28 اسد 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

محمد اشرف غنی رییس جمهور بر هماهنگی بیشتر میان نهاد های امنیتی و دفاعی تاکید کرد

محمد اشرف غنی رییس جمهور بر هماهنگی بیشتر میان نهاد های امنیتی و دفاعی تاکید کرد

کابل باختر ۲۷ اسد جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح، به ریاست...

کشته شدن یک قومندان گروه طالبان درمیدان وردگ

کشته شدن یک قومندان گروه طالبان درمیدان وردگ

میدان شهر۲۷ اسد باختر یک قومندان گروه طالبان درحمله نظامیان در...

آغازکارهای عملی برای ترویج زعفران درفراه

آغازکارهای عملی برای ترویج زعفران درفراه

شهرفراه ۲۷ اسد باختر کارهای عملی برای ترویج زعفران درفراه آغازشد. مسوولان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اخبار

Children categories

سیاسی

سیاسی (18479)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
اقتصادی

اقتصادی (9295)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
تعلیمی

تعلیمی (3016)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
ورزشی

ورزشی (9158)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
صحی

صحی (2314)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
اخبار جهان

اخبار جهان (10783)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
فرهنگی

فرهنگی (4797)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
امنیتی

امنیتی (37377)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
اجتماعی

اجتماعی (12767)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...