تبصره

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/ ۱۹اسد/ باختر
ادعای تازه گروه طالبان که گویا در هفتاد فیصد حومه های شهر های  افغانستان تسلط دارند یک ترفند تازه ویک بازی دیگر در برابر روند صلح  است.
مفسر آژانس باختر می نگارد؛ رسانه های ملی وبین المللی  از قول سهیل شاهین سخنگوی گروه طالبان نوشته اند که گویا این گروه برهفتاد در صد خاک افغانستان تسلط دارند.
سهیل شاهین سخنگوی طالبان در قطر گفته است « ما حدود ۷۰ درصد از حومه شهرها را کنترول می کنیم. همه مقامات ما در آنجا مشغول فعالیت هستند، از جمله بخش های آموزشی، نظامی، عمرانی، زراعت و بازسازی. همه آنها در مناطقی که کنترول می کنیم کار می کنند. سیستم ما در آنجا کار می کند.»
این گفته ها درست زمانی بیان شد که کار لویه جرگه مشورتی در کابل  روی حل بحران جاری از مسیر گفت وگو های سیاسی و رهایی  چهارصد زندانی طالبان جریان داشت.
آنچه در کابل جریان داشت و آنچه را سخنگوی طالبان در قطر بیان کرده است، بیان دو دیدگاه متفاوت است که یکی به صلح و منافع مردم می اندیشد و دیگری به فکرترفند های تازه برای امتیاز گیری های کلان سیاسی و نظامی است.
آنچه را سهیل شاهین مطرح کرده است فقط یک ادعا بلند پروازانه است که موقعیت گروه طالبان را درمراحل بعدی روند صلح تقویت کند در حالی که برای مردم افغانستان ظرفیت و موقعیت طالبان معلوم است و هم مردم واقع بین جهان می دانند که طالبان چه جایگاهی در افغانستان دارند، در این صورت لازم نیست که سهیل شاهین به معرفی موقعیت گروهی بپردازد که بیشتر از دریچه بیرونی ها بر مردم افغانستان تحمیل شده اند.
به هر صورت این ادعا مضحک بیش نیست زیرا اگر تخمینی و فرضی محاسبه شود، مردم افغانستان مطمین اند که  این اقا حتا نمی تواند از یک ولایت هم نام ببرد که در اداره گروه طالبان باشد.
حضور دزدانه در شاهراه ها، داخل شدن در خانه های مردم و قتل شهروندان بی دفاع به اتهام های خود ساخته، آتش زدن به مکاتب و کلینیک ها و یا  انتحار و بمب گذاری در برابر یک نهاد دولتی و عامه... نمی توان به معنای قدرت و تسلط در یک منطقه و یا یک ولایت باشد.
اگر طالبان چنین  ادعای  دارند لطف کنند یک بار خود را در قضاوت مردم قرار دهند که مردم در باره آنان چه می گویند؟
رعب ووحشت و ایجاد یک فضای اختناق ،حاکمیت برمردم نیست .
از دید مردم، شاهین این بار دورغ های زیادی گفته است اگر او ادعای کاذب هفتاد در صدی حاکمیت طالبان را در کشور مطرح کرده است، از حضور به اصطلاح مقام ها‹رهبران› طالبان هم در داخل کشور یاد کرده است در حالی که همه می دانند رهبران این گروه در داخل پاکستان و در چتر حمایت و حفاظت دستگاه های استخباراتی آن کشور زندگی اشرافی را پشت سر می گذارند.
به باور مردم، سخنگوی طالبان با این گفته ها،در حقیقت بازی دیگری و ترفند دیگری از این گروه را به نمایش گذاشت،بازی که ممکن به روند نیم جان صلح در کشور آسیب وارد کند.
زمانی که در یک روند سیاسی، حرف از بازی ها و ترفند به میان آید این روند دیگرمتاثر و آسیب پذیر می شود.
استقرار صلح و پایان بخشیدن به جنگ و خشونت امری مطلوب ، انسانی است اما این نیت زمانی  مطلوب و انسانی و قابل اعتماد خواهد بود که با ابزار و راهکارهای شریفانه در این مسیر گام نهاد و یک امر خیر را یقینی کرد.
این اظهارات چنان می رساند که  در شرایط کنونی این گروه به فکر صلح نه بل برای منافع مشخص و تعریف شده شان تلاش دارند اگر چنین نیست چرا در یک وضعیت نازک سیاسی ماجرا  های تازه را بر پا می کنند؟ تحلیل سیاسی 

back to top