19 اسد 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

پنتاگون بر کاهش نیروهای امریکایی از افغانستان تاکید کرد

پنتاگون بر کاهش نیروهای امریکایی از افغانستان تاکید کرد

واشنگتن/ وی او ای / ۱۹اسد/ باختر وزیر دفاع ایالات متحدۀ...

 انفجاری درقندهارجان هشت فرد ملکی را گرفت

انفجاری درقندهارجان هشت فرد ملکی را گرفت

کابل/۱۹ اسد /باختر درپی انفجاری درقندهارامروز هشت فرد ملکی جان باختند طارق...

پالسی های جدید وزارت امورزنان در پنجشیر رونمایی شد

پالسی های جدید وزارت امورزنان در پنجشیر رونمایی شد

بازارک/۱۹ اسد /باختر سه پالسی جدید وزارت امور زنان امروز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

تعلیمی

تعمير يك مدرسه ديني امروز در ولايت سمنگان افتتاح شد.

مولوي عبدالستار حق نثار، سرمدرس  این مدرسه به آژانس باختر گفت،‌ تعمير مدرسه ديني تنوير الافكار خالدبن وليد قريه دره ژوندون مركز سمنگان در ساحه دو جريب زمين به كمك مردم ساخته شده و داراي حلقات ضروري مي باشد.

به گفته او در حال حاضر در اين مدرسه بيش از يكصد و پنجاه طالب العلم از ولايات شمال و شمالشرق كشور در ولايت سمنگان مصروف فراگيري علوم ديني اند.

از سوي هم قاري سيف الدين سعادت مدير حج رياست حج و اوقاف سمنگان افتتاح اين تعمير را در جامعه اسلامي مفيد خوانده گفت چون افغانستان كشور اسلامي

است و عموماً" اولاد اين وطن ضرورت دارد تا علوم ديني را فرابگيرند.

وي افزود در سطح مركز و ولسوالي هاي اين ولايت هفت مدرسه ديني رسمي كه در چوكات رياست معارف فعاليت دارد و حدود 120 مدرسه ديني خصوصي فعال بوده كه در آن بيشتر از چهارده هزار طالب العلم مصروف فراگيري علوم ديني ميباشند.

کابل باختر 19 ثور

یک جوان افغان درپوهنتون بین المللی ام آی تی هندوستان لقب بهترین محصل را نصیب شد.

احمد حامد پوپل زی توانسته درمیان صدها محصل دوره ماستری  ازپنجاه کشوردنیا مقام نخست را در این پوهنتون حایزشود.

اوتوانست با به دست آوردن نزدیک به صد درصد نمرات دررشته مدیریت بازرگانی موفق به کسب ماستری ازاین پوهنتون بین المللی شود وازصدها محصل دیگرازپنجاه کشوردیگرپیشی بگیرد.

پوپل زی درمحفل بزرگی که به افتخارش ازسوی استادان پوهنتون بین المللی ام آی تی ترتیب داده شده بود ، تقدیرنامه اش را به دست آورد.

به گزارش آژانس باختر، دراین محفل مقامات وزارت های تکنالوجی وتحصیلات کشورهند ، مقامات سفارت افغانستان دردهلی ، استادان پوهنتون وصدها محصل ازپنجاه کشورجهان حضورداشتند.

درین محفل مقامات هندی به ویژه استادان پوهنتون بین المللی ام آی تی ، ازاستعداد وتوانایی های ذهنی این جوان افغان تمجید کردند وآنرا الگوی خوبی به سایرجوانان افغان خواندند.

احمد حامد پوپل زی به آژانس باخترگفت که کسب لقب بهترین محصل درمیان صدها جوان ازپنجاه کشوردنیا آنهم دردوره ماستری افتخاربزرگی برایش محسوب می شود.

اوگفت ( من برای ملت رنج دیده ام تلاش می کنم ؛ ملتی که برای من وامسال من نیازدارد تا آنان را به سوی ترقی وتعالی رهنمون سازند.)

احمد حامد پوپل زی درسال هزاروسه صد وشصت وشش دریک خانواده ی روشنفکر درکابل زاده شده ودرحال حاضرتنها بیست وپنج سال دارد.

اوازپوهنتون کابل سند لیسانس را دررشته ی کمپیوترساینس به دست آورده بود ومدتی هم به عنوان استاد دراین رشته ایفای وظیفه کرده است.

احمد حامد پوپل زی برای به دست آوردن سند ماستری دررشته مدیریت وبازرگانی به کشورهندوستان رفت وامروزپس ازپایان موفقانه ودرخشان دوره ی ماستری به کابل برگشت.

پوپل زی به زبانهای انگلیسی ، هندی ، پشتو ودری تسلط دارد . ازاو تاکنون مقالات ومطالب زیادی درزمینه های مختلف به چاپ رسیده است.

مقامات وزارت معارف حدود هشت ملیون جلد كتاب درسی در بندر كراچی متوقف شده است

كابل باختر/ 19 / ثور

تعداد ازشاگردان مكاتب شهر كابل از كمبود كتب درسی شان شكایت دارند و میگویند با آنكه تقریباً" دو ماه ازشروع سال تعلیمی مكاتب شهر كابل میگذرد و ما هنوز كتاب درسی را به گونه مكمل بدست نیاورده ایم.

 با تعدادی از شاگردان مكاتب شهر كابل صحبت های كه صورت گرفت،معلوم گردیدكه تعدادی از شاگردان صنوف دهم و یازدهم از كمبود كتاب های درسی دری و پشتو دچار مشكل اند به همین ترتیب كمبود كتاب های ریاضی ، بیالوژی ، تاریخ در صنوف هفتم محسوس است و برخی مشكلات دیگر كمبود كتاب در مكاتب شهر كابل را با عتیق الله صدیقی آمر توزیع كتب درسی مكاتب شهر كابل مطرح نموده وی اظهار داشت تا اكنون حدود یك ملیون هشتصد هزار جلد كتب درسی نصاب تعلیمی جدید را دردوره ثانوی و پنجصد هزار جلد كتب درسی را به دوره متوسطه و ابتدائیه در تمام مكاتب شهر كابل توزیع گردید که تا حدی مشكلات دوره متوسط و ابتدائیه در سطح مكاتب شهر كابل از ناحیه كمبود كتاب حل گردیده است .

وی افزود، بیشتر از پنجصد هزار جلدكتب دیگر به عناوین مختلف خصوصا"ً به دوره ثانوی ضرورت داریم.

 صدیقی یاد آور شد كه با تاسف مدت هاست كه صد كانتینر كتابهای درسی وزارت معارف كشور در بندر كراچی به علت نامعلوم از سوی دولت پاكستان متوقف شده است با مواصلت این كتابها مشكلات شاگردان از ناحیه كمبودكتب مرفوع خواهد شد.

همچنان محمد آصف ننگ معین وزارت معارف گفت، متوقف ساختن كتب درسی توسط دولت پاكستان مشكلات فراوانی را درمعارف كشور بوجود آورده است .

 ننگ اظهار داشت، در پاكستان به صورت غیر قانونی حدود هشت ملیون كتب درسی راكه بیشتر این كتابها مربوط دوره ثانوی میگردد متوقف میباشد.

 محمدآصف ننگ معین وزارت معارف گفت كه متاسفانه كمبود كتب درسی یكی پرابلم بزرگ معارف كشور در چند سال گذشته بوده است.

 برخی منابع دیگر گفته اند كه پاكستان حدود بیست و پنج ملیون جلد كتاب درسی مربوط به مكاتب افغانستان را به دلایل ناموجه دركراچی متوقف ساخته است .

 این درحالیست كه كشورهای جهان منجمله پاكستان امتیازات ویژه ترانزیتی را برای كشور های محاط به خشكه پذیرفته اند و این مكلفیت اخلاقی را رعایت كرده اند كه مناسبات و همكاری های فرهنگی و آموزشی دور از زد و بند های سیاسی باشد حرف كه پاكستان آن را كمتر رعایت كرده است.

بامیان 19 ثورباختر

سی وپنج شاگرد یک مکتب دخترانه درولایت بامیان به اثرپخش یک نوع گازتوسط افراد ناشناس ، مسموم شدند.

این رویداد عصرروزگذشته درمکتب شیرین هزاره درمرکزولایت بامیان رخ داد.

پس ازپخش این گاز، شاگردان دچارتخریش گلو ، چشم وصورت و سردردی وضعف بدن شدند.

رضا ادا رییس معارف ولایت بامیان درتماس با آژانس باختراین رویداد را تایید کرد وگفت که درنتیجهء پخش این گاز، سی وپنج شاگرد مکتب مسموم شده اند.

دراین حال داکتران درشفاخانهء مرکزی بامیان وضعیت صحی دختران مسموم شده را روبه بهبود توصیف کردند.

آنان می گویند که تخریش گلو ، چشم وصورت ، سردردی ، ضعف بدن وبیهوشی ازتاثیرات این گازمسموم کننده بوده است.

نوعیت گازتاهنوزروشن نه شده ونیزعاملان این سم پاشی شناسایی نه گردیده است اما تاکنون طالبان مسلح بارها به مسموم کردن شاگردان دختروتیزاب پاشی به صورت آنان درنقاط مختلف کشوراقدام کرده اند.