30 سنبله 1396

RSS Facebook

خبر های جدید

ادامه بازیهای جام شش دوش  لیک برتر کرکیت کشور

ادامه بازیهای جام شش دوش لیک برتر کرکیت کشور

کابل باختر 30 سنبله تیم های کرکیت بند امیر و کابل...

حمله نظامیان برمخفیگاه قوماندانان محلی طالبان درمیدان وردگ

حمله نظامیان برمخفیگاه قوماندانان محلی طالبان درمیدان وردگ

میدان شهر30 سنبله باختر نظامیان بریک مخفیگاه قوماندانان محلی طالبان درولایت...

آغاز کار ساخت ساختمان برای دومکتب در میدان وردگ

آغاز کار ساخت ساختمان برای دومکتب در میدان وردگ

میدان شهر30 سنبله باختر کارساخت ساختمان جدید برای دومکتب درولایت میدان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

رمزعبور را فراموش كردید؟

لطفا نام کاربری و یا آدرس ایمیل حساب کاربری خود را وارد نمایید. سوال رمز به شما ارسال خواهد شد. با دریافت این نشانه رمز شما قادر به ایجاد رمزعبور جدید برای حساب کاربری خود خواهید شد.