03 دلو 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

وزیر دولت در امور صلح با سفیر ترکمنستان دیدارکرد

وزیر دولت در امور صلح با سفیر ترکمنستان دیدارکرد

کابل/ 3 دلو /باختر در ادامه سلسله نشست‌های مشورتی با سفارت‌ها...

وزیر دولت در امور صلح با سفیر هسپانیا دیدارکرد

وزیر دولت در امور صلح با سفیر هسپانیا دیدارکرد

کابل/ 3 دلو /باختر عبدالسلام رحیمی نماینده خاص رییس‌جمهور و وزیر...

وزیر دولت در امور صلح با سفیر روسیه در افغانستان دیدار کرد

وزیر دولت در امور صلح با سفیر روسیه در افغانستان دیدار کرد

کابل/ 3 دلو /باختر عبدالسلام رحیمی نماینده خاص رئیس‌جمهور و وزیر...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

مصاحبه کننده : احمد ضیا احمدی

کابل باختر 26 جدی

امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم حوزه کابل، غرض شمول درپوهنتون های وموسسات تحصیلات عالی، درنیمه دوم ماه دلو سالروان برگزار میشود .

پوهنمل عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی به آژانس اطلاعاتی باخترگفت : امتحان عمومی کانکورحوزه ولایت  کابل وولسوالی های آن شامل  فارغان صنف دوازدهم مکاتب ، مدارس ومتفرقه که درآن  حدود چهل هزارداوطلب اشتراک خواهد کرد، درنیمه ماه دلوسالروان برگزار میگردد.

نوربخش گفت : تا کنون بیشتراز شصت هزارداوطلب امتحان کانکور را در حوزه های امتحان ولایات  فاریاب، سرپل، جوزجان، سمنگان، بغلان، تخار، قندز، پکتیکا، غزنی، بامیان، دایکندی، غور، قندهار، ارزگان، زابل ، هلمند، فراه، نیمروز، بادغیس ،بدخشان وولسوالی های درواز، بهارک وشغنان این ولایت ، سپری نموده اند.

وی اضافه کرد که به شمول ولایت کابل امتحان کانکوردرحوزه های ولایات بلخ ، هرات، خوست ، پکتیا، میدان وردک ، لوگر، پروان ، کاپیسا ، پنجشیر، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان برگزارمیگردد.

سخنگوی وزارت تحصیلات عالی علاوه نمود که وزارت تحصیلات عالی تلاش مینمایید که الی پانزدهم حوت سالروان پروسه ای برگزاری امتحانات کانکوردرتمام حوزه های کشوربه پایان برسد وقبل ازآغاز سال 1391 نتایج امتحانات کانکوراعلان گردد.

نوربخش گفت : درامتحان کانکور سال های گذشته داوطلبان ده رشته را انتخاب کرده میتوانستند، اما به دلیل این که انتخاب بهترودقیق تر صورت بگیرد، درامتحان امسال داوطلب میتواند پنج رشته را انتخاب نماید آن هم ازطریق دوصدوسی کود رشته .

اوافزود : درگذشته داوطلبان رشته های مورد نظرشانرا تنها ازطریق انتخاب پوهنحی های پوهنتون ها انتخاب میکردند وبعدآ انتخاب دیپارتمنت موردعلاقه آنان یک مشکل دیگربود، ولی اکنون داوطلبان میتوانند ازطریق دوصد سی کود رشته، پوهنحی ودیپارتمنت دلخواه خود را در امتحان کانکور انتخاب نمایند.

انتظارمیرود که درسالروان حدود 150 هزارتن داوطلب ازسراسرکشور امتحان کانکورراغرض شمول درموسسات تحصیلات عالی سپری نمایید که ازاین جمله حدود سی و چهارهزارو چهارصدو شصت تن آنان که امتحان را موفقانه سپری نماید ،در26 موسسه تحصیلات عالی و پنجاه هزارتن آنان در40 موسسه تحصیلات  نیمه عالی پذیرفته خواهد شد که درمجموع ظرفیت پذیرش حدود نود هزارتن را احتوا میکند.

نجیب الله خرم مسوول شورای تفاهم همبستگی آموزشی و فرهنگی ولایت سمنگان به آژانس اطلاعتی باختر گفت، آنان محلی را تحت نام خانه کودک ایجاد نموده و بیش از یکصد طفل زیر سن دوازده سال خانواده های فقیر را که در وضعیت مناسب اقتصادی قرار ندارند، جذب نموده و آنان را طور رایگان آموزش میدهند.

او گفت، در این خانه ما برنامه های آموزشی و تعلیمی را برای اطفال در نظر گرفته ایم بنابر این طی یکسال مضامین قرآن کریم، ریاضی، دری و لسان انگلیسی را برای کودکان آموزش داده و در صورت امکان این برنامه را گسترش خواهم داد.

موصوف پیرامون هدف ایجاد این خانه گفت، ما با این کار میخواهیم در حد توان به اولاد این وطن خدمت  نمائیم.

خانم مسکا خرم یکتن از آموزگاران جوان خانه کودک که دهها طفل را در یک صنف جمع نموده ودر حال آموزش قرآن شریف برای آنها بود، گفت، پروگرام های درسی ما در دو تایم است که از ساعت 8 صبح آغاز و تا چهار عصر ادامه میابد و در هر صنف سی شاگرد تنظیم شده  است.

او گفت، ما در این خانه شاگردان را به شکل افتخاری آموزش میدهیم. در همین حال خواجه قدرت الله صدیقی رییس کار و امور اجتماعی سمنگان راه اندازی چنین برنامه های آموزشی را برای اطفال موثر خوانده میگوید، اطفالیکه در کودکستان ها یک یا دو سال تربیه شوند به شوق و علاقه زیاد آماده مکتب رفتن شده پس از شمولیت در مکتب آنان به حیث اطفال لایق و تیز هوش تبارز کرده در صنوف مکتب در درجه عالی قرار میگیرند.

به گفته او هم اکنون از طریق اداره مربوط در ایبک مرکز سمنگان دو کودکستان دولتی فعالیت داشته و در آن حدود دو صد طفل آموزش های ابتدایی را می بینند.

تالقان 26 جدی باختر

ورکشاپ آموزشی تحت عنوان اداره تعلیمی سالم دیروز درولایت تخار دایر شد.

عبد الوهاب ظفری رییس معارف ولایت تخار به  آژانس اطلاعاتی باختر گفت، این ورکشاپ که برای دوازده روز راه اندازی شده، دوصد و نود و دوتن ازمدیران، آمران وسرمعلمان مکاتب مرکز و هشت ولسوالی آن ولایت اشتراک نموده اند.

به گفته منبع، هدف تدویر ورکشاپ، بلند بردن سطح آگاهی و ارتقا ظرفیت کاری اشتراک کننده گان میباشد.


 

کابل /25/ جدی باختر

هفتصد عالم دین درهلمند امتحان تثبیت سویه را دیروزسپری کردند.

این علما به طورخصوصی درخارج تحصیل کرده بودند.

 گفته می شود که تعدادی ازین علما برای تقویه نهاد های تحصیلی وتعلیمی درمکاتب وپوهنتونهای هلمند به حیث استاد مضامین دینی جذب خواهند شد.

گلاب منگل والی هلمند حین برگزاری امتحان گفت که جذب این علما ، کیفیت درسی پوهنتونها ومکاتب هلمند را بالا خواهد برد.

این امتحان ازسوی هیات وزارت های معارف ، تحصیلات عالی وحج واوقاف گرفته شد

 وقرار است بعد ازتثبیت سویه برای آنان اسناد تحصیلی داده شود.

درین حال والی هلمند کمبود معلمین مسلکی را درمکاتب ونهاد های نیمه عالی تحصیلی یک چالش دربرابرتحصیل وتعلیم درین ولایت می خواند وابراز امیدواری می کند که جذب این علما بتواند این چالش را به سطح  فزاینده ای کاهش دهد.