07 دلو 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

عمران خان و سخنان خود پسندش که نمی تواند دیگران را فریب دهد

عمران خان و سخنان خود پسندش که نمی تواند دیگران را فریب دهد

کابل/ ۷ جدی/ باختر این گفته های نخست وزیر پاکستان...

یک طیاره مسافربری شرکت آریانا درغزنی سقوط کرد

کابل ۷ دلو باختر یک طیاره مسافربری شرکت آریانا در غزنی...

معاون استخبارات  طالبان برای ولسوالی جلریز میدان وردگ باز داشت شد

معاون استخبارات طالبان برای ولسوالی جلریز میدان وردگ باز داشت شد

میدان شهر/ 7 دلو /باختر منسوبان ریاست امنیت ملی میدان وردک...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اخبار

Children categories

سیاسی

سیاسی (19258)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
اقتصادی

اقتصادی (9953)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
تعلیمی

تعلیمی (3308)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
ورزشی

ورزشی (9560)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
صحی

صحی (2454)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
اخبار جهان

اخبار جهان (11338)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
فرهنگی

فرهنگی (5148)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
امنیتی

امنیتی (39663)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
اجتماعی

اجتماعی (13554)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...