ادعای سو استفاده شاگردان معارف لوگر بررسی می شود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 25 عقرب
وزارت معارف برای بررسی ادعای سوء استفاده از کودکان در مراکز آموزشی ولایت لوگر، هیئت با صلاحیتی را که در ترکیب آن نمایندگان ریاست تفتیش داخلی و نظارت تعلیمی شامل اند، موظف کرده است.
به گزارش آژانس باختر: به گفته مسوولان وزارت معارف این هیئت ادعاهای موجود درمورد آمار و ارقام منتشر شده در گزارش گاردین را بررسی می کند و وزارت معارف از تمام رسانه های ملی و بین المللی می خواهد که در نشر گزارش های تحقیقی از معیارهای پذیرفته شده علمی استفاده شود و نویسندگان گزارش های تحقیقی آمار و ارقام مصاحبه شوندگان، شیوه های انجام مصاحبه، و اسناد و مدارکی را که بر پایه آن تحقیق انجام می دهند ارائه کنند.
در گزارش گاردین از میان ارقام گزارش شده فقط در چند مورد خاص اسناد ارائه شده است که این اسناد و مدارک نیز در هاله ابهام قراردارد.
وزارت معارف ازعملکرد تمام کارکنان این وزارت به شمول آموزگاران و کارکنان اداری درمکاتب و مدارس نظارت جدی دارد. احمدضیا احمدی

back to top