وزارت صحت عامه تیم های صحی رادر تالار لويه جرگه توظیف کرده است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل / ١٥ اسد / باختر

داكتر احمد جواد عثماني سرپرست و نامزد وزيروزارت صحت عامه، امروز از تالار لويه جرگه ديدن کرد و از تدابير وزارت صحت عامه برای ارائۀ خدمات صحی در جریان برگزاري لويه جرگۀ مشورتي صلح اطمینان داد.

داکتر عثمانی، حین بازدیداز بخش‌های مهم این تالار به مسوولان هدایت داد که در دروازه هاي ورودی تيم‌های سکریننگ توظیف شوندو افراد مشکوک مصاب به ویروس کرونا شناسایی شوند.

وزارت صحت عامه براي پيش‌گیری از ویروس کرونا و ارائۀ خدمات صحی برای اشتراک کنندگان این جرگه چندین تیم صحی را در تالارلویه جرگه توظیف کرده است.

انفجارماینی درنیمروزجان هفت فرد ملکی راگرفت

 

back to top