22 عقرب 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

ساختمان یک مسجد شریف در پروان افتتاح شد

چاریکار 22 عقرب باختر کار ساختمان یک مسجد شریف در پروان...

اعلامیۀ مطبوعاتی یاست جمهوری در پیوند به حملۀ تروریستی در شهر کابل

اعلامیۀ مطبوعاتی یاست جمهوری در پیوند به حملۀ تروریستی در شهر کابل

کابل /۲۲عقرب/ باختر دشمنان مردم افغانستان صبح امروز با انجام حملۀ...

کابل، هرات، بلخ گواه  بیشترین وقایع خشونت علیه زنان

کابل، هرات، بلخ گواه بیشترین وقایع خشونت علیه زنان

کابل /۲۲عقرب/ باختر ازآغازسال ۹۸ حال به دو هزار وپنجصد...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

کابل باختر  29 میزان
وزارت صحت عامه  نتایج ارزیابی پروژه رسیدگی بخش صحت به قضایای خشونت مبتنی بر جندررا اعلام کرد.
این ارزیابی  در شش ولایت کشور راه اندازی شده است که نتایج فیصدی بیشتر قضایای خشونت مبتنی بر جندر را در جوزجان و کم‌ترین آن را در کاپیسا نشان می‌دهد.
به گزارش خبر نگارآژآنس باختر در نشستی که به همین مناسبت دیروز در وزارت صحت عامه بر گزارشد. دیوه صمد، معین پالیسی و پلان وزارت صحت‌عامه گفت:" وزارت صحت به مراتب بیشتر از وزارت خانه‌های دیگر به متضرران خشونت مبتنی بر جندر رسیدگی کرده است که این نشان دهندۀ توجه بیشتر این وزارت نسبت به دیگر نها د ها در این راستا است."
معین وزارت صحت عامه علاوه  کرد  بیست و پنج مرکز حمایوی خانواده در بیست و دو ولایت کشور مشغول عرضۀ خدمات به متضرران است که تا حال به بیشتر از پنجاه و سه هزار تن، متضرران خشونت مبتنی بر جندر رسیدگی صورت گرفته است.
در این نشست سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان گفت :"  فقر، بیکاری، تبعیض جنسیتی، اعتیاد و بی سوادی از جمله مشکلاتی‌است که قضایای خشونت مبتنی بر جندر را در کشور بیشتر می‌کند. "
بر اساس نتایج این سروی وزارت صحت‌عامه و نهاد‌های ذی‌ربط می‌توانند، در تهیۀ پالیسی‌ها، پلان‌های آینده و ارائه عرضه خدمات برای آسیب دیدگان خشونت مبتنی بر جندر، به شکل بهتر و مؤثرتر آن در مرکز و ولایات کشور استفاده موثر کنند. مومنه احمدیار

بازارک /۲۸ میزان/  باختر
درشش ماه نخست سال روان سی وشش رویداد مثبت توبرکلوز درریاست صحت عامه  پنجشیر به ثبت رسیده است.
ازمیان یک هزار و پنجاه ویک  تن مصاب به  توبرکلوز درپنجشیر سی وشش تن آنان  مثبت گزارش شده اند.
داکتر فرید احمد ابراهیمی مسوول شعبه توبرکلوز ریاست صحت عامه پنجشیر گفت که این مریضان در حال حاضر درهفت مرکز صحی درآن  ولایت تحت تداوی قرار دارند.
وی افزود که مراحل تداوی اشخاص مصاب به توبرکلوز از دوماه تا دوسال را دربرمی گیرد.
ابراهیمی گفت که  به تناسب ولایات دیگر فیصدی مریضان توبرکلوز در پنجشیر کم است.ختم/حبیب سادات

کابل/ 28 میزان/ باختر
داکتر ماموسی زیور معین مالی و اداری وزارت صحت عامه دیروز، از وضعیت صحی و نحوۀ رسیدگی به زخمیان رویداد خونین هسکه مینه ننگرهار در شفاخانه حوزوی آن ولایت عیادت  کرد.
وی از تلاش های داکتران و کارکنان صحی شفاخانه حوزوی جلال آباد در راستای رسیدگی فوری در تداوی زخمیان رویداد تشکر کرد و به آنان هدایت داد که از تمامی امکانات دست داشته شان جهت معالجه هرچه بهتر زخمیان استفاده کنند.
از اثر دو انفجاری که در روستای "جودره "و لسوالی هسکه مینه ننگرهار به وقوع پیوست هفتاد ودو نفر شهید شدند و ده ها تن دیگر زخم برداشتند .مومنه احمدیار

پلخمری- باختر  28 میزان
برنامه فوق العاده تطبیق واکسین پولیو در بغلان امروز آغاز شد .
به گزارش خبر نگار محلی آژانس باختر٬در این برنامه که از سوی ریاست صحت عامه بغلان و به همکاری تخنیکی سازمان صحی جهان راه اندازی شده است قرار است بیش از سه صد و شصت رضا کار و کار کن صحی حدود سه صد هزار کودک واجد شرایط را به گونه خانه به خانه در مرکز و ولسوالی های بغلان واکسین کنند .
این برنامه را عبد القدیم نیازی معاون و سر پرست ولایت بغلان با چکانیدن دو قطره واکسین به دهن یک کودک افتتاح کرد .         لیلما

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL