ساخت یک مکتب دخترانه در دوردست ترین ساحه ننگرهار

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرجلال آباد ۲۵ اسد باختر
کارساخت یک مکتب دخترانه در یکی از دور دست ترین محل های ننگرهار آغازشد.
این مکتب پس ازساخت گنجایش نزدیک به هزار دختر از روستا های دور و نزدیک در ولسوالی چپرهار را خواهد داشت.
محمد صدیق دولت زی ولسوال چپرهار ننگرهار به آژانس باخترگفت که در ساختمان این مکتب ده صنف درسی ، کتابخانه، لابراتوار و دفاتر اداری در نظر گرفته شده است.
اوگفت که برنامه میثاق شهروندی برای ساخت این مکتب هشت ملیون افغانی هزینه می کند.
با این حال روستا نشینان از ساخت این مکتب ابراز خوشحالی کردند.
آنان می گویند به دلیل دور بودن راه مکتب و نبود امنیت درست، صدها دختر اجازه رفتن به مکتب را در دور دست ها نمی یافتند.ختم/ابوی

back to top