02 سرطان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

حمله انتحاری در هلمند بیست و نه کشته و شصت زخمی بجا گذاشت

حمله انتحاری در هلمند بیست و نه کشته و شصت زخمی بجا گذاشت

شهرلشکرگاه 1 سرطان باختر دریک حمله انتحاری درشهرلشکرگاه مرکز ولایت هلمند...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

پوهنتون پولی تخنیک کابل برای سه بست دیپارتمنت انجنیری استخراج رو باز معادن پوهنحی جیولوجی و معادن خود به سه استاد به سویه های داکتر ماستر و یا لیسانس ضرورت دارد .
متقاضیان در خواستی های شان را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل کنند و با ترانسکریپت نمرات و تذکره تابعیت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند . نازیلا

پوهنتون پولی تخنیک کابل، برای دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنځی جیوماتیک خود به دو بست به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد .
متقاضیان واجد شرایط تا تاریخ 20 سرطان درخواستی های شمولیت شان را از طریق ریاست آن پوهنتون طی مراحل کنند و با ترانسکریپت نمرات و تذکره تابعیت شان به اداره پوهنتون مراجعه کنند . نازیلا

پل علم 30 جوزا باختر
کار ساخت تعمیر نخستین لیسه تجربوی دیروز در شهر پل علم ولایت لوگر آغاز شد.
محمد حلیم فدایی والی لوگر به آژانس باختر گفت که این تعمیر  به مصرف حدود  پانزده میلیون افغانی به شکل پخته و عصری در یک منزل ساخته میشود که دارای هشت صنف درسی، دو صنف کمپیوتر و لابراتوار و سایر ملحقات ضروری خواهد بود و در شش ماه کار ساخت آن تکمیل خواهد شد.
والی لوگر علاوه کرد که با ساخت این تعمیر برای شاگردان مکاتب زمینه بهتر آموزش فراهم خواهد شد و این نخستین لیسه تجربوی به سطح ولایت لوگر خواهد بود که در شهر پل علم ساخته میشود.  ختم/دوستی

مزارشریف 25 جوزا باختر
کمیته شاروالی در مکاتب ولایت بلخ دیروز ایجاد گردید.
به گزارش آژانس باختر، انجینر جان محمد معاون شاروالی بلخ هدف از تشکیل وراه اندازی شاروالی های کوچک شاگردان را در مکاتب تقویت وبلند بردن حس باورمندی، تعهد در برابر شهر و شهروند و به خاطر رعایت محیط زیست، نهادینه شدن فرهنگ شهرنشینی، احترام به حقوق شهروندی دانست و گفت که این کار تاکنون در سی ویک مکتب درشهرمزارشریف به همکاری شاروالی مزارشریف و نهادهای کمک کننده ایجاد شده که مورد استقبال ریاست معارف و شاگردان قرار گرفته است.
او گفت که شاروالی مزارشریف ریاست معارف بلخ با هم تفاهم نمودند که تا فرهنگ شهرنشینی ورعایت حقوق شهروندی را از مکاتب و از شاگردان آغاز نمایند. همچنان معاون شاروالی علاوه کرد که باید فرهنگ شهرنشینی و شهروندی به عنوان یک مضمون آموزشی درمکاتب آموزش داده شود.
صبغت الله مستقیم سرپرست معارف بلخ از طرح شاروالی وایجاد کمیته های شاروالی در مکاتب استقبال کرد.
گلالی متعلم یکی از مکاتب بلخ گفت که ما همیشه مکتب و اطراف مکتب خود را مثل خانه خود پاک نگهمیداریم و هر یک از شاگردان مسوولیت دارد که چیزی را که در مکتب می آموزد به اعضای خانواده خود شریک سازد تا همه بتوانیم درپاک کاری و سرسبزی شهر خود سهم داشته باشیم. ختم/دوستی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL