29 میزان 1397

RSS Facebook

خبر های جدید

چهار مخالف مسلح در هرات کشته شدند

هرات 29 میزان باختر چهار مخالف مسلح دیروز در ولایت...

حضور بی پیشینه شهروندان هرات در مراکز رای دهی

هرات 29 میزان باختر شهروندان هرات حضور بی پیشینه یی...

صندوق های رای در ننگرهار گرد آوری شد

جلال آباد 29 میزان باختر صندوق های رای دهی از...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل باختر/ 28/ میزان
مرکز رایدهی لیسه نسوان سردار کابلی پس از چهارساعت تاخیر به کار آغازکرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، دراین مرکز رایدهی شش محل رایدهی زنانه و هفت محل مردانه وجود دارد.
به دلیل کارنکردن وسیله انگشت نگاری یا بایومتریک تا ساعت 11 قبل از ظهر تنها 3 تن از خانم ها درشش محل زنانه این مرکز توانستند رای دهند و پس ازآن وسایل انگشت نگاری از کار افتاد.
همچنان به خاطر نرسیدن به موقع اوراق انتخابات درمحل مردانه این مرکز روند رایدهی ساعت 30/11 آغاز یافت .
نصرالله یکتن از رایدهندگان این مرکز با شکایت از بی نظمی و تاخیر آغاز کار روند رایدهی ، گفت شماری از مردم بعداز انتظار طولانی محل را ترک گفته و از رای دادن منصرف شدند.
ختم/ مومنه – لیلما – عزت الله – احمدی .

کابل باختر/ 28/ میزان
روند رایدهی با دونیم ساعت تاخیر درمسجد حضرت حمزه واقع قصبه آغازشد.
به گزارش آژانس باختر، باوجود اینکه دراین مرکز روند رایدهی با تاخیر آغاز شد و با سپری شدن هرساعت صف رایدهندگان طولانی تر میشد،  رایدهندگان با وجود اضطراب از ناحیه امنیتی صف را ترک نه گفتند و منتظر ماندند تا کارمندان به کار آغاز کردند.
نظیر احمد مسوول این مرکز میگوید به خاطر فعال نمودن وسیله انگشت نگاری درروند یک اندازه تاخیر رونماشد.
ناظران و شاهدان میگویند این امر سبب شد تا هموطنان ما به مشکل مواجه شوند و یکتعداد خانم ها محل را ترک گفتند. ختم/ فهیم – ماری

کابل باختر/ 28/ میزان
شیماعلم سروش، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز  در یک کنفرانس خبری گفت که  حضور زنان ومردان در محلات ومراکز رأی دهی، در دقایق اولیه صبح چشمگیر است.
به گزارش آژانس باختر، اوکه در این مورد در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت با خبرنگار آژانس باختر صحبت میکرد  از حضور پر رنگ زنان ومردان در مراکز ومحلات رأی ابراز خوشبینی کرد و افزود: روند باز گشایی برخی مراکز ومحلات رأی دهی به دلایل تخنیکی در بعضی مناطق با تاخیر روبه روشده است که تلاش برای رفع آن جریان دارد.
بانو سروش همچنان گفت ۴۹۰۰ مرکز و۲۰ هزار محل رأی دهی در ۳۲ ولایت کشور به استثنای ولایت های کندهار وغزنی، به روی رأی دهنده گان باز می باشد و تاهنوز هیچگونه مشکلی از این مراکز ومحلات گزارش نشده است.
همچنان در این کنفرانس خبری ، منیره یوسف زاده، معاون ولایت کابل با استقبال از حضور پررنگ رأی دهنده گان به ویژه بانوان در مراکز رأی دهی این ولایت گفت رأی گیری در مراکز ومحلات مربوط به ولایت کابل از ساعت ۷ صبح آغاز شده ومردم برای استفاده از حق رأی شان، حضور گسترده دارند.
به  همین ترتیب ، سخنگوی اداره مستقل ارگان های محلی گفت: روند رأی دهی از صبح امروز در مراکز ومحلات رأی دهی در ۳۲ ولایت کشور آغاز شده وتا اکنون هیچ مشکلی از ولایات وولسوالی ها، گزارش نشده است.
سخنگوی وزارت امور داخله نیز بار دیگر از تأمین امنیت مراکز ومحلات رأی دهی در ۳۲ ولایت کشور اطمینان داد وگفت :مواد انتخاباتی به ولسوالی های مندول ودو آب ولایت نورستان نیز با ۴۰ دقیقه تأخیر رسیده است.    نالان

کابل باختر/ 28/ میزان
روند رایدهی درمرکز رایدهی لیسه ملکه ثریا درناحیه چهارم پروژه تایمنی کابل به کمبود کار مندان کمیسیون مستقل انتخابات مواجه شده است.
به گزارش آژانس باختر ، درلیسه ملکه ثریا 9 مرکز محلی رایدهی وجود داردکه چهار آن برای مردان و چهار دیگر آن زنان اختصاص داده شده است.
روند رایدهی مردانه از سبب کمبودکارمندان به کندی به پیش میرود.
فرزانه مسوول بخش زنان کمبود کارمندان مرکز را تائید نموده میگوید از سبب کمبود کارمندان صف های رایدهندگان طولانی شده و این امر باعث شده که رایدهندگان به مشکل مواجه شوند ناظران و شاهدان موضوع را تائید میکنند.
ختم/ نثار ایثار – ماری

قلعه نو 28 میزان باختر
مسوولان محلی باد غیس  گفتند  که انتخا بات ولسی جرگه  امروز به ساعت هفت صبح  در فضای امن  در آن ولایت آغاز شد .
عبداغفور  ملک زایی  والی باد غیس گفت که نیروهای دفاعی و امنیتی   به گونه مشترک   امنیت تمام مراکز رای دهی را  تا مین می کنند .
وی اطمینان داد که تلاش ها به هدف  تامین امنیت رای دهی  جریان دارد  اما شماری از مراکز رای دهی  در آن ولایت  به علت تهدید های  مخا لفان مسلح  هنوز هم مسدود می با شد .
از سوی  دیگر فهیم قایم  قو مندان پو لیس باد غیس  هم از تلاش ها یش  به خاطر تا مین امنیت  اطمینان داد .ختم/خالقیار

کابل باختر/ 28/ میزان
مرکز رایدهی لیسه قیوم وردک واقع ارزان قیمت بسته شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، دلیل اصلی بسته شدن این مرکز را رایدهندگان ارسال فهرست می دانندکه نام رایدهندگان درآن نوشته نشده است.
معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد ابراز نظرنکرد اما گفت که نیم ساعت بعددرمورد معلومات ارائه میکند. ختم/ نالان

کابل باختر/ 28/ میزان
رایدهندگان درمرکز رایدهی لیسه سردار محمد داود خان به دلیل روندکندی رایدهی شیشه های این لیسه را شکستاندند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، رایدهندگان به دلیل کندکاری در روند رای گیری شیشه های لیسه متذکره را شکستاندند و با نیروهای امنیتی به بگو و مگو پرداختند.
معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات درمورد ابراز نظر نکرد . اما گفت بعداز نیم ساعت درمورد معلومات ارائه میکند.  ختم/ نالان

کابل باختر /28میزان
حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ صبح امروز در مرکز رای دهی لیسه سردار محمد داود شهید به نامزد مورد نظر رای داد .
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ در صحبت باخبرنگار آژانس باختر گفت که حضور گسترده مردم در محلات ومراکز رای دهی دشمن را ذبون ساخته است بناً شهروند بایداز این حق اساسی خود استفاده کند ونامزد مورد نظر را انتخاب کند وبا اشتراک در این روند وجیبه ملی را بجا بیاورند .
او همچنان از فرهنگیان ،زنان وجوانان خواست تا به اطمینان خاطر در این روند  سهیم شوند .فرزانه

شهرهرات 28 میزان باختر
زنان درهرات به گونه بی پیشینه یی در انتخابات پارلمانی شرکت کرده اند.
با آنکه هنوز روند رای دهی در افغانستان ادامه دارد ، حضور گسترده زنان به پای صندوق های رای ،درهرات چشم گیر است.
نجما بانویی از شهر هرات که با سه خواهر و چهار دختر کاکا و خاله اش برای رای دادن به مرکز رای دهی رفته بود می گوید خوشحال است ازاینکه به نامزد مورد علاقه اش رای داده است.
اوگفت موجودیت نیروهای امنیتی در هر گوشه یی از شهر به رای دهنده ها نیرو و جرات مضاعف داده است.
فریبا شهروند دیگر هرات می گوید که دراین انتخابات حضور زنان هراتی بیشتر شده است.
اوگفت که زنان در افغانستان با افزایش مشارکت شان در عرصه های مختلف ، آینده درخشانی درپیش خواهند داشت.
مرضیه ابراهیمی خبرنگار آژانس باخترازولایت هرات می گوید که لحظه به لحظه بر میزان زنان  رای دهنده در مراکز رای دهی هرات افزود می شود.ختم/ابوی

نیلی 28 میزان باختر
تمام مراکز رای دهی در سراسر ولایت دایکندی باز می باشد و مردم به شکل گسترده در این روند ملی سهم گرفته اند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، محمود بلیغ والی دایکندی که با سایر مسوولان در لیسه سنگموم برای استعمال رای خود حضور داشت، گفت که مراکز رای دهی در تمام ولسوالی ها و مرکز آن ولایت فعال می باشد و کدام تهدید امنیتی وجود ندارد.
والی دایکندی از مردم آن ولایت خواست با حضور فعال شان در این برنامه سرنوشت ساز، اشتراک نمایند تا و به نامزد مورد نظر خود رای بدهند.
عزیز احمد رسولی رییس کمیسیون مستقل انتخابات دایکندی گفت که تمام مراکز رای دهی در سراسر آن ولایت فعال می باشد و این  روند به شکل درست پیش برده میشود.
اما ابراهیم انصاری ولسوال خدیر و قادر حیدری ولسوال میرامور آن ولایت در تماس تیلفونی از کند کاری دستگاه های انگشت نگاری و نبود نام شان در لیست ثبت نام با آنکه تذکره های شان برچسپ زده اند را نگران کننده میگویند و از آغاز روند رای دهی تا هنوز در دو مرکز رایدهی حسینیه شنیه جلیل خدیر و حسینیه پیتاب قنغور ولسوالی میرامور بیش از یکصد تن از کسانیکه تذکره اش برچسپ خورده بود، به خاطریکه نام شان در دیتابیس نبود، رای داده نتوانستند.
علی اکبر ناطقی سخنگوی والی دایکندی گفت که این مشکل در سطح مراکز رای دهی میباشد و با رییس کمیسیون انتخابات دایکندی مشکلات و در حل آن می کوشند.  احمد نعیم دوستی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL