بسم الله الرحمن الرحیم

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)
کابل /9حمل /باختر پیام وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه به جلوگیری از ویروس کرونا ! هموطنان گرامی:لطفاً کرونا را جدی بگیرید تا خدای ناخواسته ما را جدی نگیرد گسترش ویروس کرونا کشوررا درشرایط خطرناک ودشوار قرارداده است. شهروندان افغانستان که از چند دهه به اینسو با انواع نا بسامانی های اجتماعی ،سیاسی ، اقتصادی وفرهنگی سر دچار اند و با هریک از این نا بسامانی ها به صورت جدی مبارزه کرده اند ُ و چنانچه این مبارزه موفقیت و پ‍یروزی این مردم پنداشته می شود . همچنان می توان گفت که زندګی در این کوره راه ها، به تجارب وبیداری آنان انجامیده است . حالا هم ، شهروندان و مردم نجیب کشور بدانند! که در صورت هماهنگی ،هم پارچگی مراعات حفظ الصحه وقایه، توجه و عمل کردن به ارشادات و هدایات وزارت صحت ، مراعات حفظ الصحه و پاکی در شهر و خانواده می توانند در برابر چالش کرونا مبارزه کنند ! چشم داشت و انتظار وزارت اطلاعات و فرهنگ از مردم متدین و مسلمان ، آزاده کشور این است که با توجه به رهنمود ها و آگاهی های وزارت صحت و سازمان صحی جهان ، مبارزه جدی و اساسی را علیه ویروس کرونا شروع کنیم تا به مرحمت پروردگار و لطف بی چون خداوند بزرگ از این مصیبت و چالش رهایی پیدا کنیم . پس! بیاید ! به خطر نجات زندگی و حیات خود ، خانواده و مردم کشور به عملی کردن رهنمایی ها علیه ویروس کرونا به پیام های صحی گوش بدهیم و بدان عمل کنیم . ختم/ ماری نبرد آئین ...ک..م
Last modified on ???? ، 9 ??? 1399 ، 18:57
back to top