24 قوس 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

جنگ میان افراد قیصاری و پولیس مزارشریف جریان دارد

جنگ میان افراد قیصاری و پولیس مزارشریف جریان دارد

کابل/ 24 قوس/ باختر درگیری پولیس و افراد قیصاری قومندان پیشین...

فی انس طلا ۱۴۴۷ دالر عرضه می شود

کابل /۲۴ قوس/ باختر فی انس طلا در بازارهای بین المللی...

عامل تیرباران پانزده نظامی درغزنی کشته شد

عامل تیرباران پانزده نظامی درغزنی کشته شد

شهرغزنی/ ۲۳ قوس/ باختر عامل تیرباران پانزده نظامی در غزنی در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

کابل/ 21قوس/ باختر
وزارت صحت‌عامه ،امروز از روز جهانی پوشش صحی همگانی زیر شعار" تداوم و ادامه تعهد"  تجلیل کرد.
به گزارش خبرنگارآژآنس باختر، در محفلی که به مناسبت برگزار شد دیوه صمد معین پالیسی و پلان وزارت صحت‌عامه تجلیل از این روز را یک گام مهم در راستای دادخواهی برای پوشش صحی همه‌گانی گفت:" پوشش صحی همه‌گانی یک تعهد برای دسترسی مردم به خدمات صحی با کیفیت است.
به گفته وی هدف اساسی تا سال 2030  برای پوشش صحی همه‌گانی در سراسر جهان است."
وی علاوه کرد٬ وزارت صحت عامه متعهد بر افزایش میزان دسترسی مردم به خدمات صحی است. کاهش مرگ و میر  نوزادان از 165 به 35 درصد در هر صدهزار تولد زنده، کاهش مرگ و میر مادران از 1600 به 660 در هر صدهزار، افزایش میزان دسترسی مردم به خدمات صحی از 9درصد به 90 درصد از جمله دست‌آوردهای عمده این وزارت است.
جاپ وان هیردن، نماینده دفتر کورداید روز جهانی پوشش صحی همه‌گانی را یک فرصت برای افزایش میزان دسترسی مردم به خدمات صحی دانست و از رهبران جهان خواست تا در راستای پوشش صحی همه‌گانی مطابق با هدف تعیین شده متعهد باشند.
12 دسامبر  به نام روز جهانی پوشش صحی همه‌گانی از سوی سازمان ((پوشش جهانی صحت  مسمی شده است و از این روز  هر سال در سرتاسر جهان تجلیل به عمل می اید.مومنه احمدیار

 

پلخمری/21 قوس/ باختر
با شناسایی یک واقعه جدید پولیو در بغلان شمار واقعات پولیو در سطح کشور به بیست‌وسه واقعه پولیو افزایش یافت.
تازه‌ترین واقعه پولیو که در قریه منگل‌های دندغوری شهر پلخمری شناسایی شد، پسر چهار ساله یی است که نسبت مصاب شدن به پولیو فلج شده است.
داکتر عبدالرحمن الفت، آمر معافیت کتلوی ریاست صحت عامه بغلان به آژانس باختر گفت که ساحه دندغوری که در آن واقعه جدید پولیو کشف شد.
الفت با ابراز تاسف از تازه‌ترین واقعه پولیو گفت که احتمال افزایش واقعات پولیو در ساحات ناامن بغلان پیش بینی می‌شود.
هشت سال قبل یک در قریه له قی های ولسوالی بغلان مرکزی به ثبت رسیده بودو از آن زمانی تاکنون کدام واقعه این مریض خطرناک در بغلان به ثبت نرسیده بود. احمد نعیم دوستی

 

کابل /۲۰قوس/ باختر
رییس بنیاد مبارزه علیه سرطان افغانستان امروز درنشست خبری زیرعنوان وضعیت سرطان در افغانستان گفت :مرض سرطان قابل تداوی ووقایه است.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر،نسرین اوریاخیل رییس شورای طبی افغانستان ورییس بنیاد مبارزه علیه سرطان افغانستان گفت که سرطان قابل تداوی و وقایه است اما درکشورما مرکزاساسی و شفاخانه تداوی این مرض وجود ندارد.
اوریاخیل افزود که درسال ۲۰۱۶ بنیاد مبارزه علیه سرطان ایجاد شد و یک بخش تشخیص و تداوی سرطان را درشفاخانه جمهوریت فعال کرده است و همچنان سنگ تهداب یک شفاخانه تداوی وتشخیص سرطان درمحوطه شفاخانه علی آباد نیز گذاشته شده است.
وی ازبخش خصوصی خواست تا برای تکمیل این شفاخانه سرمایه گذاری کنند و همچنان ازنهادهای ملی و بین المللی خواستار کمک دراین راستا شد.
بی بی گل رولاغنی بانوی نخست کشورباارسال پیامی ویدیویی دراین نشست گفت که ‹‹مرض سرطان مهلک و کشنده است ››.ایجاب اعماریک مرکز وسیع را می کند.
درپیام همچنان گفته شده است  که درکشورما مراکز تداوی مرض سرطان وجود ندارد ازاین رو مریضان مصاب به مرض سرطان به خاطر تداوی هزینه های هنگفت را دربیرون می پردازند.
بانو نخست کشور فعالیت های بنیاد مبارزه علیه سرطان را غیر دولتی وغیرانتفاعی خواند و گفت با گشایش این بنیاد وسیع برای مریضان مصاب به سرطان یک روزنه امید باز می گشود .
بعد داکتر شاران رییس اداره انرژی اتمی افغاانستان صحبت کردوگفت: یکی از عامل مصاب به سرطان ٬ذرات رادیو اکتیف است که درافغانستان به خاطر استخراج غیر قانونی و فنی این ذرات بسیارزیاد وجود دارد.
او افزود٬ درسروی که درپایتخت از سوی اداره ما صورت گرفته است مناطق وجود دارد که درآن ذرات رادیو اکتیف مشاهده شده است.
او استعمال سلاح را در کشور٬ ماشین های هسته یی ،اسکنرها و دستگاه های رادیو یی را  نیز ازعوامل تولید اشعه مضر سرطان عنوان کرد.
وی خواهان مرکز عصری برای تداوی سرطان در کشور شد.
دکتور بری صدیقی معین وزارت تحصیلات عالی درمورد علایم عوامل و وقایع مرض سرطان معلومات داد و گفت که تا حال دوصد نوع سرطان در جهان ثبت شده است که سه نوع آن زیاد تر عمومیت دارد که سالانه بیش از هشت میلیون تن جان خود را ازدست می دهند.
اوگفت رایج ترین نوع سرطان درافغانستان سرطان جگر،معده ٬ریه ،خون ،گلو،پستان و پروستات است .
او آلودگی هوا و استعمال تنباکو چاقی بیش از حد مواجه شدن به مواد کیمیاوی و مواجه شدن به شعاع را از عوامل مصاب شدن به مرض سرطان عنوان کرد.
وی همچنان ایجاد مراکز مدرن تداوی و تشخیص و تربیه کدرهای مسلکی را دراین راستا مهم و ضروری خواند.
پیری مایدون سفیراتحادیه اروپا نیز دراین راستا صحبت کرد.
گفته می شود٬ به اساس آمار و ارقام بنیاد مبارزه علیه سرطان ازسال ۲۰۱۸ تا جون ۲۰۱۹ این مرض مهلک وکشنده جان یکهزارو سیصدو شصت و نه تن را درکشور گرفته است که بیشترین آن سرطان معده و خون است. بهزاد ...ک....م

کابل/ ۲۰قوس/ باختر
مردی پیرعصا به دست در گوشه دهلیز شفاخانه ستوماتولوژی انتظار می کشید که دندانش را بکشد، با او هم صحبت شدم گفت من ۵۶سال عمردارم و چندین بار برای مداوی دندان به این شفاخانه آمده ام٬ ولی حال می دانم که دراین شفاخانه خدمات خوبی نسبت به سابق برای مریضان انجام می شود٬ اما وسایل شفاخانه به خصوص تجهیزات بخش جراحی آن کهنه است.
داکتر بصیر شهاب٬ رییس شفاخانه در این مورد به خبرنگار آژانس باختر گفت: وسایل که برای کشیدن دندان است همه نو است زمانیکه برای ضد عفونی کردن  آن را درمایع کلور می گذاریم رنگ  شان تغییرمی کند و  کهنه معلوم می شود.
زرمینه دختر جوان که درد دندان مجبورش کرده است که به این شفاخانه بیاید می گوید٬ سه باراست که به این شفاخانه برای پرکردن دندان هایم می ایم از برخورد داکتران دراین شفاخانه راضی هستم و آنان با دلسوزی با مریضان برخورد می کنند.
داکتر بصیر شهاب گفت که شفاخانه ستوماتولوژِی به دو منظور جورشده است  در قدم اول معالجه و رسیدگی برای مریضان و در قدم دوم به تجارب داکتران در جریان کارهای عملی افزوده شود.
داکترشهاب از همه کارمندان و منسوبان صحی شفاخانه که درهمکاری با هم وظایف شان را انجام می دهند ابراز خوشی کرد و گفت که کارمندان٬ بسیار دل سوزانه  وظیفه خویش را انجام می دهند.
یک تعداد مریضان از دوا بی کیفیت وخریداری دست کش شکایت کردند و گفتند به نسبت نبود کار و بار و فقر٬ توان خریداری دستکش را نداریم.
رییس شفاخانه می گوید، ما کوشش می کنم  که دوا را از شرکت های  که کیفیت بالا و اثر بخشی خوب دارد٬ خریداری کنم.
این یک حقیقت است در شفاخانه ستوماتولوژِی دستکش نیست و ما به برای مکروبی نشدن مریضان از خود شان تقاضا می کنم تا با خود دستکش بیاورند .
وی اضافه می کند که در سال بعدی این مشکل را حل خواهیم کرد مقرره که برای اخذ «فیس» تعیین شده است پول آن در حساب 6001 دولت تحویل می  شود و سال آینده مسوولان  وزارت  صحت عامه گفته اند که 30 فیصد عواید «فیس» در سال بعدی برای خریداری ضرورت های شفاخانه مصرف خواهد شد٬ این پول در قدم اول برای خریداری دستکش و وسایل اولیه به مصرف خواهد رسید.
در رابطه به نبود جای مناسب برای پایوازان می گوید که با ساخت تعمیر نو در محوطه شفاخانه برای پایوازان مرد و زن محل مناسب درنظراست به این مشکل نیز پرداخته می شود.
شفاخانه ستوماتولوِژی در مرکز شهر قرار دارد به گفته مسوولان در 24ساعت 500 تا 700 مریض مراجعه می کند. مومنه احمدیار

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL