31 سرطان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

۱۱ داعشی در ولایت جوزجان، به نیروهای امنیتی تسلیم شدند

۱۱ داعشی در ولایت جوزجان، به نیروهای امنیتی تسلیم شدند

کابل ۳۱ سرطان باختر ۹ عملیات مشترک تصفیوی، ۱۰۱ عملیات...

حسینه صافی : موزیم ملی بیانگرهویت ملی و فرهنگی کشورمیباشد

کابل باختر31 سرطان حسینه صافی سرپرست و نامزد وزیراطلاعات وفرهنگ امروزدرنشستی...

حمله انتحاری در شهر کابل رخ داد

حمله انتحاری در شهر کابل رخ داد

کابل باختر 31 سرطان در حمله انتحاری در سه راهی میدان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل باختر 31 سرطان
هیئت¬های افغان و پاکستانی به ریاست معینان وزارت¬های خارجه دو کشور، امروز جهت راه¬اندازی و فعال¬سازی گروه¬های کاری پلان عمل افغانستان-پاکستان برای صلح و همبستگی، با هم دیدار نمودند.
به اساس معلومات دفترسخنگوی وزارت خارجه به آژانس باختر، حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان طی بیانیه افتتاحیه خویش، نماینده¬های پاکستانی را خوش¬آمدید گفته، در مورد نتایج متوقع گروه¬های کاری این نشست اظهار امیدواری کرد. وی بالای تعهد افغانستان برای همکاری با پاکستان جهت نیل به صلح در افغانستان و منطقه، مجدداً تأکید ورزید.
خانم تهمینه جنجوعه نیز در جریان سخنرانی افتتاحیه، با اعلام تعهد محکم کشورش نسبت به پلان عمل افغانستان-پاکستان برای صلح و همبستگی، خاطر نشان ساخت که وی در حالی در این نشست مهم اشتراک می ورزد که کشورش دو روز بعد شاهد انتخابات خواهد بود.
به تعقیب برنامه افتتاحیه، جلسات پنج گروه کاری؛ گروه کاری سیاسی- دیپلوماتیک، گروه کاری نظامی، گروه کاری استخبارات، گروه کاری اقتصادی و گروه کاری مهاجرین آغاز گردید. ذبیح علم

کابل ۳۱ سرطان  باختر
درجلسه امروز مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصویب یک عنوان فرمان تقنینی، گزارشات کاری اجلاس اول سال هشتم  دوره شانزدهم تقنینی استماع گردید.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر،     درجلسه فرمان تقنینی شماره ۱۵۶ درمورد طرح قانون شهرسازی ومسکن که درکمیسیون‌های مشرانوجرگه مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط رئیس ومعاون کمیسیون مواصلات ومخابرات ارایه وبه اکثریت آرا مورد تصویب قرارگرفت، ناگفته نماند که قانون مذکور ازسوی ولسی جرگه رد گردیده است ومجلس سنا ضمن تصویب آن، اعضای هیئت مختلط جانب مشرانوجرگه را نیزمعین کرد تا با هیئت ولسی جرگه درخصوص این قانون مهم وحیاتی، تدویرجلسه نموده به نتیجه ی مطلوبی برسند.
بعداًطبق اجندا فشرده ی ازکارکردهای اجلاس اول سال هشتم دوره شانزدهم تقنینی مجلس سنا، توسط محمد علم ایزدیار نایب اول واستاد محمد طیب عطا منشی مجلس به شرح ذیل ارایه شد که طی این مدت ۴۰ جلسه عمومی،۵۳۲جلسه کمیسیونها و۱۱ جلسه کمیتۀ رؤسا تدویرگردیده و۱۱ عنوان قانون و ۹عنوان معاهدات، میثاق های بین المللی، پروتوکول ها وموافقتنامه ها تصویب وتاییدشده است.
همچنان دراین مدت ۵۷۷ بارمسوولان به شمول وزرا وسایرمقامات حکومتی درجلسات عمومی وکمیسیونها مورد استجواب قرارگرفته اند وبه صدها مورد عرایض وشکایات مردم وادارات حکومتی، رسیده گی شده است؛ طبق این گزارش، مجلس سنا درموارد مختلف ۳۴مورد پیام، اعلامیه وقطعنامه ها را صادرنموده و۲۷بارهیئت های مجلس ازولایات وادارات شهرکابل نظارت به عمل آورده اند. با ارایه گزارش فوق؛ مجلس سنا طبق قانون اساسی، سرازفردا اول اسد برای یکنیم ماه؛ تعطیلات تابستانی خودرا نیز اعلان کرد تا دراین مدت سناتوران به ولایات شان سفر نموده از وضع وحالات زنده گی مردم باخبر شده طرح ونظریات ایشانرا جمع آوری نمایند.
همینگونه درجلسه سناتورحاجی محمدحنیف حنفی گزارش کاری اجلاس نخست سال روان تقنینی کمیسیون سمع شکایات را ارایه نموده گفت طی این اجلاس ۴۹جلسه کمیسیون دایر ودرآن ۱۸۷۷بار مقامات حکومتی منجمله وزرا، معینان، والیان، شاروالان وقوماندانان امنیه استجواب وبه شکایات ومشکلات مردم رسیدگی صورت گرفته است، به همین ترتیب علاوه ازبحث ومطالعه ۱۴عنوان اسناد تقنینی به ۲۹۴عریضه رسیدگی گردیده ونیز۳۴۸قطعه مکتوب به ادارات مختلف حکومتی ارسال شده است. سناتور حنفی افزود دراین مدت کمیسیون سمع شکایات به ولایت نیمروز سفر رسمی داشته ودر پایتخت کشور ازادارات پاسپورت، خزینه تقاعد، محبس مرکزی پلچرخی وتصدی کاماز بازدیدهای نظارتی انجام داده است.
هکذا درجلسه امروزی، ضمن معرفی عبدالقادرنورزی که به تازگی ازسوی رئیس جمهورکشوربه حیث سناتورانتصابی، معرفی شده است، مراسم تحلیف خود را ازسوی فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس سنا به جا آورد، سناتوران ضمن استقبال از انتصاب موصوف ، ازکارکردهای خوب خانم رونا ترین سناتوراسبق، با قدر دانی یاد آوری نمودند.
درجلسه ازاحتمال اعلان آتش بس دومی ازسوی حکومت درایام عیدسعید اضحی، نیزصحبت گردید ولی گفته شد درصورتیکه تعهد راستین وپیش زمینه های مطمین برای رفتن به مصالحه ازسوی مخالفین دولت وجود نداشته باشد اینگونه آتش بس ها سودی نه بلکه ضررهای فراوان خواهد داشت ، طوریکه درعید رمضان باوصف تنفیذ آتش بس از هردو طرف، مخالفین دولت موقع آنرا یافتند تا درتشدید جنگها وقتل عام مردم وویرانی کشور وخصوصاً مسدود نمودن مکاتب ، تجدید قواه کنند ومشکلات زیادی را به بار آوردند ؛ مطلب ایشان این بود که حکومت باید پروسه صلح را توام با احتیاط کامل و پیش شرط ها پیش ببرد نه به شیوه تصادفی که مخالفین حکومت دست یابند تا با آتش بس های خام وبی نتیجه ؛ نفع سیاسی ونظامی بیشتر ببرند وبه مردم وحکومت ضربه بزنند .
استقبال ازبرگشت سترجنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری به کشوروآرزوی رفع تنشهای به میان آمده در شمال کشور ، تاکید برایجاد طرح مناسب ازسوی کمیسیون مستقل انتخابات بخاطرنامزد شدن یکتعداد افراد ازقشرذکور واناث در شوراهای ولسوالی های که نامزدان تاکنون ثبت نام نکرده باشند، محکوم نمودن انفجارامروزی درساحه لب جرخیرخانه شهرکابل که منجربه تلفات انسانی گردیدوبرخی مسایل دیگر مطرح شد.
فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه درجمعبندی جلسه، ازمسوولین وبه ویژه رییس جمهورکشور خواست تا بادرنظرداشت سوء استفاده دشمن واهداف شوم استخبارات منطقوی ازآتش بس قبلی که بامخالفین صورت گرفته بود ؛ سعی شود تا در آتش بس های بعدی؛ منفعت مردم ومصالح کشوررا طور دقیق مدنظرگرفته شود وبه طوریکجانبه وبدون مقدمه های مثبت، اعلان آتش بس نشود وافزود پیشنهادات، نگرانی ها ونظریات اعضای مجلس در خصوص آتش بس احتمالی بعدی بارهبری حکومت مطرح قرار داده خواهدشد
. موصوف از کارکردهای برجسته روناترین عضو پیشین این مجلس به نیکویی یاد آوری نموده ضمن ابراز موفقیت های بیشتر به موصوف ،اظهار داشت که مشرانوجرگه با ارج گذاری ازخدمات خانم ترین، ازنامبرده تقدیر به عمل خواهد آورد. ذبیح

31 سرطان / کابل باختر
اداره مستقل ارگان های محلی امروز به منظور حل برخی اختلافات میان باشنده های ولسوالی قره باغ ولایت کابل نشستی را زیر نام "صلح و حکومتداری خوب" برگزار کرد.
در این نشست که به همکاری یوناما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در ولسوالی قره باغ ولایت کابل تدویر یافت، ابتدا محمد عظیم ولسوال قره باغ  پیرامون وضع امنیت آن ولسوالی صحبت کرد و گفت: " امنیت در ولسوالی قره باغ تامین است اما وجود برخی اختلافات میان باشنده های این ولسوالی سبب شده است تا نام این ولسوالی در فهرست ولسوالی های نا امن قرار گیرد و زمینه فعالیت برخی حلقات هراس افگنی در این ولسوالی مساعد گردد.
وی از مراجع ذیربط خواست که پس از این نام این ولسوالی را در زمره ولسوالی های ناامن محسوب نکنند، زیرا ذکر کلمه ناامن سبب میشود که تطبیق پروژه های انکشافی نیز در این ولسوالی عملی نشود.
همچنان شیرشاه اوریاخیل رئیس شورای مردمی ولسوالی قره باغ صلح را ضامن آیندهء بهتر شهروندان کشور عنوان کرد و افزود که در راستای تامین صلح باید طرفین درگیر منازعه بخاطر منافع ملی با فداکاری از برخی اختلافات بگذرند  و از در گفتگو به حل اختلافات بپردازند.
به همین ترتیب مولوی کفایت الله عضو شورای علما، داکتر مصدق رئیس شورای انکشافی و اسماعیل سهاگ رئیس شورای جوانان آن ولسوالی صحبت کردند و دیدگاه هایشانرا پیرامون موضوع ارائه نمودند.
سپس مولوی دین خبر رئیس شورای صلح ولایت کابل صحبت کرد و از باشنده های آن ولسوالی خواست که با وحدت و یکپارچگی در راستای تامین صلح و حل اختلافات تلاش کنند.  در اخیر محبوب الله  محبی پس از استماع مشکلات باشنده های آن ولسوالی صحبت کرد و از عموم باشنده های کشور خصوصاً مرکز و ولسوالی های آن خواست که با درک مسئولیت ایمانی و وجدانی در راستای تامین صلح، ثبات و امنیت به گونه مشترک کار کنند و راه را برای پیشرفت و ترقی کشور هموار سازند.
وی پس از صحبت پیرامون صلح و مزایای آن، همکاری های همه جانبه اداره ولایت کابل را در حل مشکلات و اختلافات میان باشنده های ولسوالی قره باغ متعهد شد.# نثار "ایثار"

کابل 31سرطان باختر
محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، امروز ضمن افتتاح و به بهره‌برداری سپردن سرک‌های نساجی بگرامی و سیدنورمحمد شاه، با بزرگان و متنفذین منطقۀ سید نورمحمد شاه مینه، احمدشاه بابا مینه و بگرامی شهر کابل دیدار کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در مراسمی که بدین مناسبت در منطقۀ بگرامی شهر کابل برگزار گردیده بود، ابتدا عبدالله حبیب‌زی سرپرست شاروالی کابل ، در مورد سرک‌های متذکره و سایر پروژه‌های زیر کار معلومات داده، گفت که با احداث و بهره‌برداری این سرک‌ها و کانال‌ها، بندش جاده ها در این میسر کاهش می‌یابد و مشکل تجمع آب‌ها به گونۀ اساسی حل شده است و با استفاده از آن، تحرک اقتصادی نیز به وجود خواهد آمد.
حبیب‌زی افزود که اسناد خریداری متروبس‌ها به تدارکات رفته است و ساخت استیشن‌ها و سایر تاسیسات آن امسال تکمیل می‌گردد و این سرک‌ها و سایر جاده‌های کابل، به گونه ستندرد و با کیفیت احداث شده است. وی پیشنهاد کرد که به منظور تسریع پروژه‌های انکشافی و بهترساختن کیفیت آن، شیوه های تدارکاتی آن تغییر یابد و آنانی که کار خوب می‌کنند، از طریق داوطلبی مقید مراجعه کنند و همچنان به خاطر نظارت بهتر پروژه‌ها، وزارت مالیه در زمینه استخدام همکاری نماید.
سپس، سمیع الله ستانکزی رئیس منتخب وکلای زون شرق کابل ضمن خوش‌آمدید به رئیس‌جمهور، گفت که سال گذشته به‌خاطر کیفیت پائین، این سرک‌ها پس از احداث تخریب شد و مشکلات مردم بیشتر گردید، اما این مرتبه، با احداث اساسی آن، مردم خرسند بوده و مشکلات‌شان به گونه اساسی حل شده است.
ستانکزی حمایت خویش را از رئیس‌جمهور در مقابل غاصبان و زورمندان ابراز کرد و خواهان قیرزی سرک‌های ناحیه‌ها و گذرها نیز گردید.
بعدا،ً خاطره اسحاق‌زی عضو شورای ولایتی کابل ضمن خوش‌آمدید به رئیس‌جمهور، مشکلات و پیشنهادات مردم را در زمینه‌های نبود کانالیزاسیون، کمبود کلنیک‌ها و شفاخانه‌ها، کمبود معلمان مسلکی، ایجاد برنامه‌های خودکفایی برای زنان و بازگشت کنندگان، نبود پارک‌ها و هدیرۀ بزرگ و ایجاد مکتب نسوان بیان کرد و همچنان گفت که مردم در کنار شما در مقابله با زورمندان ایستاده اند و در شرایط کنونی افغانستان، به رئیس‌جمهوری قاطع مانند شما نیاز است.
محمداشرف غنی رئیس‌جمهور بعد از استماع خواست‌ها و پیشنهادات، خطاب به آنا گفت که این سرک‌ها و پروژه‌های مشابه به آن، هدیۀ خاص حکومت نیست، بلکه  این حق مردم بالای حکومت است. وی افزود که سیستم‌های پاسخگو و ارائه کنندۀ خدمات به مردم را به‌‌وجود خواهیم آورد.
رئیس‌جمهور خاطرنشان‌کرد که کابل را همواره مردم آن حفاظت کرده اند، از همین جهت از هرشهروند گذر، کوچه و ناحیه تشکر می‌کنم.  وی افزود که تحت هیچ شرایطی، زورمند و غاصبین قابل پذیرش نیستند و ما با حمایت مردم، به غصب و زور، با پایان می‌دهیم.
رئیس‌جمهور کشور گفت که جهاد را مردم افغانستان کامیاب ساختند، دشواری‌های مهاجرت و دفاع از وطن را نیز همین مردم متقبل شده‌اند، پس توزیع قانونی و عادلانۀ زمین، حق غاصبین نه، بلکه حق مردم، نیروهای امنیتی و دفاعی و خانواده های شهدای قوای مسلح است. اسناد و قباله‌های غاصبین و زورمندان جعلی بوده و قابل پذیرش نیست.
رئیس‌جمهور تصریح‌کرد که کابل به نظم ضرورت دارد و کابل فعلی را به کابل زمان بابرشاه مبدل می‌کنیم تا در زیبایی‌هایش مردم شعر بسرایند. وی افزود که کابل به انکشاف متوازن نیاز دارد، به مناطقی که توجه صورت نگرفته است، از این پس در اولویت قرار خواهند گرفت.
محمداشرف غنی گفت که شرق کابل، آیندۀ کابل است، بناً در زمینۀ انکشاف آن توجه اساسی صورت می‌گیرد. وی افزود که ما تعهد خویش را مشترکاً در راستای تامین قانون اساسی و عدالت تجدید می‌کنیم و آنانی که در برابر قانون و عدالت ایستاده می‌شوند، با حمایت مردم جلوشان گرفته می‌شود.
رئیس‌جمهور غنی به ارگان‌های مربوطه در خصوص اهدای زمین برای ایجاد هدیرۀ بزرگ و اعمار یک باب مکتب نسوان و احداث پل چهل متره، هدایت داد. وی افزود که حکومت برای مدیریت دریای کابل تدابیر ویژه را روی‌دست دارد و برای شهروندان کابل و خانواده های‌شان، از پل محمودخان الی تنگی غارو، پارک تفریحی اعمار می‌شود.
رئیس‌جمهور گفت که مردم ما خواهان حاکمیت قانون، تامین عدالت و تحکیم صلح هستند. وی افزود که در روزهای آتش‌بس، مردم برای طالبان آغوش برادری باز کردند، زیرا آنان خواستار برادری می‌باشند.
رئیس‌جمهور افزود که برای تامین صلح در کشور، به سطح کشورهای اسلامی و بین‌المللی، اجماع ملی میان آمده است و با حمایت مردم، به صلح پایدار و باعزت، خواهیم‌ رسید، زیرا ملت عظیم ما فرهنگ تحمل دارند و افغانستان، خانۀ مشترک همه ماست.
در پایان این مراسم، مردم زون شرق ولایت کابل، لوح تقدیر را به رئیس‌جمهور اهدا کردند و ضمن ستایش از برنامه‌های حکومت و موقف ملی رئیس‌جمهور، حمایت خویش را اعلام کردند. ذبیح

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL