28 اسد 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

محمد اشرف غنی رییس جمهور بر هماهنگی بیشتر میان نهاد های امنیتی و دفاعی تاکید کرد

محمد اشرف غنی رییس جمهور بر هماهنگی بیشتر میان نهاد های امنیتی و دفاعی تاکید کرد

کابل باختر ۲۷ اسد جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح، به ریاست...

کشته شدن یک قومندان گروه طالبان درمیدان وردگ

کشته شدن یک قومندان گروه طالبان درمیدان وردگ

میدان شهر۲۷ اسد باختر یک قومندان گروه طالبان درحمله نظامیان در...

آغازکارهای عملی برای ترویج زعفران درفراه

آغازکارهای عملی برای ترویج زعفران درفراه

شهرفراه ۲۷ اسد باختر کارهای عملی برای ترویج زعفران درفراه آغازشد. مسوولان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل   باختر   ۲۷  اسد
تجلیل از سالروز استقلال٬ تجدید پیمان با آنانی است که در کسب استقلال وآزادی قهرمانانه مجاهدت کردند ودر کنارآن ٬فرصت حمایت ازآنانی است که در راه حفظ ارزش های ملی ٬هویت وآزادی وطن می رزمند ومبارزه می کنند.
مفسرآژانس باختر می نگارد: صد سال قبل از امروزنیاکان و پدران ما درچتر وحدت ملی و همدلی با مبارزه فراگیر و هدفمند و با نثار خون شان ٬ استقلال سیاسی کشوررا از ابر قدرت‌ آن زمان( بریتانیا کبیر)به دست آوردند .
آنان در کنارآن که هویت ٬آزادی و استقلال را به کشور بازگردانیدند٬ برای ما درس دادند تا چگونه از ارزش های ملی پاس بداریم و چگونه در حفظ استقلال وآزادی کوشا باشیم.
کسب آزادی در صد سال قبل٬ تنها یک رویداد نمادین نیست بل حماسه و درس است برای نسل های بعدی که آزادی و آزاد زیستن به چه بها برای ما رسیده است. ما ازگذشته های خود٬درس ها زیادی از شجاعت٬آزادگی٬حراست از وطن و ارزش های ملی آموختیم ووقت آن است که آن را در عمل پیاده کنیم.
میان روز گارکنونی ما و وضعیت صد سال قبل مشابهت های زیادی وجود دارد.
صد سال قبل ما در گرو استعمارگران انگلیس بودیم.آنان هویت وارزش های ملی ما را در گرو واداره خود داشتند ومردم از تمثیل اراده محروم بودند .
حالا نیز شماری معین از کشورها درپی تاراج هویت٬ وارزش های میهنی در کشور ما اند. این کشور های ستیزه جو در یک جنگ نیابتی٬ کشور ما را به میدان رقابت ها و کشمکش های شان مبدل کرده اند و همه روزه مردم ما قربانی وحشت و دهشت این کشور ها اند.
در این جنگ نا مقدس و نابرابر این نیروهای امنیتی و دفاعی ما اند که قهرمانانه در برابر تهاجم بیگانه ایستاده اند و از مردم شان و ارزش های ملی شان دفاع می کنند.
پس لازم است همان سان که در صد سال قبل مردم مادر یک اجماع ملی٬ همدلی و هماهنگی در برابر متجاوزان بیرونی ایستاده شدند و از مجاهدان استقلال طلب حمایت کردند٬ حالا فرزندان رشید این کشور که در کوه پایه ٬سرحدات ٬قریه ها و ده ها در برابراعمال بیگانه ٬آنانیکه در پی تاراج ارزش های ملی اند مبارزه می کنند حمایت شوند.
نیروهای امنیتی در هر کشوری، نخستین و مهم ترین نشانه اقتدار ملی ٬ ضامن و پاسداراولی استقلال سیاسی و حاکمیت ملی آن به حساب می آیند.
این نیروها شاخص اقتدار و امنیت ملت  مااند این نیروها در طول سال های دشوار جنگ و خشونت و مبارزه با مافیا و تروریزم و توطئه های پی در پی دشمنان خارجی افغانستان، مقتدر و مصمم و پرصلابت ایستاده اند، مقاومت و جانفشانی کرده اند.
این نیروها نیاز مبرم به حمایت های همه جانبه و مستمر دارند؛ زیرا اقتدار این نیروهاست که ضامن استقلال افغانستان است و تا زمانی که این مهم، محقق نشود، نباید انتظار داشت که استقلال کشور به طور کامل، تأمین شده است.
سالروز کسب استقلال فرصت است که ما به سوی این نیروها بشتابیم ٬ازآنان حمایت مادی ومعنوی کنیم و این را بپذیریم که امروز اگر حرف از امنیت نسبی٬ کار٬ آموزش وپرورش٬نظام و حکومتداری ... است مدیون تلاش همین نیروها است .
این در حالی یست که بازماندگان  شهدای نیروهای امنیتی دفاعی ما٬ معلولان و معیوبان این نیروها به وارسی و نوازش نیاز دارند ونباید آنان را از یاد بریم . تحلیل سیاسی

کابل باختر/ ۲۷/ اسد
شماری محدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی که به دسترس قرارگرفته است درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخباروگزارش های را درمورد رویداد های جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگرآژانس باختر با توجه به عنوان های درشت شماری از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است .
روزنامه آرمان ملی برگ نخست را با مطلب زیرعنوان ۲۰ میلیون افغانی برای ساخت چهارترانه به مناسبت سال روز استقلال آغاز کرده است ودرهمین صفحه از قول محمداشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان عنوان کرده است . طالبان باید به انتخابات تن دهند این گروه درجامعه هضم خواهد شد.
به همین ترتیب درپایان آن ازقول طالبان عنوان کرده است که با تمام قوت جلوبرگزاری انتخابات را می گیریم .
به نوشته این روزنامه رییس جمهورغنی درحالی با اشاره براین که گروه طالبان باید به انتخابات تن دهند تاکید ورزید که این گروه باردیگر تاکید کردند که با تمام قوت جلوبرگزاری انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان راخواهند گرفت .
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه ازقول ۱۴ نامزد، عنوان کرده است صلح نسبت به برگزاری انتخابات دراولویت است .
به نوشته آرمان ملی همزمان با نزدیک شدن امریکا و گروه طالبان به توافق نامه احتمالی صلح بیش تر تیم های انتخاباتی نسبت به برگزاری انتخابات صلح را اولویت افغانستان عنوان می کنند.
به نوشته این روزنامه، ازمیان هفده تیم انتخاباتی چهارده نامزد انتخاباتی به این باوراند که نخست باید صلح درکشور تامین شود.
فریدون خوزون سخن گوی ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله عبدالله به رادیو آزادی گفته است ما ازصلح با عزت که زندگی شهروندان افغانستان درآن مصئوون باشد استقبال می کنیم و برای ما مهم است برای تامین شدن صلح دایمی برای هرگونه قربانی آماده هستیم به خاطری که صلح به معنی ختم جنگ است .
روزنامه آرمان ملی موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه مطلبی رازیرعنوان ادامه اعتراض ها درهانگ کانگ و تهدید چین به سرکوب راه پیمایان نشرکرده است.
روزنامه آرمان ملی سرمقاله شماره امروزی را درصفحه دوم زیرعنوان گرامی داشت از روز استقلال با شکم های گرسنه نوشته کرده است.
سایه صلح با طالبان برروابط امریکا ودولت افغانستان ! عنوان مطلب دیگری می باشد که روزنامه آرمان ملی درصفحه دوم نشرکرده است.
این روزنامه همچنان درصفحه سوم از قول اتاق تجارت عنوان کرده است برخورد حکومت باسرمایه گذاران نگران کننده است.
روزنامه آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است به همین ترتیب روزنامه ماندگار نیز درصفحه اول مطلبی رازیر عنوان ۲۰ میلیون افغانی برای ساخت چهارترانه نشرکرده است و درهمین صفحه از قول رییس جمهوری امریکا آورده است درصورت امکان با طالبان توافق می شود.
روزنامه ماندگار درصفحه دوم زیرعنوان استقلال ازبنیان گذاری تا  پاسداری نوشته کرده است فردا ۲۸ اسد سال ۱۳۹۸ مصادف با صدمین سالروز استرداد استقلال افغانستان از انگلیس است .
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه مطلبی رازیرعنوان امضای توافق نامه صلح پایان جنگ نیست نشرکرده است.
به نوشته این روزنامه به گمان غالب امریکا به زودی توافق نامه یی را با طالبان به امضا خواهد رساند گفته می شود متن این توافق نامه آماده شده و دراختیار سران طالبان و کاخ سفید قرارگرفته است. براساس برخی گزارش ها دونالد ترامپ رییس جمهوری امریکا مشوره های لازم درمورد متن توافق نامه را انجام داده ولی هنوز مشخص نیست که سران طالبان چه زمانی متن را نهایی خواهند کرد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
ازدیگر روزنامه ها اطلاعی نیست زیرا به دسترس قرارنگرفته اند. ختم/ نالان

کابل   باختر   ۲۶   اسد
استقلال مؤلفه اقتدار وامنیت ملی و ٬ بازتاب دهنده هویت واعتبارما درمیان سایر ملل جهان است و حفظ این ارزش ملی فقط از مسیر تامین وحدت ملی امکان پذیراست.
مفسرآژانس باختر می نگارد:۲۸اسد سالروز استرداد استقلال کشوراست٬رویداد عظیم تاریخی که به صد سال قبل از امروز برمیگردد.
صدسال قبل از امروز زمانی که انگلیس ها بر شبه قاره هند مسلط بودند و استعمار به انواع و اشکال مختلف از مردمان آن قربانی می گرفت. در افغانستان ایده و انگیزه گرفتن استقلال از بریتانیا قوت میافت و با گذشت هر روز گسترده تر می شد.
انگریزان که عامل اصلی تجاوز٬استعمارواستبداد خارجی در منطقه بودند قبل از سال ۱۹۱۹ ٬ نقش اصلی را در ایجاد و تعیین حدود جغرافیایی افغانستان بازی کردند، ازموقف ژئوپولتیک افغانستان به عنوان یک کشور حایل در معاملات سیاسی واقتصادی شان استفاده کردند.
استبداد خارجی که در وجود انگریزان شکل گرفته بود٬ و سرنوشت سیاسی و داخلی افغانستان را در اختیار خود داشت ٬این کشور رادر عمق معاملات استراتیژیک خودقرار داده بود. درحالی که رقابت انگلیس با روسیه تزاری هر روز بیشترمی شد٬ افغانستان دراین رقابت بیشتر فشرده میشدو بیشتر آسیب می دید.
در افغانستان شاه جوان امان الله خان در برابرناهنجاری های زمان دست به قیام زد و با اتکا به مردم سلحشور خود ٬استقلال سیاسی افغانستان را ازبریتانیا به دست آورد و این کشور را٬ در رده های کشور هایی قرار داد که دارای هویت وخود ارادیت بودند و به این ترتیب برای افغانستان فرصت آن مساعد شد که در میان کشورهای آزاد٬مترقی و متمدن تمثیل اراده کند.
مگر این آخر کار نبود ٬ شاه جوان با بدست گرفتن زمام امور درکشور٬ باید با انبوهی از مشکلات آنهم در یک جامعه سنتی مقابله می کرد او غرض فایق شدن برمشکلات و نارسایی های زمان٬ که از استعمار و کم کاری های زعمای گذشته به ارث برده بود ٬ با موفقیت عمل کرد و به زودی به موفقیت های زیادی دست یافت. شاه جوان برای رسیدن به اهدافی که خود برای عمران و شگوفایی کشورش در سر داشت وارد عمل شد٬ اصلاحات زیادی به میان آورد٬قوانین و نظامنامه های زیادی ساخت تا مردم در محور یک حکومت مردمی و مترقی به فردای شگوفا برسند.
مگر انگریزان که نسبت به امان الله غازی دید کین توزانه داشتند٬راه اغراض٬توطیه و دسیسه را در برابرشاه ترقی خواه در پیش گرفتند و از خلا ها در بافت سیاسی٬ اجتماعی٬ فرهنگی٬اقتصادی٬دینی٬قومی... افغانستان استفاده کردند و به تخریب شاه جوان برآمدند و در نهایت هم به اهداف شان رسیدند و بالاخره شاه جوان که ایده وآرمان های بزرگ و انسانی برای این سرزمین داشت ازوطن دور شد.
سال های بعد از کسب استقلال٬ برای ما سال های پر از ماجرا بود٬ ما در وجود پدران سلحشور خود و در رهبری زعیم ملی امان الله خان غازی به استقلال سیاسی دست یافتیم مگراستقلال اقتصادی ما وحتا استقلال سیاسی ما باچالش های زیادی مواجه شد.
تجاوز ارتش سرخ٬بعد هم تجاورپنهان پاکستان دروجود طالبان و ناهنجاری های دیگر٬ مواردی بود که استقلال سیاسی ما را لطمه زد و هنوز هم توطیه های زیادی نسبت به هویت و ارزش های ملی ما وجود دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت.
باآن که در این ناهنجاری از استعماربریتانیا گرفته تا تجاوز ارتش سرخ و توطیه پاکستان در وجود پروژه یی به نام طالبان٬مردم افغانستان قربانی های زیادی دادند مگردر شکست دادن  وغلبه شدن بر عوامل بیگانه ٬یک برد داشته اند و آن قرار گرفتن مردم درچتر وحدت ملی بوده است .
وحالا که هم استفلال و ارزش های ملی ما با توطیه های زیادی مواجه است لازمی است مردم افغانستان در چتر وحدت ملی که به معنای هماهنگی٬همبستگی و اقتدارمردم است جمع شوند و در برابر اغراض و توطیه های بیرونی ایستاده شوند و از ارزش هایی دفاع کنند که صد سال قبل با خون بهای پدران شان به دست آورده اند.
مشکلاتی را که امروز مردم ما متحمل می شوند در نبود دیدگاه مشترک ٬وحدت عمل و نظر است. صد سال قبل که امان الله خان غازی با محور مردم به استفلال سیاسی دست یافت دلیل آن بود که میان مردمی ٬مرز بندی قومی و سمتی وجود نداشت همه خود را شریک ومحکوم به سرنوشت مشترک می دانستند در حالی  که امروزبیگانگان برای ایجاد تفرقه و خصومت میان مردم تلاش دارند که اگربرای ناکامی این گونه توطیه ها کاری نشود در نهایت به استقلال و ارزش های ملی ما آسیب خواهد رسانید
ماصدمین سالروز استقلال خود را جشن می گیریم ما با این جشن درایت و شجاعت پدران خود را پاس می داریم و درکنارآ این فرصت نیز به ارمغان می آید که  نگرش خود را نسبت به ارزش های ملی که استقلال مولفه اولی آن است تازه کنیم . صائم

 

کابل باختر/ ۲۶/ اسد
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگرآژانس باختر: با توجه به عنوان های درشت شماری ازاین روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه ویسا درصفحه اول ازقول یک روزنامه روسی عنوان کرده است که توافق امریکا و طالبان، صلح را درافغانستان تامین نخواهد کرد.
به نوشته این روزنامه، روزنامه روسی نوشته که مسکو درپی دستیابی به جزئیات توافق احتمالی امریکا و طالبان است و حتی توافق دوطرف برقراری صلح و امنیت را درافغانستان به همراه نخواهد داشت.
به نوشته این روزنامه: ضمیرکابلوف نماینده خاص رییس جمهور روسیه درافغانستان به روز نامه روسی ایزوستی گفت، مسکو انتظار دارد که واشنگتن بزودی نتیجه گفت وگو هایش با طالبان را به اشتراک بگذارد.
روزنامه ویسا، موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه خبرداده است که حافظ احمدالله برادر ملا هبت الله درپاکستان کشته شد.
این روزنامه همچنان درصفحه اول از قول رسانه های امریکایی عنوان کرده است که دونالد ترامپ برنامه صلح افغانستان را با مقامات ارشد امریکایی بررسی می کند.
روزنامه ویسا، همچنان درصفحه اول از قول نماینده خاص مسکو برای افغانستان عنوان کرده است که طالبان از مسکو خواسته است که توافق نامه صلح با امریکا را ضمانت کند. به نوشته این روزنامه، بربنیاد گزارش ها نمایند گان روسیه، چین ، سازمان ملل، سازمان همکاری های اسلامی قطر، ایران و پاکستان از امضای توافقنامه نظارت خواهندکرد.
ویسا، موضوع را دنبال کرده درمطلب دیگر زیر عنوان، پنتاگون به پیلوت های افغان آموزش کافی داده نشده است. نوشته کرده است: سرمفتش خاص وزارت دفاع امریکا اعلام کرد که نیروهای خارجی پیلوت های افغان برای عملیات های هوایی آموزش کافی دریافت نمی کنند.
روزنامه ویسا، موضوع را دنبال کرده است و درصفحه آخر عنوان کرده است که اتحادیه اروپا به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان درزمان معین آن تاکید کرد.
روزنامه ویسا، درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه صبح کابل، برگ نخست را با نامه سرگشاده جمعی از فعالان حقوق زن به محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان آغازکرده است و درهمین صفحه مطلبی را زیر عنوان موفقیت انتخابات پیروزی درمذاکرات صلح نشرکرده است.
به نوشته روزنامه صبح کابل، درنتیجه ی هشت دور مذاکره میان طالبان وامریکایی ها که درقطر صورت گرفت مسوده ی توافق نامه ای امریکا و طالبان آماده شده است دراین روزها دوطرف آخرین بررسی های شان را انجام می دهند روزگذشته جلسه ی بررسی این توافق نامه درامریکا با اشتراک دونالد ترامپ، مایک پمپیو و مقام های ارتش و امنیت ملی این کشور برگزار شد.
سخنگویان طالبان نیز به روزچهارشنبه گفته بودندکه رهبران این گروه آخرین بررسی های شان را درمورد این توافق نامه با امریکا انجام می دهند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه ازقول محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان عنوان کرده است .
موانع سد راه سکتور خصوصی و سرمایه گذاران افغان برداشته می شود.
دموکراسی امریکایی با چاشنی پاکستانی عنوان مطلب دیگری می باشد که روزنامه صبح کابل درصفحه اول نشرکرده است این روزنامه درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه آرمان ملی درصفحه اول خبرداده است که صدرابراهیم وزیر دفاع طالبان دریک حمله هوایی کشته شد.
ترامپ درحال بررسی نتایج گفت و گوهای خلیل زاد باطالبان و کابل نگران از انجام یک معامله عنوان مطلب دیگری است که این روزنامه درصفحه اول نشرکرده است.
این روزنامه همچنان درصفحه اول از قول ملل متحد خبر داده است که درهفت ماه گذشته ۲۱۷ هزار تن درافغانستان مجبور شده اند خانه های شان را ترک کنند.
روزنامه آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است. نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL