندکه زیر پرورش وآموزش قرار دارند. قایم

ایبک 6 جوزا باختر
مسولان ولایتی پروژه ملی باغداری ومالداری وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری درسمنگان میگوید: یکهزار چهار صد باغچه خانگی درآنولایت احداث گردیده است.
عبدالمجید خیرخواه مسول ولایتی پروژه ملی باغداری ومالداری درسمنگان به خبرنگار آژانس باختر گفت که برنامه احداث باغچه های خانگی برای زنان، به کمک مالی بانک جهانی وبه ابتکار برنامه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت در سمنگان راه اندازی شد و از ابتدای سال روان یکهزار وچهارصد باغچه خانگی را برای زنان احداث وتوزیع کرده است.
خیرخواه هدف از احداث این باغچه ها را دسترسی زنان به کار های اجتماعی ، کاهش سوء تغذی ، دسترسی مردم به سبزی ها در فصل زمستان وترویج مصرف سبزی در ولایت سمنگان عنوان کرد.
او گفت که درباغچه های ایجاد شده بادنجان رومی ، بامیه، مرچ، کدو، گندنه، گشنیز، کاهو، ترایی، نوش پیاز، بادرنگ، نعناع وپالک کاشته شده است و مساحت هر باغچه خانگی 250 متر مربع میباشد.قایم

پلخمری باختر 6 جوزا
نشست گزارش دهی ملت به دولت به اشتراک علما، متنفذان، روسا وشورای  انکشافی جوانان دیروز درولسوالی پل حصار بغلان تدویر یافت.
سید مختار سرپرست ولسوالی پل حصار درصحبتی پیرامون اهمیت ونقش مشارکت مردم در روند انتخابات وایجاد حکومت داری خوب توضیحات داد وخاطر نشان ساخت که ایجاد حکومت داری خوب دریک جامعه برخاسته از همکاری های تنگا تنک ملت با دولت میباشد.
سرپرست ولسوالی پل حصار گفت که سطح مشارکت مردم ، شفافیت ، حسابدهی، حاکمیت قانون، توجه به فقرای جامعه ، توجه به رشد زنان ورشد جوانان شاخص های اساسی یک نظام مردم سالار میباشد.
دراین نشست، مسولان دوایر دولتی هریک کارکرد های خود را ارائه کردند ومشکلات ونواقص کاری واحد های سومی را در عرصه های مختلف برجسته ساختند وغرض رفع ان پیشنهادهای سازنده یی را بیان کردند. قایم

پلخمری 6 جوزا
روند ثبت نام نامزدان در ولسی جرگه وشورای های ولسوالی ها دیروز دربغلان آغاز شد.
عبدالملک حنفی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بغلان به خبرنگار آژانس باختر گفت که این روند شانزده روز دوام میکند ودر 21 جوزای سال روان پایان می یابد.
حنفی گفت که تاکنون هشت تن برای انتخابات درولسی جرگه وشورای های ولسوالی ها ثبت نام کرده اند و این روند به بسیار خوبی درفضای آرام وامنیت کامل به پیش میرود.
او گفت که نامزدان باید تابعت افغانی داشته باشند، به جرم جنایت وخیانت ملی متهم نباشند و حداقل فارغ صنف دوازده باشند.
او اضافه کرد، افراد که خود را جهت راه یافتن به شورای های ولسوالی نامزد می نمایند مکلف به ارائه یکصد تا سیصد تذکره ثبت شده وآنانکه خود را به ولسی جرگه نامزد می کنند مکلف به ارائه یکهزار تذکره ثبت شده میباشند. قیوم

کابل باختر 6 جوزا
به اساس معلومات اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل به آژانس باختر ارزش شماری از ارزهای خارجی در برابرپول افغانی صبح امروز از این قرار است .
یک دالر 71افغانی و83  پول
یک یورو83  افغانی و70 پول
یک پوندانگلیسی 95 افغانی و70پول
یک ریال سعودی 19افغانی 10 پول
یک هم امارات 19 افغانی و50پول
هزارروپیه پاکستان 601 افغانی
هزار روپیه هندی 1060افغانی
هزار تومان ایرانی11افغانی و80پول
یک روبل روسی 1 افغانی و20 #نیلوفر دانش

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL