حسینه صافی : تهدید سیلاب ها باید از مسیر منارجام رفع شود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر2 جوزا
حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروزدردیداربا رییس یونسکو درکابل ، براقدامات عملی به خاطراستحکام  منار جام ولایت غور ، تاکید کرد .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، دراین دیدار سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ نگرانی خود را دررابطه به  منار جام ولایت غور ابراز کرد و گفت  که باید تهدید های سیلاب از مسیر منارجام رفع شود.
همچنان حسینه صافی گفت که وزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطر جلوگیری ازتهدید سیلاب ها ، ازطریق استخدام کارگران و مردم محل ، دست به کار شده است .
وی درکنار آن که از همکاری مردم محل تشکر کرد بررفع تهدید سیلاب و استحکام  منارجام نیز تاکید ورزید .
همینگونه رییس یونسکو درکابل همکاری اش را با وزارت اطلاعات وفرهنگ ابرازکرد و گفت که قراراست درماه اسد سال روان یک متخصص ایتالیایی به افغانستان بیاید و از منارجام ولایت غور ازنزدیک دیدن کند و درنتیجه مطالعات وی،  درنهایت به خاطر استحکام  منارجام اقدام صورت خواهد گرفت .
دراین حال فخرالدین آریا پوررییس اطلاعات وفرهنگ ولایت غور درساحه که  منار جام قراردارد ، درتماسی به خبرنگار آژانس باخترگفت که سرازیرشدن سیلاب ها ازساعت سه و نیم عصر دیروز درساحه  منار جام آغازشده است .
او گفت که این سیلاب ها از رود درۀ جام و دریای جام یکجا  منارجام را به تهدید مواجه کرده است .
رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت غورگفت که اکنون درحدود 200  کارگر و مردم محل به خاطر تغییر مسیرآب ازاطراف  منار جام دست به کار شده اند و تا حدی جلو تهدید نیز گرفته شده است .
به گفته وی کار به شکل جدی درمحل ادامه دارد تا به طورکلی جلو تهدید سیلاب ها ازکناره های منار جام ، گرفته شود.
احمدضیا احمدی

back to top