05 حوت 1396

RSS Facebook

اعلانات

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی
کابل باختر 5 حوت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دیروز با بزرگان، نمایندگان و متنفذین ولایت هلمند که جهت اشتراک در مراسم افتتاح کار پروژه تاپی به ولایت هرات آمده بودند، دیدار نمود. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر: ابتدا، حیات الله حیات والی هلمند آغاز کار پروژه تاپی را به رئیس جمهور و تمام ملت افغانستان تبریک گفت. وی افزود، مردم هلمند با تمام قوت از تطبیق این پروژه حمایت میکنند. سپس حیات مایار منشی شورای ولایتی هلمند از رئیس جمهور سپاسگزاری نمود که پروژه مهم تاپی را از تصور به عمل مبدل ساخت. وی همچنین مشکلات کمبود در تشکیل پولیس، ماستر پلان شهری، غصب زمین ها، اعمار پل، تجهیز شفاخانه ها، جلوگیری از کشت کوکنار، معارف و سایر بخش های دیگر را با رئیس جمهور شریک ساخت. بعد از شنیدن معلومات آنان، رئیس جمهور کشور از حمایت بزرگان و مردم هلمند از پروژه تاپی سپاسگزاری نمود و در راستای تطبیق این پروژه حمایت مردم را مهم دانست. وی افزود، بعد از تکمیل کجکی دوم و مدیریت آب در هلمند، در پهلوی تولید برق، سطح آب نیز اضافه خواهد شد. رئیس جمهور کشور به والی هلمند هدایت داد تا با بزرگان این ولایت به کابل آمده و مشکلات خویش را در حضور وی با وزارت خانه ها و مسوولان زیربط شریک سازند، تا در روشنی امکانات راه حل های اساسی جستجو شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور گفت، برای سنگ رخام هلمند و سایر صادرات باید بازاریابی صورت گیرد و امکانات و فرصت های موجود در هلمند با همکاری مردم طی برنامه های منظم به بهره برداری سپرده شود. احمد ضیا احمدی
کابل باختر 5 حوت محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دیروز در ولایت هرات با شماری از بزرگان و اعضای شورای ولایتی قندهار دیدار کرد و مشکلات و پیشنهادات آنان را در عرصه های امنیت، انکشاف و معارف شنید. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر:در این نشست نخست توریالی ویسا والی کندهار به نمایندگی از مردم کندهار صحبت نمود و افتتاح کار پروژی تاپی را به رئیس جمهور غنی تبریک گفت و گزارش کارکردهای اداره ولایت قندهار را به رئیس جمهور ارائه نمود. والی قندهار گفت، برنامه میثاق شهروندی که یکی از برنامه های بنیادی انکشافی می باشد به گونه شفاف در ولایت قندهار در حال تطبیق است و افزود که به خاطر حل مشکلات مردم دیدارهای هفته وار میان روسای ادارات ولایت و مردم برگزار می گردد و روی دریافت راه حل برای مشکلات بحث صورت می گیرد. ویسا افزود که مردم ولایت قندهار در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در راستای تامین امنیت پروژه های زیربنایی به خصوص پروژه تاپی آماده هرگونه همکاری می باشند. وی بیان داشت که عملیات بزرگی را که ولایت های قندهار، هلمند، ارزگان و زابل را دربر می گیرد، به منظور سرکوب مخالفین راه اندازی خواهند کرد. والی قندهار همچنان از رئیس جمهور خواست تا احداث بندهای کوچک آب گردان، ساخت تعمیر برای شماری از ولسوالی ها آن ولایت و دقت در تخصیص بودجه انکشافی برای ولایت قندهار در اولویت های کاری حکومت قرار گیرد. حاجی سیدجان خاکریزوال رئیس شورای ولایتی قندهار و سارنوال محمدعیسی یکی از بزرگان قومی آن ولایت در صحبتی از تلاش های رئیس جمهور برای تطبیق پروژهای زیربنایی تشکر کردند و گفتند از فرصت های به وجودآمده باید مدبرانه و موثر استفاده صورت گیرد. آنان مشکلات و پیشنهادات شان را در عرصه های معارف، نبود زمینه کار برای جوانان، سهمیه حج بیت الله شریف و انکشاف با رئیس جمهور شریک ساختند. سپس رئیس جمهور غنی با تشکر از حمایت های مردم قندهار از برنامه های حکومت گفت، مشکل سهمیۀ حج برای ولایت قندهار با مسوولین در میان گذاشته می شود و هدایت لازم در این مورد داده خواهد شد. همچنان رئیس جمهور گفت شهر قندهار شامل 9 شهری است که به صورت اساسی انکشاف داده می شود و برنامه ریزی برای انکشاف شهرها صورت گرفته است. رئیس جمهور گفت، بودجه انکشافی برای ولایت قندهار بر اساس تخمین های جدید در نظر گرفته خواهد شد. وی افزود اصلاحات در وزارت معارف به پایان می رسد و مشکلات معارف به صورت اساسی حل می گردد. رئیس جمهور غنی گفت، بازارهای آسیای مرکزی برای میوه قندهار باز می شود و نیز بازار برای میوه افغانستان در هند ایجاد شده است، بناً نیاز است تا برای صادرات میوه قندهار پلان اساسی روی دست گرفته شود. احمد ضیا احمدی
کابل باختر 5 حوت محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت همراه شان دیروز از سوی معاون رئیس جمهور ترکمنستان در سلیم چشمه ترکمنستان مورد استقبال گرم قرار گرفت و کودکان به استقبال از آن ها دسته های گل اعطا نمودند. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر: سپس، محمداشرف غنی رئیس جمهور کشور، رئیس جمهور ترکمنستان، صدراعظم پاکستان و وزیر دولت هند در امور خارجی به منظور اشتراک در مراسم اختتامیۀ کار تاپی در تالار مراسم که در آن هیئت های بلندپایۀ چهار کشور و دیپلومات های خارجی نیز حضور داشتند، حضور یافتند. قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در صحبتی به رئیس جمهورکشور و سران کشورهای حاضر در مراسم خوش آمدید گفت و تطبیق پروژۀ تاپی را به آنها تبریک گفت. وی اضافه کرد که ترکمنستان ضمن تطبیق پروژۀ تاپی، پلان تطبیق پروژه های تاپ انتقال لین برق 500 کیلوولت که از ترکمنستان به افغانستان و سپس به پاکستان میرسد، خط ریل تورغندی و پلان احیای فایبر نوری را دارد. رئیس جمهور محمدوف اظهار داشت که ترکمنستان منابع غنی گاز را دارا میباشد و سیاست صادرات گاز این کشور مسیر های صادراتی را تعقیب مینماید و این موضوع در اولویت ماست. وی افزود، افتتاح پروژه های زیربنایی یک فصل جدیدی را گشوده است و خط گاز نمایانگر این سیاست می باشد. وی گفت، پروژه تاپی برای انکشاف پایدار کشور های مربوط (افغانستان، پاکستان و هند) و تامین نیازمندی های انرژی شان مفید است. به گفته او، این پروژه برای توسعه اقتصاد منطقه، و تامین صلح و ثبات و در راستای ایجاد فرصت های کاری، نقش ارزندۀ را ایفاء خواهد نمود. رئیس جمهور ترکمنستان از بانک انکشافی آسیا بخاطر تمویل سایر پروژه‌های مربوط به تاپی سپاسگزاری کرده گفت: پروژه فایبر نوری نیز از جانب وزارت مخابرات ترکمنستان با افغانستان و پاکستان موفقانه انجام خواهد یافت. وی اظهار داشت که کشورش در عرصه ترانسپورت نیز با افغانستان روابط و همکاری‌های خوب دارد و خط آهن ترکمنستان، تاجکستان و افغانستان نمایانگر روابط خوبی ترانسپورت میان ماست. وی افزود که خط آهن 13 کیلومتر تورغندی بیشتر توسعه خواهد یافت. محمدوف گفت، خطوط آهن در عرصۀ نقل و انتقال اموال میان کشورها نقش موثری را ایفاء خواهد نمود و به خصوص صادرات اموال افغانستان را به کشور های منطقه و جهان آسان‌تر خواهد ساخت. رئیس جمهور ترکمنستان یادآور شد که از طریق بندر ترکمن باشی جهت وصل نمودن افغانستان با ترکیه و اروپا تسهیلات فراهم خواهد شد. وی افزود، در عرصه انکشاف با افغانستان و کشورهای منطقه، خط آهن ترکمنستان نمایانگر همسایگی خوب است. رئیس جمهور محمدوف گفت، ترکمنستان در عرصۀ انرژی نیز با افغانستان همکاری های خوبی دارد، زیرا افغان ها از چندین سال بدین سو از این برق با نرخ مناسب استفاده مینمایند که در این راستا همکاری ها بیشتر افزایش خواهد یافت و استیشن های بیشتر ایجاد خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان در مراسم اختتامیه کار پروژۀ تاپی سخنرانی کرده گفت، امروز ما همکاری‌های منطقه یی را مشترکاً جشن گرفتیم و افغانستان مرکز وصل این همکاری هاست. وی به رئیس جمهور ترکمنستان به خاطر سیاست بي طرفانه و برگزاری موفقانۀ مسابقات المپیک آسیا تبریک گفت که باعث ایجاد روابط خوب در منطقه گردیده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور از اراده نیک ترکمنستان در عرصه تطبیق پروژۀ تاپی قدردانی کرده گفت: ترکمنستان نخستین کشوری است که ظرفیت افغانستان را منحیث نقطه اتصال درک کرد و در این راستا سرمایه گذاری نمود. از همین جهت تصور تاپی به عمل مبدل گردید و قابل لمس شد. من آغاز کار این پروژۀ مهم را به تمام چهار کشور سهیم ابراز میدارم. محمد اشرف غنی از مدیریت خوب و تلاش های حکومت ترکمنستان در عرصه اتصال پروژه تاپی نسبت به افغانستان سپاسگزاری کرد. وی از رئیس جمهور قربانقلی بردی محمدوف خواست تا کارمندان این پروژه را تقدیر نماید زیرا آنان نه تنها به ترکمنستان، بلکه برای افغانستان، پاکستان و هندوستان کار کرده اند. رئیس جمهور کشور از رئیس جمهور ترکمنستان قربانقلی بردی محمدوف تشکر کرد که پروژۀ تاپی را به دهلیز اقتصادی و انکشافی مبدل نموده است. وی افزود، سیاست افغانستان سیاست اتصال است نه جدایی و ما میخواهیم با تمام همسایه‌گان خویش روابط مناسب همکاری منظم اقتصادی داشته باشیم. رئیس جمهور کشور اظهار داشت، افغانستان بار دیگر به مرکز همکاری کشور های منطقه مبدل میگردد. وی گفت، شهر های ما آزاد و مرتبط بودند و متفکرین ما نیز با متفکرین کشور های منطقه روابط خوب داشتند، نیاز است تا ما درک آن را داشته باشیم. رئیس جمهور گفت، با تطبیق پروژه‌های اقتصادی، تمام مردم ولایات زیربط به آسایش خواهند رسید، زیرا آسایش اقتصادی باعث ایجاد آسایش فزیکی، اجتماعی و سیاسی میشود. رئیس جمهور از صدراعظم پاکستان بخاطر تعقیب نمودن این پروژه تشکری کرده گفت، این پروژه نمایانگر این است که کشور های منطقه به نتیجه مشترک آسایش اقتصادی رسیده اند و امید است تا با تکمیل شدن این پروژه به صدها پروژه دیگر زمینه مساعد گردد. محمد اشرف غنی رئیس جمهورکشور گفت، تاپی تنها یک پروژه و دهلیز اقتصادی نیست، بلکه اساس آن دورنمایی است که باعث گذاشتن نقطۀ پایان به ناامنی، فقر و بی کاری میگردد. وی افزود، توسعه پایداری این چهار کشور نه تنها نمایانگر موجودیت امکان عصر طلایی خواهد بود بلکه این امر را به اثبات خواهد رسانید که این امر قابل اجرا است. سپس صدراعظم پاکستان شاهدخاقان عباسی در مراسم متذکره سخنرانی نموده گفت، پروژۀ تاپی یک فرصت ویژه است. وی از رئیس جمهور ترکمنستان به دلیل مبدل ساختن لوله گاز به دهلیز انرژی و انکشافی تشکر نمود و این پروژه را برای توسعه و انکشاف منطقه مهم دانست. وی افزود، ما همه در این راستا موفق و برنده هستیم و از ترکمنستان، افغانستان و هند برای آغاز و تطبیق این پروژه ستایش کرد و این پروژه را برای افغانستان سودمند دانست زیرا ایجادگر سایر پروژه‌های دیگر خواهد گردید. مبشر جواد اکبر وزیر دولت هند در امور خارجی در مراسم اختتامیۀ پروژه تاپی در خاک ترکمنستان سخنرانی نموده گفت، افتخار میکنم که امروز دست آورد مشترک داریم. ما در خدمت همدیگر و همکار هم هستیم و هرقدر همکاری افزایش یابد همان قدر برای منطقه سودمند است. وی گفت، صدراعظم هند به این باور است که فرصت های همکاری در منطقه افزایش یابد و عناصر نا امنی در منطقه نابود گردد و پروژۀ تاپی به این دلیل زیاد مهم است که تاپی جغرافیه و فرصت است و هند در این راستا کمک های تخنیکی بیشر را فراهم خواهد نمود. وی اظهار داشت که بدون رهبری خوب رئیس جمهور ترکمنستان تاپی به حقیقت مبدل شده نمی توانست. او افزود، فایبر نوری بدیل و مثال خوبی برای راه ابریشم است. تاپی یک کلید است و باور به این است که این یک دست آورد خوبی خواهد بود. در پایان این مراسم در حضور داشت رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان، صدراعظم پاکستان و وزیر دولت هند در امور روابط خارجی، میان نماینده‌‌های افغانستان، ترکمنستان و پاکستان تفاهمنامه های دو جانبه به امضاء رسید. سپس رئیس جمهور کشور در برنامۀ که از جانب رئیس جمهور ترکمنستان به استقبال از آن ها و سران و هیئت بلند رتبه کشورهای اشتراک کننده راه اندازی گردیده بود اشتراک نمود و بعد از ظهردوباره به کشور برگشت.

کابل باختر 4 حوت
حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه دیروز در نشستی در جمع محصلین پوهنتون امریکایی افغانستان در کابل، در مورد روند صلح افغانستان معلومات داد.
به اساس معلومات دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه به آژانس باختر، در این نشست معین سیاسی وزارت امور خارجه گفت: مردم افغانستان، بعد از سال ها جنگ و بدبختی به صلح و ثبات فراگیر ضرورت داشته و در روند صلح هیچگاه از حقوق و آزادی های مردم، تمامیت ارضی و سایر اصول پذیرفته شده ملی، فروگذاشت نخواهد شد. وی با اشاره به تدویر دومین نشست پروسه کابل که قرار است به زودی در  28 فبروری سال جاری برگزار گردد؛ یادآور شد که در پروسه ملی گذار به سوی صلح باید به حقوق همه اقشار جامعه احترام صورت گیرد.
به گفته منبع: در این نشست معین سیاسی به سؤالات محصلین نیز پاسخ داد. ختم/ جاوید روشان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL