04 قوس 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

پوهاند محمد رسول باوری ، ازسرمحقق "عبدالله بختانی خدمتگار" درشفاخانه امنیت ملی عیادت کرد

کابل باختر3 قوس پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ...

15کشته و زخمی بر اثر خروج قطار از ریل در هند

منابع خبری – باختر3قوس سازمان ریل آهن هند روز جمعه در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختراول قوس
به ریاست پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز پنجمین نشست کمیته ایجاد انجمن ملی ادبیات کودک برگزار شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین نشست  نخست دلاور نذیرزوی مشاور امورتقنین و پالیسی وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه  به مواد مسودۀ اساسنامه  انجمن ملی ادبیات کودک معلومات داد .
درادامه نشست درحالیکه  حضورداشت داکتر طارق  رشاد و داکترخوشحال روهی مشاوران وزارت اطلاعات وفرهنگ نیزحضورداشتند ، درمورد تشکیل ، لایحه وظایف ، منابع تمویل کننده و نشان  انجمن ملی ادبیات کودک افغانستان ،بحث صورت گرفته و تقسیم اوقات کاری ایجاد انجمن مورد تایید قرارگرفت.
همچنان درموارد یاد شده اشتراک کننده گان نظریات و پیشنهاد های شانرا مطرح کردند.
همینگونه سرپرست وزارت اطلاعات درکنارآن که گزارش کارکرد های اشتراک کننده گان جلسه را شنید ، درزمینه تسریع روند کار مسودۀ اساسنامۀ مقررۀ انکشاف ادبیات کودک ، تاکید کرد. احمدضیا احمدی

کابل باختر 1 قوس
اولین جلسه کمیسیون موظف پالیسی سازی دربخش فرهنگ ملی امروز بریاست پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ تشکیل جلسه داد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، وزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطر رشد فرهنگ ملی درکشور وجلوگیری از ابهامات دربرخی  موارد کمیسیون را موظف ساخته است تا پالیسی ملی فرهنگی  را تدوین نماید.
دراولین جلسه این کمیسیون سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درصحبتی گفت که فرهنگ موضوع ملی می باشد واین وزارت می خواهد آنچه رابطه به فرهنگ درکشوردارد ازطریق وزارت انجام داده شود.
به گفته وی باید درک گردد که فرهنگ چیست ؟ زیرا  فرهنگ دریک عنوان  نمی گنجد .
او همچنان تائید کردکه حفاظت ، حمایت و انکشاف فرهنگ در اولویت قراردارد و این مساله مشخص می سازد که فرهنگ کشور از کدام زاویه درخطراست، درچنین حالت نیاز است پالیسی ملی جامع  فرهنگی ترتیب گردد.
سپس داکترخوشحال روهی مشاوروزارت اطلاعات وفرهنگ ، نماینده بنیاد آقاخان و شماری از اعضای کمیسیون پیرامون موضوع صحبت کردند. علم

کابل باختراول قوس
به ریاست پوهنیارسیده مژگان مصطفوی معین مالی ، اداری و گرځندوی وزارت اطلاعات  وفرهنگ امروز نشستی درمورد طرح مقررۀ درزمینۀ طرز فعالیت  هوتل ها و رستورانت ها، برگزارشد. 
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین نشست معین مالی ، اداری و گرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت که به اساس فیصله کمیسیون سمع شکایات مشرانو جرگه ، هیئتی به ترکیب اداره های دولتی و غیردولتی شامل روسا و نماینده گان وزارت های عدلیه ، مالیه ، صحت عامه و اقتصاد و همچنان اتاق های تجارت ، اتحادیه های پیشه وران و هوتل ها، به ریاست وزارت اطلاعات وفرهنگ توظیف شده اند تا طرح مقررۀ را درزمینۀ طرزفعالیت هوتل ها و رستورانت ها در کشور، تهیه کنند.
دراین نشست اشتراک کننده گان نظریات و پیشنهاد های شان را دررابطه به نحوۀ ترتیب این مقرره ارائه کردند و تعهد سپردند که درراستای اصلاح کار هوتل داری گام های خوبتربرداشته خواهد شد.
همینگونه نماینده وزارت صحت عامه دررابطه به مسایل صحت  و بهداشت درهوتل ها و نماینده شاروالی کابل درمورد ایجاد هوتل ها درساحات غیرمسکونی  نظریات و پیشنهاد های شان را ارائه کردند.
همچنان ازجانب وزارت اطلاعا ت وفرهنگ نیزدرمورد این که باید فرهنگ مناسب دربرگزاری محافل و جود داشته باشد ، آوازموسیقی بیش ازحد نباشد و بیشتر به ارزش های فرهنگی جامعه افغانی احترام گذاشته شود، نظریات ارائه شد.
پوهنیارمصطفوی خاطرنشان ساخت که به زودی طرح مقررۀ طرزفعالیت هوتل ها نهایی و به وزارت عدلیه به خاطرطی مراحل قانونی ، بعد از اخذ نظریات کامل اداره های ذیربط ارسال خواهد شد .احمد ضیا احمدی 

کابل باختر 1 قوس
شورای عالی تصدی هوتل ها امروز به ریاست پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ تشکیل جلسه داد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، محور بحث این جلسه را پروژه بازسازی هوتل سپین غر ولایت ننگرهار تشکیل میداد.
در این جلسه شمس الحق مبارز رئیس عمومی تصدی هوتل ها پیرامون بازسازی هوتل سپین غر گزارش داد.
سپس پوهاند محمد رسول باوری صحبت کرد و گفت که باید برای حل برخی مشکلات که در این پروژه رونما شد، هرچه زودتر راه حل جستجو شود.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ همچنان بیان داشت که متکی به نظر هیئت ریاست حفظ آبدات تاریخی هوتل سپین غر شامل آبدات تاریخی کشور نمیباشد و باید در بازسازی این هوتل فرهنگ و معماری اصیل کشور مدنظر باشد.
به گفته وی متکی به فیصله شورای وزیران، امور ساختمان جدید هوتل سپین غر و مرکز فرهنگی که در کنار آن ساخته میشود، باید از طریق وزارت امور شهرسازی و مسکن صورت گیرد.
در این جلسه نمایندگان وزارت های مالیه، اقتصاد و سایر اعضای شورای عالی اشتراک داشتند. ذبیح لله علم

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL