03 اسد 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

پیشبینی وضعیت هوای شماری از شهر های کشور

پیشبینی وضعیت هوای شماری از شهر های کشور

کابل باختر3 اسد وضعیت هوای شماری از شهر های کشور به...

از هفته شبکه های اجتماعی در بلخ گرامیداشت شد

از هفته شبکه های اجتماعی در بلخ گرامیداشت شد

مزارشریف 3 اسد باختر از هفته شبکه های اجتماعی در شهر...

دوازده هراس افگن در کندز کشته شدند

دوازده هراس افگن در کندز کشته شدند

کندز 3 اسد باختر دوازده هراس افگن در ولسوالی های آقتاش...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

کابل باختر2 اسد
نتایج امتحان شمول درپوهنتون ها وموسسات تحصیلات عالی تا اخیر همین هفته ازطرف وزارت تحصیلات عالی اعلام میشود.
حامد عبیدی  سخنگوی وزارت تحصیلات عالی به آژانس باخترگفت که درهفته قبل با برگزاری  امتحان متفرقه درکابل ، روند امتحانات درسراسرکشور رسمآ پایان یافت.
وی خاطرنشان ساخت که تلاش هیئت موظف وزارت تحصیلات عالی و ریاست امتحانات کانکور آن وزارت به خاطر مشخص ساختن نتایج امتحانات جریان داشته و درصورت که  به کدام مشکل تخنیکی مواجه نشوند ، نتایج امتحانات کانکور تا اخیر هفته روان  اعلام میشود. 
سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افزود که درامتحان امسال ازسراسرکشور 207 هزار داوطلب اشتراک داشتند که ازآن جمله  130 هزارتن آنان پسران و 72 هزار تن دیگرآنان دختران بودند.
عبیدی اضافه کرد که از میان 207 هزار اشتراک کنندۀ کسانیکه امتحان را موفقانه سپری کرده باشند، حدود 60 هزارتن آنان در پوهنتون های دولتی و اضافه از30 هزار تن دیگرآنها درموسسات تحصیلات نیمه عالی پذیرفته میشوند.
او گفت که وزارت تحصیلات عالی با مسولان  پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوص صحبت کرده و درتلاش است که متباقی اشتراک کننده گان امتحانات کانکوربا تخفیف ها ، درآن موسسات شامل شوند.
سخنگوی وزارت تحصیلات عالی علاوه کرد که رهبری آن وزارت تلاش میکند که برای جوانان کشورزمینه تحصیل درپوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی را فراهم کند تا اشتراک کننده گان امتحان  بی نتیجه نمانند. # احمدضیا احمدی

هرات 2 اسد باختر
هیئت لوی څارنوالی به هدف بررسی کارکرد ریاست معارف ،وارد ولایت هرات شد.
این هیئت که متشکل ازڅارنوالان رياست مبارزه بافساد اداري لوي سارنوالي  میباشد دردیداربا محمدجمعه عدیل قوماندان زون انصاروسرپرست مقام ولایت تاکید نمود که قضيه ریاست معارف را به گونه شفاف بررسی خواهد کرد.
هیات تاکید دارد که تامين شفافيت يكي از اولويت هاي كاري شان است .
رییس هیئت گفت:" لوي څارنوالي از اقدامات وبررسي هاي څارنوالی استنياف ولایت هرات درين راستا تقدير وتمجيد نمود واطمينان داد كه باشفافيت كامل اين قضيه بررسي ميشود .ابوی

کندز 2 اسد باختر
پوهنتون کندز با تکنالوژی جدید مجهز شد و در تمامی ابعاد آن پیشرفت های قابل ملاحظه رونما گردیده است.
پوهنتون کندز یگانه پوهنتون دولتی است که در حال حاضر یکی از مجهز ترین پوهنتون ها در سطح ولایت های زون شمال می باشد.
داکتر خیبر " سیفی" رییس پوهنتون کندز در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار آژانس باختر گفت که پوهنتون کندز در مساحت هفتاد و هشت جریب زمین در یک ساحه کاملاً باز ساخته شده است و همه ساله با استفاده از موقع بر ساخت و ساز آن افزون می گردد.
سیفی افزود که پوهنتون کندز دارای پوهنځی حقوق، تعلیم وتربیه، زراعت، اقتصاد، کمپیوتر ساینس، ستوماتولوژی و وترنری می باشد ودو پوهنځی شبانه در بخش های حقوق و تعلیم وتربیه نیز دارد .
وی علاوه کرد که چهار هزار محصل در این پوهنتون در حال حاضر مصروف تحصیل اند که از جمله نهصد و بیست تن آنها دختر اند که توسط یکصد و سی و سه استاد آموزش می بینند سیزده زن نیز استاد می باشند.
رییس پوهنتون کندز افزود که ساختمان جدید پوهنتون که یک ساحه وسیع از پوهنتون فعلی می باشد در ساحه دشت آبدان این ولایت موقعیت دارد تا هنوز آماده برای فعالیت نشده است، زیرا برخی نا امنی ها نیز سبب شده، تا پوهنتون در ساختمان فعلی فعالیت خود را ادامه دهد که با بهتر شدن وضعیت امنیتی پوهنتون دشت آبدان نیز فعال شده و در دو ساختمان با پذیرفتن محصلان بیشتر و ایجاد پوهنځی های بیشتر خدمت خواهد کرد.
رییس پوهنتون کندز به ادامه گفت که از بودجه انکشافی پوهنتون مبلغ دوصد هزار دالر امریکایی  باقی مانده بود که در، ساختمان لیلیه پوهنتون از آن استفاده شد .
وی علاوه کرد که با آنهم پوهنتون کندز با یک سلسله کمبودی ها مواجه میباشد.  پوهنتون کندز سی و نه دیپارتمنت فعال دارد و برای هر دیپارتمنت و حداقل یکصدو شصت صنف ضرورت می باشد و در حال حاضر این پوهنتون بیست و هشت صنف دارد، به این صورت تصمیم بر این است که یک ساختمان جدید به ارزش بیست و یک میلیون افغانی اعمار شود.
وی علاوه کرد که پوهنتون کندز با انترنت وصل شده و کتابخانه مجهز دارد، سیستم وایمکس آن نیز فعال شده است.
در همین حال تعدادی از محصلان نیز از وضعیت فعلی پوهنتون ابراز رضایت نشان دادند و خواهان توجه بیشتر رهبری پوهنتون و مقامات وزارت تحصیلات عالی شدند. احمد نعیم (دوستی)

کابل باختر 2 اسد
داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی دیروز در دیدار با روسای پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی، خواست ها و پیشنهادات آنانرا شنید و بر بهبود وضعیت این نهاد ها تاکید کرد.
به گزارش آژانس باختر، این نشست با اشتراک، روسای موسسات تحصیلات عالی خصوصی، امتحانات کانکور، اتحادیه موسسات تحصیلات عالی خصوصی و روسای تعدادی از پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی دایر شد.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی، موسسات تحصیلات عالی خصوصی را بازوی نیرومند وزارت تحصیلات عالی ومنشأ علم ومعرفت عنوان نمود.  وی افزود: وزارت تحصیلات عالی متعهد است تا به خاطر ترویج  بهبود کیفیت وعرضه خدمات معیاری، ازاین موسسات به شکل جدی نظارت کرده موسسات پیشگام وبا کیفیت را، تقدیر وموسسات ضعیف را تقویت نماید.
وزیر تحصیلات عالی افزود: به دلیل تراکم کاری  در ریاست موسسات تحصیلات عالی خصوصی، این ریاست به معینیت ارتقا داده شد و این یک گام مثبت درجهت تقویت نهادهای خصوصی محسوب می شود.
وی با اشاره به معضل پرداخت مالیات، نوع استخدام استادان دایمی ورتب علمی آنان وهم چنان جذب محصلان تازه وارد صحبت نموده، انکشاف متوازن را یکی از اولویت های کاری خویش خواند.
وی گفت که  تناسب میان محصلان ذکور واناث نیز باید رعایت شود چون نصف نفوس جامعه را نمی توان نادیده گرفت و باید برای جذب بیشتر دختران در نهاد های تحصیلی برنامه های را روی دست گرفت.
موصوف از اعلام نتایج کانکور در چند روز آینده نیز خبرداده گفت: از دوصدوهفت هزار تن شاملان امتحان کانکور 62 هزارتن درپوهنتون های دولتی  و32 هزارتن به موسسات نیمه عالی معرفی خواهند شد.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی اضافه کرد که سیستم جذب به پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی با ساختار جدید و از طریق امتحان کانکور عمومی صورت می گیرد.
داکتر روشان همچنان از روسای پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی خواست تا میزان ظرفیت های جذب شانرا به صورت رایگان، با فیس و با تخفیف به وزارت تحصیلات عالی ارائه نمایند.
سپس داکتر شفیع نعیمی  رئیس اتحادیه موسسات تحصیلات عالی خصوصی، ضمن شرح وارایه برخی چالشها ومشکلات در این موسسات گفت: "از برنامه های هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی حمایت می کنیم وهدف پوهنتون های خصوصی نیز ارتقای کیفیت می باشد." وی علاوه کرد که  افغانستان اکنون درپهلوی پوهنتون های دولتی دارای 127 نهاد خصوصی نیز می باشد که در زمینه معرفت گستری وتولید علم، هماهنگ با بخش دولتی کارمی کند که طبعا این موسسات به بررسی ونظارت توسط یک بورد بی طرف وحرفه ای ضرورت دارد تا موسسات مبتکر وخلاق از موسسات دارای کیفت پایین تفکیک شود."
همچنان چند تن دیگر از روسای پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی نیز در زمینه صحبت نموده خواست ها و پیشنهادات شانرا مطرح نمودند.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی مشکلات موجود در نهاد های تحصیلات عالی خصوصی را تائید نموده  و وعده داد تا در هماهنگی باهم در راستای رفع این مشکلات و معیاری سازی نهاد های خصوصی تلاش نمایند. ختم/احمدی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL