22 قوس 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

چندین جنگ افزار در بلخ به دست آمد

چندین جنگ افزار در بلخ به دست آمد

مزارشریف 21 قوس باختر ریاست امنیت ملی بلخ یک مقدار جنگ...

برنقش رسانه ها در آوردن صلح در بلخ تاکید شد

برنقش رسانه ها در آوردن صلح در بلخ تاکید شد

مزارشریف 21 قوس باختر نشستی زیر نام کنفرانس ملی رسانه...

طرح صلح افغانان محور ملاقات  معین سیاسی وزارت امور خارجه با سفیر هند

طرح صلح افغانان محور ملاقات معین سیاسی وزارت امور خارجه با سفیر هند

کابل باختر 21 قوس ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

مزاشرشریف / باختر/ 21/ قوس
مسوولان معارف بلخ گفتند ، پس از این معاش معلمان قرار دادی ماهوار خواهد شد و از آغاز سال تعلیمی سرنوشت شان معلوم میشود.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، علی الله امیری رییس معارف بلخ گفت که معاش معلمان قراردادی و حق الزحمه یی سرازاول سال تعلیمی تعیین خواهد شد و مانند معلمان دیگر در اخیر هرماه معاش شان را دریافت خواهند کرد.
وی گفت که درسال جاری یکهزار و هفتصد معلم قراردادی در ولایت بلخ موجود بود درحالی که معارف بلخ به دوهزار و هفتصد معلم قرار دادی یا حق الزحمه یی نیاز داشت .
وی گفت ما تلاش داریم تا این مشکلات را درسال آینده تعلیمی حل کنیم .
گفته میشودکه از چندسال بدینسو سرنوشت معلمان قراردادی دربلخ نامعلوم بود و آنان بعداز چندین ماه تدریس ، معاش اندک دریافت میکردند.خالقیار

کابل 21 قوس  باختر
جلسه کمیته ملی سواد آموزی کابینه دیروز به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی معاونت دوم  ریاست جمهوری به آژانس باختر:  در این جلسه، گزارش کارکرد معینیت سوادآموزی وزارت معارف، طرح شمولیت آن معینیت در برنامه میثاق شهروندی و طرح استخدام معلمان قراردادی و انتقال تدریجی بست‌های معلمان رسمی سواد آموزی به مکاتب سواد حیاتی/ تعلیمات عمومی، بررسی شد.
نخست سردارمحمد رحیمی معین سواد آموزی وزارت معارف، از اجراآت آن اداره مبنی بر تطبیق فیصله های جلسه گذشته کمیته ملی سوادآموزی به جلسه گزارش داد. وی گفت که فعالیت معینیت سواد آموزی برای گسترش سواد در سطح ولایت‌ها و ولسوالی‌ها نظر به سال‌های گذشته پیشرفت‌های چشمگیری داشته است.
وی گزارش داد که فیصله جلسه قبلی کمیته برای تخصیص بودجه مورد نیاز ادارات دولتی دربخش سواد آموزی، از طریق اداره امور ریاست جمهوری به همه ادارات که تفاهمنامۀ همکاری امضا کرده اند فرستاده شده است تا ادارات ذی ربط بودجه مورد نیاز خویش را در سقف بودجه سال پیشرو تنظیم کنند.
به گفته وی راجع به تطبیق طرح مشروط سازی هرنوع جواز هماهنگی لازم با ادارات مسؤل صورت گرفته و این طرح آماده ارائه به جلسه کابینه است. وی همچنین گفت که در سال جاری 110 جلسه کمیته ولایتی و بیش از سه هزار جلسه کمیته ولسوالی کمیته ملی سواد آموزی در راستای تطبیق برنامه امحای بی سواد برگزار شده است.
معاون رئیس جمهور ضمن اظهار قدر دانی از تلاش ها و کارکرد معینیت سواد آموزی، به ارائه طرح مشروط سازی اعطای جواز به کابینه تأکید کرد و گفت که به همه مقام های محلی ولایتی که در برگزاری جلسات کمیته های ولایتی و ولسوالی سهل انگاری می کنند از طریق اداره ارگان‌های محلی به آنها تذکر داده شود.
سپس طرح "شمولیت سوادآموزی در برنامه ملی میثاق شهروندی" به جلسه ارائه شد. هدف این طرح، ایجاد و تقویت هماهنگی بین معینیت سوادآموزی وزارت معارف و کمیته معارف برنامه ملی میثاق شهروندی است.
رحیمی، شمولیت نماینده های سوادآموزی در کمیته معارف برنامه ملی میثاق شهروندی، شمولیت فعالین برنامه سوادآموزی در لایحه وظایف کمیته معارف این برنامه، بلند بردن سطح آگاهی عامه از اهمیت آموزش سواد، بسیج مردم برای ایجاد کورس های سواد آموزی را به عنوان بخش های اصلی طرح مذکور عنوان کرد.
اعضای جلسه پس از بحث و بررسی مسودۀ طرح شمولیت سوادآموزی دربرنامه ملی میثاق شهروندی، این طرح را تأیید کرده و فیصله شد که طرح مذکور در جلسۀ با حضور نمایندگان وزارت های مالیه، انکشاف دهات و معینیت سواد آموزی نهایی شده و برای طی مراحل بعدی به مراجع مربوط ارائه گردد.
در بخش دیگر این جلسه، مسودۀ طرح استخدام معلمان قراردادی و انتقال تدریجی بست‌های معلمان رسمی سوادآموزی به مکاتب سواد حیاتی/ تعلیمات عمومی نیز بررسی شد.
افزایش دسترسی سوادآموزان به کور‌س‌های سواد‌آموزی درمحل زیست‌شان، ، جلوگیری از ایجاد کورس‌های تکراری، افزایش تعداد کورس‌ها با تحت پوشش قراردادن ساحات بیشتر، فراهم سازی فرصت تعلیمات دوامدار از طریق ایجاد مکاتب سواد حیاتی در سطح ولایات و ولسوالی‌ها، کاهش بودجه در استخدام معلمان سوداآموزی به عنوان اهداف اساسی این طرح تعریف شده است.
رحیمی در توضیح این طرح گفت که با استخدام معلمان قرار دادی و انتقال بست های معلمان رسمی سواد آموزی به مکاتب سواد حیاتی، آن اداره قادر خواهد شد که با بودجه موجود معلمان بیشتری را برای کورس های سواد آموزی استخدام کنند.
به گفته وی، هم اکنون در حدود بیش از سه هزار معلم رسمی مکاتب سواد حیاتی برنامه آموزشی کورس های سواد آموزی را به پیش می برند که با انتقال بست های آنان به مکاتب سواد حیاتی/ تعلیمات عمومی، می توان بیشتر از شش هزار معلم قرار دادی را استخدام کرد.
جلسه بعد از بحث و بررسی همه جانبه، این طرح را در پرنسیپ مورد تأیید قرار داد. استاد دانش معاون رئیس جمهور ضمن اظهار قدردانی از توجه معینیت سواد آموزی وزارت معارف به توسعه و گسترش برنامه های اجرایی آن اداره در سطح کل کشور و تلاش برای امحای بی سوادی، طرح های متذکره را گام به جلو دراین زمینه عنوان کرد.
معاون رئیس جمهور گفت که در صورت تطبیق طرح استخدام معلمان قراردادی، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی با توجه به تجاربی که دارد می تواند در این زمینه معینیت سواد آموزی وزارت معارف را یاری رساند.
جلسه فیصله کرد که برای نهایی شدن این طرح، بین وزارت مالیه، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و معینیت سواد آموزی وزارت معارف، هماهنگی های لازم صورت گیرد. ماری

کابل 20 قوس باختر
کابل مریم متعلم صنف ششم یکی از مکاتب شهر کابل که هفته قبل مقاله ای را تحت عنوان (خواستهای اطفال از دولت) در جریان سمپوزیم که به ابتکار وزارت امور خارجه برگزار گردیده بود، قرائت نمود با اعطای تحفه قدردانی شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه  به آژانس باختر،معین سیاسی خانم مریم را به تلاش ها برای آینده بهتر برای خود و دیگر اطفال این سرزمین تشویق نموده وویرا ترغیب نمود که در نشستهای چون نشست مودل سازمان ملل متحد اشتراک نماید.
قابل ذکر است سمپوزیم متذکره که تحت عنوان:  گفتگوی تخصصی پیرامون حقوق طفل و پروتکل های اختیاری کنوانسیون حقوق طفل که در هفته قبل برگزار گردیده بود، علاوه بر مقامات دولتی، به تعداد 50 تن متعلمین از لیسه های مختلف شهر کابل نیز اشتراک نموده بودند و خواستهای شانرا مستقیماً به مقامات ارائه نمودند. احمدی

کابل باختر/ 19/ قوس
انستیتوت تعلیمات تخنیکی ومسلکی شاهین به همکاری معینیت امورجوانان و بنیاد خیریه شرکت مخابراتی ام تی ان درنظر دارد 500 تن از جوانان بی بضاعت را در رشته های انگلیسی ، تکنالوژی معلوماتی و اداره وتجارت برای سال 1397 -1398 به گونه رایگان جذب نماید .
علاقمندان میتوانند جهت ثبت نام با دو قطعه عکس و کاپی تذکره تابعیت به معینیت امورجوانان واقع پل باغ عمومی مراجعه نمایند.
ختم/ نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL