02 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

پیشبینی وضع هوای برخی از ساحات کشور

پیشبینی وضع هوای برخی از ساحات کشور

کابل باختر/2 / میزان اداره هواشناسی وضع جوی بعضی از مناطق...

نرخ شماری از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی

نرخ شماری از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی

کابل باختر2 میزان به اساس معلومات اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل...

 یک مرد مسلح با مواد مخدر در جوزجان باز داشت شد

یک مرد مسلح با مواد مخدر در جوزجان باز داشت شد

شبرغان باختر 2 میزان پولیس جوزجان یک مرد مسلح...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اخبار

Children categories

سیاسی

سیاسی (16439)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
اقتصادی

اقتصادی (7972)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
تعلیمی

تعلیمی (2668)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
ورزشی

ورزشی (8346)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
صحی

صحی (2034)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
اخبار جهان

اخبار جهان (9668)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
فرهنگی

فرهنگی (4078)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
امنیتی

امنیتی (33237)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
اجتماعی

اجتماعی (11046)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...