09 حوت 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

شش چهره برتر پایان رقابت های جمناستیک شناسایی شدند

شش چهره برتر پایان رقابت های جمناستیک شناسایی شدند

کابل باختر 9 حوت شش چهره برتر در مکان های نخست...

خوش بینی دهقانان بدخشان به حاصلات شان در سال آینده

خوش بینی دهقانان بدخشان به حاصلات شان در سال آینده

فیض آباد باختر 9 حوت مسوولان ریاست زراعت ومالداری بدخشان می...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

9 حوت - کابل باختر
چهارمین جلسه کمیسیون عالی مبارزه علیه قاچاق انسان وقاچاق مهاجران امروزبه ریاست سید محمد هاشمی معین اداری وزارت عدلیه تدویر یافت.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، دراین جلسه که به هدف تصویب پلان تطبیق اولویت ها ارائه گزارش پلان کارزار آگاهی عامه ، معرفی قانون جدید مبارزه با قاچاق  انسان وقاچاق مهاجران، بحث پیرامون تدویر  کنفرانس ملی در رابطه به قاچاق انسان وقاچاق مهاجران وگزارش تحقیقی ملی دراین راستا تدویر یافت، سید محمد هاشمی معین اداره وزارت عدلیه، پوهنیار سیده مژگان مصطفوی ، معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ؛ هارون حکیمی معاون ریاست ملل وزارت امورخارجه، احمد جان نعیم معین مسلکی وزارت صحت عامه  و شمار دیگری از نمایندگان ومعینان نهاد های ذیربط دولتی و خصوصی اشتراک داشتند.
ابتدا سید محمد هاشمی گفت که اعضای کمیسیون عالی باید مطابق به قانون  گزارش کاری سالانه خود را به ریاست جمهوری و کابینه ارائه نمایند زیرا ترتیب گزارش عمل، یکی از مکلفیت های اعضای این کمیسیون است .
وی همچنان  در رابطه به قانون مبارزه علیه قاچاق انسان  وقاچاق مهاجران گفت که قبلاً این قانون وجود نداشت اما خوشبختانه بعد از تاریخ 10 دلو سال روان این قانون نافذ شد که به همین منظور درسال آینده کمیسیونی زیر نام  کمیسیون مبارزه علیه قاچاق انسان وقاچاق مهاجران به ترکیب نمایندگان و معینان وزارت خانه ها و  نهاد های ذیربط ایجاد خواهد شد.
اوهمچنان خاطر نشان ساخت  که کارزار آگاهی عامه  در راستای اضرار قاچاق انسان و قاچاق مهاجران نتیجه زحمات پوهنیار سیده مژگان مصطفوی است که با ترتیب پلان تطبیقی دراین راستا زحمات وافری متحمل شده است و وزارت عدلیه از همکاری معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ ستایش کرد.
وی همچنان از امضای تفاهمنامه  میان وزارت عدلیه ونهاد هاجر خبر داد  که در امر آگاهی دهی عامه  و مبارزه  علیه قاچاق انسان وقاچاق مهاجران در مرکز و ولایات مصمم به همکاری با کمیسیون مبارزه علیه قاچاق انسان وقاچاق مهاجران است .
همچنان پوهنیار سیده مژگان مصطفوی حضور کم رنگ اعضای کمیسیون عالی  را درامر مبارزه با قاچاق انسان وقاچاق مهاجران نگران کننده بیان کرد و گفت که در این زمینه باید حضور فعال داشته باشیم
همچنان هارون حکیمی نیز همکاریهای ریاست ملل وزارت امور خارجه را در راستای مبارزه علیه قاچاق انسان  وقاچاق مهاجران و نیز آگاهی دهی عامه  متعهد شد .
به همینگونه احمد جان نعیم از عدم امکانان و خدمات روان درمانی وزارت صحت عامه  اظهار نگرانی کرد و گفت که در برخی مناطق خدمات روان درمانی وجود ندارد.
در اخیر فیصله شد تا در زمینه تطبیق پلان عمل و آگاهی عامه از اضرار قاچاق انسان و قاچاق مهاجران گروه تحقیقی به ولایات کشور اعزام گردند تا در این زمینه راهکارهای مشخصی اتخاذ گردد.

کابل باختر 9 حوت
داکتر  کمال سادات سرپرست وزارت  اطلاعات وفرهنگ امروز امور کاری آن وزارت را در ریاست مطابع آزادی انجام داد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر،  سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز از شعبات مطابع آزادی و روزنامه های انیس،  کابل  تایمز ،اصلاح و هیواد دیدن کرد  وامور کاری آن وزارت را در ریاست مطابع آزادی انجام داد.
داکتر کمال سادات هدف این اقدام را ارزیابی چالش ها  ومشکلات امورکاری و تشویق کارکنان نهاد های یاد شده  عنوان کرد .
وی در این دیدار به رفع چالش های ریاست مطابع آزادی و روزنامه های کابل تایمز، انیس، هیواد و اصلاح تاکید کرد و افزود که وزارت اطلاعات وفرهنگ تلاش های شبانه روزی ریاست مطابع آزادی و روزنامه ها را به دیده قدر می نگرد  وسعی می ورزد هر چه زودتر مشکلات شان حل گردد.
داکتر سادات از کارمندان ومسوولان نهاد های یاد شده خواست تا وظایف شان را به گونه هدفمند و هر چه بهتر انجام دهند.
داکتر کمال سادات مرتب یک روزکاری امور وزارت اطلاعات وفرهنگ را در ریاست های مربوط وزارت انجام داده است و این امر سبب دلگرمی کارمندان ومسوولان  امور مربوط به وظایف شان شده است،  زیرا سرپرست وزارت اطلاعات  وفرهنگ از نزدیک امورکاری ادارات مربوط را ارزیابی می کند و کارمندان نیز با سهولت خواست ها وپیشنهاد ها و نیز چالش های شان را باوی بیان می کنند.

کابل باختر 9 حوت
از پنجاه و پنجمین سالگشت فعالیت روزنامه کابل تایمز امروز بزرگداشت شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، در محفلی که به همین مناسبت  در آن روزنامه برگزار شد، داکتر کمال سادات معین امور جوانان و سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ پنجاه وپنجمین سالگرد روزنامه کابل تایمز را تبریک گفت و کارکرد خبرنگاران، مسوولان و سایر کارمندان آن را درخصوص اطلاع رسانی دقیق به زبان انگلیسی  حایز اهمیت دانست.
داکتر کمال سادات گفت که مردم حق دسترسی به اطلاعات را دارند واین مسوولیت خبرنگاران و رسانه هاست تا با تلاش پیگیر مردم را از رویداد ها و جریان های مهم درکشور وجهان اگاه سازند.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دراین محفل به رفع چالش هایی فرا راه دست اندرکاران روزنامه کابل تایمز متعهد شد و خاطر نشان کرد که تیراژ این روزنامه  بیشتر می شود.
داکتر سادات افزود که روزنامه کابل تایمز درسطح کشور یگانه روزنامه دولتی است که رویداد ها وپیام های جمهوری اسلامی افغانستان را به زبان انگلیسی به جهانیان می رساند.
دراین محفل پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ، روزنامه  کابل تایمز را به عنوان رسانه یی با قدمت پنجاه وپنج ساله یکی از مطرح ترین رسانه های چاپی درسطح کشور که با زبان انگلیسی نشرات می کند بیان کردو یاد آور شد که دست اندرکاران این روزنامه  درمعرفی کشور ما به جهان نقش بارزی ایفا کرده است.
پوهنیار مژگان مصطفوی رفع چالش های روزنامه کابل تایمز را ضروری پنداشت و خاطر نشان کرد که نظر به اهمیت نشرات این روزنامه  باید به مشکلات فرا  راه آن هر چه زودتر رسیدگی شود.
دراخیر این محفل حمیدالله عارفی مدیر مسوول روزنامه کابل تایمز به پیشینه فعالیت روزنامه  کابل تایمز پرداخت وگفت که این روزنامه به انعکاس فعالیت های ادارات دولتی وسایر عرصه های کشور به زبان انگلیسی می پردازد و کارمندان آن دراین زمینه مساعی به خرچ می دهند.
وی به برخی از مشکلات کارمندان آن روزنامه  تماس گرفت و از مسوولان وزارت اطلاعات وفرهنگ خواست تا به رفع آن توجه نمایند.

پروان ــ باختر ۹ حوت
نشست کمیسیون فرهنگی برگزاری جشن نو روز سال 1396 خورشیدی  دربلخ برگزارگردید.
در این نشست صالح محمد خلیق روی موضوع تاریخی جشن نو روز سال 1396 خورشیدی مختصر معلومات داده روی موضوعات مختلف جهت بهتر برگزار شدن جشن نو روز و راه اندازی برنامه های متنوع از سوی رسانه ها تاکید کرد که از سوی مسئولان رسانه ها پذیرفته شد .
شماری از مسئولان رسانه ها بعضی از مشکلات شانرا مطرح نمودند که برای برطرف شدن آن سلسله نظریات مطرح گردید.
جشن نو روز همه ساله طی همایشی با شکوه و برافراشتن جهنده شاه ولایتماب حضرت علی در صحن روضه مبارک با شتراک هزار تن از مهمانان داخلی و خارجی در شهر مزار شریف برگزار میشود.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL