11 حمل 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

تبصره

کابل/ ۱۱ حمل/ باختر مخالفت طالبان با ترکیب هیئت گماشته شده...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

فرهنگی

کابل/ 11حمل / باختر
جلسه مسوولان نشراتی ، فرهنگی ،جوانان و گرحندوی، مالی و اداری  امروز به ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزار شد.
به گزارش آژانس باختر ، دراین جلسه حسینه صافی به مسوولان تاکید کرد که باراه اندازی برنامه های مختلف، هربخش سهم فعال برای آگاهی مردم درمبارزه برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا بگیرند.
حسینه صافی افزود : به خاطرانعکاس فعالیت های وزارت اطلاعات وفرهنگ درامرمبارزه برای جلوگیری از گسترش کرونا به منظور آگاهی عامه هر ریاست مربوط این وزارت درمرکز و ولایات باید ده فعالیت برجسته شان را به گونه مشخص با استفاده از وسایل مختلف ارتباط عامه چون ویدیو کلپ ها ،برنامه های تیاتر ،فلم های مستند و نوشتن مقالات ،گزارش ها ، مصاحبه ها و راه اندازی فعالیت های رضاکارانه جوانان آماده کنند .
دراین جلسه عبدالمنان شیوای شرق معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ آمادگی خود را برای راه اندازی برنامه ها با استفاده از وسایل ارتباط جمعی رادیو ،تلویزیون ، روزنامه ها و رسانه های اجتماعی ابراز کرد.
همچنان عبدالاحد عباسی رییس آبدات تاریخی و نماینده بخش فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ برای آماده کردن برنامه های فرهنگی و آگاهی عامه به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا متحد شد .
پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین گرحندوی، مالی و اداری برای راه اندازی و تطبیق برنامه های مربوط بخش خود ابراز آمادگی کرد.
محمد اجمل شاهپور معین امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز آمادگی خود را برای راه اندازی برنامه های رضاکارانه توسط جوانان درمرکز و ولایات ابراز کرد و گفت درصورت دسترسی به امکانات آماده است تا جوانان را درراستای مبارزه برای جلوگیری ازگسترش ویروس کرونا آماده سازد .
ختم/ ماری نبرد آئین ...ک....م        

چاریکار/ 11 حمل / باختر
مدیریت امورجوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ پروان در یک کارزار آگاهی دهی برخی از وسایط مسافر بری را مایع ضدعفونی کننده پاشیدند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر،این کارزار آگاهی دهی درهمکار شماری ازجوانان رضا کار ریاست اطلاعات وفرهنگ درشهر چاریکار راه اندازی شد.
احمد جاوید پویش مدیر عمومی امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ پروان گفت که آنان در این کارزار علاوه برپاشیدن مایع ضدعفونی بر وسایط مسافر بری، دروازه های دکان ها، کتاره های فروشگاه های داخل شهر،  اوراق آگاهی دهی پیرامون جلوگیری از شیوع ویروس کرونا برای مردم نیز توزیع می کنند.
احمد نعیم دوستی

کابل /9حمل /باختر پیام وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه به جلوگیری از ویروس کرونا ! هموطنان گرامی:لطفاً کرونا را جدی بگیرید تا خدای ناخواسته ما را جدی نگیرد گسترش ویروس کرونا کشوررا درشرایط خطرناک ودشوار قرارداده است. شهروندان افغانستان که از چند دهه به اینسو با انواع نا بسامانی های اجتماعی ،سیاسی ، اقتصادی وفرهنگی سر دچار اند و با هریک از این نا بسامانی ها به صورت جدی مبارزه کرده اند ُ و چنانچه این مبارزه موفقیت و پ‍یروزی این مردم پنداشته می شود . همچنان می توان گفت که زندګی در این کوره راه ها، به تجارب وبیداری آنان انجامیده است . حالا هم ، شهروندان و مردم نجیب کشور بدانند! که در صورت هماهنگی ،هم پارچگی مراعات حفظ الصحه وقایه، توجه و عمل کردن به ارشادات و هدایات وزارت صحت ، مراعات حفظ الصحه و پاکی در شهر و خانواده می توانند در برابر چالش کرونا مبارزه کنند ! چشم داشت و انتظار وزارت اطلاعات و فرهنگ از مردم متدین و مسلمان ، آزاده کشور این است که با توجه به رهنمود ها و آگاهی های وزارت صحت و سازمان صحی جهان ، مبارزه جدی و اساسی را علیه ویروس کرونا شروع کنیم تا به مرحمت پروردگار و لطف بی چون خداوند بزرگ از این مصیبت و چالش رهایی پیدا کنیم . پس! بیاید ! به خطر نجات زندگی و حیات خود ، خانواده و مردم کشور به عملی کردن رهنمایی ها علیه ویروس کرونا به پیام های صحی گوش بدهیم و بدان عمل کنیم . ختم/ ماری نبرد آئین ...ک..م

کابل/9حمل / باختر جلسه اداری وزارت اطلاعات وفرهنگ به ریاست حسینه صافی سرپرست این وزارت امروز برگزارشد. به گزارش آژانس باختر دراین جلسه حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ به منظور تنظیم امورکاری معینیت های چهارگانه وزارت هدایت لازم را به معینان مربوط داد تا از سکتگی درامور کاری جلوگیری شود. حسینه صافی به معینان فرهنگ وهنر ،نشرات ،جوانان ، و معینیت مالی و اداری و گرحندوی گفت به گونه لازم امور کارشان را تنظیم کنند تا از یک جانب خدمات بخش های مربوط شان متوقف نشود و از جانی هم مبارزه با ویروس کرونا راجدی تلقی کنند درامر کنترول ازگسترش این وبای همه گیر از هیچ گونه تلاش دریغ نورزند. درجلسه معینان هرکدام برنامه های کاری خود را با سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ شریک کردند درمورد اجراات آن رهنمایی های لازم اخذ کردند. درخاتمه سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ از آمادگی های معینیت ها ابراز سپاس کرد وگفت دریک هماهنگی همه جانبه می توان از گسترش ویروس کرونا جلوگیری کرد طوریکه دیده می شود تاکنون دراین عرصه به گونه یی موثر اقدامات لازم صورت گرفته است. ختم/ ماری نبردآئین ...ک...م

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL