29 میزان 1397

RSS Facebook

خبر های جدید

چهار مخالف مسلح در هرات کشته شدند

هرات 29 میزان باختر چهار مخالف مسلح دیروز در ولایت...

حضور بی پیشینه شهروندان هرات در مراکز رای دهی

هرات 29 میزان باختر شهروندان هرات حضور بی پیشینه یی...

صندوق های رای در ننگرهار گرد آوری شد

جلال آباد 29 میزان باختر صندوق های رای دهی از...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل باختر/ 28/ میزان
مقامات نهادهای مختلف امنیتی از مرکز سوق و اداره وزارت امور داخله خبرمیدهند که حدود 70 هزار نیروی امنیتی به خاطر تامین امنیت روند رایدهی امروز درنقاط مختلف کشور موظف شده اند .
همچنان مسوولان این مرکز میگویندکه نظر به تهدید های بلند امنیتی توسط مخالفان مسلح ، مشکلات اندک بود.
به گفته آنها ، دشمنان مردم تلاش مذبوهانه خود را به خاطر برهم زدن روند داشتند اما نیروهای دفاعی موفق به باز داشت چهار تن افراد مشکوک شده اند.
معین امنیتی وزارت امور داخله میگوید به صورت کل از وضعیت امنیتی امروز راضی هستند.ختم/ ماری

کابل باختر/28/ میزان
برخی از رایدهندگان که نام های شان به حرف "ت"آغاز میگردد بدون رای دادن مرکز رایدهی مسجد هراتی ها را ترک کردند .
آنها مدعی اندکه فهرست افرادی که نام های شان با حرف "ت" آغاز میگردد به این مرکز فرستاده نشده است.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، بسیاری از افراد رای دهندکه نام های شان با حرف "ت" آغاز میگردد پس از انتظار زیاد نتوانستند رای بدهند.
یکتن از مسوولان این مرکز که نخواست از او نام گرفته شود گفت که فهرست افرادی که نام های شان با حرف "ت" آغاز میگردد به این مرکز فرستاده نشده است. ختم/ نالان .

تالقان 28 میزان باختر
والی تخار، قومندان امنیه و سایر مسوولان و آن ولایت رای شان را استعمال کردند.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، داکتر فضل الله مجددی والی تخار به شهروندان آن ولایت گفت که روند رای دهی فرصت مناسب است که در آن با حضور گسترده شان از حقوق شهروندی شان در ثبات و استقرار نظام مردم سالار و ایجاد تغییر مثبت در عرصه های تقنینی، نظارت از حکومتداری، نمایندگی از مردم و انتقال مسالمت آمیز قدرت در کشور نقش و در این روند حضور پر رنگ داشته باشند.
همچنان والی تخار اطمینان داد که برگزاری انتخابات در آن ولایت با شفافیت به پیش خواهد رفت و هیچ فردی حق اجازه دستبرد و مداخله در روند قانونی انتخابات را ندارد.
در بعضی مراکز ها در مرکز و ولسوالی های آن ولایت مشکلات تخنیکی وجود دارد که این روند به مشکل مواجه شده است و در ولسوالی های درقد، ینگی قلعه، دشت قلعه، دو قریه در خواجه غار و شش سایت در ولسوالی رستاق مراکز رای دهی بسته می باشد. احمد نعیم دوستی

کابل باختر/ 28/ میزان
رایدهندگان از شیوه کار مرکز رایدهی لیسه نسوان سرآسیاب دوغ آباد ابراز رضاعیت میکنند.
حسینه فارغ صنف دوازدهم یکی از مکاتب شهر کابل که به این مرکز به خاطر انتخاب نماینده مورد نظر آمده به خبرنگار آژانس باختر گفت که رایدهندگان ازشیوه کار ، کارمندان مرکز راضی میباشند و هیچ کمبود وجود ندارد.
عبدالمقدر حقیار مسوول این مرکز گفت که دراین مرکز یک محل برای مردان و یک برای زنان وجود دارد.
تا فعلاً زنان و مردان به صورت منظم رای داده اند و متباقی رای میدهند.
ختم/ مومنه – نالان

شهرنیلی 28 میزان باختر
ناکارایی برخی دستگاه های انگشت نگاری و نابلدی شهروندان دایکندی به آن ، روند رای دهی را کند ساخته است.
رای دهنده ها در دایکندی می گویند که در بسا موارد دستگاه های انگشت نگاری کار نمی کنند و این باعث می شود تا روند رای دهی دچار سکتگی شود.
آنان همچنان از نابلدی شان به دستگاه انگشت نگاری سخن می گویند و می با انتقاد می گویند که کمسیون انتخابات حتی تا چند روز پیش از روز انتخابات شیوه کهنه را به شهروندان تبلیغ می کرد ومی آموخت اما به یک باره از دستگاه انگشت نگاری دراین روند ملی استفاده کرد.
صفدر باشنده شهر نیلی مرکزولایت دایکندی به آژانس باخترگفت که حتی کارکنان کمیسیون با دستگاه های انگشت نگاری بلد نبودند چه برسد به شهروندان عادی .
محمود بلیغ والی دایکندی هنگام رای دهی دریکی از مراکز انتخاباتی گفت که شهروندان دایکندی باوجود کاستی های فنی و مشکلات فراوان به گونه گسترده پای صندوق های رای رفتند.
یک صدوهفتاد هزار باشنده دایکندی برای شرکت در انتخابات مجلس نمایند گان ثبت نام کرده اند.
چهار کرسی از دوصدو پنجاه کرسی مجلس نمایندگان به ولایت دایکندی اختصاص یافته است و سی و نه نامزد ازجمله چهار زن برای احراز آن با هم رقابت می کنند.ختم/ابوی

شهرفراه 28 میزان باختر
کمبود مواد انتخاباتی و دیر بازشدن مراکز رای درولایت فراه انتقاد شهروندان را به همراه داشته است.
شهروندان فراه کمیسیون مستقل انتخابات را به بی کارگی و عدم مدیریت درست متهم می کنند و می گویند که مشکل های فنی و بی نظمی باعث شده تا روند رای دهی با کندی مواجه شود.
شیر شاه فراهی باشنده شهرفراه می گوید که از هفت بامداد دربرابر مرکز رای انتظار کشیده و اما به ساعت ده پیش ازچاشت موفق به استفاده ازرای اش شده است.
اوگفت " کارمندان کمیسیون به مرکز رای ناوقت آمدند ، دستگاه بایمتریک هم کم بود و هم کارنمی کرد. حتی کارمندان کمیسیون هم شیوه استفاده ازاین دستگاه ها را نمی فهمند."
دربرخی موارد حتی شهروندان فراه از عدم بازشدن مراکز انتقاد می کنند.
مسوولان کمیسیون انتخابات در فراه مشکل های فنی در روند انتخابات را می پذیرند و می گویند که می کوشند برای ساعات باقیمانده ، این مشکل ها رفع شده باشد.ختم/ابوی

کابل 28 میزان باختر
رییس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که زمان برگزاری انتخابات تا ساعت 8 شب تمدید گردید.
گلا جان بدیع صیاد رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بابت دیرباز شدن برخی مراکز رای و نیز موجودیت مشکل تخنیکی در برخی موارد ، از شهروندان کشور پوزش خواست.
اوگفت برای اینکه شهروندان از حق رای شان محروم نمانند ، زمان روند رای دهی در سرتاسر کشور تمدید خواهد شد.
این درحالیست که انتخابات مجلس نمایند گان افغانستان با مشکل های فراوان تخنیکی ومدیریتی مواجه است.
دیر باز شدن برخی مراکز رای ، نابلدی کارمندان کمیسیون به شیوه به کارگیری از دستگاه انگشت نگاری و انتقال دیر هنگام این دستگاه ها به مراکز رای، اوراق رای دهی ، لیست رایدهنگان و ارسال یک حوزه به حوزه دیگراز جمله مشکل هایی بود که شهروندان گواه آن بوده اند.
رییس کمیسیون انتخابات برخی مشکل های فنی را می پذیرد اما می گوید که استفاده از دستگاه انگشت نگاری در انتخابات افغانستان کارتازه یی است و بدور از اشکال نمی تواند باشد.ختم/ابوی

کابل باختر 28 میزان
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز در مرکز سوق ادارۀ وزارت امور داخله، وضعیت عمومی امنیتی تمام ولایت های را که در آن ها انتخابات برگزار می گردد، مورد بررسی قرار داد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باخت: رئیس جمهور از مسئولان بخش امنیتی و دفاعی کشور به خاطر آمادگی های شان برای تامین امنیت انتخابات ولسی جرگه، تشکر کرد و بر انجام موفقانۀ این روند ملی تاکید ورزید.
رئیس جمهور کشور یکبار دیگر از هموطنان خواست تا به پای صندوق های رأی بروند و با استعمال رأی شان، آیندۀ خویش را رقم زده، روند مردم سالاری را نهادینه سازند. نالان

شنبه ، 28 میزان 1397 ، 10:27

تبصره

کابل باختر/ 28/ میزان
مردم برخلاف برآورد دشمن با حضور گسترده درمراکز رایدهی دشمنان مردم افغانستان را  زبون ساختند.
مبصر آژانس باختر مینگارد : علی رغم برخی از مشکلات مردم افغانستان با حضور گسترده درمراکز رایدهی به نمایندگان مورد نظر رای دادند.
صف های گسترده مردم در برابر مراکز و محلات رای دهی مبین این حقیقت است که مردم افغانستان به مولفه های دموکراسی باور دارند و تلاش میکند.
با انتخاب افراد شایسته فارغ از دغدغه های قومی زبانی قبیله ای و سیاسی میزان تصمیم گیری شان را در روند ملی کشور محک زنند.
مردم می دانندکه با اشتراک درروند انتخابات و انتخاب نماینده شایسته در مجلس نمایندگان باعث ایجاد تغییر مثبت درروند قانون گذاری و نظارت ازعملکرد حکومت گردند.
به هر حال افغانستان درشرایط دشوار قرار دارد ، درچنین شرایط برگزاری انتخابات فاقد از کاستی ها وکمبود ها میسر نیست .
مردم باید بدانندکه این انتخابات برای افغانستان نهایت مهم است . دشمن با استفاده از هر امکان تلاش میکند برذهن مردم سم پاشی کند با تحرکات جلو تحقق دموکراسی و مردم سالاری را درکشور بگیرند ، زمانی که مردم ، هدفمند به انتخابات اشتراک میکنند و رای میدهند بردشمن با رای خود خنجر می زنند و آن ها زبون و زبونتر می سازند.
بناً شهروندان با اشتراک گسترده در مراکز و محلات رایدهی دشمنان و حامیان شان سرافگنده وشرمسار ساختند.  ختم/ نالان .

کابل باختر/ 28/ میزان
عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون انتخابات دریک نشست خبری گفت ، مراکز رایدهی نظر به عوامل مختلف امروز بسته مانده و یا سر ساعت معین به کار آغازنکرده فردا به روی رایدهندگان باز خواهد بود.
حفیظ الله هاشمی منشی کمیسیون مستقل انتخابات ازجمله 554 مرکز رایدهی در 360 مرکز آن مشکلات از قبیل ناوقت آغاز شدن روند رایدهی ، کارنکردن وسیله انگشت نگاری آشنا نبودن کارمندان با وسیله انگشت نگاری و حتی میده کردن وسیله توسط افراد خشمگین و درآب انداختن این وسیله ازجمله چالش های  بود که کارمندان و رایدهندگان با آن مواجه بودند.
وی اضافه کرد بنابر این چالش ها فردا نیز شماری از مراکز به روی رایدهندگان باز بوده .
ختم/ ماری

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL