30 حمل 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بهره برداری یک شبکه آبرسانی به وسیله انرژی آفتابی درننگرهار

شهرجلال آباد۳۰ حمل باختر یک شبکه آبرسانی درولایت ننگرهار به بهره...

جان باختن سه کودک درفروریزی سقف خانه شان درننگرهار

شهرجلال آباد ۳۰ حمل باختر سه کودک درفروریزی سقف یک خانه...

راه پیمایی شهروندان قندهار برای صلح

شهرقندهار۳۰ حمل باختر شهروندان قندهار برای دادخواهی صلح راه پیمایی کردند. دراین...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اخبار

Children categories

سیاسی

سیاسی (17823)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
اقتصادی

اقتصادی (8804)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
تعلیمی

تعلیمی (2888)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
ورزشی

ورزشی (8806)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
صحی

صحی (2207)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
اخبار جهان

اخبار جهان (10377)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
فرهنگی

فرهنگی (4539)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
امنیتی

امنیتی (35702)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
اجتماعی

اجتماعی (12217)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...