02 عقرب 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

صلاح الدین ربانی استعفا داد

صلاح الدین ربانی استعفا داد

کابل / اول عقرب/باختر صلاح الدین ربانی وزیرامورخارجه از سمت خود...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل /اول عقرب /باختر
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخباروگزارش های را درباره رویداد های سیاسی و نظامی منطقه و جهان را نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر : باتوجه به عنوان های درشت شماری ازاین روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه آرمان ملی دربرگ نخست ازقول رییس کمیسیون انتخابات عنوان کرده است: ادعای شکسته شدن قفل مرکز شمارش آرا نادرست است .
این روزنامه درهمین صفحه مطلبی رازیرعنوان ، واکنش ارگ به آغاز سفرهای خلیل زاد درمورد صلح افغانستان، افغانستان زمانی به صلح پایدار می رسد که روند آن توسط افغان ها رهبری شود نشرکرده است.
به نوشته این روزنامه : ریاست جمهوری کشور همزمان با سفر زلمی خلیل زاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان گفته است که افغانستان زمانی به یک صلح پایدار می رسدکه روند صلح توسط افغان ها رهبری شود.
به نوشته این روزنامه : صدیق صدیقی سخن گوی ریاست جمهوری روز سه شنبه ۳۰ میزان درصفحه تویتر خود نوشته که افغان ها خواستار صلح پایدار و باعزت در این کشور اندو حکومت افغانستان برای تحقق آن متعهد است.
آقای صدیقی نوشته است که صلح همیشه اولویت رییس جمهور غنی بوده و حکومت افغانستان به تحقق آن متعهد است کشور ما زمانی به یک صلح پایدار و باعزت می رسد که این پروسه توسط دولت افغانستان رهبری شود.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است ، این روزنامه درمطلب دیگر زیرعنوان سیگار برخی مکتب های افغانستان شرایط معیاری آموزشی ندارند نوشته کرده است، دفتر هئیات سرمفتش ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان دریک گزارش تازه وضعیت برخی مکتب های افغانستان را غیر معیاری خوانده است.
درگزارش این نهاد آمده است که وضعیت ۱۷۱ مکتب درده ولایت افغانستان  ارزیابی شده که به کمک مالی اداره توسعه یی ایالات متحده امریکا اعمار یا بازسازی شده است.
درجریان ارزیابی ازجمله این مکتب های ۱۶۸مکتب روی باز وسه مکتب بسته بوده است.
درگزارش آمده است ، اکثر مکتب های که ما ازآنها بازدید کردیم ....بسیاری از آنها برق نداشتند نشانه هایی از آسیب یا عدم نگهداری آشکار بود که دربعضی موارد ممکن است برای کودکان خطرناک باشد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه عنوان کرده است که وزیران دفاع ناتو درباره وضعیت امنیتی افغانستان گفت و گو می کند.
آرمان ملی، درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه ویسا ،درصفحه اول از قول مشرانو جرگه عنوان کرده است که کمیسیون انتخابات باید استقلال خود را حفظ کند و به فشارها تسلیم نشود.
این روزنامه: همچنان درصفحه اول خبرداده است که صدها جنگجوبا خانواده های شان درغور جابه جا شده اند.
روزنامه ویسا ، همچنان درصفحه اول از قول ان بی سی آورده است پنتاگون آماده سازی طرحی برای خروج کامل نیروها از افغانستان را آغازکرده است.
به نوشته این روزنامه، رسانه امریکایی گزارش دادکه وزارت دفاع این کشور برنامه ریزی می کند که درصورت تصمیم ناگهانی ترمپ برای خروج نظامی از افغانستان آماده باشد.
این روزنامه درصفحه اول ازقول شماری از اعضای مشرانو جرگه عنوان کرده است ، رییس ولسی جرگه ملیشه های شخصی خودرا درشورای ملی موظف کرده است.
ترمپ درباره کاهش شمار نیروهای امریکایی درافغانستان دروغ گفته است عنوان مطلب دیگری است که روزنامه درصفحه اول نشرکرده است .
روزنامه ویسا ، درصفحه آخر زیرعنوان کابل از آغاز دور تازه سفر های خلیل زاد برای صلح افغانستان استقبال کرد.
نوشته کرده است وزارت دولت درامور صلح و شورای عالی صلح از سفر تازه زلمی خلیل زاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان استقبال کرده اند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح و ماندگار ، درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند.
ختم/ نالان ...ک..م

کابل/ میزان۳۰  /باختر  
جامعه جهانی باید نسبت به نقش شان در امر مبارزه باهراس افگنی در افغانستان ارزش قایل شوند و این ارزش دهی باید عملی باشد نه با الفاظ و واژه ها.
مفسرآژانس باختر می نگارد: کابل روز گذشته ازدو هیئت بلند پایه امریکا شامل رییس مجلس نمایندگان آن کشور ووزیر دفاع امریکا میزبانی کرد.
ادامه مبارزه با هراس افگنی ٬روند صلح و نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان٬ محور گفت وگو ها میان مقام های افغان و هیئت های امریکایی بود
مارک اسپروزیر دفاع آمریکا گفت که خروج سربازان آمریکایی از سوریه به این معنی نیست که سربازان آمریکایی از افغانستان هم خارج خواهند شدو مستقل از نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، تعهد آمریکا در این کشور درازمدت است.
نانسی پلوسی رییس مجلس نمایندگان امریکا واضح کرد که امریکا برای یک افغانستان با ثبات فکر می کند و دستآوردهای سال های گذشته درگفت وگو های سیاسی معامله  نخواهد شد و امریکا متحد و همکار افغانان باقی می ماند.
آنچه را این دومقام امریکایی بیان داشتند تکرار تعهدات گذشته است و در آن کدام حرف تازه دیده نمی شود. مردم افغانستان به جای وعده و تعهد٬ عمل و برنامه  می خواهند. در حالی که نیروهای شامل در ایتلاف جهانی مبارزه با هراس افگنی در طول هژده سال گذشته یا با بی برنامگی عمل کردند و یا هم سیاست و برنامه شان هماهنگ نبود وبیشتر تک رو بودند حتا آنان به یک تعریف واحد از هراس افگنی نرسیدند٬ تا جایی که٬ بعضی ازکشورها٬ گروه های تروریست را گروه های سیاسی خواندندو باآنان در تماس شدند و در پی معامله برآمدند.این باعث شد که جنگ علیه هراس افگنی دوامدار باشد.
وضعیت جنگ در افغانستان واضح است و نیاز به تعریف مجدد ندارد٬هراس افگنان در صدد راه یافتن دوباره در این کشور اند ونیات شان را هم در برابر جامعه بشری پنهان نکرده اند. پس مسیر جنگ و مبارزه با هراس افگنی روشن وواضح است وبا هماهنگی و مشارکت می توان مشکلات موجود را حل کرد.
افغانستان نیاز به همکاری دوامدار و عملی جامعه جهانی دارد٬این همکاری باید بر بنیاد واقعیت های موجوددر افغانستان باشد.
افغانستان در خط اول جنگ با هراس افگنی قراردارد٬ هراس افگنان که حمایت سازمان های استخباراتی کشور همسایه را با خود دارند ٬همچنان فعال اند وشماری از کشور های منطقه و همسایه ها دید شان را نسبت به سازمان های هراس افگن تغییر داده اند وآنان را بیشتر جریان های سیاسی می دانند و ازاین سازمان ها وگروه ها٬ بیشتر در جنگ های نیابتی شان استفاده می کنند.پس مبارزه باهراس افگنی برای مردم افغانستان قیمت تمام شده است.
جامعه جهانی در امر مبارزه با هراس افگنی و حمایت افغانستان در برابر این پدیده تعهداتی مشخصی دارد وباید بیشتر هماهنگ شود و نابودی هراس افگنان را یک هدف همگانی بدانند.باآن که مردم افغانستان در مبارزه با هراس افگنی بیشترین و سنگین ترین قربانی داده اند٬ جامعه جهانی هم درمبارزه و قربانی شریک بوده است و اضافه از سه هزار عسکر خارجی درافغانستان درمبارزه با هراس افگنی کشته شده اند٬خون این عساکر هم یک ارزش برای جامعه جهانی است پس جامعه جهانی باید ارزش خون این عساکر را نادیده نگیرد ٬ارزش دهی به تلاش و مبارزه جامعه جهانی در مبارزه با هراس افگنی در قالب واژه وتعهد امکان پذیر نیست لازم است که جامعه جهانی در یک هماهنگی وارد عمل شود. صائم

کابل / ۳۰ میزان /باختر
شماری محدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگرآژانس باختر ، باتوجه به عنوان های درشت شماری از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است .
روزنامه هشت صبح درصفحه اول به گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان توجه کرده است واز قول این کمیسیون آورده است درشش ماه گذشته ۱۶۱۱ غیرنظامی درکشور کشته شده اند.
به نوشته این روزنامه کمیسیون مستقل حقوق بشر روزدوشنبه بیست ونهم میزان گزارش خوددر باره تلفات افراد ملکی درشش ماه گذشته درکشور اعلام کرد . طبق این گزارش ازآغاز ماه حمل تاپایان ماه سنبله شش ماه ۶ هزار و ۴۸۷ غیر نظامی کشته و زخمی شده اند . ازمیان یک هزارو ۶۱۱ غیرنظامی دیگر دراین مدت زخمی شده اند.
به نوشته این روزنامه کمیسیون حقوق بشر می گوید که این رقم نشان دهنده افزایش ۳۶/۸ درصدی در تلفات غیرنظامیان نسبت به زمان مشابه سال گذشته است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه زیر عنوان خلیل زاد دورتازه سفرهایش را درپیوند به صلح افغانستان آغازکرد نوشته کرده است زلمی خلیل زاد نماینده ویژه امریکا درامور صلح افغانستان دور تازه ای ازسفر هایش درپیوند به روند صلح افغانستان را به کشور های اروپایی آغاز کرده است به نوشته این روزنامه وزارت خارجه امریکا با پخش جدید سفرهای آقای خلیل زاد از بیستم ماه جاری میلادی به فرانسه ،بلجیم و روسیه آغاز شده اشت.
ماموریت آقای خلیل زاد در پاریس و بروکسل بحث بامتحدان اروپایی امریکا ناتو و سازمان ملل متحد روی تسریع تلاش ها برای رسیدن به صلح درافغانستان وجلب حمایت آن ها ازاین روند خوانده شده است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه چهار زیر عنوان هفت محور داخلی صلح ساز درافغانستان نوشته کرده است جنگ تاریخی همزاد تاریخ دارد در حالی که صلح وحل منازعه ازطریق مذاکره محصول فکر انسان است اقوام فرهنگ ها و ادیان تجربه تخصص و توان مندی زیادی برای جنگ سازی دارند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه پنجم مطلب رازیر چرا غیرنظامیان را می کشید؟
به نوشته هشت صبح آماری که کمیسیون مستقل حقوق بشر از کشتار غیر نظامیان درشش ماه نخست سال جاری خورشیدی نشر کرده و حشتناک است .
این آمارنشان می دهد که قواعد جنگ از سوی طرف های نبرد درافغانستان به فراموشی سپرده شده است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ماندگار برگ نخست را با مطلب زیرعنوان میزبانی پی هم ارگ و سپیدار از مسوولان قصر سفید آغاز کرده است ودرهمین صفحه مطلب دیگری را زیرعنوان ادعای فساد درقرار دادهای معافیت نفتی نیروهای خارجی کمال ناصر عقب نشینی کرد نوشته کرده است کمال ناصر اصولی عضو مجلس نمایندگان که قبلاَ هیئت اداری مجلس را به دست داشتن در قرار دادهای معافیت نفتی نیروهای خارجی متهم کرده بود از موضع قبلی عقب نشینی کرد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه دوم عنوان کرده است دربرابر دموکراسی همه مسولیم .
به نوشته این روزنامه دموکراسی افغانستان درمرحله حساسی قرارگرفته ،چشم ها همه به سوی کمیسیون انتخابات دوخته شده که از دیگ آن چه بیرون می شود.
این روزنامه درصفحه چهارم مطلب را زیرعنوان اسلام و نظریه پایان تاریخ نشرکرده است و درهمین صفحه عنوان کرده است چگونه برای موفق شدن از زبان بدن استفاده کنیم ؟ روزنامه ماندگار درصفحه آخر از قول بدخشانیان آورده است مسدود بودن راه های مواصلاتی مردم را به علف خواری واداشته است .
مسعود اندرابی ارتباط رهبری طالبان باجنگجویانش قطع شده است روزنامه ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است به همین ترتیب روزنامه های آرمان ملی وویسا درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند. ختم/ نالان ...ک..م

کابل 29 میزان 1398/ باختر
شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که به دسترس قرار گرفته‌اند در شماره‌های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش هایی را دربارهء رویدادهای جاری منطقه و جهان نشر کرده اند.
گزارشگر آژانس باختر، با توجه به عنوان های درشت شماری از این روزنامه ها، گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه آرمان ملی برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان، نی: طنز اهانت کردن نیست، اعضای پارلمان نباید به این بهانه رسانه ها را تهدید کنند.
به نوشته این روزنامه، شماری از اعضای مجلس نمایندگان در نشست اضطراری‌یی که به خاطر رسیدگی به حادثه بمب گذاری در یک مسجد در ننگرهار برگزار کردند، مواردی را مطرح کرده‌اند که به نحوی تهدید بر رسانه ها به حساب می آید. نی، نهاد حامی رسانه های آزاد افغانستان با نشر خبرنامه‌‎یی گفته است: در تاریخ 27 میزان مجلس نمایندگان پس از کش و قوس های زیاد نشست اضطراری برگزار کرد و در این نشست شماری از اعضای مجلس به طرح دیدگاه های‌شان برای رسیدگی به وضعیت مردم در ولسوالی هسکه مینه ننگرهار پس از انفجار مرگ‌بار که سبب کشته شدن حدود 70 نفر شد پرداختند.
روزنامه ادامه موضوع را در صفحه هفتم نوشته کرده است، اما در صفحه اول از قول تیفا عنوان کرده است: تاخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات، ناشی از فشارهای سیاسی بوده است.
در پیوند به آن از قول دولاند کوبیا آورده است: تجربه انتخابات ریاست جمهوری افغاستان را موفقانه خوانده و تاکید کرده که نشانه های بحران انتخاباتی 2014 میلادی در انتخابات ششم میزان دیده نمی‌شود.
در همین حال بنیاد انتخابات شفاف افغانستان "تیفا" ادعا کرده که تیفا به عنوان نهاد ناظر ملی به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد تاخیر در اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ناشی از فشارهای سیاسی بوده است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و در همین صفحه عنوان کرده است که مردی قصد حمله به کمیشنر کمیسیون انتخابات را داشت، بازداشت شد.
به نوشته این روزنامه، محمد عبدالله یکی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات از بازداشت فردی خبرداد که قصد حمله بر او را داشت.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و در همین صفحه از قول اتحادیه اروپا آورده است: مذاکرات صلح به طالبان با پیش شرط آتش بس آغاز شود.
روزنامه آرمان ملی در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه ویسا، در برگ نخست از قول کمیسون انتخابات آورده است: بیش از 800 هزار رای بدون بایومتریک باطل اعلام خواهد شد.
به نوشته این روزنامه، مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که قرار است بیش از هشت‌صدهزار رای استعمال شده در انتخابات ریاست جمهوری که فاقد شناخت بایومتریک‌اند، باطل اعلام شود.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و در همین صفحه از قول گلبدین حکمتیار آورده است که برای برگزاری مرحله دوم انتخابات باید حکومت موقت ایجاد شود.
روزنامه ویسا همچنان در صفحه اول به گزارش تازه مک توجه کرده است و زیر عنوان، "وزارت معادن در اصلاح پروسه داوطلبی قرار دادها ناکام است" به این موضوع پرداخته است.
به نوشته ویسا، کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری "مک" در گزارش تازه خود گفته که پروسه  داوطلبی قراردادهای معادن پیچیده و زمان‌گیر است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و در صفحه اول از کمیسیون مستقل حقوق بشر آورده است: میزان تلفات غیر نظامیان افزایش یافته و در این یک فاجعه است.
نماینده اتحادیه اروپا: اگر امارت اسلامی ایجاد شود به افغانستان کمک نمی کنیم، عنوان مطلب دیگری  است که روزنامه در صفحه اول به نشر آن اقدام کرده است.
روزنامه ویسا در صفحه آخر از قول وزیر خارجه امریکا عنوان کرده است امریکا به برقراری صلح در افغانستان متعهد است.
روزنامه ویسا، در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است، به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح و ماندگار  در شماره‌های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند. نالان 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL