22 میزان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

دو صد وپنجاه مهاجر اخراج شده از ترکیه به اعتراض برداختند

کابل/ ۲۱ میزان/ باختر دو صد وپنجاه مهاجر افغان که امروز...

مشرانوجرگه جلسه کرد

مشرانوجرگه جلسه کرد

کابل / 21 میزان / باختر مشرانوجرگه با تمجید ازفداکاری‌های نیروهای...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

کابل باختر/ 4/ جدی

پیام های صحی وزارت صحت عامه در مورد جلوگیری از انتشار امراض موسمی با فرارسیدن فصل سرمای زمستان ، احتمال شیوع امراض موسمی چون درد گوش و گلو ، سینه بغل ، سرما خورده گی و سایر التهابات طرق تنفسی بیشتر میشود .

 هرچند وزارت صحت عامه جهت کنترول ووقایه از امراض موسمی تدابیر لازم و موثر را اتخاذ نموده اما چون پیشگیری ووقایه آسان تر و ارزان تر از علاج و تداوی میباشد .

بناً" از تمام هموطنان بالخاصه والدین تقاضا می نماید تا نقاط عمده پیام های صحی در رابطه به امراض موسمی را مراعات نمایند:

اطفال تانرا لباس گرم بپوشانید.

از گشت و گذار اطفال و اشخاص کهن سال درهوای سرد جلوگیری شود.

درصورت بیرون شدن از خانه و معروض شدن به هوای سرد ، سر ، بینی ، دستان و پاهای اطفال تان را با پوشش مناسب زمستانی بپوشانید.

تا حد امکان دررژیم غذایی میوه و ترکاری شامل گردد.

به اطفال به قدرکافی مایعات گرم بنوشانید.

 اتاق های بود و باش اطفال و کهنسالان باید گرم و دارای تهویه مناسب بوده از ازدحام زیاد دریک اتاق جلوگیری شود.

 در صورت ابتلا به امراض موسمی به نزدیکترین کلینیک و یا شفاخانه مراجعه نمائید .


 

کابل باختر/ 1/ جدی

داکتر ثریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه از والدین و خانواده ها خواست تا در برابر سردی هوا اطفال و کهنسالان را حفاظت نمایند.

داکتر دلیل که امروز با خبرنگارآژانس اطلاعاتی باختر صحبت میکرد گفت که مقاومت وجود اطفال و سالخورده ها اندک است ، از اینرو آنان بیشتر به امراض طرق تنفسی ناشی از هوای سرد مصاب میشوند و بالاخص اطفال وکودکان از این ناحیه بیشتر آسیب پذیراند.

 داکتر ثریا دلیل خاطرنشان کرد که والدین میتوانند ، ازطریق لباس های گرم زمستانی و همچنان مانع بازی اطفال و کودکان شان درهوای سرد ودادن غذا و میوه های هاوی ویتامین ها ، اطفال و کودکان شان را از گزند امراض طرق تنفسی حفاظت نمایند.

 سرپرست وزارت صحت عامه همچنان خاطر نشان کر دکه به تمام شفاخانه ها به خصوص شفاخانه های اطفال هدایت شده است تا آماده گی های لازم را درنظر داشته باشند ، ونیز به شفاخانه و مراکز صحی ساحات دوردست وصعب العبور کشور نیز توجه بیشتر مبذول گردیده است .

 وی بیان داشت که در شفاخانه ها و مراکز صحی ولسوالی های برخی ازولایات که به نسبت بارنده گی برف راه های مواصلاتی آن محلات مسدود میشوداز قبل آماده گی اتخاذ شده است .

وی همچنان از والدین خواست از دادن ادویه خودسربه کودکان و اطفال شان خود داری نمایند و در صورتیکه اطفال شان مصاب میشوند به داکتر مراجعه نمایند.


 

کار ساختمان انتظار خانه شفاخانه نسایی ولادی هرات و کانکریت ریزی صحن این شفاخانه تکمیل گردید.

به گفته مسوولان محلی هرات به آژانس اطلاعاتی باختر ، این ساختمان در دو طبقه اعمار شده است که دو بخش زنانه و مردانه گنجایش صد نفر را دارا میباشد.

محمد رفیق شیرزی، یک مسوول شفاخانه گفت، کار اعمار این ساختمان و کانکریت ریزی صحن این شفاخانه یکصد هزار دالر امریکایی هزینه داشته است.

کابل 29 قوس باختر

به کمک اتحادیه همکاری های ایتالیا امروز مرکز تشخیصیه ای  بخش خون در شفاخانه استقلال فعال ساخته شد.

این مرکز در دو ساختمان فعال که تازه به هزینه شصت هزار دالرامریکایی  ساخته شده است.

به گزارش خبر نگار آژانس اطلاعاتی باختر، درمراسم افتتاح این مرکز داکتر ثریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه صحبت کرده گفت که با فعال شدن این مرکز مشکلات قابل ملاحظه ای مردم مرفوع گردید.

او از اتحادیه همکاری های ایتالیا قدردانی کرده افزود که موسسه  متذکره با آن وزارت سالانه حدود پنج ملیون دالر امریکایی را درعرصه صحت برای مردم افغانستان کمک مینماید.

دراین مراسم که برخی از مسوولان اتحادیه همکاری های ایتالیا نیزشرکت ورزیده بودند، پروفیسور داکتر علی ایشان رییس شفاخانه استقلال برنامه پنج ساله آن شفاخانه را بیان داشت.

گفتنیست شفاخانه استقلال  در بخش های سوختگی، داخله عمومی، جراحی عمومی و نسایی ولادی فعالیت  میکند.