08 ثور 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

جلسۀ شورای عالی محو پولیو با اشتراک نماینده گان وزارت های ذیربط دایر گردید

جلسۀ شورای عالی محو پولیو با اشتراک نماینده گان وزارت های ذیربط دایر گردید

کابل۵ حمل باختر مجلس شورای عالی محو پولیو با اشتراک نماینده...

معاون رییس جمهور: دشمنان مردم افغانستان، بدون هیچ گونه ملاحظۀ باید سرکوب شوند

معاون رییس جمهور: دشمنان مردم افغانستان، بدون هیچ گونه ملاحظۀ باید سرکوب شوند

کابل 5ثور باختر معاون رییس جمهور امروز سر پرست وزارت دفاع...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل باختر 5 ثور
داکتر غلام فاروق وردک امروز بعنوان وزیر جدید دولت در امور پارلمانی، توسط قانونپوه سرور دانش معاون رییس جمهور، به مسؤلان و کارمندان آن وزارت معرفی شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، معاون رییس جمهور در برنامۀ معرفی وزیر جدید دولت درامور پارلمانی، بر نقش مؤثر و سازنده آن وزارت در راستای تحکیم رابطه بین دو قوۀ مجریه و مقننه تأکید ورزید.
معاون رییس جمهور با اشاره به اهمیت جایگاه و نقش وزارت دولت در امور پارلمانی منحیث تنظیم کنندۀ روابط بین دو رکن اساسی دولت گفت: هر نظام سیاسی متکی به تفکیک قوا است و تفکیک قوا نحوۀ تعامل بین ارکان سه گانه دولت را تعیین می کند.
دانش انسجام و هماهنگی میان قوای ثلاثه دولت را در شرایط حاضر نهایت ضروری و مؤثر خواند و افزود که تعامل میان حکومت و پارلمان در پیشبرد امور باید براساس ساختاری تنظیم شود که اهداف ملی را به صورت عالی تأمین نماید.
معاون رییس جمهور با اشاره به کارکرد گذشته و نقش کلیدی غلام فارق وردک در دیگرادارات دولتی، تصریح کرد که وزارت دولت در امور پارلمانی هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ تسهیلات لازم اداری در رابطه میان دو قوۀ مقننه و مجریه نقش اساسی دارد.
داکتروردک نیز با ابراز خرسندی از اعتماد هیأت رهبری حکومت و حضور معاون رییس جمهور در این برنامه، گفت که بر اساس هدایات و راهنمایی های رهبری حکومت و درچارچوب قوانین، سعی می کند وظایف خویش را به صورت صادقه در راستای تحقق اهداف ملی انجام دهد.‏

کابل 5ثور باختر
معاون رییس جمهور امروز سر پرست وزارت دفاع و رییس ستاد ارتش کشور، را به منسوبان آن وزارت معرفی نمود.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر خبر میدهد،  در مراسمی که به همین مناسبت در وزارت دفاع ملی برگزار شده بود قانونپوه سرور دانش معاوندوم  رییس جمهور نخست شهادت سربازان اردوی ملی در قول اردوی 209 شاهین را تسلیت گفته و به روان شهدای نیروهای امنیتی و به خصوص شهدای قول اردوی شاهین درود فرستاد.
قانونپوه دانش گفت که اردوی ملی کشور اردوی با افتخاری است که از جان، مال و نوامیس ملی با سپر کردن سینه خود حراست می کنند و سربازان دلیر اردوی ملی به عنوان مدافعان عزت و غرور ملی در بین مردم افغانستان از جایگاه بلندی برخور دار اند.
قانونپوه سرور دانش در برنامه معرفی طارق شاه بهرامی بعنوان سرپرست وزارت دفاع و شریف یفتلی بعنوان رییس ستاد ارتش کشورگفت: آنانی که بدون هیچ ملاحظۀ مردم و سربازان فداکار وطن را به خاک و خون می کشند، باید بدون هیچ گونه ملاحظۀ سرکوب و نابود شوند.
سرور دانش به همین هدف تأکید کرد که رهبری وزارت دفاع باید بازنگری در استراتژی دفاعی، ارتقاء ظرفیت و تجهیز نیروهای امنیتی، مبارزه با فساد، جلوگیری از مداخلات سیاسی در اردوی کشور وملی سازی نیروهای امنیتی را در صدر اولویت های خود قرار دهد.
قانونپوه دانش افزود که ملت افغانستان همیشه حامی و پشتیبان واقعی نیروهای امنیتی کشور بوده است و باید ساختار نیروهای امنیتی کشور نیز ملی شود و مشارکت ملی اقوام در تمام سطوح نیروهای امنیتی کشور عملی گردد.
در این جلسه، سرپرست وزارت دفاع ملی و رییس ستاد ارتش کشور ضمن ابراز امتنان از اعتماد هیأت رهبری حکومت، تعهد سپردند که مطابق هدایت و رهنمایی های رهبری حکومت و خواست مردم افغانستان تلاش می کنند مسئولیت های شان را به صورت صادقانه پیش برند.
آنان همچنین تأکید ورزیدند که با تشخیص اولویت اساسی برای تقویت انسجام صفوف نیروهای امنیتی کشور به خصوص اردوی ملی، تلاش می کنند که با رفع کاستی های موجود، سنگر مبارزه با تروریزم و دشمنان مردم افغانستان همچنان مستحکم نگهدارند.

کابل باختر 5 ثور
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزباسیدخالدهاشمی والی کاپیساوقوماندان امنیه آنولایت ملاقات نمود.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر، دراین دیدارکه شماری ازسناتوران نیزحضورداشت ،والی کاپیسا پیرامون وضعیت امنیتی واجتماعی وتطبیق برنامه‌های انکشافی دربخش‌های مختلف آن ولایت معلومات ارائه نموده ،افزودکه باهماهنگی وهمکاری مردم وتفاهم بزرگان باحکومت ونیروهای دلیرامنیتی ،وضعیت امنیتی بهترگردیده وزمینه خوب سرمایه گذاری درآنولایت مساعد می باشد.
هکذاسیدخالدهاشمی والی کاپیسا ازموقف گیری های ملی مجلس سنادرقبال مسایل مهم ملی ابرازقدردانی نموده خاطرنشان ساخت که بزرگان ولایت کاپیسا همواره ازتصمیم گیری های شورای ملی به صورت اخص مشرانوجرگه حمایت نموده ومی نمایند.
همینگونه قوماندان امنیه آن ولایت با مطرح ساختن برخی مشکلات اطمینان دادکه منسوبین دلیرامنیتی درتامین امنیت مردم ولایت کاپیساازهیچگونه سعی وتلاش دریغ نخواهدکرد.
متعاقباً نایب مشرانوجرگه نقش مردم ومتنفذین قومی رادرتامین امنیت موثردانسته ، متعهد گردید که موارد یاد شده را با مسوولان مطرح بحث قرار می دهد.

کابل باختر 5 ثور
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول، وزیرعدلیه به یک سلسله پرسشهای سناتوران پاسخ ومعلومات ارائه نمود.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر،اما در نخست ، ازسالروزبعثت پیامبربزرگوار اسلام ؛حضرت محمد مصطفی(ص) یاد آوری گردیده این روز به کافه ملت مسلمان جهان تبریک گفته شد واظهارامیدواری گردید که به مناسبت این روز مبارک درمیهن عزیزافغانستان صلح وثبات دایمی برقرارشده؛ مردم مسلمان افغانستان درفضای اخوت وبرادری دینی به زندگی صلح آمیزشان ادامه دهند.
ازوزیرعدلیه درحالیکه معین وزارت دولت درامورپارلمانی نیزحضورداشت ؛ سناتور محمد حسن هوتک وسایراعضا سوالاتی را مبنی بر چگونگی فعالیت احزاب سیاسی درمطابقت به قوانین نافذه، منابع مالی آنها ؛ نداشتن گروه های نظامی ، فعالیت غیرقانونی وموضعگیری های خلاف منافع ملی ، توهین رهبران ازسوی برخی احزاب، حضور وفعالیت های غیر معیاری برخی احزاب؛ چگونگی فعالیت نهادهای اجتماعی ،عدم نشر یک تعداد قوانین به شمول قانون منع خشونت علیه زنان، قانون منع آزار واذیت زنان واطفال وقانون خانواده، طی مراحل نشدن دوسیه های نسبتی محبوسان به وقت وزمان آن وبرخی مسایل دیگر مطرح شد.
داکترعبدالبصیرانور وزیرعدلیه گفت مطابق به قانون موجود احزاب ؛ شصت ودو حزب سیاسی عملاً درکشور فعالیت داشته وفعالیت یازده حزب دیگر که شرایط قانونی را تکمیل ننموده بودند ؛ متوقف شده است وافزود دررابطه به فعالیت های ممنوعه احزاب سیاسی درقانون اساسی کشوربه صراحت تذکرداده شده است که احزاب سیاسی فعالیت های ذیل را انجام داده نمیتوانند: پیروی ازاهداف متناقض احکام دین مقدس اسلام وارزش های مندرجه قانون اساسی ،استفاده ازقوه یاخشونت،تحریک به تعصبات قومی ،نژادی ،سمتی ومذهبی، ایجادخطرمشهود دربرابرحقوق وآزادی های فردی وبرهم زدن عمدی نظم وامنیت عامه، داشتن تشکیلات نظامی ،وابستگی سیاسی وتمویل ازمنابع خارجی می باشد ودرصورتیکه اسناد مستند در رابطه به این مسایل ؛ به دسترس این وزارت قرار گیرد؛ وزارت عدلیه میتواند این قضایای را غرض پیگیری به ارگانهای عدلی وقضایی محول نماید.
وزیرعدلیه گفت شماری ازاحزاب سیاسی نظربه مشکلاتی که موجود است فعالیت های شان مطابق تمام مواد قانون برابر نمی باشد که به زودی وزارت عدلیه سیمینار دو روزه را درزمینه تدویر وبه مسوولان احزاب سیاسی تفهیم می نماید که فعالیت های شانرا مطابق قانون احزاب سیاسی ؛ پیش ببرند وخواهان همکاری حکومت وتعدیل برخی مواد قانون مذکور نیز شد .
داکتر انور به پاسخ سوالی که همواره حزب همسبتگی ملی خلاف منافع ملی عمل نموده ودست به توهین رهبران، افراد واشخاص می زند گفت که این حزب دروزارت عدلیه ثبت وراجستر نبوده وفعالیت غیرقانونی انجام می دهد ایجاب نماید که ازسوی ارگانهای ذیربط به سارنوالی معرفی گردد.
وزیرعدلیه گفت پنج عنوان قانون که ازسوی شورای ملی تصویب گردید هنوز دراداره امور ریاست جمهوری قرار دارد وتاحال غرض نشربه جریده رسمی ازسوی آن اداره فرستاده نشده است.
قابل ذکر است که پاسخ های وزیر عدلیه قسماً مورد قناعت اعضای مجلس قرار نگرفت وقرار شد که مساله احزاب در آینده از طریق کمیسیون مربوط ووزارت عدلیه مورد غور وبر رسی بیشتر قرار گیرد.
درمباحث آزاد جلسه، ضمن ابرازتسلیت گفتن نسبت شهادت چندتن ازمنسوبین پولیس محلی درولسوالی خواجه بهاوالدین ولایت تخار ووفات پدر فیض محمد عثمانی وزیرارشاد حج واوقاف ؛ازاستعفای وزیردفاع ملی ولوی درستیزی به عنوان یک فرهنگ خوب تمجید گردید به همین ترتیب گفته شد درحالیکه کادرهای ورزیده ومسلکی زیادی درصفوف اردوی ملی وجود دارد نیازآن نمی رفت که یک منسوب پولیس به صفت سرپرست وزارت دفاع ملی قرارگیرد.
به همین ترتیب تاکید به عمل آمد درحالیکه اطلاعات کشفی واستخباراتی قبلی درموردتهاجم دشمن برقول اردوی شاهین وجود داشت ولی از آن جلوگیری نشد و باید آنانیکه مرتکب غفلت جبران ناپذیر وظیفوی شده اند جهت بازپرس به مراجع عدلی وقضایی معرفی شوند.
اعضای سنا درحالیکه تظاهرات وراه پیمایی های صلح آمیزرا مطابق به قانون ؛ حق شهروندان افغانستان خواندند ؛به آتش کشیدن تصاویررهبران حکومت وحدت ملی وخواست شماری افراد مبنی براینکه میدان هوایی بین المللی حامدکرزی دوباره به نام قبلی اش مسمی گردد را به باد انتقاد گرفته اظهارداشتند نبایدبرخی حلقات به خاطرمنفعت جویی شخصی به اقدامات بپردازند که روحیه وحدت ملی را خدشه دار سازد وبه مسایل اختلافی دامن بزنند.
سناتوران روی سفروزیردفاع ایالات متحده امریکا به کابل وصحبت هایش نیز تماس گرفته گفتند ازآن ، چنان برداشت می شودکه جنگ درکشورادامه خواهدیافت و حکومت و مردم افغانستان باید برای دریافت راه حل ها دست به کارشوند اعضای مجلس علاوه کردند درحالیکه به جهانیان آشکاراست که تمامی مراکز ورهبری گروه های هراس افگن درخاک پاکستان قراردارد باید امریکا بادرنظرداشت این حقیقت انکارناپذیر، اقدامات عملی را علیه آن کشورتروریست پرور مدنظربگیرد.
هکذا درجلسه ازظاهرشدن انجنیرگلبدین حکمتیارامیرحزب اسلامی افغانستان دریکی ازولایات مشرقی کشوراستقبال به عمل آمده تاکیدصورت گرفت که حکومت وحزب اسلامی برای عملی شدن تمامی مواد موافقتنامه که به صلح وامنیت کشور بیانجامد مساعی به خرچ دهند.
برخی اعضا ازمنسجم شدن مجاهدین درکشور علیه دسایس سازمان جهنمی آی اس آی نیز ابراز نظر نموده ازحکومت بویژه شورای امنیت ملی کشور خواسته شد تادر تحکیم امنیت سرحدات افغانستان باپاکستان و جلوگیری ازورود تروریستان وحشی توجه جدی مبذول شود ،همچنان ازعدم حضور متدوام شماری ازسناتوران درجلسات عمومی وکمیسیونها انتقاد به عمل آمده گفته شد که باید در آینده در مورد اعضای غیر حاضر؛ تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
نایب اول مجلس درجمع بندی مواردیادشده گفت استعفای دومقام بلندپایه امنیتی کشوربه دلیل حادثه قول اردوی شاهین علی رغم اینکه یک فرهنگ خوبی است تا مقاماتی که به وظایف شان کوتاه می آیند باید انصافاً از این فرهنگ پیروی کنند واظهارامیدواری نمود که بایددرپست های خالی؛ افرادمتجرب،توانا وشایسته مقرر شوند .
محمدعلم ایزدیارضمن تاکید برهماهنگی ویکپارچگی میان رهبران،قوای سه گانه دولت ومردم کشور؛خواستارآن شد که نبایدبه اقداماتی متوسل شدکه مصلحت ومنافع ملی درکشوررا زیان بار سازد،همچنان ازحکومت وحزب اسلامی خواست تابرتوافق نامه موجود عمل نمایند وتاکیدورزید که حادثه قول اردوی شاهین به طورهمه جانبه بررسی گردد وغفلت کننده گان به مراجع مربوط معرفی شوند.
همین گونه جلسه قطع جنگلات درولسوالی برمل ولایت پکتیکا ازسوی نظامیان پاکستانی را به کمیسیونهای مربوطه راجع نمود تا از طریق مقامات حکومتی آنراپیگیری نمایند.
در اخیر موافقتنامه میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری هنددرمورد استرداد مجرمین به داخل یک مقدمه و22ماده ، که ازسوی ولسی جرگه تصدیق شده است ؛ به جلسه معرفی شد وغرض مطالعه به کمیسیون مربوطه راجع گردید.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL