مصابان کرونا در سمنگان کاهش یافته است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

ایبک/ ۲۰ اسد/ باختر
مسوولان شفاخانه بیست بستر کوید ۱۹ سمنگان می گویند که ویرس کرونا درآن ولایت مهار شده است.
داکتر ولید غفوری رییس شفاخانه بیست بستر کوید ۱۹ سمنگان می گوید که ویروس کرونا درآن ولایت با گذشت هر روزکاهش می یابدو کمتر افرادی به آن مصاب می شوند.
وی آمار رسمی یی که ازطریق وزارت صحت عامه کشور به آگاهی مردم  رسیده است مبتلایان ویروس کرونا را سه صدو چهل و چهار نفر در آن ولایت خواند وگفت که تاکنون سه صدو بیست تن شان صحت یاب شده اند و سیزده تن فوت شده اند.
عبدالخلیل مصدق رییس صحت عامه سمنگان از احتمال شیوع موج دوم ویروس کرونا اظهار نگرانی کرد و گفت که درحال حاضر تعداد مبتلایان با گذشت زمان کمتر می شود اما امکان دارد که با سرد شدن هوا و فرارسیدن زمستان موج دوم آن آغاز شود و خطر جدی متوجه شهروندان شود.ختم/لیلما

back to top