27 جوزا 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سرپرست وزارت معارف به پرسش های سناتوران پاسخ داد

سرپرست وزارت معارف به پرسش های سناتوران پاسخ داد

کابل باختر 26 جوزا سرپرست وزارت معارف درجلسه امروز مشرانوجرگه،...

141 کودک مصاب به سوراخ قلب به شفاخانه های دولتی معرفی شدند

141 کودک مصاب به سوراخ قلب به شفاخانه های دولتی معرفی شدند

کابل باختر 26 جوزا جمعیت هلال احمر افغانی با همکاری جمعیت...

نخستین جلسه کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل برگزار شد

نخستین جلسه کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل برگزار شد

کابل باختر26 جوزا اولین جلسه کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل  باختر۲۶ جوزا
ادامه تنش میان اعضای ولسی جرگه روی گزینش  رییس جدید مجلس٬ پاره یی از امور را که بستگی به کار اعضای مجلس دارد، با رکود مواجه کرده است.
مفسر آژانس باختر می نگارد٬ با گذشت نزدیک  به دو ماه ازآغاز کاردور هفدهم ولسی جرگه از سوی رییس جمهور، اعضای ولسی جرگه هنوز هم بر سر انتخاب رییس این مجلس به توافق نرسیده‌اند.
این امر سبب شده است که کارمجلس با رکود مواجه شود در حالی که بسیاری اسناد تقنینی به مجلس ارسال شده است تاتصویب شود، در کنار آن٬ مجلس باید روی تعیین سرنوشت  نه نامزد وزیر تصمیم بگیرد٬ حاد تر از همه، دامنه ناامنی در کشور گسترده تر شده است٬ به خصوص مناطق شمالی و شمالشرقی کشور شاهد ناامنی های بی پیشینه است که باید به آن رسیدگی شود.
اعضای ولسی جرگه به این باور اندکه  تا زمانیکه رییس موقت برای رهبری نشست‌های مجلس برگزیده نشود؛ نمایندگان، هیچ تصمیمی گرفته نمی‌توانند. چند دستگی در میان اعضای مجلس نه تنها، گزینش رییس جدید را با مشکل مواجه کرده است، بل باعث عدم گزینش رییس موقت نیز شده است تا حداقل مجالس ولسی جرگه را مدیریت کند .
تلاش های شماری از اعضای بی طرف مجلس که می کوشند تا مشکل میان دو دسته رقیب که برای به کرسی نشاندن خواست های خود تلاش می کنند هم بی نتیجه مانده است .
مشکل روی انتخاب رییس جدید، تنها وابسته به یک رای است با آن که لایحه اصول وظایف داخلی مجلس و فراتر از آن دستگاه قضایی می توانند این مشکل را حل کنند مگر این دو مرجع نادیده گرفته می شوند.
مشکل در این است که مساله گزینش رییس جدید بگومگو های خود را دارد٬ برخی از اعضای مجلس از مداخله های بیرونی در روند کاری آنان شکوه دارند و ادعا دارند که حلقاتی در پی تحمیل خواست ها و نظریات شان برمجلس اند و روند انتخاب رییس جدید را مختل می کنند.
شاید این ادعا و گفته های شماری از اعضای مجلس واقعیت داشته باشد مگر نمی تواند مردم را قناعت دهد.
اعضای مجلس تعهد خدمت به مردم  دارند  و در این خصوص سوگند یاد کرده اند آنانا می توانند با تعقل و همدلی و دوری از مسایل قومی و سمتی، استقلال در کار وعمل شان را حفظ کنند .
آنان اگر امروز روی یک مساله عادی اداری که گزینش رییس جدید است دچار چنین یک آشفتگی باشند، چگونه خواهند توانست که به مسایل حاد کوری رسیدگی کنند؟
فراموش نشود، آنچه امروز در ولسی جرگه می گذرد٬ خلاف توقع و خواست مردم است. مردم آرزو دارند تا ولسی جرگه که خود را خانه ملت نام نهاده است به نمادی از وحدت ملی و کانون حل مشکلات آنان تبدیل شود نه آن که این خانه عامل برای ادامه مشکلات باشد.
وقار ما وابسته به خانه ملت است و این به نمایندگان مردم بر می گردد که چگونه وقار مردم شان را در خانه ملت حفظ می کنند. صائم

کابل باختر/ ۲۶/ جوزا
شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را درباره رویدادهای منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر، باتوجه به عنوان های شماری از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه آرمان ملی، درصفحه اول خبرداده است که طرح پنج ساله جلوگیری از آلودگی محیط زیست تدوین می شود.
به نوشته این روزنامه: اداره ملی محیط زیست کشور ازروی دست گرفتن تدوین طرح پنج ساله جلوگیری از آلودگی محیط زیست خبرداده است.
شاه زمان میوندی رییس اداره ملی محیط زیست روز دوشنبه ۲۵ جوزا درمراسم گرامی داشت از روز جهانی محیط زیست درکابل آلودگی هوا را تهدیدی بالاتر از جنگ درکشور خواند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است ودرهمین صفحه ازقول داکتر عبدالله عبدالله آورده است که هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند مشکل دهشت افگنی را حل کند.
به نوشته این روزنامه : داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت تاکید می کند که تروریزم یک پدیده جهانی است و جهت نابود سازی این پدیده به اجماع جهانی نیاز است، درآن صورت هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند مشکل تروریزم و دهشت افگنی را حل کند.
پنجمین اجلاس سران کشور های عضو کنفرانس تعامل و اعتماد سازی درآسیا ‹‹سیکا ›› به تاجکستان رفته، درصحبت های خود درشهر دوشنبه بر مبارزه مشترک علیه دهشت افگنی تاکید کرد.
رییس اجرائیه که روز ۲۴ جوزا درپنجمین اجلاس سران سیکا به نمایندگی از دولت افغانستان سخنرانی می کرد درصحبت های خود با حمایت از تلاش ها و برنامه های سیکا درآسیا برهمکاری های بیش ترمیان اعضای سازمان همگرایی منطقه یی مبارزه مشترک با دهشت افگنی و زرع تولید و قاچاق مواد مخدر تاکید کرد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه دوم سرمقاله شماره امروزی را زیرعنوان مبارزه با تروریزم نیاز به حمایت جهانی دارد نوشته کرده است.
مفهوم و اهمیت صلح دراندیشه استاد ربانی، اعتراض شهروندی، جوهره دموکراسی، عنوان های دیگری می باشد که این روزنامه در صفحه دوم و سوم به نشر آنها پرداخته است .
روزنامه آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ماندگار، برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان هشدار تکت های انتخاباتی به تیم های حکومتی و کمیسیون انتخابات باید اعتماد را به انتخابات برگرداند.
این روزنامه همچنان در صفحه اول خبرداده است که اعضای شورای ولایتی هرات با هم درگیر شدند.
روزنامه ماندگار همچنان درصفحه اول زیرعنوان سرکرده یک گروه جنایتکار درکابل کشته شد . نوشته کرده است: مسوولان دروزارت امور داخله از کشته شدن یک سرکرده جنایتکار درشهر کابل خبر می دهند به نوشته این روزنامه: درخبرنامه یی که این وزارت روزشنبه ۲۵ جوزا به نشر رساند آمده است: نبی کوه بندی سرکرده یک گروه جنایتکار دریک درگیری با نیروهای پولیس مبارزه با تروریزم درکابل کشته شد.
به نوشته ماندگار نبی کوهبندی از جنایتکاران خطرناک و فراری بودکه بخشی از جرایم جنایی در مربوطات حوزه نهم شهر کابل توسط او و افرادش سازماندهی می شد روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه خبرداده است که طرح جلوگیری از آلودگی محیط زیست تدوین می شود.
تلاش های بی نتیجه صلح آقای خلیل زاد و رحمانی باید به کارش شروع کند عنوان های دیگری است که این روزنامه جزئیات در پیوند به آنها را درصفحه دوم وسوم ارائه کرده است.
روزنامه ماندگار، درصفحه اخیر مطلبی را زیر عنوان آخرین دیدار با احمد ظاهر نشر کرده است.
روزنامه ماندگار ، درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح وویسا،  درشماره های امروزی یا به نشرمطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند.ختم/ نالان ...

کابل باختر ۲۵  جوزا
محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان غرض رسیدن به صلح در افغانستان به شکل گیری اجماع بین المللی وهمکاری تمام شرکای افغانستان تاکید کرده است.
مفسر آژانس باختر می نگارد، محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان  روز جمعه باسخنرانی در نوزدهمین نشست سران کشور های عضو سازمان همکاری های شانگهای دربشکیک مرکزقرغزستان تاکیدکرده است که برای رسیدن به صلح درافغانستان به اجماع بین المللی و هماهنگی شرکای افغانستان نیاز است.
او افغانستان صلح آمیزومصوون را به نفع تمام منطقه اعضای  سازمان همکاری شانگهای و جهان دانست و گفته است که تشکیل یک اتحاد منطقه‌ یی و بین المللی برای همکاری با حکومت افغانستان جهت ایجاد یک چارچوب برای انجام گفت وگوهای صلح موثر بوده می تواند.
  محمد اشرف غنی رییس جمهور در حالی برشکل گیری یک اجماع بین المللی و هماهنگی منطقه یی وفرا منطقه یی برای حل معضل افغانستان تاکید می کند که معضل جاری در افغانستان بیشتر ازبعد بیرونی آن تعریف می شود و با گذشت هر روز ثابت می شود که این معضل بیشتر ریشه های بیرونی دارد.اگر چنین نیست چرا دیپلماتان در واشنگتن، مسکو٬ بیجینگ،جده، دوحه ابوظبی  ٬ اسلام آباد، اوسلو و برلین...برای حل معضل افغانستان فعال شده اند .
  واقعیت این است که معضل موجود درافغانستان درگرو منافع شماری از کشورها قراردارد واین امر، سبب یک جنگ نفس گیر نیابتی میان این کشورها شده است
  روند صلح در افغانستان در طول هژده سال گذشته با خوشبینی هاو بدبینی ها همراه بوده است، گاه سیر صعودی و گاهی هم سیر نزولی داشته است٬ مشکل در این است که روند صلح بیشتر دچار بازی و رقابت های بیرونی شده است و کمتر وقت آن پیدا شده است که روی بُعد داخلی آن تمرکز شود .
با گذشت بیشتر از یک ونیم دهه از عمر نظام مبتنی برحاکمیت قانون درافغانستان؛ وحمایت جهانی از این دولت،هنوز افغانستان دچار و چالش‌های داخلی و منطقه‌ یی است. موقعیت حساس و ژیوپولیتیک افغانستان سبب شده است تا بحران منازعه وخشونت تبدیل به یک بحرانناتمام برای این کشورشود زیرا کشورهای بیرونی تعریف یکسان ازهراس افگنی ارائه نکرده اند بل با قضایا برخورد منفعت طلبانه داشته اند.
  مردم افغانستان به صلح نیاز دارند درحالی که صلح در افغانستان ٬گره گشای بسا از مشکلات در منطقه بوده می تواند.
پس برای کشورهای منطقه و فرا منطقه لازمی است که باید تمام عواملی که باعث ایجاد تنش و اختلافات در افغانستان ومنطقه شده است ، شناسایی کنند و از بین برند واین زمانی ممکن است که کشورهای بیرونی نسبت به معضل افغانستان دید رقابتی نه،بل دید همگرایی و همکاری داشته باشند.
  افغانستان سرزمین فرصت ها است، این کشور برای پیوند منطقه و فرا منطقه از لحاظ تجارت٬ اقتصاد، تبادلات فرهنگی... یک بستر مناسب است در حالی که ادامه جنگ در این کشور٬ تنها نابود کننده فرصت ها است .
انکشافات اخیر در سطح منطقه و جهان نشان می دهد که یک اجماع بین المللی در خصوص افغانستان شکل گرفته است و کشورهای زیادی دراین قسمت فعال شده اند. امید است این اجماع معقول و سازنده باشد واز دید رقابتی  به دور بماند تا در نهایت  ممد صلح برای افغانستان شود و بدون شک صلح در افغانستان روزنه امید ثبات برای منطقه خواهد بود.  صائم

کابل باختر/ ۲۵/ جوزا
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخباروگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشر کرده اند.
گزارشگرآژانس باختر، با توجه به عنوان های شماری ازاین روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه ویسا، برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان، جنرال های امریکایی داعش را درافغانستان بزرگ نمایی می کند آغازکرده است و درپیوند به آن نوشته کرده است: پس از بررگ نمایی گروه تروریستی داعش درافغانستان توسط مقامات امریکایی حالا تازه یکباردیگر لوی درستیز اردوی امریکا این گروه را تهدید برای امریکا عنوان کرده است . لوی درستیز امریکا درحالی نسبت به حمله داعش از افغانستان به امریکا هشدار داده که وجود این گروه تروریستی به مناطق کوچکی درافغانستان محدود شود.
روزنامه ویسا ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته کرده است و اما درصفحه اول از قول معاون وزارت خارجه امریکا عنوان کرده است که تامین صلح درافغانستان اولویت امریکاست .
به نوشته روزنامه ویسا: معاون وزارت خارجه امریکا می گوید که پایان جنگ درافغانستان از راه گفت و گواولویت امریکاست .
به نوشته این روزنامه: ایس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا می گوید که کشورش تلاش دارد تا از طریق گفت و گوهای سیاسی صلح را درافغانستان تامین کند.
معاون وزارت خارجه امریکا گفت: برای پایان جنگ افغانستان ما  از طریق گفت وگو برای یافتن راه حل سیاسی تلاش می کنیم و این از اولویت های واشنگتن است.
روزنامه موضوع را ادامه داده است ودرصفحه اول ازقول رییس جمهور روسیه عنوان کرده است که مسکو برای حل بحران درافغانستان با واشنگتن همکاری می کند. به نوشته این روزنامه :  رییس جمهور روسیه اظهار داشت که مسکو با بسیاری از دیگر کشورها از جمله امریکا درزمینه تلاش ها برای حل بحران افغانستان همکاری می کند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است ودرنتیجه خبرداده است که حمله انتحاری درننگرهار ۹ کشته و ۱۲ زخمی برجای گذاشت.
روزنامه ویسا: درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه افغانستان ما، درصفحه اول از قول رییس جمهوری عنوان کرده است : بدون اجماع منطقه یی رسیدن به صلح درافغانستان زمان گیر خواهد بود.
این روزنامه جزئیات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه دوم نشرکرده است اما درصسفحه اول از قول معاون ریاست جمهوری عنوان کرده است که دولت داری بازو عدالت باز یک بعد جدیدی از دموکراسی را ارائه می کند.
به نوشته این روزنامه :سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری می گوید که دولت داری باز و عدالت باز از مفاهیم نوینی است که یک بُعد کاملاَ جدیدی از دموکراسی را ارائه می کند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و در همین صفحه خبرداده است که پولیسی که متقاضیان ویزای پاکستان را درکابل لت و کوب می کرد بازداشت شده است .
روزنامه افغانستان، درصفحه دوم سرمقاله شماره امروزی را زیرعنوان، صلح خوب است: اما کدام صلح ؟ نوشته کرده است: این روزنامه درصفحه دوم ازقول خلیل زاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان عنوان کرده است، افغانستان ازتنش های امریکا وایران دور باشد.
به نوشته این روزنامه: زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه ایالات متحده درامورصلح افغانستان گفته درصورتی که ایران مانع تلاش های امریکا درروند صلح افغانستان شودباعکس العمل جدی ایالات متحده روبه روخواهد شد.
به نوشته این روزنامه: آقای خلیل زاد درمصاحبه اختصاصی با تلویزیون خصوصی ‹‹آریانانیوز››گفت که ایران نباید جنجال های سیاسی خود با امریکا را درافغانستان دنبال کند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های آرمان ملی، هشت صبح و ماندگاردرشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایرمطالب شده اند.
ختم/ نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL