25 سنبله 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اولین جلسه مشرانو جرگه پس از تعطیلات تابستانی برگزار شد

اولین جلسه مشرانو جرگه پس از تعطیلات تابستانی برگزار شد

کابل باختر 24 سنبله نخستین جلسه عمومی مشرانوجرگه پس ازتعطیلات تابستانی...

تبصره

تبصره

کابل باختر ۲۴ سنبله باادامه جنگ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

کابل باختر21 سنبله
پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست وزارت تحصیلات عالی، روسای جدید این وزارت را به اعضای شورای رهبری وزارت معرفی کرد .
به گزارش آژانس باختر، به اساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی و احکام ریاست جمهوری ، پوهندوی سید فرهاد شهید زاده به حیث رییس ارزیابی اسناد بیرون مرزی،
پوهنیاراحمد مسعود لطیف رای به حیث رییس امورمحصلان دولتی ، پوهاند احمد ضیا یوسفزی به حیث رییس امورمحصلان خصوصی، پوهنیار بری مبارز به حیث رییس پلان، پالیسی و تقنین ، پوهنمل دکتورمحمد ولی حنیف به حیث رییس نظارت وارزیابی وسید نسیم سادات به حیث سرپرست ریاست اداری و زیربنا، مقرر شده اند .
سرپرست وزارت تحصیلات عالی درکنارمعرفی روسای جدید به اعضای شورای رهبری آن وزارت، به پاس زحمات و تلاش های صادقانه شان با اعطای تقدیر نامه قدردانی کرد .
سرپرست وزارت تحصیلات عالی افزود که این روسا اعضای خانواده اکادمیک هستند و از تجارب شان به منظور پیشبرد برنامه های راهبردی این وزارت استفاده خواهد شد . احمدضیا احمدی

کابل باختر17 سنبله
وزارت تحصیلات عالی به 8 موسسه تحصیلات عالی خصوصی دررشته های طبی، اجازه پذیرش محصل داد.
به گزارش آژانس باختر:  به تاسی از فیصله کابینه کشور، 8 موسسه  تحصیلات عالی خصوصی که پذیرش محصل دررشته های طبی شان به درحالت تعلیق قرارداشت، پس از ارزیابی مجدد، ازسوی وزارت تحصیلات عالی برای شان اجازه پذیرش محصل داده شد این موسسات تحصیلات عالی خصوصی شامل پوهنتون دعوت، موسسات  تحصیلات عالی میهن، ملی ، سپین غر ننگرهار، کاوون ،  مسلم،  زاول و پوهنتون جامی است.
این نهاد ها می توانند مطابق طرزالعمل اخذ آزمون کانکور نهاد های تحصیلات عالی خصوصی، در تفاهم با ریاست موسسات تحصیلات عالی خصوصی و اداره ملی امتحانات، آزمون کانکور سمستر خزانی سال 1398 را برگزار کنند.
همچنان موسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانی پامیر، میرویس نیکه  و ملالی   که ارزیابی شان تکمیل شده است، بعد از تایید بورد مربوط و فیصله شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی می تواند دررشته های طبی شان محصل بپذیرند.
به همین ترتیب 9 موسسه یی تحصیلات عالی خصوصی شامل سپین غرکابل، رازی، آریانا، اهل بیت، وادی هلمند، شهید سید جان کندزی، هریوا هرات ، آریانا ننگرهار و شیرزی افغان کندز که روند ارزیابی مجدد شان ادامه دارد، پس از تکمیل این روند، تصامیم لازم دررابطه به این موسسات اتخاذ خواهد شد .
به همین ترتیب درجلسه که درهمین رابطه دیروز به ریاست پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست وزارت تحصیلات عالی وحضورداشت مسوولان و روسای پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی و اتحادیه پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی برگزار شد، دررابطه به 6 نهاد تحصیلات عالی خصوصی طبی که جواز رشته های طبی شان  به اساس فیصله کابینه کشورلغو شده است، کمیته مشترکی متشکل ازنهاد های ذیربط ایجاد شد .
این کمیته موضوع ارزیابی مجدد اسناد نهاد های متذکره را مورد کارشناسی وبررسی قرارخواهد داد و پس از ارزیابی مجدد نتیجه را به بورد مشترک و مقامات عالی ارائه خواهد کرد تا درزمینه تصامیم لازم اتخاذ شود.
همچنان دراین جلسه به منظوربازنگری و تعدیل مقرره موسسات تحصیلات عالی خصوصی، کمیته مشترک جداگانه از اعضای رهبری وزارت تحصیلات عالی و نمایندگان اتحادیه پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی ایجاد شد که طرح پیشنهادی شان را که متضمن کیفیت درامورعلمی نهادهای تحصیلات عالی خصوص باشد، ترتیب کند و به بورد مشترک و وزارت تحصیلات عالی، به خاطراتخاذ تصامیم لازم ارائه کند.  احمدضیا احمدی

 

کابل باختر17 سنبله
دکتورمحمد ابراهیم شینواری معین تعلمیات عمومی وزارت معارف ، قراردادهای  ساخت  چهارمکتب در ولایت کندزرا با سه مؤسسه ساختمانی، دیروز امضأ کرد.
به گزارش آژانس باختر: به اساس این قرارداد ها به هزینه بیش از 5 میلیون و400 هزاردالرامریکایی، برای لیسه های دخترانه فاطمه زهرا و خدیجه کبرا و لیسه های پسرانه حضرت علی و شیرخان ولایت کندز ، ساختمان های جدید اعمار می شود .
درمراسم امضای این قرارداد ها معین تعلیمات عمومی وزارت معارف پیرامون پروژه های یاد شده معلومات داد و از موسسات تمویل کننده که وزارت معارف را درراستای تطبیق  برنامه های انکشافی کمک و همکاری کرده اند ، ستایش کرد .
بعد رییس مؤسسه توسعۀ منطقه یی آلمان صحبت کرد و گفت که  یکی از اهداف اساسی جامعه جهانی و حکومت افغانستان ، دسترسی تمام کودکان واجد شرایط مکتب ، به تعلیم و تربیه است  و درکنار آن که حمایت شان را از برنامه های وزارت معارف افغانستان ابرازکرد، برتداوم همکاری های موسسه مربوط  با این وزارت تاکید کرد.
به اساس این قرارداد ها ، درهریک ازساختمان های این لیسه ها ، سه بلاک در دو طبقه و درهربلاک 13 صنف درسی و سایر ملحقات ضروی درنظرگرفته شده است و قراراست که ساختمان های مذکور درمدت 18 ماه  ساخته شود .
این قرارداد ها را معین تعلیمات عمومی وزارت معارف با  روسای موسسات ساختمانی امضا کرد  .  احمدضیا احمدی

کابل باختر16 سنبله
جای خوشبختی است که در جریان امسال یکبار دیگر در مکاتب مناطق گرم سیر کشور زنگ آغاز نواخته شد و من به عنوان مسوول معارف افغانستان این روز را خدمت کاروان معارف تهنیت عرض می کنم  .
مسرت دارم که به عنوان مسوول معارف یکبار دیگر از فرزندان افغانستان اعم از دختر و پسر تقاضا می کنم که به سوی روشنگری و معرفت گام بردارند.
خانواده‌هایی که در مناطق گرمسیر کشور زیست دارید به تمام وجود درک می کنم که عده‌ای از فرزندان شما بنابر جنگ تحمیلی ، حاکمیت عرف‌ها و فقر اقتصادی از فرا گیری آموزش و پرورش به دور مانده اند، اما کارکنان معارف تعهد جدی دارند که امکانات تعلیمی و تربیتی به طور متوزان،  به تمامی فرزندان افغانستان در تمام نقاط کشور تقسیم شود و هیچ فرزندی از این کشور از پوشش خدمات تعلیمی و تربیتی محروم نماند .
از شما والدین تقاضا می کنم که با پیروی از احکام دین مبین اسلام که تعلیم را بر مرد و زن مسلمان فرض گردانیده است، کودکان واجدشرایط خود را به مکاتب شامل کنید .
رؤسای معارف ولایت های کشور و تمام کارکنان معارف مسوولیت دارند تا در تعلیم و تربیه اولاد وطن به دور از هرگونه تعلقات تلاش همه جانبه کنند.
برنامه ساخت مکاتب نیز در جریان است و طبق تعهد امسال 2700 مکتب جدید ساخته می شود همچنان 3300 مکتب باقی مانده در پلان است تا در قسمت ساخت آن اقدام صورت گیرد.
کتاب‌های دوره ابتدایی نیز به چاپ رسیده است و در مرحله انتقال قرار دارد و به زودی برای شاگردان تازوه وارد شده به مکتب توزیع خواهد شد .
تلاش‎ها برای ازدیاد معاش و یا حد اقل، امتیازات معلمان ادامه دارد و انتظار داریم با درک وضعیت اقتصادی معلمان، به معاش و امتیازات آنان با توجه به امکانات مالی دولت پاسخ مثبت داده شود.
خوشبختانه امروز 18000 مکتب در سراسرکشور داریم که در این مکاتب 9.4 میلیون دانش آموز، مصروف فراگیری آموزش اند .
تقاضای من این است که بیایید دست به دست هم بدهیم و در توسعه و شگوفایی معارف کار مشترک کنیم . احمدضیا احمدی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL