25 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

فتوای خودساخته روحانی افراطی پاکستان

اسلام آباد - ایرنا -24 عقرب – باختر یک روحانی افراط...

درنتیجه عملیات های نظامی 44 تن ازهراس افگنان کشته و 6 تن دیگرآنان زخمی شدند

درنتیجه عملیات های نظامی 44 تن ازهراس افگنان کشته و 6 تن دیگرآنان زخمی شدند

کابل باختر24 عقرب درنتیجه عملیات های مشترک نظامی نیروهای امنیتی درمناطق...

تاکید برمبارزه با فساد اداری در هرات

تاکید برمبارزه با فساد اداری در هرات

شهرهرات 24 عقرب باختر رهبری ولایت هرات با تمام توان ازفعالیت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 23/ عقرب
شمارمحدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارشهایی را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر ، با توجه به عنوان های درشت برخی از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه ماندگار درصفحه اول از قول سناتوران عنوان کرده است ، صلح از اتاق بسته بیرون شود.
به نوشته این روزنامه مجلس سنا با توجه به دید وبازدید زلمی خلیل زاد نماینده ویژه امریکا با رهبران سیاسی افغانستان میگوید که روند صلح باید از اتاق های بسته بیرون شود.
محمد علم ایزدیار معاون نخست مجلس سنا درنشست دیروز سه شنبه 22عقرب این نشست گفت: افغانستان به ختم جنگ و تامین صلح پایدار نیاز دارد ، اما مردم افغانستان خبرندارند که امریکا با طالبان درمورد صلح ، روی کدام نقاط به تفاهم رسیده است.
آقای ایزدیار بااشاره به دیدو بازدید نماینده ویژه امریکا با رهبران سیاسی افغانستان تاکید کردکه این روند باید از اتاق های بسته بیرون شود و مردم افغانستان درجریان اجندای مذاکرات صلح قرار گیرند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده درهمین صفحه عنوان کرده است عجله کاخ سفید به آمدن صلح و تاخیر درانتخابات .
حکومت: انتخابات درزمان مشخص برگزار میشود . این روزنامه جزئیات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه ششم نوشته کرده است.
به نوشته این روزنامه ، روزنامه والستریت ژورنال ، گزارش داده است که مقامات کلیدی قصر سفید روی گزینه فشار بردولت کابل رای زنی میکنند تا حکومت افغانستان را به تعلیق انتخابات ریاست جمهوری از تاریخ مشخص شده آن وادارکنند روزنامه والستریت ژورنال گفته است اطلاعات را سه تن که از این مباحث مطلع اند به معلومات مهم دست رسی دارند ، دراختیار شان گذاشته اند.
روزنامه گفته است که سه نفری که این اطلاعات را دراختیار شدن گذاشتند میگویند که کاخ سفید عجله دارد و میخواهد تلاش هایی که هدف از آن پایان جنگ افغانستان است به زودی ممکن به نتیجه برسد.
روزنامه ادامه داده است گزینه تعلیق انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که درماه اپریل از طرف کمیسیون انتخابات اعلام شده است توسط زلمی خلیل زاد نماینده ویژه امریکا برای پایان جنگ افغانستان مطرح شده است خلیل زاد این گزینه را با جهت های گوناگون دخیل درقضیه افغانستان و میانجی ها درمیان گذاشته است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است ، اما درصفحه اول از قول سازمان عفو بین الملل عنوان کرده است افغانستان نا امن است این روزنامه همچنان درصفحه اول از قول معاون دوم ریاست جمهوری نوشته است عملیات بزرگ نظامی درغزنی راه اندازی میشود.
روزنامه ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه ویسا ، درصفحه های اول از قول اسوشیتد پرس عنوان کرده است افغان مستقیماً امریکا را مقصر جنگ هفده ساله بی پایان می دانند.
این روزنامه همچنان درمطلب دیگر ازقول آگاهان سیاسی آورده است که دگر انتخابات به خاطر صلح به تعلیق میرود بگذارصدبار برود.
روزنامه ویسا ، همچنان از قول ائتلاف بزرگ ملی درهمین صفحه عنوان کرده است کشور درآتش میسوزد.
ولی رییس جمهور غنی به کمپاین های انتخاباتی مصروف است .
ویسا درمطلب دیگر ازقول حامدکرزی سابق رییس جمهور کشور آورده است که درپیوند به صلح گفته که تلاش امریکا و روسیه دراین باب هماهنگ گردد.
روزنامه ویسا همچنان درصفحه اول خبرداده که 12 محافظ بند کمال خان درنیمروز کشته شدند.
روزنامه ویسا درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است به همین ترتیب روزنامه هشت صبح درشماره امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته و یا دنبال مطالب دگر شده است. ختم/ نالان

کابل باختر/ 23/ عقرب
افغانستان به ختم جنگ و تامین صلح پایدار نیاز دارد اما مردم افغانستان به صلح می اندیشند که درآن تمام ارزشهای دموکراسی و مدنی ، مردم سالاری و دست آوردهای نظام دردهه های اخیر مطمح نظر باشد.
مفسر سیاسی آژانس باختر مینگارد ، افغانستان به ختم جنگ وتامین صلح پایدار ضرورت دارد اما این صلح در وضعیت موجود سیاسی و منطقه یی بحث های فراوان را مطرح ساخته است . زمانی که گفته میشود ، روند صلح ابعاد پیچیده تر از جنگ دارد معنایش این است طرف های درگیر درمنازعه افغانستان هرکدام تلاش دارند تا اهداف شان راکه درجنگ تاکنون بر آورده ساخته نتوانستند از دروازه صلح وارد آن گردند .
به قول سخن معروف سعدی که محتوای آن ممکن این باشد دشمن آنچه دردشمنی حاصل نکرد ،دردوستی پی آن میشود . مردم را نگران ساخته است و این نگرانی ها زمانی بیشتر قوت گرفت که مسکو و واشنگتن موازی درپی بستر سازی مذاکرات مستقیم مخالفان با دولت شدند . دراین مسیر آوازه هایی وجود دارد که گویا تارسیدن به روند صلح انتخابات ریاست جمهوری به تعلیق درآید بحث برانگیز است مساله صلح و دموکراسی ، دموکراسی بدون صلح بدون دموکراسی هر دو قابل تعمق است ،مگر داستان دنباله دار صلح درافغانستان پیچیده تر از هر مساله دیگر به نظر میرسد . اگر چنین نمی بود و به صورت قطع اراده مردم افغانستان در مساله مطمح نظر میبود اکنون مردم افغانستان به صلح دست می یافتند . اما ابعاد بیرونی اثر گذار در روند صلح افغانستان شد و داستان صلح و جنگ را دراین سرزمین دنباله دار ساخت . با این دلیل مردم فکر میکند که برنامه صلح درافغانستان درگروه بازی استخباراتی قرار گرفته و انتخابات نیز که از آن به عنوان یکی مولفه های دموکراسی یاد میگردد اسیر دردام بازی گران منطقه یی و فرامنطقه یی گردد.
به هرصورت تاهنوز این موضوع درحد آوزه مورد بحث قرارگرفته است اما اظهارات مسوولان نظام که گفته اند انتخابات در زمان مشخص و تعیین شده آن برگزار میگردد طوری می نمایاند که نیم کاسه یی درزیر کاسه وجود دارد.
مردم حق دارند بدانندکه روند صلح از کدام مسیر می گذرد . اراده آنها در کجای این برنامه وجود دارد . آنان ازدموکراسی ، انتخابات و مردم سالاری با قطره ، قطره خون حمایت کردند . به نام نبرد علیه تروریزم و هراس افگنی فرزندان شان را قربان کردند ولی تاهنوز نمی دانندکه نظام و متحدآن آن از کدام جاده وارد مسیر صلح پیچیده و بغرنج درافغانستان میگردد.
ختم/ نالان

کابل باختر/ 22/ عقرب
به گرامیداشت ازروز جهانی مبارزه با شکر نیازمند تلاش های بیشتر برای مهاراین مرض درافغانستان میباشد.
بربنیاد گزارش ها درافغانستان بیشتر از هشت صدهزار نفر ازاین مرض رنج میبرند.
هشتمین علت درجهان میباشد.
مبصر  آژانس باختر مینگارد ، مردم می دانندتاکنون هیچ تداوی برای مرض شکر وجودندارد اما آنچه مبتلایان این مرض را  کمک میکند کنترول خودی از این مرض است ، مبتلایان شکر میتوانند با مدیریت سالم از عوارض درازمدت شکر درامان گردند.
آنچه که یافته های طبی دراین باب صراحت دارد شناخت به موقع مرض و ایجاد تغییر درروش زندگی مبتلایان است ، درگام نخست مبتلایان به شکر میتوانند معلومات کافی ازمرض دریافت کنند و مطابق به آن درمورد غذایی های که صرف میکنند ، داروها وورزش و روشهای دیگر مراقبتی را شامل فعالیت های روزانه سازند.
وزارت صحت عامه کشور عامل اصلی ابتلا به مرض شکر را استفاده از غذا های ناسالم ، روغن جامد ، دوری از تحرکات فزیکی ، چاقی و استفاده از دخانیات عنوان میکند .
به  همان اندازه که عوامل ابتلا به مرض زیاد است .به همان اندازه تلاش ها برای کنترول این مرض ادامه دارد ، ایجاد مراکز کنترول این بیماری درشفاخانه های مرکز وولایت ها را میتوان ازجمله اقداماتی حساب کرد که به خاطر کمک به مبتلایان این مرض موثر اند.
علی رغم آنکه شکر مرض ساری نیست اما این مرض سالانه نزدیک به بیست هزار انسان را درافغانستان به کام مرگ می برد.
بناً درکنار توجه به صحت و سلامت که ازجانب نهادهای صحی صورت میگیرد مبتلایان این مرض نیز میتوانند با ورزش و انتخاب شیوه های وقایه یی و استفاده معقول از غذا ها میزان خطر ناشی ازاین مرض را کاهش دهند.
میزان مبتلایان مرض شکر تنها درافغانستان رو به افزایش نیست بل افزایش این مرض  را میتوان دربسیاری از کشور ها مشاهده کرد اما آنچه تهدیدهای ناشی از مرض را کاهش میدهد عملکرد سالم و سنجیده شد مریض دربرابر این مرض است نگرانی از افزایش مرض شکردرجهان وجود دارد گفته میشود تا سال 2035 میزان مبتلایان این مرض درسطح جهان از چهارصد میلیون با ششصد میلیون نفر افزایش یابد.
به این لحاظ باید راهکار ساخت و مردم را ازخطر مرض شکر آگاه نمود .
ختم/ نالان

کابل باختر 22 عقرب
نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در برابر دشمنان مردم افغانستان که می خواهند که این کشور را به  نبرد هراس افگنان مبدل گرددسینه سپر کرده و به خاطر ارزش های ملی ،وطنی و اسلامی می رزمند.
ایثار  و فداکاری های آنان قابل درک  و ارجگذاری به تما م مردم کشور می باشد.
مفسر آژانس باختر می نگارد. با توجه به جنگ درافغانستان و تسلط گروه های هراس افگنان به بر خی از ولسوالی ها و قریه ها در ولایت های مختلف ،پیوسته  مردم می پرسند که طالبان گروهی که حضور شان در آغاز حملات ائتلاف بین المللی در افغانستان به صفر رسید ، چگونه دو باره سازمان یافتند و نه تنها جای پای بل به جای رسیدند که در مذاکرات صلح و جنگ در افغانستان یک طرف گردیدند. پاسخ به این پرسش را می توان به این موضوع ارتباط داد که ائتلاف بین المللی نسبت به حامیان هراس افگنان در جنگ علیه  این پدیده فریب  ویا شکار بازی های چنمد بُعدی پاکستان شد.
هر چه شد اکنون بنا به گفته معاون وزیر دفاع کشور در هشتمین مجمع دفاع شیانگ در بیجینگ شمار هراس افگنان در افغانستان  به بیش  پنجاه هزار می رسد که در قالب21 گروه هراس افگنی  افغانستان  را به کانون نبرد سازمان های هراس افگنی مبدل کرده اند.
ایستاده گی فرزندان  صدیق وطن در برابر  عملکرد  ضد بشری و انسانی  این گروه ها تاریخ ساز شده است. قربانی هاو از خود گذری هر کدا م ،ن ها در برابر این گروه ها دگم اندیش  مرگ های افتخاری می باشد که در تاریخ آزادی خواهی مردم این سرزمین افزوده می شود.
جهان وکشور های منطقه به جز از حامیان هراس افگنان می دانند که جوانان افغانستان در خط مقدم نبدر علیه هراس افگنان فرستاده شده،  قرار دارند .اگر آن ها نمی بودند ، امروز جغرافیایی  حضور  هراس افگنان در منطقه توسعه می یافت اما همین ایستاده گی ها سبب گردیده تا  سدی  در برابر  اهداف منطقه یی هراس افگنان به وجود آاید .  
با اختصار کلام می توان گفت که نه تنها مردم افغانستان بل کشور های منطقه  مرهون نبرد بر حق فرزندان صدیق  این وطن در برابر هراس افگنان می باشند.   نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL