پولیس میدان هوایی حامدکرزی ازقاچاق یک اثرباستانی جلوگیری کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل / ۱۷ اسد /باختر

مردی که می خواست یک اثرباستانی را از میدان هوایی کابل انتقال بدهد، بازداشت شد.

محمد عثمان جانبازقومندان پولیس میدان هوایی بین المللی حامدکرزی گفت که این اثرباستانی که دوهزارسال قدمت دارد،دریک بکس به گونۀ ماهرانه جا به جا شده بود وفرد بازداشت شده می خواست آن را ازطریق دبی به لندن انتقال بدهد.

جانباز گفت که فرد بازداشت شده ادعا می کند که اثرباستانی با یک تسبیح وکلاه که گویا ازنیاکانش به یادگارمانده است به وی تعلق دارد.

قومندان پولیس میدان هوایی بین المللی حامدکرزی گفت که فرد یادشده دربازداشت پولیس به سرمی بردوازوی تحقیقات بیشتر درزمینه صورت می گیرد.

#

 

back to top