02 اسد 1393

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

گزارش

گزارش

کابل باختر/2/اسد مردم مسلمان غزه درفلسطین ازهفده روزبه اینطرف شاهد حملات...

دریک حادثه ترافیکی درشاهراه کابل – جلال آباد هفت نفر جان باختند

دریک حادثه ترافیکی درشاهراه کابل – جلال آباد هفت نفر جان باختند

کابل باختر/ 2/ اسد دریک حادثه ترافیکی امروز درساحه سروبی ولایت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

بنر

دوشنبه ، 1 عقرب 1391 ، 13:02

تفسیر برخبر

 

کابل باختر/ 1/ عقرب

سی فیصد افزایش در تلفات ملکی اسباب نگرانی مردم را فراهم کرده است.

معاون سخنگوی اداره یونیما در کابل میگوید که سی فیصد در تلفات افراد ملکی درافغانستان افزایش بعمل آمده است.

به گزارش آژانس باختر ، نظیف الله سالارزی معاون دفترسخنگوی یونیما درکابل میگویدکه درجریان نه ماه اول سالجاری عیسوی در تلفات افرادملکی نسبت به نه ماه اول سال گذشته عیسوی سی فیصد افزایش بعمل آمده است در جریان نه ماه اول سال روان سه صد و چهل و پنج تن از افراد ملکی درجریان حوادث در افغانستان جان شان را ازدست داده و پنجصد و نودو نه تن دیگر زخم برداشته اند که سی فیصد بیشتر از تلفاتي است که سال پار افرادملکی درافغانستان متقبل شده اند.

 به گفته مسوولان، افراد ملکی بیشتر از تعبیه مواد انفجاری پیشرفته که طالبان مسبب آن اند آسیب میبینند.

این درحالیست که سازمان ملل متحد روز گذشته از طالبان خواست تا حداقل در فعالیت های شان از مواد پیشرفته انفجاری کار نگیرند این فراخوان بعداز آن صورت گرفت که نزده تن از اشتراک کننده گان یک محفل عروسی در ولایت بلخ قربانی ماین شدند که مواد انفجاری پیشرفته با حجم زیاد را در خود جا داده بود. دراین حادثه شانزده غیر نظامی دیگر جراحت برداشتند درمیان قربانیان و زخمی شده گان زنان و اطفال شامل اند.

تلفات ملکی درجریان درگیری های نظامی و وقایع تروریستی به یک تهدید درافغانستان مبدل گردیده و باوجود تلاش های گسترده مقامات افغان و بین المللی این تهدید همچنان وجود دارد.

طالبان در حالي مسوول قتل افرادملکی پنداشته میشوند که ملل متحد آنان را متهم ساخته که در فعالیت های شان از مواد پیشرفته و خطرناک انفجاری استفاده میکنند حتا این گروه گفته های رهبر شان ملا محمد عمر را نادیده میگیرند که درسال 1998 استفاده از هرنوع ماین و مواد انفجاری در فعالیت های گروه را منع کرد . مگر سخنگوی این گروه از جای نامعلوم این فراخوان را ردکرد و آن را تبلیغات غرب برای منصرف نمودن طالبان از حمله بر عساکر که طالبان آنان رامتجاوز میخوانند وانمودکرد.

 با آنکه تلفات افرادملکی آنهم درجریان واقعات تهاجمی و انفجاری که همواره طالبان مسوولیت آن را بعهده میگیرند به یک پدیده زشت و جبران ناپذیری درجامعه افغانی مبدل گردیده و بیشترین ضربات و خسارات آن را افغان های ملکی متحمل میشوند پافشاری طالبان مبنی بر استفاده از چنین شیوه فعالیت باعث تنفر بیشتر مردم ازاین گروه خواهد شد.

 

کابل باختر/ 1/ عقرب

شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را درمورد رویداد های جاری کشور و منطقه نشر کرده اند.

 روزنامه هشت صبح در صفحه اول به واکنش نادر نادری به گفته های شیخ الاسلام پرداخته و نیز عنوان افغانستان به توصیه های همسایه گان نیاز دارد این موضوع دنبال کرده است.

 هشت صبح در مطلب دیگر ازقول ریاست جمهوری نوشته که حضور دو خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی قابل قبول نیست . به نوشته این روزنامه دفتر ریاست جمهوری می گوید ، رییس جمهور کرزی طرح قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را توشیح نمی کند . مجلس نماینده گان این طرح را اواخر ماه سپتامبر سال جاری میلادی تصویب کرد.

اما دریکی از ماده های این طرح عضویت دو خارجی درکمیسیون شکایات انتخاباتی جنجال برانگیز شده و ریاست جمهوری آن را خلاف تمام قوانین افغانستان توصیف کرده است.

 این روزنامه همچنان در صفحه اول از قول سازمان ملل متحد عنوان کرده که طالبان از بمب های کنا رجاده استفاده نکنند.

هشت صبح در برگهای دیگر شماره امروزی دنبال سایر مسایل شده است.

 روزنامه وحدت نیز در صفحه اول به این موضوع توجه کرده نوشته ، قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را رییس جمهور توشیح نمی کند.

روزنامه وحدت درمطلب دیگر خبرداده که اختلاف بر سرحضور دو نماینده سازمان ملل در کمیسیون شکایات انتخاباتی به مجلس سنا رسید.

وحدت در مطلب دیگر زیر عنوان وزارت خارجه پاکستان موظف به تامین امنیت طالبان طرف گفتگوی دولت در مذاکرات صلح است . نوشته وزارت خارجه میگوید در عین حالی که حکومت از گفتگو های صلح با طالبان استقبال میکند اما حفظ آزادی ها ، حقوق و دستاوردهای ده ساله گذشته از وظایف حکومت است و حکومت این دستاوردها را چه از راه سیاسی و گفتگو و چه از راه جنگ و مبارزه نظامی حفظ خواهدکرد.

به همین ترتیب روزنامه وحدت در برگهای دیگر شماره امروزی دنبال سایر مسایل شده است.

روزنامه ماندگار دربرگ نخست از قول مارگ گروسمن عنوان کرده که دیورند را به رسمیت می شناسیم ماندگار در پیوند به این موضوع در صفحه ششم شماره امروزی نوشته ، مارگ گروسمن نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و پاکستان گفته است که امریکا خط دیورند را به عنوان مرز بین المللی میان افغانستان و پاکستان به رسمیت می شناسند.

این درحالی است که حکومت افغانستان باور مند نیست که گروسمن چنین اظهاراتی کرده باشد.

 مارگ گروسمن در مصاحبه با تلویزیون یک گفت که کشورش دیورند را به عنوان مرز مشترک افغانستان و پاکستان به رسمیت می شناسد.

نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و پاکستان افزود ، دیورند یک مرز بین المللی است و آن را به رسمیت می شناسیم اما ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که فکر نمی کند مارک گروسمن چنین اظهاراتی کرده باشد ماندگار در مطلبی دیگر نوشته که سفیر پاکستان از دولت افغانستان خواسته است که والی کنر برکنارگردد.

به نوشته این روزنامه پاکستان میگوید که برخی مقام های محلی و استخباراتی درجنوب شرق افغانستان ازطالبان حمایت میکند.

 محمد صادق ، سفیر پاکستان درکابل گفته است ، برخی افراد سازمان های استخباراتی در سطح محلی هستند که ازآنها طالبان پاکستانی حمایت میکنند من فکر نمی کنم که سیاست دولت افغانستان چنین چیزی باشد اما افرادی دردولت افغانستان و تشکیلات این کشور هستندکه ازآنها حمایت میکنند زیرا بدون حمایت آن ها نیروهای طالبان امکان تحرک آزادانه در این منطقه را ندارند.

 او تاکید کرد والی ولایت کنر علیه ارتش پاکستان اعلام مبارزه کرده است ، اما حقیقت این است که وقتی والی ولایتی چنین چیزی میگوید ما انتظار داریم دولت افغانستان با این والی برخوردکند.

ماندگار در مطلب دیگر از قول سخنگوی وزارت خارجه افغانستان عنوان کرده است که رهبران طالبان با پاسپورت پاکستانی به عربستان می روند.

به همین ترتیب روزنامه ماندگار در برگهای دیگر شماره امروزی دنبال سایر مطالب شده است.

به همین ترتیب روزنامه های سخن جدید ، انصاف و دیگران درشماره های امروزی یا با نشر مطالب مشابه ای پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند.

 

کابل باختر – 1عقرب

تفسیربرخبر

نماینده ویژه امریکا برای افغانستان وپاکستان درآخرین اظهاراتش گفته است که دیورند را به عنوان مرز بین المللی میان این دوکشور میشناسد.

به گزارش آژانس باختر مارگ گروسمن وضمن مصاحبهء بایک شبکه تلویزیونی افغانی گفته است که دیورند یک مرز بین المللی میان افغانستان وپاکستان بوده وامریکا آن را به عنوان یک مرز میشناسد.

از طرف دیگر این دیپلومات امریکایی عملیات نظامی درمناطق قبایلی را کار  ارتش پاکستان خواند.

با آنکه دولت افغانستان در رابطه بر صحت و سقم اظهارات اخیر این مقام امریکایی شك و گمان دارد مگر آگاهان سیاسی درافغانستان گفته های آقای مارک گروسمن را تغييري  دیگري از تکتیک های امریکا درمنطقه دانسته اند .

درطول ده ماه گذشته که از حضور امریکا ئیان در افغانستان میگذرد تاکنون امریکائیان چند بار درقبال پاکستان که خود آنکشور را عامل تروریزم ونا امنی ها در افغانستان ومنطقه  میدانند تغیيری موضع داده باری آن کشور رایک متحد ستراتیژیک خوانده  باری هم از لبریزشدن کاسه صبر در برابر عملکرد پاکستاني ها  سخن گفته  وبه صراحت به آدرس آنکشور بیان داشته اند که ياحمایت از تروریستان ،يا دوستی وهمکاری باامریکا ، یکی را انتخاب نماید.

این درحالیست که پاکستان درمشوره باسازمانهای استخباراتی بازي دوگانه با امریکا ومتحدین غربی آن را در افغانستان ادامه داده است .

آگاهان سیاسی میگویند اظهارات اخیر نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و پاكستان این نكته را مي رساند آنكشور كه بار دیگر به پاکستان رجوع کرده اند ودرحال تحقق بخشیدن این تعهد  برای پاکستان اند که باید افغانستان ازعينك  پاكستان دیده شود.

مواردی متعدد وجود دارد که  نشان ميدهد كه پاكستان امریکا را به دنبال خود میكشانند یکی از این موارد همکاری پاکستان درقسمت خروج مصوون امریکا از افغانستان  است زیرا امریکا به راه ترانزیستی پاکستان نیاز مند است وپاکستانی ها باریکی های  این بازی را خوب میدانند

آگاهان سیاسی وابسته گی امریکا با پاکستان را به اندازه جدی دانسته اند که حتا این وابستگی روی ساختار ها نهادهای دفاعی افغانستان تاثیر گذار بوده است

نماینده ویژه امریکا درحالی مساله خط دیورند را به عنوان مزر افغانستان وپاکستان مطرح میکند که درطول تاریخچه پاکستان از ایجاد تا امروز دیورند به عنوان مشکل عریان میان دوکشور وجود داشته هیچ رژیم وحکومت درافغانستان حتا طالبان که گلا" وابسته به پاکستان بودند آن را به رسمیت نشناخته اند

از طرف ديگر  حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان قبلا" گفته است که هیچ زعیمی در افغانستان صلاحیت به رسمیت شناختن خط دیورند را نداشته بل حل این مشكل  به یک تصمیم ملي نیاز مند است.

در همين حال  ايمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید:" فکر نمیکند که گروسمن چنین اظهارات کرده باشد

زیرا او در گفتگو با رئیس جمهور کشور چنین مورد را باز گونکرده است."

آگاهان سیاسی میگویند که آنچه را گروسمن مطرح کرد و گفته هاي او قيق ترجمه شده باشد اين اظهارات  بدون شک بعدا" اظهارات ونظر شخصی او وانمود خواهد شد مگر حرف قابل دقت دراین است که دیپلوماتان ، تصادفی واز روی اغراض ومقاصد مشخصي حرف نمیزند.

 هر گاه بعدا نهاد های دیگر گفته های گروسمن را گفته ونظر شخصی بیان میکنند این به دولت افغانستان است تا تحلیل برداشت این دیپلومات را از نظر دور نداشته باشند .

دوشنبه ، 1 عقرب 1391 ، 12:59

یک قوماندان طالبان کشته شد

 

لشکرگاه باختر -1 عقرب

یک قوماندان طالبان مسلح درحمله هوائی آیساف درهلمند کشته شد.

احمد زیرک سخنگوی والی هلمند به آژانس باختر گفت قوماندان یادشده زمانی آماج جنگنده های ایساف قرار گرفت وکشته شد که مصروف جابه جا نمودن ماین دریک جاده بود.

به گفته منبع دراین حمله هوائی به افراد ملکی آسیب نرسیده است .

 

کابل باختر/ 1/ عقرب

رقابت های فوتبال جام حذفی در ولایت هرات عصر دیروز باد دو دیدار پیگیری شد.

 ضیا الحق ضیا معاون آمریت ورزشی ولایت هرات به آژانس باختر گفت ، دراین دیدار نخست تیم هیواد سه – صفر تیم هرات باستان را شکست داد و در دیدار بعدی تیم افغان دو – یک تیم آزادی را مغلوب ساخت این رقابت ها میان بیست و دوتیم در آنولایت راه اندازی شده و در ادامه آن قرار است عصر امروز تیم های کوثر با پیمان دیدار نمایند.

 

فراه / باختر/ 1/ عقرب

شش طالب مسلح درولایت فراه دردرگیری با مردم محل کشته شدند.

عبدالرحمن ژوندی سخنگوی والی فراه به آژانس باختر گفت ، این درگیری روز گذشته در ولسوالی بالا بولک بین مردم محل و طالبان بخاطری رخ داد که طالبان یک پولیس ملی و یک پولیس محلی را به شهادت رسانده بودند.

منبع افزود ، باشنده گان محل برای انتقام جوئی درمنطقه شیوان با طالبان درگیر شدند که درنتیجه شش طالب مسلح کشته شدند. 

 

 

میدان شهر 1 عقرب باختر

ولسوال ومسوول نظامی  نام نهاد طالبان برای ولسوالی چک ولایت میدان وردك درجریان درگیری با نیروهای افغان کشته شدند.

این دوتن شب گذشته هنگامی کشته شدند که با افراد شان بالای تاسیسات دولتی ونظامی ولسوالی چک حمله کردند.

گفته می شود که درین رویداد چهارطالب مسلح دیگرنیزکشته شده است.

سخنگوی پولیس ولایت میدان وردک درتماس با آژانس باخترتایید کرد که دراین درگیری غلام علی ولسوال نام نهاد و یکتن دیگربه اصطلاح مسوول نظامی طالبان برای ولسوالی چک بودبا چهارفرد تحت امرشان کشته شده اند.

طبق گزارش ها درین رویداد چندین جنگ افزار طالبان مسلح نیزبه دست نیروهای افغان افتاده است.

درین حال سخنگوی پولیس ولایت میدان وردك می گوید که با کشته شدن این قوماندانان طالبان، امنیت درولسوالی چک بهترخواهد شد.

 

دمشق / بی بی سی نیوز / باختر/ 1/ عقرب

بشارالاسد، رییس جمهور سوریه اعلام کرد که ازهرراه حلي برای پایان دادن بحران سوریه تا زمانی که به تمامیت ارضی آن کشور احترام گذاشته شود استقبال میکند.

 دراین بیانیه که در پی ملاقات رییس جمهور سوریه با اخضر ابراهیمی ، نماینده سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه منتشر شده باردیگر مداخله خارجی را به عنوان بخشی از راه حل بحران سوریه رد کرد.

 ابراهیمی پس از ملاقات درجمع خبرنگاران بدون اشاره به جزئیات مذاکراتش با رییس جمهور سوریه گفت که آنها درمورد آتش بس در ایام عید قربان مذاکره کرده است.

 ابراهیمی افزود که درانتظار پاسخ دولت سوریه به این مذاکره است .

 نماینده سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه به خبرنگاران گفت که بعضی از اعضای گروه های مخالف که با آنها دیدار کرده با پیشنهاد آتش بس درایام عید قربان تنها در صورت که نیروهای دولتی هم به آن پابند باشند ، موافق هستند.

 طبق گزارشها ، همزمان با دیدار ابراهیمی و رییس جمهور سوریه بمبی دربخشی قدیمی شهر دمشق منفجر شد که منجر به کشته شدن حداقل سیزده تن گردید.

 به گفته سوریه ، عملکرد شورشیان ، ماموریت ابراهیمی را خدشه دار میکند.

 این درحالیست که سوریه مکرراً ترکیه ، عربستان سعودی و قطر را به حمایت ازشورشیان مسلح متهم کرده است . 

دوشنبه ، 1 عقرب 1391 ، 10:13

بازهم با لاي كنر راكت پرتاب شد

 

کابل باختر/ 1/ عقرب

هفتادو هفت فیر راکت شب گذشته ازآن سوی مرز بالای ولایت کنر پرتاب گرديده است.

یک منبع وزارت امور داخله به آژانس باختر خبرداد، نظامیان پاکستان باردیگر ازآن سوی مرز هفتاد و هفت فیر راکت را برنوار مرزی افغانستان درمربوطات ولسوالی دانگام ولایت کنر پرتاب نمودند که تلفات جانی درقبال نداشته است.

این حملات درحالی صورت میگیرد که دولت افغانستان نسبت به ادامه چنين حملات واكنش نشان داد. مگر اين تخطي و تجاوز همچنان ادامه دارد.  

 

هرات/ باختر/ 1/ عقرب

دریک درگیری میان نیروهای پولیس و طالبان مسلح شب گذشته درولایت هرات سه طالب کشته شدند.

 محی الدین نوری، سخنگوی والی هرات به آژانس باختر گفت، گروپی از طالبان مسلح شب گذشته بالای ساختمان ولسوالی شیندند آن ولایت حمله کردند، اما حمله آن ها توسط نیروهای امنیتی به عقب زده شد و درنتیجه سه طالب مسلح کشته شده و بقیه آن ها به سوی منطقه زیر کوه شیندند فرار نمودند.

 نوری علاوه کرد که دراین رویداد یک پولیس نیز زخم برداشته است .