نگرانی ازافزایش بیماری مرگبار تب کانگو درآستانه عید قربان درکشور

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرکابل ۱۹ اسد باختر
با فرا رسیدن عید قربان ، نگرانی ها از افزایش بیماری مرگبار کانگو درکشور بیشترشده است.
تب خون ‌دهنده کریمه-کانگو یک بیماری حاد تب‌دار و خون‌ دهنده است که از طریق گزیدن کنه یا تماس با خون یا ترشحات یا گوشت دام و های مصاب منتقل می‌شود.
این بیماری اولین بار در سال ۱۹۴۴ در کریمه اوکراین شرح داده شد و نام تب خون‌ دهنده برای آن اعلام شد.
در سال ۱۹۶۹ معلوم شد بیماری‌زای ایجادکننده تب خون‌ریزی دهنده در کریمه مشابه همان بیماری است که در سال ۱۹۵۶ در جمهوری دموکراتیک کنگو مشاهده شده‌است. از این رو با توجه به مشابهت نشانه‌ها در هر دو مکان، به بیماری، نام کنونی داده شد.
درافغانستان نگرانی ازشیوع این بیماری به دلیلی بیشتر است که مردم هنگام عید قربان، بدون رعایت حفظ الصحه لازم دست به قربانی مواشی می زنند.
وزارت های صحت عامه وزراعت افغانستان با پخش اعلامیه هایی نسبت به افزایش این بیماری در کشور هشدار داده اند.
این وزارت ها از شهروندان کشور خواسته اند تا هنگام قربانی و تماس با مواشی نکات بازدارنده مصاب شدن به بیماری تب کانگو را در نظر بگیرند.
پاکسازی جای حیوانات با مواد ضد کنه و نیز دواپاشی آن ، استفاده از دستکش هنگام قربانی ویا خورد کردن گوشت حیوان ذبح شده ، استفاده از پیش بند ، ماسک و دستکش هنگام دست زدن به حیوان و درنهایت دفن مواد باقی مانده از مواشی ازنکات مهم برای جلوگیری از سرایت تب کانگو از حیوان به انسان ها است.
هرچند بیماری تب کانگو خطر مرگ برای انسان ها دارد اما درافغانستان به دلیل کمبود مراکز درمانی ویژه ، مبتلایان به این بیماری بیشتر می میرند.ختم/ابوی

back to top