04 میزان 1397

RSS Facebook

خبر های جدید

هزاران شهروند هرات از روند انتخابات و برنامه های دولت پشتیبانی کردند

هزاران شهروند هرات از روند انتخابات و برنامه های دولت پشتیبانی کردند

هرات 4 میزان باختر هزاران تن از فعالان مدنی، نماینده های...

قطعنامه همايش بزرگ مردم حوزه غرب كشور

قطعنامه همايش بزرگ مردم حوزه غرب كشور

بسم الله الرحمن الرحيم قطعنامه همايش بزرگ مردم حوزه غرب كشور...

ساختمان الحاقیه یک مکتب در مزارشریف افتتاح شد

ساختمان الحاقیه یک مکتب در مزارشریف افتتاح شد

مزارشریف 4 میزان باختر الحاقیه لیسه مولوی محمد حنیف در ولایت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سه شنبه ، 27 حمل 1392 ، 14:43

شورای عالی ستره محکمه جلسه كرد

 

كابل 27 حمل باختر

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات تشکیل جلسه داد.

 به اساس معلومات رياست ستره محكمه به آژانس باختر،درجلسه نخست گزارش رئیس عمومی نظارت بر تطبیق احکام قطعی و نهایی ستره محکمه که درراستای تعمیل فرامین شماره 45 مورخ 5ر5ر1391 و 129 مورخ 27ر12ر1391 ریاست جمهوری و رعایت پالیسی ستره محکمه  توام با هیئت مختلط به تاریخ 26 حمل وارد زندان بگرام شده بودند ، استماع گردید . بر اساس  گزارش ارائه شده ، هیئت بعداز بررسی اسناد یکعده  از محبوسین و محجوزین درآن زندان ،  به رهایی 139 تن که ازجانب محاکم ابتدائیه و استیناف ولایت پروان بری الذمه شناخته شده ویا حبس گذشته به حال شان کافی دانسته شده بود ، ولی خلاف قانون درحبس نگهداری  شده اند ، تجویز اتخاذ نموده و قوماندانی محبس نیز در رهایی عاجل انها بعداز طی مراتب لازمه متعهد گشت .

بعداً در راستای رسیده گی به تخلفات قضایی ، گزارش ریاست تفتیش قضایی در رابطه به بررسی اجراات قضایی محکمه استیناف ولایت سمنگان در سال 1391 و نیز دو گزارش دیگر ارائه شده ازجانب هیئات بررسی درمورد تخلفا ت دوتن از قضات قبلی محاکم ابتدائیه احوال شخصیه ننگرهار و محکمه ابتدائیه شهری زابل مورد غور وبررسی قرارگرفته و با توجه به نکات مثبت و منفی گزارشها ،  تصامیم لازم و مقتضی اتخاذ و به قضاتی که توجیه مسئولیت شده بود ،  جزا های لازم تادیبی تجویزگردید.

سپس مقرره نصاب درسی  برنامه ستاژ محررین که  به هدف ارتقای ظرفیت  محررین محاکم  و تجهیز انان با اموزشهای معین قانونی و قضایی  تدوین گردیده و دربر گیرنده تدریس قوانین ، تعلیماتنامه های

قضایی ، مضامین حقوقی ، توضيحات مسلکی میباشد  ، مورد تصویب قرارگرفته و به امریت عمومی اداری قوه قضائیه هدایت داده شد تا اجراات بعدی در تدویرعملی این برنامه را مرعی بدارد .

متعاقباً یکعده از استهداات واصله مورد غور قرارگرفته و دربرابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت کابل ناشی از تقاضای وزارت محرم فوایدعامه درموردچگونکی ترتیب سند ملکیت جایداد های آن وزارت ، تصریح گشت  ، در صورتیکه جایداد های مورد نظر  از نزد اشخاص استملاک شده باشد ، نمبر قباله ، تاریخ و محکمه اجراء کننده آن توضیح شود تا محکمه به رویت آن دراجرای مثنی ، اقدام نماید درغیر آن جایداد های دولتی صرف پس از حصول احکام ریاست جمهوری  مستلزم قیدیت دردفاتر املاکی مربوط میباشند .

همینطور راجع به استهدای بخش حقوقی ریاست امور قنسلی وزارت امور خارجه درخصوص انصراف والدین  از حق سرپرستی و پرسشهای مرتبط به آن ، استهدائیه وزارت حج و اوقاف درخصوص خواست وزارت معارف راجع به  واگزاری زمینهای وقفی به اختیار آ ن وزارت  ،  استهدائیه وزارت دفاع ملی در مورد چگونگی نحوه تحصیل جبران خساره مصارف تحصیلی و استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت بدخشان دررابطه به یک معضل مدنی مورد بحث قرارگرفته و دررابطه به هر موضوع درپرتو مصرحات قوانین نافذه رهنمایی های لازم صورت گرفت .

برعلاوه درجلسه شورای عالی (7 ) تقاضای تجدید نظرخواهی بر فیصله های نهایی و (25) درخواست تبدیلی محکمه در موضوعات جزایی ومدنی که ازجانب لوی حارنوالی و اصحاب دعاوی مطرح گردیده بود ، نیز تحت غور قرارگرفته ودرهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید . 

 

کابل باختر – 27حمل

تجمع آب باران دربرخی ازجاده های شهرکابل  مشکلات زیادی را برای شهروندان ببار آورده است .

ریزش باران ها اکثریت جاده های مزدحم را به تالاب مبدل  ساخته واکثریت شهروندان بار ملامتی این مشکلات را بالای شاروالی کابل می اندازند ومقام هاي مسوول  آن اداره را به بی کفایتی وبی تفاوتی درراستای وظایف شان متهم می نمایند .

فریده متعلم لیسه ابوالقاسم فردوسی به خبرنگارآژانس باختر  گفت: هرروز جاده میدان هوایی را از ساحه بی بی  مهروسپری  میکند وبا آنکه این جاده  ازنظر انجنیری بصورت بهتر ساخته شده است  اما آبروهای  آن نواقص داشته وریزش باران این ساحه جاده را به تالاب مبدل می سازد که نمی توان آنرا طی کرد .

به همینگونه عده یی زیادی از متعلمان دختر وپسر که از ساحهء جاده میدان هوایی گذر مینمایند ، مدعی اند مسافه دوايستگاه راطی میکنند تا سرک را عبور نمایند  زیرا تجمع آب زیاد درجاده مانع عبور از آن  ساحهء سرک میگردد .

جمشید باشنده  کارته نو کابل به آژانس باختر  گفت که درقسمت سیاه سنگ  تا سرک اول کارته نو آب زیادی آلوده با "لای  ولوش" تجمع کرده  ونیاز است تامسوولان شاروالی کابل این ساحه را طور اساسی بازسازی نمایند و به مشکل که عابران، راننده های بایسکل، موتر سایکل وحتی سایر وسایط به آن مواجه اند خاتمه داده شود.

مددخان یک باشندهء دیگر ناحیه هشت کابل مدعی است که شاروالی کابل کارهای بنیادی نمیکند بلکه به کارهای نمایشی برای  اغوای شهروندان می پردازد .

اوگفت که اگر کاربه طور اساسی ومطابق اصول  ساختمان صورت گیرد نه تنها که دیگر درجاده ها آب تجمع نمیكند بلکه عمر جاده ها نیز طولانی می شود.

حبیب الله  باشنده خیرخانه میگوید که مسیر هوتل پروان تا پروان سوم از چندین سالی به اینسو قابل ترمیم است او گفت درقسمت های از این جاده بخصوص درچهاراهی  سرسبزی به نسبت تجمع آب حتی وسایط  ترانسپورتی به مشکل عبور مینمایند .

به همینگونه برخی از باشنده های چهارقلعه چهاردهی ،چهارقلعه وزیر آباد وسایر ساحاتی که به این مشکل مواجه اند ، شاروالی کابل را نسبت به مشکلات شان به بی توجهی  متهم ساخته وادعا دارند که اكثریت آبرو هاي کنار جاده ها مسدود شده وبرای پاک کاری آن کار صورت نمی گیرد .

خبرنگار آژانس باخترشکایات این شهروندان را با عبدالقادر آرزو رییس نشرات شاروالی کابل درمیان گذاشته واو گفت که تجمع آب دربرخی ازجاده ها به خاطر بندش آبروها صورت می گیرد  .

او برخی شهروندان را متهم ساخت که مواد اضافی وحتی خاک روبه های دکانها وسایر اماکن شان را به  آبروها می اندازند وسبب بندش آن می شود .

آرزو خاطرنشان کرد که تاکنون کانال  های تخلیه آب در ساحات سه صدوپانزده  ،وزیر آباد ،رحمان مینه ، پروژه پنجصدفامیلی  ،باغ شهرارا  ،جوار شهرک پولیس ،ساحه علاوالدین ،چهاراهی ابریشم ،چمن میرواغط  ،پارک زرنگار ، احمد خان وده قابل هم  بازسازی وهم تازه احیا شده است که دراین ساحات از تجمع آب جلوگیری  شده است اماهنوز کار درزمینه جریان دارد ودرسالروان کانال وزیر آباد راتوسعه  می دهیم.

 اوگفت دربرخی ازساحات پلچک های خود سرساخته شده که مانع جریان آب می شود  وکاربرای  رفع این مشکل درجریان است .

او درزمینهء رفع مشکل تجمع آب در جاده ها همکاری مردم رانیز تقاضا کرده یاد آور گردید که در بازنگهداری آبروها باید مردم توجه کنند .

 

 کابل/باختر 27/حمل

رقابت های بوکس در ولایت قندهار با قهرمانی ورزشکاران آن ولایت پایان یافت.

احمد الله گلالی آمر ورزشی ولایت قندهار به آژانس باختر گفت این رقابت ها که میان ورزشکاران ولایت هاي قندهار،هلمند و مهاجرين افغان در شهر چمن دو روز قبل راه اندازی شده بود، سر انجام ورزشکاران ولایت قندهار با کشب چهار مدال طلا در مکان نخست، ورزشکاران چمن با سه مدال طلا دوم و ورزشکاران هلمند با دو مدال طلا سوم شدند.

 درین رقابت ها پنجاه ورزشکار اشتراک داشتند كه در هشت وزن با هم به رقابت پرداختند. 

سه شنبه ، 27 حمل 1392 ، 14:38

يك زن هژده ساله خود را آتش زد

 

قلعه نو/باختر 27/حمل

یک زن هژده ساله در ولایت بادغیس خود را آتش زده است.

مونسه قادر رییس امور زنان بادغیس به آژانس باختر گفت که این زن به دلیل ازدواج اجباری دست به خود سوزی زده است.

وی افزود، این زن چهار ماه قبل توسط خانواده اش بدون رضایت به شوهر داده شد که طی این مدت چندین مرتبه اقدام به خود کشی کرده اما موفق نشده بود .رییس امور زنان گفت او با استفاده از تیل دست به خود سوزی زده كه بعدا" به شفاخانه ملکی قلعه نو ولایت بادغیس انتقال گردید.

 به گفته مسوولان صحی شفاخانه، نودوهشت در صد بدن وی سوخته و احتمال زنده ماندنش کم است.

سه شنبه ، 27 حمل 1392 ، 14:37

هشت طالب مسلح به صلح رو آورد

 

اسعدآباد/باختر27/حمل

یک گروه هشت نفری طالب مسلح به رهبری قوماندان عبدالقدیر امروز در ولایت کنر به پروسه صلح یکجا شدند.

سید فضل الله واحدی والی کنر به آژانس باختر گفت این افراد قبلاٌ در مربوطات ولسوالی غازی آباد ولایت کنر مصروف فعالیت های ضد دولتی بودند و با درك مصالحه ملی به دولت پیوستند.

قوماندان عبدالقدیر که رهبری این افراد را به عهده داشت گفت " یازده سال به این طرف در مخالفت با دولت قرار داشتیم و اکنون با دولت یکجا شده و میخواهيم در تامین امنیت با دولت همکاری نمایم".

وی از مسوولان خواست تا با ایجاد اشتغال برای افراد پیوسته به دولت تلاش کند.

 

پلخمری باختر – 7حمل

اداره زراعت ، آبیاری و مالداري  بغلان توزیع  تخم اصلاح شده پنبه  وکود کمیاوی رابرای  دهقان های بغلان مرکزی و شهر پلخمری  آغاز نموده است .

توزیع تخم اصلاح شده پنبه به کمک مالی آلمان درهمکاری با موسسه حمایت از انکشاف  زراعتی  درشمال وشمالشرق بغلان صورت می گیرد.

عزیز الله ایماق  رئیس اداره زراعت، آبياري ومالداری ولایت بغلان  به آژانس باختر گفت ،این کمک مقدار پنج هزارویکصدوهشتاد کیلوگرام  تخم پنبه وهمچنان یک هزارو سی وشش  خریطه کود سیاه وسفید میباشد که برای پنجصد وهژده تن از دهقان های پنبه کار بغلان مرکزی وشهرپلخمری  كه براي هر دهقان مقدار ده کیلوگرام تخم پنبه وهمچنان دو بوری کود کمیاوی توزیع گردید .

رئیس زراعت بغلان خاطر نشان ساخت که از این تخم های اصلاح شده نوع آلمانی موازی پنجصد وهژده جریب زمین زراعتی درولسوالی های بغلان مرکزی ومربوطات شهر پلخمری تحت زرع پنبه قرار داده خواهد شد .

رئیس زراعت بغلان گفت که در آنولایت  زرع پنبه  حاصل خوبی میدهد وهدف از توزیع تخم های اصلاح شده پنبه را درولایت بغلان رشد وانکشاف زراعت پنبه  درآن ولایت عنوان نموده علاوه کرد  که امسال در نظراست تابه منظور  فراهم نمودن تسهیلات بیشتر به  دهقان های پنبه کار ،دستگاه پروسس پنبه با ماشين توليد روغن پنبه دانه را به دسترس آنها قرار  دهد.

عبدالصمد یکتن از دهقان های پنبه کار درولسوالی  بغلان مرکزی ضمن استقبال از اهداف وبرنامه های وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری برای حمایت ازانکشاف بذر پنبه از عدم مارکیت مناسب برای پنبه کاران به حیث یک مشکل اساسی یاد کرده افزود که سال گذشته درنتیجه این مشکل ناگزیر شدیم تامحصولات پنبه جمع آوری شده را به قیمت بسیار ارزان یعنی فی سیر یکصدوهفتاد افغانی دربازار عرضه نمایم .

قابل تذکر است که قبلا" زرع پنبه درکنار لبلبو به شکل اجباری درولایت بغلان صورت می گرفت و محصولات آن توسط شرکت سپین زر به قیمت مناسب خریداری می شد .

اما اکنون با ازبین رفتن شرکت سپین زر دهقانان پنبه کار با مشکل درناحیه نبود مارکیت مواجه اند .

 

کابل باختر – 27حمل

سه سرباز اردوی ملی ديروز درمربوطات ولایت هرات به شهادت رسیدند .

دفتر مطبوعاتی سخنگوی وزارت دفاع ملی  به آژانس باختر  خبرداد ، سه سرباز  اردوی ملی درجریان انجام وظایف امنیتی  دربرخورد با ماین كنار جاده درمربوطات  ولسوالی شيندند ولایت هرات به  شهادت رسیدند ویک سرباز دیگر زخم برداشت .

همچنان ، یک عسکر دیگر  اردوی ملی صبح امروز دربرخورد باماین کنار جاده درمربوطات پل علم مرکز ولایت لوگر به  شهادت رسید ویک عسکر دیگر این نیروها حین انفجار ماین جاسازی شده كنار جاده درمربوطات ولسوالی بتی كوت ولایت ننگرهار زخم برداشت .

سه شنبه ، 27 حمل 1392 ، 14:32

دو مخالف درهملند کشته شدند

 

کابل باختر – 27حمل

دومخالف مسلح در جریان عملیاتي زیرنام عقاب در مربوطات ولایت هلمند کشته شدند .

دفتر مطبوعاتی سخنگوی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر  خبرداد ، این عملیات امروز درمربوطات ولسوالی هاي ناوه وگرشک ولایت هلمند راه اندازی گرديده که در جریان آن دومخالف  مسلح کشته ویک مخالف دیگر زخم پرداشت .

گفته می شود ،درجریان این عملیات دو پایه مخابره آیکم ،یک اندازه مهمات خفیف وثقیل ،یکعراده موتر سایکل ویکعراده موتر دشمن بدست آمده و یازده حلقه ماین ضد وسایط  کشف وخنثی گرديد.

 

كابل باختر 27 حمل

حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از تلفات افراد ملکی در طی دو انفجار در شهر بوستن ایالات متحده امریکا، متاثر گردید.

به گزارش رسانه ها، دیروز بر اثر دو انفجار در پایان مسابقهء دوش در شهر بوستن امریکا ۴ تن کشته و بیش از  يكصد تن دیگر زخمی گردیدند. 

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري به آژانس باختر،رئیس جمهور کشور ضمن محکوم نمودن شدید این حملات تروریستی گفت: مردم افغانستان از اینکه سالهاست قربانی حملات تروریستی می باشند، درد و رنج تلفات ملکی ناشی از چنین حملات را بیشتر درک می کنند.

رئیس جمهور مراتب تسلیت و همدردی خود را به بازمانده گان قربانیان و مردم امریکا ابراز می کند.

 

گردیز باختر 27 حمل

یک منسوب امنیت ملی در ولایت پکتیا درنتیجه درگیری با طالبان مسلح به شهادت رسید.

این درگیری كه صبح امروز درساحه رباط شهر گردیز آغاز گرديد، دو طالب مسلح نيز كشته شدند.

محمد عظیم سخنگوی پولیس ولایت پکتیا به آژانس باختر گفت، دراین درگیری يك منسوب امنيت ملي آن ولايت به شهادت رسيده و نيز دو طالب مسلح  کشته شده اند.

وي گفت، درگیری درساحه ادامه داشته، جزئیات بعدا" ارايه مي گردد.