محمد طاهر زهیر بر آغاز دوبارۀ کار بازسازی کابل ننداری به عنوان نهاد نام آشنای فرهنگی و هنری کشور تاکید کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/ 15 اسد/ باختر
محمد طاهرزهیر سرپرست و نامزد وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز هنگام دیدار از بخش های مختلف ریاست های گرځندوی، تیاتر ملی، کابل ننداری و موسیقی، هدایت داد که کار بازسازی کابل ننداری به عنوان نهاد نام آشنای فرهنگی و هنری کشور دوباره آغاز شود.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، کار بازسازی کابل ننداری حدود هشت سال قبل آغاز شد و بنا به عوامل تخنیکی و تدارکاتی پنج سال قبل کار بازسازی آن معطل شد.
به اساس معلومات آمریت تهیه و تدارکات وزارت اطلاعات و فرهنگ، کار بازسازی کابل ننداری با شرکت ساختمانی عبدالولی فضلی به هزینۀ نزدیک به سی میلیون افغانی قرارداد  شده بود، ولی قراردادی نتوانست با این مبلغ پروژه را تکمیل کند و پس از سه سال کار، به حکم رییس جمهوری و کمیسیون تدارکات ملی قرارداد این پروژه فسخ شد و کار بازسازی آن معطل شد.
به گفته منبع، کمیسیون تدارکات ملی تصدی ساختمانی بنایی را موظف کرده بود که پس از بررسی تخنیکی و تدارکاتی نتیجه را به آن کمیسیون ارائه کند، اما تاهنوز نتیجه این بررسی روشن نشده است.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ در این دیدار به مسوولان هدایت داد که کار بازسازی کابل ننداری هرچه زودتر آغاز شود و کار آن به شرکت انکشاف ملی که در بازسازی بناها و آبدات تاریخی تجربۀ خوب دارد، سپرده شود.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ از ریاست گرځندوی وزرات اطلاعات وفرهنگ نیز بازدید کرد. پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مالی، اداری و گرځندوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد فعالیت ها، کارکردها و برنامه های این ریاست به سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ معلومات ارائه کرد و اظهار داشت که برنامه هایی به خاطر توسعه صنعت گرځندوی در کشور روی دست است.
محمد طاهر زهیر٬ هنگام بازدید از ریاست گرځندوی گفت: تالار این ریاست را به کلوب مطبوعات و خانه هنرمندان مبدل می کنیم.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ پس از شنیدن مشکلات کارمندان ریاست های موسیقی و تیاتر ملی گفت که رهبری این وزارت تلاش می کند که به مشکلات کارمندان در حد توان رسیدگی کند.
تیاتر ملی افغانستان در 1343 در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد شد و هنر تیاتر در مسیر تکاملش، فراز و فرودهای فراوانی سپری کرده است.
جاوید روشان

back to top