سازمان صحی جهان از شیوع ویروس کرونا ابراز نگرانی کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)
کابل/ 13 اسد/ باختر سازمان صحی جهان ازاحتمال نبود هیچ چاره برای جلوگیری ازویروس کرونا امروز هشدارداد آژانس باختر به نفل از منابع خبری بین المللی خبرمی دهد که سازمان صحی جهان ازشهروندان و حکومت های کشورها خواسته است که برای پیش گیری از شیوع بیشتراین ویروس، به آزمایش ویروس کرونا،دریافت مصاب شدگان،درنظرگیری فاصله میان افرادوپوشیدن ماسک بیشتربپردازند. رییس سازمان صحی جهان ابرازامید کرد که به شماری از واکسین های موثرکه مانع مصاب شدند مردم شود،دست یابند. وی گفت که درحال حاضربرای جلوگیری ازمصاب شدن مردم به ویروس کرونا هیچ راه وچاره یی وجود نداردواین احتمال هم می رود که هیچ گاهی این چاره وجود نداشته باشد. سازمان صحی جهان این هشدار را درحالی بیان می کند که پنج واکسین ویروس کرونا درمرحلۀ آخری آزمایش کلینیکی قراردارد. انتظارمی رود که تا آخرسال جاری میلادی دانشمندان نتایج این واکسین ها را مشخص کنندودریابند که کدام یک از این واکسین ها موثرومصوون است. شرکت های مشهور دواسازی المان،امریکاوچین به ساخت این واکسین ها پرداخته اند. به اساس آمارپوهنتون جانزهاپکینزامریکا؛ویروس کرونا تا چاشت امروزدر سراسر جهان، جان نزدیک به ۶۸۹ هزار نفر را گرفته است و اضافه از ۱۸ میلیون نفر دیگر به آن مصاب شده اند. ##
back to top