26 سرطان 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

باغداری با روش‌های نوین درپنجشیر؛ حاصل زمین غلام‌رحمان ۱۰ برابر شده است

باغداری با روش‌های نوین درپنجشیر؛ حاصل زمین غلام‌رحمان ۱۰ برابر شده است

کابل۲۶ سرطان /باختر غلام‌رحمان باغدار ولسوالی عنابۀ پنجشیر، می‌گوید که در...

دهقانان نیمروزی تخم اصلاح‌شدۀ گندم دریافت می کنند

دهقانان نیمروزی تخم اصلاح‌شدۀ گندم دریافت می کنند

کابل/۲۶ سرطان /باختر ریاست زراعت نیمروز برای دهقانان آن ولایت ۳۲۶...

برنامه های اصلاحی و بنیادی درنظام تحصیلات عالی کشورآغازشده است

برنامه های اصلاحی و بنیادی درنظام تحصیلات عالی کشورآغازشده است

کابل/۲۶ سرطان/باختر مرحله دوم برنامۀ ملی بازنگری و انکشاف نصاب‌ های...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

اخبار

Children categories

سیاسی

سیاسی (19949)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
اقتصادی

اقتصادی (10475)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
تعلیمی

تعلیمی (3455)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
ورزشی

ورزشی (9724)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
صحی

صحی (3084)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
اخبار جهان

اخبار جهان (12171)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
فرهنگی

فرهنگی (5400)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
امنیتی

امنیتی (41387)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
اجتماعی

اجتماعی (14486)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...