25 سنبله 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

نگاهی به نشرات شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

نگاهی به نشرات شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

کابل باختر/ ۲۵/ سنبله شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که...

تیم دختران مانچستریونایتد با آرسنال می رزمد

تیم دختران مانچستریونایتد با آرسنال می رزمد

کابل باختر/ ۲۵/ سنبله درادامه بازی های فوتبال باشگاه های دختران...

حمله های هوایی جان هفت طالب را در فاریاب گرفت

میمنه باختر 25 سنبله هفت طالب مسلح به شمول...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

کابل یازدهم دلوباختر

مقامات دروزارت معارف ازبازگشایی یازده مکتب درولایت هلمند خبردادند.

طبق گزارش ها این مکاتب ازسه سال تاکنون به نسبت ناامنی ها وتهدید طالبان مسلح به روی شاگردان بسته شده بود.

 عبدالصبورغفرانی یک سخنگوی وزارت معارف به آژانس اطلاعاتی باختر گفت که این مکاتب درتفاهم با بزرگان قومی ومردمان محل به روی شاگردان بازگشایی شده است.

با بسته شدن این مکاتب ، نزدیک به دوهزاردختروپسرازادامه ی درس محروم شده بودند.

به گفتهء غفرانی این مکاتب درولسوالی های سنگین وکجکی موقعیت دارند.

سخنگوی وزارت معارف می گوید که این وزارت درتلاش است تا ازطریق گفتگو وتفاهم بابزرگان قومی ومردمان محل زمینه ی بازگشایی سایرمکاتب درهلمند را فراهم سازد.

طبق ارقام ارایه شده ، نزدیک به چهارصد مکتب درسطح افغانستان بویژه درولایات جنوب ، به نسبت ناامنی ها وتهدید طالبان مسلح به روی شاگردان بسته شده است.

گفته می شود که بسته بودن این مکاتب ، هزاران دختروپسررا ازادامه ء تعلیم محروم ساخته است.

طالبان همواره شاگردان مکتب بویژه دختران را تهدید کرده اند که اگرازرفتن به مکتب دست نکشند ، کشته خواهند شد.

خوست/11/دلو/باختر

امتحان فارغان لیسه های ولایت خوست به خاطر شمولیت در موسسات تحصیلات عالی دیروز در مرکز آن ولایت اخذ گردید.

داکتر گل حسین ولیزی، رییس پوهنتون ولایت خوست امروز به آژانس اطلاعاتی باختر گفت، در این امتحان سه هزار و دو صد و هفتاد یک شاگرد شرکت کردند که نود هشت تن آنان را دختران تشکیل میدهد.

به گفته منبع، این امتحان تحت نظر هیئت اعزامی وزارت تحصیلات عالی و مسلکی در پوهنتون شیخ زاید آن ولایت اخذ گردید.

امسال قرار است یکصد و پنجاه هزار فارغ لیسه ها امتحان کانکوررا سپری نمایند که از جمله نو هزار تن در هفده نهاد تحصیلات عالی و نیمه عالی کشور جذب میشوند.


 

کابل/9/دلو/باختر

هفتاد و هفت کانتینر کتب درسی وزارت معارف از سوی حکومت پاکستان در بندر کراچی توقف داده شده است.

امان الله ایمان، سخنگوی وزارت معارف به آژانس اطلاعاتی باختر گفت که اردوی ایالات متحده امریکا هفت ملیون و پنجصد هزار جلد کتاب درسی برای صنوف  دهم، یازدهم و دوازدهم را که شامل هفتاد و یک عنوان میشود، برای وزارت معارف کشور در امارات متحده عربی به چاپ رسانیده است.

وی افزود، این کتب در یکصد و سی و دو کانیتنر جابجا شده و از طریق پاکستان به افغانستان انتقال میشد که از این جمله پنجاه و پنج کانتینر آن به افغانستان انتقال یافته و هفتاد وهفت کانتینر دیگر آن در بندر کراچی پاکستان  توقف داده شده است.

ایمان اضافه کرد که در رابطه به معضله با مسوولین اردوی ایالات متحده امریکا تماس گرفته شد و آنان وعده نمودند که این کانتینر ها مربوط اردوی امریکا میباشد، این مشکل را خود آنها با مقامات پاکستانی رفع مینمایند متباقی کتب مذکور را قبل از آغاز سال جدید تعلیمی به وزارت معارف تسلیم میدهند.

گفته میشود این مشکل زمانی به میان آمده است که روابط میان امریکا و پاکستان رو به وخامت گرائیده است و حکومت پاکستان میخواهد بالای هر کانتینر مالیه وضع نمایید.

سخنگوی وزارت معارف گفت، چون این مشکل مربوط اردوی ایالات متحده امریکا و حکومت پاکستان است بناًَ" وزارت معارف با جانب پاکستان دراین زمینه صحبت نکرده است، ولی آرزو دارند تا حکومت پاکستان قبل از آغاز سال جدید تعلیمی به خاطر رفع این مشکل اقدام نمایید.

کابل/8/دلو/باختر

ورکشاپی زیر عنوان آماده گی برای تهیه برنامه عملیاتی بودجه سال 1391 از سوی نهاد مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه امروز در وزارت معارف دایر گردید.

به گزارش خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر در این ورکشاپ مسوولان معارف مرکز ولسوالی های ولایات پکتیا، خوست، نیمروز، فراه، سمنگان، قندهار، زابل، نورستان، هلمند، غور، بادغیس و دایکندی شرکت ورزیده اند.

فاروق وردک، وزیر معارف در مراسم افتتاح ورکشاپ گفت که قرار است مبلغ پنجاه و پنج اعشاریه هفت ملیون دالر امریکایی در ولایات یادشده برای تقویه معارف به مصرف برسد و در این ورکشاپ شرکت کننده گان غرض برنامه سازی جامع برای استفاده موثر از مبلغ یادشده طی یک هفته کار خواهند کرد.

وزیر معارف خطاب به شرکت کننده گان ورکشاپ گفت که باید برنامه پنجاه و پنج ولسوالی و مراکز ولایات در ختم ورکشاپ تهیه گردد تا بتواند به اساس آن با در نظرداشت نیازمندی برای تقویه معارف در ساحات مربوط گامهای عملی برداشته شود.

وردک بیان کرد که پول متذکره به اساس رقابت از جانب جامعه جهانی برای معارف افغانستان اختصاص یافته است و همه باید در عرصه تقویت معارف در ساحات یادشده از آن استفاده موثر نماییم.

وزیر معارف از اداره یونیسف که در تطبیق پروژه ها در ولایات متذکره کمک مینماید ابراز قدردانی کرد.

در این مراسم نماینده اداره یونیسف نیز صحبت کرد و در ادامه همکاری فعال آن اداره تاکید کرد.