06 ثور 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

دوررفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا ؛ بایرن مونیخ – ریال مادرید

کابل 5 ثورباختر دوررفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان باشگاه...

اعلامیه ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

کابل باختر 5 ثور دشمنان افغانستان و آزادی بیان امروز عبدالمنان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر 5 ثور
جلسه و میزگردی بین کمیته مشترک رسانه ها و حکومت و نمایندگان جامعه بین المللی در مورد امنیت خبرنگاران و معافیت از مجازات، امروز به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوربرگزار شد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، این جلسه با حضور نهاد های رسانه یی داخلی، اعضای کمیته مشترک حکومت و رسانه ها، نماینده سازمان ملل متحد در امور افغانستان، نماینده اتحادیه اروپا، نمایندگان دفتر یونسکو، سفیر بریتانیا، سفیر جرمنی، نماینده سفارت سویدن، سفیر هالند، سفیر دنمارک، سفیر اسپانیا، برگزار شد.
در این جلسه، چگونگی تأمین امنیت و بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران در دستگاه عدلی وقضایی افغانستان، وضعیت دسترسی به اطلاعات، حمایت از آزادی بیان، وضعیت ژورنالیزم حرفه یی، تقویت کیفیت رسانه یی، مشکل زنان ژورنالیست و مشکلات مختلف دیگر فراروی کار کرد و فعالیت رسانه ها مورد بررسی قرار گرفت.
استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در سخنان افتتاحیه این جلسه، از نهاد های داخلی حمایت کننده از رسانه ها، نهاد های عدلی وقضایی کشور برای بررسی پرونده های خشونت علیه خبرنگاران و حمایت نهاد های بین المللی و همکاران جامعه جهانی برای حمایت از آزادی رسانه و آزادی بیان در افغانستان ابراز خرسندی و قدردانی کرد.
معاون رئیس جمهور ارتقای وضعیت رسانه یی و کسب جایگاه جدید وضعیت آزادی بیان در افغانستان را در گزارش جدید سازمان گزارشگران بدون مرز برای مردم افغانستان و جامعه رسانه یی کشور تبریک گفته و آن را یک دستاورد قابل توجه عنوان کرد.
به گفته معاون رئیس جمهور در گزارش جدید سازمان گزارشگران بدون مرز، کشور افغانستان در زمینه حمایت از آزادی بیان از جایگاه گذشته دو درجه ارتقا یافته و از مجموع هفت شاخص مربوطه، در چهار شاخص آن در سطح کشور های منطقه پیشتاز است.
استاد دانش تأکید کرد که حکومت افغانستان در کنار نهاد های حمایت کننده از فعالیت های رسانه یی و آزادی بیان، برای حفظ آزادی بیان بعنوان یکی از مهمترین دست آوردهای مشترک دولت و مبارزات شهروندان کشور مصمم و مسؤل است.
استاد دانش آزادی بیان را یکی از ارزش های مشترک جامعه امروز بشری خوانده و آن را بعنوان یکی از حقوق طبیعی و بنیادین جامعه بشری عنوان کرد. وی گفت که آزادی بیان یکی از شاخص اصلی برای تطبیق ارزش های دموکراتیک است وافغانستان در شاخص آزادی بیان در بخش تحکیم و تقویت دموکراسی دارای جایگاه مناسب است. در گزارش گزارشگران بدون مرز، از فعالیت و دست آورد های کمیته مشترک رسانه ها وحکومت به نیکی یاد شده است.
استاد دانش، ضمن یاد آوری چالش های موجود در برابر صیانت از آزادی بیان و فعالیت رسانه یی در کشور، به بخشی از فعالیت های انجام شده در زمینه تقویت آزادی بیان نیز اشاره کرد.
معاون رئیس جمهور، اسناد تقنینی و تنظیم مقررات در راستای فعالیت آزادانه رسانه ها، تقویت رسانه های خصوصی و افزایش حجم فعالیت آنان، حق دسترسی به اطلاعات و تعدیل و توشیح قانون دسترسی به اطلاعات و همچنین ایجاد کمیته مشترک حکومت و رسانه ها را بعنوان شماری از فعالیت ها و کار کرد های انجام شده در راستای تقویت آزادی بیان و آزادی رسانه در افغانستان عنوان کرد.
استاد دانش فعالیت های کمیته مشترک حکومت و رسانه ها را در بخش حمایت از رسانه ها و پیگیری دوسیه های خشونت علیه خبرنگاران، مؤثر خواند و ایجاد انسجام بین رسانه ها و حکومت، بررسی تعقیب رویداد ها وخشونت علیه خبرنگاران، نهایی سازی دوسیه های باقی مانده خشونت علیه خبرنگاران و تقویت و احیای صندوق حمایت از خبرنگاران را از جمله دست آورد های مهم کمیته مشترک حکومت و رسانه ها بیان کرد.
معاون رئیس جهور حمایت و کمک های جامعه جهانی را برای گسترش فعالیت های کمیته مشترک حمایت ورسانه ها در مرکز و ولایات، مؤثر خوانده و بر حمایت بیشتر همکاران بین المللی افغانستان در این زمینه تأکید کرد.
در این جلسه یاماماتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز تلاش های معاون رئیس جمهور را بعنوان رئیس کمیته مشترک حکومت و رسانه ها و دستاورد های این کمیته را در بیشتر از یک سال گذشته، پردستاورد و قابل ستایش خواند. وی برحمایت و تداوم همکاری سازمان ملل متحد و  دیگر همکاران بین المللی افغانستان در زمینه حمایت از آزادی بیان و جامعه رسانه یی کشور تأکید کرد.
سفیر هالند، نیز ضمن صحبت کوتاهی ارتقای جایگاه افغانستان در زمینه حمایت از آزادی بیان را در گزارش گزارشگران بدون مرز تبریک گفت و آمادگی کشورش را برای حمایت از آزادی بیان درافغانستان و کمک به روند ارتقای ظرفیت حرفوی و مسلکی رسانه ها در افغانستان اعلام داشت.
نماینده اتحادیه اروپا نیز از تلاش های صورت گرفته برای تقویت آزادی بیان، مصئونیت رسانه در افغانستان ابراز خرسندی کرد و بر همکاری اتحادیه اروپا در راستای تقویت آزادی رسانه و آزادی بیان در افغانستان تأکید کرد.
نمایندگان فدراسیون ژورنالیستان و رسانه ها نیز در این جلسه صحبت کردند و ضمن قدردانی از تلاش های صورت گرفته از جانب حکومت در راستای بهبود وضعیت ژورنالیستان در افغانستان، بر ضرورت حمایت از زنان ژورنالیست، نهایی سازی دوسیه های باقی مانده خشونت علیه خبرنگاران، تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات، تأمین امنیت خبرنگاران و تسریع در روند محکمه عاملان دوسیه های خشونت علیه خبرنگاران تأکید ورزیدند.
در بحثی که راجع به اجندای جلسه توسط شرکت کنندگان صورت گرفت، خشونت علیه خبرنگاران، عدم دسترسی جامعه رسانه یی به اطلاعات، عدم  رشد ژورنالیزم حرفه یی، کمبود کیفیت و عدم توجه به ارتقای ظرفیت رسانه به لحاظ حرفوی، مشکلات در برابر زنان ژورنالیست و مشکلات مالی و اقتصادی رسانه ها بعنوان شماری از چالش های موجود فراروی کارکرد و فعالیت جامعه خبرنگاری و اهالی رسانه و آزادی بیان در افغانستان مطرح و در این زمینه بحث و تبادل نظر مؤثر صورت گرفت.
سرانجام با جمع بندی  معاون رئیس جمهور از مباحث ارائه شده در خصوص مشکلات فراروی خبرنگاران و نهاد های ژورنالیستان در افغانستان، حمایت تخنیکی از رسانه ها، ضرورت جلسات مشترک بین کمیته مشترک رسانه ها و حکومت  با همکاران بین المللی افغانستان در حوزه حمایت از آزادی بیان و رسانه در کشور، همکاری از صندوق حمایت از ژورنالیستان، ارتقای طرزالعمل کمیته مشترک به یک مقرره برای دایمی سازی این کمیته، حمایت جامعه جهانی از نهاد های ژورنالیستی در افغانستان و انسجام در مورد محکومیت خشونت علیه خبرنگاران، از جمله پیشنهادات اصلی برای تقویت نهاد های رسانه ی و آزادی بیان در افغانستان مطرح گردید.
نهاد های بین المللی شرکت کننده در این جلسه، پیشنهادات مطرح شده را بعنوان پیشنهاد مؤثر در راستای تقویت رسانه های افغانستان  عنوان کردند و در ضمن اعلام همکاری بر حمایت از آزادی بیان در افغانستان، وعده سپردند که برای ایجاد هماهنگی بیشتر و مؤثریت همکاری های بین المللی در حمایت وتقویت  از رسانه های افغانستان، یک جلسه خاص میان نهاد های بین المللی همکار با افغانستان برگزار خواهد شد.

شهرسرپل 5 ثورباختر
ساختمان جدید ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت سرپل تهداب گذاری شد.
این ساختمان به هزینه نوزده ملیون افغانی ازسوی اداره ارگان های محل ساخته می شود.
بسم الله شریفی رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت سرپل به آژانس باخترگفت که ساختمان جدید در سه منزل ، شانزده اتاق اداری ، سالون کنفرانس ها ، کتابخانه و دیگر نیاز های اداری – فرهنگی خواهد داشت و مشکل آنان را از نظر کمبود جای رفع خواهد ساخت.
عبدالملک عظیمی سرپرست ولایت سرپل درمراسم تهداب گذاری گفت که تلاش ها برای ساخت ساختمان برای همه اداره های دولتی در سرپل ادامه دارد.
او از شرکت پیمان کار خواست تا در ساخت تعمیر ریاست اطلاعات وفرهنگ سرپل کیفیت را در نظر بگیرد.ختم/ابوی

کابل باختر5 ثور
اطلاعیه وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین !
روز شنبه 8 ثور سال روان  مصادف به پیروزی انقلاب اسلامی افغانستان بوده  و به اساس حکم ماده 41 قانون کار، درکشور رخصتی عمومی میباشد . احمدضیا احمدی

 

کابل باختر/ 4/ ثور
پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز با سفیر مصر مقیم کابل ملاقات تودیعی کرد.
دوره ماموریت مهاب نصر سفیر مصر درکابل به پایان رسیده و دراین ملاقات روی توسعه مناسبات فرهنگی میان دوکشور تاکید شد .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ با ابراز سپاس ازهمکاری های آنکشور درعرصه فرهنگی به افغانستان گفت که سوها الشرقاوی ژورنالیست مصری که چندی قبل به افغانستان سفر کرده بود تصویر واقعی از افغانستان امروزی  رابه جهان ارائه کرد.
به همین ترتیب پوهاند باوری گفت که به خاطر افتتاح پارک سید جمال الدین افغانی که درمصر ساخته شد هیئت از این وزارت به مصر خواهد رفت .
درپایان سفیر مصر گفت که دو بورس تحصیلی درپوهنتون الازهر مصربه افغانستان  اختصاص داده است و او سند معاهده دوستی میان افغانستان و مصر را در سال 1326 میلادی امضاء شده است به سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ تحفه داد.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز تحفه تهیه شده را به سفیر مصر اهدا کرد.
دراین ملاقات داکتر محب الله ذاکری مشاور امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز حضور داشت .   ختم/ علم

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL