01 دلو 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس‌جمهورغنی و بارک اوباما صحبت تیلفونی تودیعی کردند

رئیس‌جمهورغنی و بارک اوباما صحبت تیلفونی تودیعی کردند

کابل باختر 30 جدی محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و...

پرتاب آزمایشی راکت قاره پیمای روسیه

پرتاب آزمایشی راکت قاره پیمای روسیه

مسکو / ایرنا/ باختر/ 30/ جدی روسیه دیروز یک فروند راکت...

کارشناسان هندی خواستار تسریع طرح انکشاف بندر چابهار شدند

کارشناسان هندی خواستار تسریع طرح انکشاف بندر چابهار شدند

دهلی جدید / ایرنا/ باختر/ 30/ جدی تعدادی ازکارشناسان هندی خواستار...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

کابل باختر 29 جدی
به منظور ارزیابی و جستجوی راهکار های تقویه مجلات علمی نهاد های تحصیلات عالی کشور، دیروز کارگاه آموزشی در وزارت تحصیلات عالی برگزار شد.
به گزارش آژانس باختر، در این کارگاه که به اشتراک سرپرست برنامه حمایت از پوهنتون ها، معاون علمی پوهنتون های مرکز و اعضای بورد مجلات علمی پوهنتون های مرکز و ولایات در دفتر USAID، برگزار شده بود، پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی گفت، چاپ نشریه های علمی یک گام بسا ارزنده و موثر در راستای ارتقای کیفی پوهنتون ها و ترویج فعالیت های علمی نهاد های تحصیلات عالی به شمار میرود.
وی اضافه کرد، اساس ارتقای علمی استادان منوط به تحقیق و سروی های علمی و نگارش مقالات و آثاری است که بتواند نتایج مطلوبی را برای تولید علم در جامعه اکادمیک ببار آرد.
پوهنوال مومند علاوه کرد وزارت تحصیلات عالی با توجه به این امر ضروری، اقدامات جدیدی را برای بهتر شدن نشریه های علمی از لحاظ کیفی و محتوایی روی دست گرفته است.
بعداً لورینس گولدمن سرپرست برنامه حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری در رابطه به فعالیت ها و کمک آن دفتر معلومات داده ضمن موثر خواندن این کارگاه گفت، تحقیقات اولیه، تمرکز، جدید بودن و کیفیت در نشر یک ژورنال آکادمیک چهار نکته اساسی برای بهبود استراتیژی های کیفیت دوامدار در تحصیلات عالی افغانستان بسیار مهم  می باشد.
همچنان پوهاند محمد عثمان بابری مشارو وزارت تحصیلات عالی پرزنتیشن را در رابطه به وضعیت فعلی مجلات علمی ارائه نموده گفت، در حال حاضر 37 عنوان مجلات علمی دولتی، 3 عنوان در نهاد های تحصیلی خصوصی و 15 عنوان دیگر هم بشکل غیر رسمی در نهاد های کشور چاپ می شوند.

کابل باختر 29 جدی
ارزیابی خودی، ازپوهنتون های دولتی وموسسات تحصیلات عالی خصوصی، به خاطر بهبود کیفیت وآموزشی مبتنی برهدف، شاگرد محوری وعرضه خدمات استاندارد یک برنامه اصلاحی است که باید پیگیری شود.
به گزارش آژانس باختر، این مطلب را پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیرتحصیلات عالی، درمحفل افتتاحیه  دوره آزمایشی ارزیابی خودی، دروزارت تحصیلات عالی ابراز نمود.
وزیرتحصیلات عالی،  ارزیابی خودی در نهادهای تحصیلات عالی را یک نیازمبرم جهت معیاری سازی این نهاد ها تلقی کرده وگفت :" آموزش مبتنی برهدف، بهبود کیفیت واعتبار دهی به موسسات تحصیلات عالی دولتی وخصوصی، شاگرد محوری وعرضه خدمات استاندارد دراین نهاد ها یکی از برنامه های اصلاحی  است که توسط بورد تضمین کیفیت واعتبار دهی پیگری می شود".  دوکتور فریده مومند افزود: این برنامه درسطح نهاد های  دولتی وخصوصی به هدف اصلاح اموزش عالی وبهترشدن وضعیت علمی، هم زمان نهادینه خواهد شد وتا ماه اسد امسال، سایر نهاد های علمی را  دربرخواهد گرفت.
همچنان پوهندوی دوکتور سید شیرشاه سادات سرپرست ریاست تضمین کیفیت واعتبار دهی  گشایش این برنامه را یک گام نیک در راستای معیاری سازی نهادهای تحصیلی درکشور تلقی کرده وگفت: برنامه آزمایشی ارزیابی خودی  از چهارپوهنتون دولتی وچهار خصوصی آغاز شده وتا ماه های بعدی به تدریج همه نهادهای علمی را شامل می شود. اوگفت قراراست یک بورد  از سوی ریاست تضمین کیفیت واعتباردهی جهت ارزیابی خودی وبازنگری از چهار پوهنتون دولتی، کابل، پولی تخنیک، بلخ و قندهار وهمچنان پوهنتون های خصوصی شامل پوهنتون امریکای افغانستان، خاتم النبیین، کاردان وکاتب آغاز شود وبه همین ترتیب سایر پوهنتون هارا در آینده تحت پوشش قراردهد.
این برنامه از سوی بانک جهانی و برنامه نیروی بشری یوسایدی (USWDP) حمایت تخنیکی می شود.

کابل باختر 29 جدی
پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی  جدید التقرر وزارت تحصیلات عالی امروز طی محفلی به کارمندان این وزارت معرفی و به کارش آغاز کرد.
به گزارش آژانس باختر: دراین محفل ،  برعلاوه وزیر، هیات رهبری و کارمندان وزارت تحصیلات عالی داکتر همایون قیومی مشاور ریاست جمهوری و تعدادی از وکلا در شورای ملی و همچنان معینان تعدادی از وزارت خانه ها نیزشرکت نموده بودند.
پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی با تقدیر از کارکرد های پوهاند محمد عثمان بابری معین قبلی این وزارت از کارکرد های موفقانه پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی در پوهنتون قندهار یاد آوری نموده ضمن تبریکی تقرری وی در پست جدید برایش موفقیت های بیشتر آرزو کرد.
بعدا داکتر همایون قیوم مشاور ارشد رئیس جمهور در کنار قدردانی از فعالیت های پوهاند بابری گفت که امید است مسوول جدید معینت علمی وزارت تحصیلات عالی در راستای بهبود نصاب تحصیلی و تقویت این عرصه تلاش بیشتر به خرچ بدهد.

کابل 28 جدی باختر
نزدیک به پنج‌ صد افسر، از آکادمی پولیس ملی افغانستان، به سویه لیسانس، فارغ شدند.
به گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله به آژانس باختر،در محفل فراغت، این افسران در قوماندانی عمومی آکادمی پولیس برگزار شده بود، دیپلوم انجینیر محمد خان معاون ریاست اجراییه، ، سترپاسوال تاج محمد جاهد، وزیر امور داخله، لوی پاسوال اکرام الدین یاور معین اداری وزارت امور داخله و معین وزارت تحصیلات عالی، اشتراک داشتند.
معاون ریاست اجراییه ، فراغت نزدیک به پنج صد افسر پولیس ملی را یک گام مهم و ارزنده در راستای تقویت نیروهای پولیس ملی عنوان کرد گفت که با فراغت افسران جوان و پیوستن آنان به صفوف پولیس ملی، این نیروها بیش از هر زمان دیگرقوی میشوند عملکرد آنان در زمینه مبارزه با تروریزم و مبارزه با جرایم جنایی بهبود خواهد یافت.
وی از رشادت نیروهای پولیس ملی در امر مبارزه با دهشت افگنی ستایش نمود و افسران تازه فارغ را تشویق کرد تا طبق قوانین نافذه کشور، وظایف و مکلفیت های خویش را به شکل بی طرفانه انجام بدهند و مصدر خدمت به مردم گردند.
سپس استرپاسوال تاج محمد جاهد، وزیر امور داخله کشور، پیرامون اهمیت فراغت این افسران از یک دوره تحصیلی چهارساله گفت که آموزش و ارتقای ظرفیت و توانمندی مسلکی نیروهای پولیس ملی، یکی از اولویت های عمده کاری رهبری وزارت امور داخله بوده و این وزارت معتقد است که نیروهای پولیس ملی افغانستان با گذشت هر روز مسلکی تر و توانمندتر میشوند و عملکرد شان در امر تامین امنیت، حاکمیت قانون و مبارزه با دهشت افگنی بهبود می یابد.
وزیر امور داخله، با یاد آوری از فداکاری های نیروهای پولیس ملی کشور، در زمینه تامین امنیت و مبارزه با دهشت افگنی، گفت که با وجود تلاش های دشمنان افغانستان برای برهم زدن امنیت و آرامش مردم، نیروهای پولیس ملی هر روز ظرفیت های خود را بالا می برند و توانمند تر از گذشته در جهت تامین امنیت و مقابله با گروه های تروریستی و تبه کار، ظاهر می شوند و به سوی یک آینده روشن گام برمی دارند.
در همین حال، پاسوال عبدالجبارپردلی، قوماندان عمومی آکادمی پولیس، فراغت این افسران را یک دست آورد بزرگ به آکادمی پولیس عنوان کردو گفت که این نهاد آکادمیک، سالانه صدها افسر تحصیل یافته را تقدیم پولیس ملی افغانستان می کند که حضور آن به تقویت هرچه بیشتر این نیروها منجر می گردد.
محفل یاد شده، با توزیع سند فراغت به فارغان مذکور پایان یافت.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL