01 دلو 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اعلامیه مطبوعاتی ریاست جمهوری در پیوند به حمله تروریستی بالای منسوبان امنیت ملی در میدان‌شهر

اعلامیه مطبوعاتی ریاست جمهوری در پیوند به حمله تروریستی بالای منسوبان امنیت ملی در میدان‌شهر

کابل اول دلو باختر دشمنان جنایتکار با حملۀ تروریستی بالای منسوبان...

دوازده کشته وسی زخمی درحمله مهاجمان برمرکز آموزش امنیت ملی درمیدان وردگ

دوازده کشته وسی زخمی درحمله مهاجمان برمرکز آموزش امنیت ملی درمیدان وردگ

میدان شهر1 دلو باختر درحمله مهاجمان برمرکز آموزش های نیروهای ویژه...

داکترکمال سادات :معلولیت نباید سبب محرومیت شود

داکترکمال سادات :معلولیت نباید سبب محرومیت شود

کابل باختر/اول دلو داکتر کمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ اول دلو
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرار گرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در کشور پرداخته اند ونیز اخبارو گزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگرآژانس باختر با توجه به عنوان های درشت برخی از این روزنامه ها ، گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه افغانستان ما ، برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان احتمال غرق شدن 170 مهاجر عازم اروپا درمدیترانه آغازکرده است درهمین صفحه زیر عنوان مشتی به دندان پوپویسم نوشته کرده است، شش ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است اما دراین روزها تکت های مختلف انتخاباتی شکل گرفته، تاریخ ثبت نام کاندیدهای ریاست جمهوری دیروز پایان یافت و عملاً رقابت های تکت های انتخاباتی برتر تصاحب مندلی ارشد ترین مقام اجرایی کشور آغاز شده است از شعار ها ی رنگ رنگ کاندیدا مختلف هم اکنون میتوان فهم کرد که شعار ها و تعهدات برخی از کاندیدا ها و تیم های انتخاباتی از رنگ و بوی حقیقت فاصله گرفته و رخت عوام فریبی برتن میکند ، اما تکت های انتخاباتی این واقعیت را بپذیرد که مردم افغانستان به بلوغ سیاسی رسیده است که دیگر سرنوشت سیاسی خویش را با شعار ها و وعده های توخالی گره نزند و درانتخابات پارلمانی تا حدودی این مساله تجربه شد که پول و قدرت برای همیشه نمی تواند درتشخیص مردم تردید ایجادکند و برخی کاندیدا های که با پشتیوانه قدرت سیاسی و پولی وارد رقابت های انتخاباتی پارلمانی شده بود و تصاحب کرسی پارلمانی را حق مسلم و قطعی خویش پنداشت با پاسخ منفی مردم روبرو شدند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه خبرداده است که اشرف غنی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد.
روزنامه افغانستان ما درصفحه اول همچنان ازقول خبرنگاران ورسانه ها عنوان کرده است ازادی بیان درروند گفتگو های صلح فراموش نشود.
به نوشته این روزنامه ، شماری از فعالان رسانه ای و خبرنگاران از دولت و جامعه جهانی خواستند که درروند گفتگو های صلح ، آزادی بیان که یکی از دست آوردهای مهم نظام کنونی است فراموش نشود.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه دوم سرمقاله شماره امروزی را زیر عنوان آیا فصل تغییر فرا رسیده است ؟ نوشته کرده است.
تیپ شناسی تیم های انتخاباتی ریاست جمهوری عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه سوم نشر کرده است و درشماره های دیگر دنبال سایر مطالب شده است به همین ترتیب روزنامه هشت صبح دربرگ نخست عنوان کرده است پایان روند نام نویسی نامزدان کی ها هستند ؟ این روزنامه به این مساله تمرکز کرده و چیز های نوشته است .
روزنامه هشت صبح همچنان درصفحه اول خبرداده است که نتایج نهایی انتخابات پارلمانی 9 ولایت اعلام شد.
امنیت ملی دربغلان15 پنهان گاه طالبان را نابودکرد.
عنوان مطلب دیگری می باشد که این روزنامه در صفحه اول زیر آن نوشته است : ریاست عمومی امنیت ملی با نشر خبرنامه ای اعلام کرده است که نیروهای قطعات ویژه این نهاد درعملیاتی 15 پنهان گاه طالبان را درولایت بغلان ازبین برده اند.
به نوشته این روزنامه ، دراین عملیات 12 جنگجوی گروه طالبان نیز کشته شده اند و 8 جنگجوی دیگر این گروه زخم برداشته اند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه آرمان ملی درشماره امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته است و یا دنبال سایر مطالب شده است. ختم/ نالان

کابل باختراول دلو
مطابق به تقویم انتخاباتی ٬ روزگذشته آخرین مهلت برای نام نویسی در انتخابات ریاست جمهوری بود که قرار است در اواخر ماه سرطان سال آینده در کشور برگزار گردد.
مفسر آژانس باختر می نگارد٬ روند ثبت نام ٬ نامزدان در انتخابات آینده ریاست جمهوری که از اول جدی آغاز یافته بود، دیروز پایان یافت.
درجریان حدود یک ماه ٬ که این روند ادامه یافت ٬ هفده تن که در میان  آنها چهره ها و شخصیت های سرشناس سیاسی به شمول رئیس جمهور غنی و داکتر عبدالله   حضور دارند برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری  نام نویسی کردند.
با آنکه تا زمان برگزاری ٬ مبارزات انتخاباتی وقت زیاد باقی مانده است مگر با تاسف ایراد و انتقاد های بعضی از نامزدان به آدرس یک دیگر آغاز گردیده است  و برخی  از رسانه ها هم در این کار زار پیوسته اند و جانبدارانه عمل می کنند که با این حرکت ٬ فرهنگ سیاسی و معیار های انتخاباتی نادیده گرفته می شود.
پس نباید٬ فرصت زمانی تا آغاز مبارزات انتخاباتی را باب مراد خویش و اساس سلیقه های خود و دسته های انتخاباتی خود ساخت ونباید تبلیغاتی عمل کرد ٬هر موضوع  وخلا را بزرگ نمایی کرد و از آن به نفع خود سود برد.
انتخابات ٬ خود یک روند رقابتی است  و رقابت در این روند یک امر معمولی است مگر این رقابت باید هدفمند ٬ معیاری و در چوکات قانون باشد ٬ نامزدان حق دارند ٬ دیدگاه وبرنامه ٬راهکار و راهبرد خود را داشته باشند مگر در مسایل ملی باید در یک محور قرار گیرند و در این خصوص میان  آنها اجماع نظر وجود داشته باشد.
باور مردم بر این است که نامزدان در انتخابات ریاست جمهوری که در  فرصت زمانی  تا آغاز مبارزات انتخاباتی ٬ مصروف تحلیل و بررسی راهکار شان شوندو شیوه های تطبیق و عمل آن را جستجو کنند.
آنها باید با چنان راهکاری وارد عمل شوند که نیازمندی های شرایط و زمان را پاسخگو باشد انتخابات ٬تمثیلی از دموکراسی و تجدید تعهد برای ایجاد یک حکومت مردم محور است   باید در این روند  با گام های عاری از خطا و قانون شکنی گام برداشت ٬ در این مسیر ٬رعایت فرهنگ سیاسی ٬ تحمل ٬ اجماع نظر روی منافع ملی و رعایت فرهنگ همکاری یک اصل است .  صائم 

کابل  باختر  ۳۰   جدی
رسانه ها و اهل رسانه ٫عامل روشنگری و آگاهی دهی به مردم  اند ٬ هدف قرار دادن آنها به عنوان اهداف نظامی وسیاسی٬ یک جنایت جنگی است.
مفسر آژانس باختر مي نگارد:  سه سال قبل  در همین روز٬ موتر عامل کارکنان ٬ موبی گروپ در جاده دارالامان کابل هدف یک حمله هراس  افگنانه قرار گرفت که در آن هفت نفر به شهادت رسیدند و بیست و هفت نفر دیگر زخم برداشتند.
قربانیان و زخمی شدگان آن رویداد خبرنگاران ٬ تصویر برداران ویا کارکنان بخش های تخنیکی بودند که برای تلویزیون طلوع و کابورا پرودکشن کار می کردند.
حادثه یی که در ۳۰ جدی اتفاق افتاد چهارشنبه سیاه نام گرفت و به عنوان خونین ترین حادثه تروریستی علیه خبرنگاران در کشور رقم خورد و این درحالی بود که طالبان به دلیل افشای برخی واقعیت ها در ولایت کندز٬ تلویزیون های طلوع و یک را اهداف نظامی اعلام کردند و سرانجام کارکنان موبی گروپ هدف آنان قرار گرفتند.
واکنش ها در برابر این حمله هراس افگنانه تا اندازه یی جدی و اثر گذار بود که طالبان ادعا مسوولیت در این حادثه را پس گرفتند وخود را بی گناه معرفی داشتند.
باور ها براین بود که دیگر رسانه ها و اهل رسانه در امان اند زیرا در سایه آزادی بیان و مطبوعات کثرت گرا در کشور٬ بیشتر از همه مخالفان مسلح و منتقدان سیاسی نظام سود می برند و نیاز آنها به کار آزاد رسانه ها بیشتر است.
مگر با تاسف چنین نشد ما در طول سه سال گذشته شاهد وقایع خونین تر از چهارشنبه سیاه بودیم که در سال ۱۳۹۴ اتفاق افتاد.
ما از چهارشنبه سیاه در حالی یاد بود می کنیم  که خانواده مطبوعات در جریان سال جاری خورشیدی  قربانی های زیادی دادند.
در ماه ثور  در یک حمله هراس افگنان در شش درک کابل ده خبرنگار جان شان را از دست دادند، در حمله تروریستی دیگر در ساحه ناحیه ششم شهر کابل دو خبرنگار جان باختند، در حمله طالبان تفنگ دار بر شهر غزنی یک کارمند تلویزیون ملی به شهادت رسید و ساختمان نمایندگی محلی این شبکه تلویزیونی تخریب شد،  در ننگرهار هم برساختمان نمایندگی  تلویرین ملی حمله شد و  در فراه یک خبرنگار از سوی طالبان محاکمه صحرایی شد  و وقایع اسفبار دیگر .
مردم ما آرزو های بلند دارند ٬ رفاه ٬ آسایش ٬ پیشرفت و انکشاف ٬ ایده و رویایی هر شهروند کشور است که باید به آن پرداخته شود   مردم همگام با اهل قلم  و اهل رسانه ها به این فکراند٬ کاش از چیز های یادبود شود که لبخند٬ شادی و سرور داشته باشد مگر مردم ما هر روز از ماتم و خون یاد می کنند  و با تاسف گلیم غم و اندوه در کشور هر روز پهن تر می شود.
در این میان اهل مطبوعات و رسانه ها هم قربانی های زیادی داده اند آنها با این قربانی ها ٬ ثابت ساختند که درد مردم ٬ درد آنها است  و رسانه ها در تعهد شان برای آگاهی دهی و روشنگری در جامعه همچنان  استوار اند  وتسلیم زورگویی ها ٬ لجاجت و خود خواهی ها نخواهند شد، آنانی که رسانه ها را آماج قرار می دهند و آنان را اهداف نظامی قیاس می کنند٬ رسانه  واهل آن را سیاسی میدانند جنایتکاران جنگی و قاتلان مردم اند  که باید با آنها محاسبه شود .
دولت تعهد دارد که در روند صلح حفظ ارزش ها یک اصل است در این میان آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها یک دستاورد و یک ارزش است و نباید در تعاملات سیاسی فداکاری و قربانی های اهل رسانه ها نادیده گرفته شود و دیگر نباید رسانه اهداف سیاسی و نظامی پنداشته شوند و آماج گیرند این یک تخطی از حقوق مردم وخفه کردن صدای رسانه ها است .  صائم

کابل   باختر   ۲۹   جدی
مقامات پاکستانی برای فرستاده ویژه وزارت خارجه امریکا بار دیگرتعهد داده اند که در روند صلح افغانستان همکار خوب خواهند بود و این روند را تقویت خواهند کرد
مفسر آژانس باختر می نگارد : زلمی خلیل زاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای افغانستان دور تازه یی از سفرش را به کشور های منطقه آغاز کرده است او به روز پنجشنبه بعد از گفت وگو با مقامات افغان در کابل ٬وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شدو با عمران خان نخست وزیر و شاه محمود قریشی وزیر خارجه آن کشور دیدار هایی داشته است .
قریشی برای خلیل زاد بار دیگر ازهمکاری نزدیک پاکستان با امریکا در حل معضل افغانستان و تقویت روند گفت و گو های صلح اطمینان داده است
سفر خلیل زاد به منطقه ٬ با انکشافات تازه  سیاسی  همراه است  قبل از او عمر داوودزی فرستاده ویژه رئیس جمهور کشور برای اجماع منطقه یی سفری به پاکستان داشت  او در بازگشت یاد اور شد که در موقف سیاسیون و روحانیون پاکستانی تغییرات زیادی دیده می شود وآنها  آماده همکاری با دولت افغانستان در امر تقویت گفت وگو های صلح اند و مولانا فضل الرحمان حامی سرسخت طالبان در پاکستان ٬ با تغییر موقف ٬ گفت که جنگ افغانستان جهاد نیست و ملا عبدالمنان نیازی سردسته یک ٬جناح انشعابی طالبان از ملاقات مستقیم  با دولت افغانستان حمایت کرد ... 
همه این ها نمایانگر آن است که روند صلح در افغانستان با تحولات مثبت همراه است مگر با این همه٬ نباید ذوق زده شد.
در این جای شک نیست که بازی گر اصلی در منازعه افغانستان ٬ پاکستان است و این کشور می تواند کمک و همکاری زیادی کند با این که پاکستان دیرزمانی است حمایتش را از صلح و ثبات در افغانستان تکرار داشته ، اما همکاری واقعی  نکرده و نتوانسته است  به قناعت امریکا و افغانستان بپردازد
در حالی که افغانستان، هنوزهم به عنوان یک چالش امنیتی برای منطقه و کشور های فرا منطقه باقی مانده است  ٬ ادامه این معضل نه‌ تنها برای افغانستان، بل برای کشورهای دیگر نیز مشکل ساز و پرهزینه بوده است. و با تاسف هر روز یک بازی گر تازه وارد قضیه افغانستان می شود
در این میان پاکستان بیشتربه فکر امتیاز گیری از امریکا است و قضیه افغانستان یک دستاویز پر منفعت برای آن کشور است
پاکستان می خواهد تا با بهره گیری از معضل افغانستان به کمک های اقتصادی دست یابد و در مسایل منطقه یی مانند مساله کشمیر دست بالا داشته باشد و دیگر یک کشور منزوی نباشد
اگر این خاطر‌جمعی و اطمینان از سوی ایالات متحده و جامعه بین‌المللی به پاکستان داده شود، شاید اسلام‌آباد به روند صلح افغانستان کمک کند در حالیکه مردم افغانستان تاکید دارند که نباید قضیه افغانستان٬ بهانه یی برای کنار آمدن ها و معامله ها باشد
خارجی ها ٬ اگر امریکا است یا پاکستان اگر روسیه است یا ایران ٬ تنها تسهیل کننده روند صلح در افغانستان اند مسایل دیگر کار افغان ها است  روی همین دلیل است که افغان به رسیدن به یک صلح با عزت تاکید دارند که در آن حفظ ارزش ها مطرح است
با این هم از چند سال به این طرف ، اجماع در حلقه های داخلی و بین‌المللی بر این است که پیروزی نظامی در افغانستان ناممکن است. تنها راه پایان‌دادن به جنگ افغانستان، توافق سیاسیِ است که بتواند طالبان را با نظام سیاسی افغانستان ادغام کند.
ولی  روند صلح تحت رهبری و مالکیت افغان‌ها، خواسته و مطلوب همه‌ ی طرف‌ها است؛ زیرا هر یک از آنان، از بهبود وضعیت در افغانستان به صورت مستقیم نفع می‌برندو کشور های بیرونی تسهیل کننده این روند بوده می توانند.
پس بهتر است که خارجی ها بن بست ها در روند صلح افغانستان را رفع کنند و این زمانی امکان پذیر است که بازی قدرت و رقابت در افغانستان کنار گذاشته شود  صائم

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL