04 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

قطعنامه همايش بزرگ مردم حوزه غرب كشور

قطعنامه همايش بزرگ مردم حوزه غرب كشور

بسم الله الرحمن الرحيم قطعنامه همايش بزرگ مردم حوزه غرب كشور...

ساختمان الحاقیه یک مکتب در مزارشریف افتتاح شد

ساختمان الحاقیه یک مکتب در مزارشریف افتتاح شد

مزارشریف 4 میزان باختر الحاقیه لیسه مولوی محمد حنیف در ولایت...

هفت هراس افگن در فاریاب کشته شدند

هفت هراس افگن در فاریاب کشته شدند

میمنه 4 میزان باختر هفت هراس افگن دیشب در ولایت فاریاب...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

بسم الله الرحمن الرحيم
قطعنامه همايش بزرگ مردم حوزه غرب كشور چهارشنبه چهارم ميزان ١٣٩٧ ملت بزرگ ومسلمان افغانستان دربستر چهل سال جنگ وتنش ،براي تثبيت حق مالكيت مردم برسرنوشت سياسي شان ،نظام مردم سالار ودمكراتيك ومبتني برانتخابات وآراي ملت را انتخاب نمودند.
قانون اساسي به مثابه وثيقه ملي براين اصل مهم تاكيد دارد. باوجود مشكلات وبحران آفريني هايي كه در دوره هاي مختلف براين كشور تحميل گرديده است،اكنون نيز براي رسيدن به آينده اي بهتر ،هيچ راهكار وگزينه اي جز برگرازي انتخابات شفاف ومورد قبول ملت وجود ندارد.
مامردم هرات همان گونه كه طي اين سالهاي سخت ، با قرباني ها بسيار وبي شمار ، براي تحقق مردم سالاري واستحكام نظام بر پايه راي ونظر عموم شهروندان ،مجاهدت كرده ايم، درمرحله كنوني نيز مطابق قانون وخواست واراده جمعي ،انتخابات را تنها راه استقرار حاكميت مردمي دانسته وبر تداوم اين اصل تاكيد مي ورزيم. هيچ مداخله منفي خارجي وداخلي نمي تواند با اين رويكرد دمكراتيك وقانوني مردم ما مقابله نموده ومشروعيت كذايي را از هر طريقي به جز راي ملت جستجو نمايد.
نظام كنوني محصول خون ها،قرباني ها ومجاهدت هاي مردم ماست وجز از طريق انتخابات وقانون كسي حق غصب آن را نخواهد داشت. دوام ثبات،استقرار سياسي وتلاش درراستاي خود اتكايي كشور راهگشا واميد دهنده فرداي روشن تر براي سرزمين است. برنامه هاي بنيادين اقتصادي،تثبيت جايگاه ومنافع كشور درمنطقه وجهان وتلاش براي پي ريزي فرداي بهتر ،منفعت گسترده ملي را به همراه دارد.
مردم حوزه غرب كشور از چنين رويكرد ملي حمايت همه جانبه كرده وخواهند كرد.برنامه هايي مانند تاپي برجسته ترين ديدگاه اقتصادي وسياسي را به اجرا رسانده است.مردم ما امروز به وضاحت درك مي كنند تا از منافع ملي وديدگاهي كه كشور را به سوي كار وتلاش مضاعف به دور از سياست بازي هاي بیهوده سوق مي دهد،پشتيباني نمايند. كشور بيش از هرزماني به زعيمي نيازمند است تا بتواند به دور از فساد سياسي واقتصادي تهداب خودكفايي اقتصادي را متكي بر نسل ونيروي انساني تازه كشور ،همزمان با قطع كمك هاي جهاني درپنج سال آينده ،پي ريزي وبه نسل بعدي بسپارد. امنيت وثبات هرچه بهتر درپرتو صلح وآشتي ملي از بنيادي ترين مسايلي است كه بايد هرچه بيشتر بدلن توجه صورت گيرد.صلح ،باهمي وتلاش براي همگرايي ملي وحضور همه نيروهاي موثر افق هاي روشني از امنيت ،سازندگي وثبات را ترسيم مي كند.ماضمن تاكيد برحقوق مشروع ملت افغانستان وحمايت واضح از برگزاري انتخابات،از برنامه هاي ملي ،سازنده وانكشافي نظام پشتيباني نموده واز دولت وجامعه جهاني مي طلبيم تا درامر تامين امنيت وحمايت از گفتگوهاي صلح حكومت ودوام كمك درامر اجرايي شدن طرح هاي سازنده اقتصادي نظام ،مردم افغانستان را كمك نمايند.با اين دورنما ميتوانيم با افتخار از قطع كمك هاي خارجي نگراني نداشته باشيم وخود با حمايت از نظام وبرنامه هاي توسعه ملي به وضعيت بهتر از امروز نايل آييم.مااز رييس جمهوري اسلامي افغانستان مي خواهيم تا به عنوان وظيفه قانوني خود ،روند برگزاري انتخابات را با جديت هرچه بيشتر دنبال واجرايي نمايد. همچنان مردم هرات وحوزه غرب كشور ضمن امتننان از حكومت درامر حمايت واجرايي شدن پروژه هاي مهم دراين منطقه كشور،ازجمله بند دوستي افغان هند،پروژه تاپي،راه آهن وساير پروژه هاي بنيادي خواستار دوام هرچه موثر تر اين توجه درامر انكشاف وتوسعه مي باشيم. مامردم حوزه غرب كشور يكبار ديگر برخواسته هاي اصولي خود تاكيد نموده ودرصورت عدم توجه به اين خواسته هاي مشروع اعتراضات مدني موثري را روي دست خواهيم گرفت. من الله توفيق
احمد نعیم دوستی

کابل باختر 4 میزان
دکتور نصیراحمد اندیشه معین واداره و منابع وزارت امور خارجه، با جان پدرو شیرر رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان، ملاقات نمود.
به اساس معلومات دفتر سخنگوی وزارت خارجه به آژانس باختر، دکتور اندیشه از فعالیت های بشر دوستانه کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان با در نظرداشت اصل بیطرفی قدردانی نمود.
شیرر نیز با یاد آوری شرایط دشوار امنیتی و محدودیت کارمندان کمیته بین المللی صلیب سرخ  در بعضی از مناطق دوردست افغاستان، خواستار تسهیلات ویزا برای کارمندان کمیته بین المللی صلیب سرخ و همچنین همکاری در تأمین امنیت کارگزارانش در افغانستان گردید. 
همچنین دکتور اندیشه اطمینان داد که در قسمت فراهم سازی تسهیلات لازم برای گرفتن ویزا، تامین امنیت، مصئونیت و کمک های فنی، همکاری لازم خواهد شد. # ماری

کابل باختر 4 میزان
دکتور نصیراحمد اندیشه معین واداره و منابع وزارت امور خارجه، با جان پدرو شیرر رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان، ملاقات نمود.
به اساس معلومات دفتر سخنگوی وزارت خارجه به آژانس باختر، دکتور اندیشه از فعالیت های بشر دوستانه کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان با در نظرداشت اصل بیطرفی قدردانی نمود.
شیرر نیز با یاد آوری شرایط دشوار امنیتی و محدودیت کارمندان کمیته بین المللی صلیب سرخ  در بعضی از مناطق دوردست افغاستان، خواستار تسهیلات ویزا برای کارمندان کمیته بین المللی صلیب سرخ و همچنین همکاری در تأمین امنیت کارگزارانش در افغانستان گردید. 
همچنین دکتور اندیشه اطمینان داد که در قسمت فراهم سازی تسهیلات لازم برای گرفتن ویزا، تامین امنیت، مصئونیت و کمک های فنی، همکاری لازم خواهد شد. # ماری

کابل /باختر/ 4/ میزان
حکمت خلیل کرزی سرپرست وزارت امور خارجه امروز با نیکولای هیبرگ پتیرسن سفیرجدید کشور شاهی دنمارک برای ج.ا. افغانستان ملاقات، تعارفی نمود.
در جریان این ملاقات سرپرست وزارت امور خارجه به سفیر کشور شاهی دنمارک خوش آمدید گفته، از حمایت آن کشور از افغانستان ابراز امتنان نمود.
سفیر دنمارک نیز به حمایت دوامدار کشوراش از افغانستان تاکید نمود.
همچنان  دو طرف در مورد روند صلح، مبارزه با تروریزم، اهمیت انتخابات، موضوعات دوجانبه و چندجانبه و مسایل منطقه یى صحبت و تبادل نظر نمودند. احمدی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL