30 سنبله 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کشته شدن 98 هراس افگن در مناطق مختلف کشور

کشته شدن 98 هراس افگن در مناطق مختلف کشور

کابل باختر 30 سنبله درنتیجه عملیات های نظامی نیروهای امنیتی کشور...

اطلاعیه وزارت دفاع ملی

اطلاعیه وزارت دفاع ملی

کابل باختر 30 سنبله به اطلاع آنعده جوانان قشر ذکور...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 29/ سنبله
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را در باره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه ماندگار برگ نخست را با مطلب استاد شهید و "تجدید دراندیشه سیاسی اسلام "آغاز کرده است و درمطلب دیگر زیر عنوان ، هراس ازیورش داعش برتکیه خانه ها در ماه محرم نوشته است، معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که پالیسی امنیت مراکز دینی درشورای امنیت ملی به تصویب رسید و براساس آن حکومت به افرادی که برای تامین امنیت مساجد استخدام شده اند ، اسلحه توزیع میکند، سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری درنشستی با مسوولان امنیتی و دفاعی و شماری از علمای دینی ، وضعیت تدابیر امنیتی مساجد وتکایا را درماه محرم به بررسی گرفت .
آقای دانش دراین جلسه درباره پالیسی امنیت مراکز دینی که به تازگی درشورای امنیت ملی به تصویب رسیده است توضیح داد.
به گفته وی، مشارکت وهمکاری مردم با نهادهای امنیتی درتامین امنیت مساجد وتکایا ، نخستین ویژگی پالیسی یاد شده است که درصورت موفقیت میتواند به یک الگوی مثبت درزمینه همکاری متقابل بین حکومت و مردم به دولت مبدل گردد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده است .
روزنامه ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه انصار دربرگ نخست زیر عنوان آغاز روند جایگزینی بالگرد های روسی؛ چهار بالگرد " بلک هاوک " به افغانستان رسید نوشته است وزارت دفاع امریکا روند جایگزینی بالگرد های امریکایی با روسی را درافغانستان آغازکرده و درنخستین اقدام چهار فروند بالگرد بلک هاوک را وارد افغانستان کرده است.
به نوشته این روزنامه گرچه این بالگرد ها به افغانستان رسیده اند ، اما محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع کشور خبرداد که چهارفروند بالگرد بلک هاوک قرار است چند روز آینده و در مراسمی ویژه به وزارت دفاع افغانستان اهدا شود.
این درحالی است که چندین ماه پیش پنتاگون اعلام کرد که درنظر دارد تا برای جایگزینی بالگرد های روسی درافغانستان 150فروند بالگرد از نوع "یواچ 60 ای " بلک هاوک را به افغانستان تحویل دهد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده ودرهمین صفحه عنوان کرده است یک مقام سابق افغانستان افغان ها قربانی اهداف استراتیژیک امریکا شده اند.
روزنامه انصار جزئیات پیرامون عنوان فوق را در صفحه دوم نوشته است.
انصار درصفحه اول زیرعنوان بانکداری اسلامی باعث رشد اقتصادی افغانستان میشود نوشته کرده است اتاق تجارت و صنایع افغانستان به همکاری ایمند گروپ به منظور بلند بردن سطح آگاهی وازمیان برداشتن خلای معلوماتی درزمینه بانکداری اسلامی ، کنفرانسی را تحت نام رشد اقتصادی افغانستان ازطریق بانکداری باحضور شماری از تاجران و سرمایه داران سه شنبه 28 سنبله درکابل برگزار کرد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی درصفحه اول مطالب را زیر عنوان های افغان های بدون مدرک قانونی از عربستان اخراج میشوند و وزیر امور زنان ازنقش کمرنگ زنان درتصمیم گیری های سیاسی انتقادکرد.
اشرف غنی اعتراف نخست وزیر پاکستان را منحیث سند ارائه کند، ملل متحد به پرونده های مارسیدگی کند، سلاح روسی برای سربازان افغان بهتر از سلاح امریکایی است، اداره امور طرح قوم گرایانه مخکش دیدگاه شخصی وی میباشد نشر کرده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.  ختم/ نالان

کابل باختر 29 سنبله
رئیس جمور غنی میگوید ، تهدید های تروریستی هیچ  سرحدی را نمی شناسد و برای گروه های تروریستی که در منطقه جا گرفته اند حمله بر کابل، یا پاریس، بروکسل یا لندن یک پیروزی است.
مفسر آژانس باختر مینگارد: رئیس جمهور غنی شب  گذشته در هفتاد و دومین مجمع سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. وی در این سخنرانی وضعیت جهانی و منطقه را مورد بحث قرار داد و دیدگاه دولت و مردم افغانستان را به این خصوص بیان داشت.
در این سخنرانی به علل و عوامل هراس افگنی و انواع جنایات که در جهان صورت میگیرد روشنی انداخت و نقش دولت ها را در این خصوص خاطر نشان ساخت.
رییس جمهور غنی یاد آور شد  روند مصونیت و آزادی های دموکراتیک از سوی هراس افگنان جهانی مورد حمله قرار میگیرد و با آنکه  بر خورد کشور ها با اعلامیه حقوق بشر در قوانین اساسی بسیاری از کشور ها تعریف شده جرایم علیه بشریت هنوز هم با نظم درد ناکی در حال اتفاق افتادن است که  تصفیه  نژادی و حوادث دردناک در برابر مسلمانان در میانمار نمونه از آن است.
اینها میرساند که هراس افگنی و افراط گرایی یک چالش عمده واساسی در برابر نسل کنونی است واگر مهار نگردد نسل های بعدی را نیز رنج خواهد داد .
درد و رنج ناشی از فعالیت شبکه های هراس افگنی و افراط گرائی را بیشتر از دیگران افغانها اند که درک میکنند، در حال حاضر آنچنان که این رئیس جمهور غنی میگوید، اضافه از بیست گروه تروریستی در منطقه پناه گرفته اند.
حمله بر کابل یا بروکسل، پاریس... میتواند برای آنها یک پیروزی باشد پس در برابر چنین یک دشمن بشریت  این اتحاد جمعی است که میتواند موفقیت بشر را در برابر بربریت ضمانت کند.
بهتر است غرض رسیدن به چنین یک موفقیت ٬فرصت برای گفتگو ها را از یاد نبریم.
رئیس جمهور غنی در سخنرانی خود واضح ساخت که ما فرصت برای گفتگو با همسایه ها را داریم که چگونه صادقانه کار کنیم تا هراس افگنی و افراط گرائی مهار گردد.
رئیس جمهور غنی تاکید بر این دارد که معضل افغانستان ، یک معضل داخلی نه بل عوامل شدید و جدی بیرونی دارد او به پاکستان پیشنهاد کرد که وارد  یک بحث همه جانبه با دولت افغانستان روی صلح، امنیت و همکاری منطقه ئی گردد.
وی به این ترتیب پیشنهاد مذاکره  دولت با دولت را نمود و دلیل هم واضح است که طالبان اعمال بیرونی اند گروه هراس افگن که مسجد و مکتب را یکسان هدف حمله قرار میدهند و انسان ها را صرف به نام انسان میکشندو با تاسف پاکستان از این گروه حمایت میکند.
مجمع عمومی سازمان ملل یک فرصت برای جمع بندی مشکلات جهانی و رسیدگی به آن است در حالیکه رهبران تمامی کشور های جهان در خصوص مبارزه با هراس افگنی در حرف، موضع یکسان دارند مگر چرا قادر به شناخت ریشه ها و عوامل این مشکلات نمیشوند؟
دلیل این است که شماری از دولت ها٬ هراس افگنی را از یک پدیده تروریستی نه ٬ بل به یک پدیده سیاسی و منبع برای امتیاز گری تبدیل نموده اند و تعریف شان هم از این پدیده روی منفعت های شان است.
خواست جهانیان به خصوص جهانیان دردمند٬ افغانستان، اقلیت مسلمان میانمار، فلسطین، سوریه و عراق از سازمان ملل این است که عملکرد واضح تر را در پیش گیرند آنها نیازمند عملکرد اند نه سیاست و حرف .تحلیل سیاسی

تبصره
کابل باختر/ 27/ سنبله
هفتادو دومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد فردا برگزار خواهد شد که درآن رهبران ونمایندگان عالی رتبه از 193 کشور به شمول رییس جمهور محمد اشرف غنی وضعیت کنونی جهان ، چگونگی همکاری کشورها و اصلاحات در ساختار سازمان ملل متحد را بررسی خواهند کرد.
مفسر آژانس باختر مینگارد ، هفتادو دومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد فردا با حضور رهبران و نمایندگان عالی رتبه از 193 کشور جهان برگزار میشود.
این اجلاس درست زمانی برگزار میگرددکه جهان وضعیت ملتهب دارد و افراط گرایی مذهبی و نژادی درهردین و آئین ریشه دوانده و درحال گسترش جغرافیای نفوذ خود است .
پدیده های افراط گرا چه در کشور های اسلامی وچه درکشورهای بیرون از دایره اسلام از بشریت قربانی میگیرد و باعث رشد تروریزم و منازعات نژادی و مذهبی درجهان شده است.
با تاسف هستند کشور های که افراط گرایی و هراس افگنی را وسیله ساخته و از آن برای اهداف بیرون مرزی شان استفاده میکنند این وضعیت در کشورهای شرق میانه ، آسیای جنوبی ، آسیای شرقی ، ممالک اروپایی ، اسرائیل و جاهای دیگر قابل درک است .
محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان هم به منظور شرکت دراین اجلاس به نیویارک رسیده است . منابع نزدیک به رییس جمهور گفته اند که او از جمله اولین سخنرانان این مجمع خواهد بود . ضمناً آقای غنی با شماری از رهبران کشورهای جهان منجمله رییس جمهور ترامپ و رهبران شماری از کشورهای همسایه به شمول شاهد خاقان عباسی نخست وزیر پاکستان دیدار خواهد کرد.
دیدار با رییس جمهور ترامپ طبعاً روی تطبیق برنامه های راهبردی امریکا درافغانستان و آسیای جنوبی خواهد چرخید که درآن برتجهیز نیروهای افغان ، گسترش دامنه عملیات ها علیه هراس افگنان ، تقویت روند صلح در افغانستان و منطقه و تشدید فشار های ایالات متحده بر کشورهای حامی هراس افگنی بحث های صورت خواهد گرفت.
به همین ترتیب ملاقات با عباسی نخست وزیر پاکستان هم یک نشست محوری ، صریح و هدفمند خواهد بود.
این اولین باریست که آقای غنی با عباسی نخست وزیر پاکستان بعداز آنکه او به این سمت رسید دیدار میکند این دیدار در اوج روابط تنش آلود دوکشورصورت میگیرد و بی اعتمادی نسبت به پاکستان نه تنها درمیان افغانها بل درمیان کشورهای دیگر رو به گسترش دهد.
رییس جمهور دراین مذاکره نیت خود را برای وارد شدن به یک روند سازنده ، با نتیجه و هدفمند گفتگوها با پاکستان ثابت خواهد کرد و از پاکستان باردیگر خواسته خواهد شد که برای حل ریشه یی مشکلات جاری درروابط دوکشور داخل اقدام شود ، می تواند خاتمه بخشیدن به حمایت از هراس افگنی درآن طرف خط فرضی دیورند باشد ضمناً پاکستان باید صداقت عمل خود را ثابت سازد.
به همین سان رییس جمهور در سخنرانی خود به مسایل حاد منطقه یی و جهانی اشاره های خواهد داشت .
توقع از شرکت کنندگان هفتادو دومین اجلاس سازمان ملل متحد این است که نگرانی های جهانی را علیه هراس افگنی و افراط گرایی که اکنون در هر جامعه ، هر دین و هرنژاد درحال ریشه دواندن است جدی بگیرند و استفاده افزاری و سلیقوی از این پدیده ها را کنار بگذارند.
ضروراست تاکشورها ، مسوولیت های شان را درباره تامین نظم جهانی ، ثبات و امنیت جهانی درک کنند وبا همسویی و همگرایی عمل کنند و اگر حرف از مبارزه با هراس افگنی و افراط گرایی است باید این مبارزه ، یک مبارزه بدون تفاوت باشد.
اگر باز هم برخورد سلیقوی و رقابتی باشد جهان دیگر روزگار جوشی نخواهد داشت  ختم/ تحلیل سیاسی

کابل باختر/ 27/ سنبله
شمارمحدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارشهایی را درباره رویداد های منطقه و جهان نشرکرده اند.
روزنامه ویسا درصفحه اول خود نوشته است که براساس یک توافق ممکن است جنرال دوستم درهمین هفته وارد کابل شود.
این روزنامه درمطلب دیگر عنوان کرده است که ادعای رهبر جمعیت علمای پاکستان نادرست و بی اساس است .
به نوشته این روزنامه، طالبان افغانستان ادعای مولانا سمیع الحق رهبر شاخه "س" حزب جمعیت علمای پاکستان درمورد حمایت طالبان افغان از اسلام آباد دربرابر امریکا را به شدت محکوم کرده و آن را بی اساس خوانده است.
مولانا سمیع الحق به تازگی گفته است که اگر امریکا برضد پاکستان عمل کند طالبان افغان با قدرت در کنار اسلام آباد ایستاده خواهد شد.
این روزنامه ادامه مطلب را درصفحه پنجم نوشته کرده است و درصفحه اول ازقول مشرانوجرگه آورده است ، اتهام فروش تجهیزات انتخاباتی باید جداً بررسی شود.
به نوشته این روزنامه معاون اول جرگه از حکومت و به گونه خاص ازکمیسیون مستقل انتخابات میخواهد که اتهام خرید تجهیزات انتخاباتی را جداً بررسی کند درغیر آن بی باوری نسبت به شفافیت انتخابات آینده بیشتر خواهد شد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر از قول وزارت داخله آورده است : حکومت با افرادی که با طالبان هم فکری نشان دهد ، برخورد خواهد کرد.
روزنامه ویسا درصفحه اول و صفحه های دیگر شماره امروزی دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح درصفحه دوم خبرداده است که حکومت شورایی را به منظور کاهش فقر ایجاد کرده است به نوشته این روزنامه دفتر ریاست جمهوری از ایجاد یک شورای عالی به منظور کاهش فقر ، عرضه خدمات و مشارکت شهروندی خبرداده است.
این شورا شام روز شنبه نخستین جلسه خود را تحت ریاست رییس جمهور برگزار کرده است . دراین جلسه درباره طرزالعمل مبانی حقوقی، وظایف و مسوولیت ها ساحه کاری
تشکیلات و اصول تصمیم گیری های این شورا بحث شده است .
اشرف غنی رییس جمهور کشور ، گفته که هدف از ایجاد این شورا کاهش و مشخص ساختن عوامل فقر درافغانستان است تاحکومت ازطریق برنامه های مشخص و به صورت اساسی دربرابر فقر مبارزه کند .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه سوم زیر عنوان اولین حضور رییس جمهور غنی درمجمع عمومی سازمان ملل متحد، برنامه ی دیدار با ترامپ و عباسی نوشته است رییس جمهور غنی ناوقت شب گذشته به خاطر اشتراک درهفتادو دومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل عازم امریکا شد.
این نخستین بار است که رییس جمهور غنی برای اشتراک درمجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند.
دردوسال گذشته سرور دانش معاون دوم رییس جمهور و عبدالله عبدالله رییس اجرایی به این نشست حضور یافته بودند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه ازقول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عنوان کرده است سالانه حدود سه هزار زن اقدام به خودکشی میکنند.
روزنامه هشت صبح درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است. اما روزنامه ماندگار درصفحه اول عنوان کرده است که مردم پروان از طرح وفاق ملی حمایت کردند.
طرح حکومت برای آموزش بیست هزار غیر نظامی برای جنگ با شورشیان عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه اول آن نشر کرده است.
روزنامه ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
ختم/ نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL