31 سنبله 1398

RSS Facebook

خبر های جدید

واژگون شدن یک سه چرخه زرنج در ماهیپر

واژگون شدن یک سه چرخه زرنج در ماهیپر

کابل/ ۳۱ سنبله/ باختر ده عضو یک خانواده که سرنیشینان...

انفجار در پروان جان یک زن را گرفت

انفجار در پروان جان یک زن را گرفت

چاریکار/31 سنبله/ باختر در اثر انفجار یک سرگلوله هاوان در ساحه...

کار بازسازی شاهراه مزارشریف-جوزجان آغاز شد

کار بازسازی شاهراه مزارشریف-جوزجان آغاز شد

مزارشریف/ 31 سنبله/ باختر مسوول ریاست فواید عامه بلخ از آغاز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


۱۰۰ روز
۱۰۰ روز

۱۰۰ روز (442)

کابل باختر/20/ جوزا
قوماندان قوای هوایی میگوید که روند انتقال موادحساس انتخاباتی ازسوی نیروهای هوایی کشور تا فردا تکمیل خواهد شد.
به گزارش آژانس باختر ، جنرال عبدالوهاب وردک قوماندان قوای هوایی که امروز دریک نشست خبری درکابل سخن میگفت اظهار داشت که نیروی هوایی کشور برای تامین امنیت دور دوم انتخابات که تاچهار روز دیگر برگزار میشود آماده گی کامل دارد، ضمناً آماده انتقالات نیز میباشد.
این مقام بلند پایه قوای هوایی افغانستان همچنان گفت که نیروی هوایی کشور همانگونه که دوراول انتخابات درقسمت اکمالات مواد حساس به گونه خودکفا عمل کرد دردور دوم نیز با استفاده از امکانات خود این روند را تعقیب نمود و قراراست تا فردا روند انتقال مواد حساس انتخاباتی به ولایت های کشور ازسوی آن قوا تکمیل گردد.
جنرال عبدالوهاب وردک اضافه داشت که نیروی هوایی کشور درروز انتخابات این روند را از هوا زیر نظر خواهد داشت و تدابیر ویژۀ امنیتی ازسوی این قوا روی دست گرفته شده است.
وی اضافه داشت که امکانات قوای هوایی درحال حاضر درسطح است که بتواند بر نیازمندی های عاجل درکشور پاسخ گوید و پیلوتان ما با استفاده از هواپیما های ترانسپورتی و هلیکوپتر ها درروند انتقالات و امنیت انتخابات سهم خواهند گرفت .
جنرال وردک یاد آور شد که نیروهای آیساف و ائتلاف نیز آماده گی همکاری اند و هرگاه ضرورت شود ازطریق قوماندانی مشترک سوق واراده از آنها کمک گرفته میشود مگر درحال حاضر چنین نیاز دیده نمیشود.
همچنان دراین نشست خبری جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت که نیروهای اردوی ملی با تجارب اندوخته شده از دور اول انتخابات دردور دوم با مسوولیت پذیری بیشتر عمل خواهند کرد.
به گفته عظیمی، در دور انتخابات تنها یکصدو نود هزار تن از نیروهای اردوی ملی درقسمت تامین امنیت انتخابات توظیف شده اند.
گفتنی است که برای تامین امنیت انتخابات چهار صد هزار نیروی امنیتی به وظایف گماشته خواهند شد.

کابل باختر19 جوزا
بنیاد شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور به رهبری احمد ولی مسعود، امروز از تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله،عبدالله حمایت کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: درمحفلی که به همین مناسبت برگزار شده بود، احمدولی مسعود از تیم متذکره خواست  در صورت پیروزی به خواست های مردم توجه جدی صورت گیرد.
داکتر عبدالله، عبدالله ضمن آنکه از حمایت برخی احزاب سیاسی ازتیم اصلاحات وهمگرایی قدردانی نمود گفت: ما درمیان مردم خواهیم بود .

کابل باختر 19 جوزا
باشنده گان کابل با حال وهوای انتخابات بی صبرانه  انتظار بیست وچهارم جوزا را می کشند.
برخی ازاین شهروندان با شوق وعلاقمندی فراوان بخاطر رفتن به پای صندوق های رای جهت تعیین رئیس جمهورآینده کشور بی صبرانه انتظار فرا رسیدن روزانتخابات را می کشند، اما برخی دیگری به این باور اند که همه کارو بار روزمره مردم درچنین وضعیت درحالت تعطیل نسبی قرار گرفته است .
داد الله دکاندار مندوی شهر کابل می گوید، دراین روزها کارو بار آنان با رکود نسبی قرار گرفته ، مردم کمتر به خریداری اشیای مورد نیاز شان می پردازند ، وداد وستدد در بازار مندوی کمرنگ شده است .
این فروشنده درحالیکه با علاقمندی فراوان می خواهد که درانتخابات شرکت کند وبه شخص موردنظرش رایش  را استعمال نمایند ، به این باوراست که پس از برگزاری انتخابات دوردوم ریاست جمهوری بازار مندوی دو باره رنگ و رونق خود را می گیرد.
عبدالحی یکی از دست فروشان شهر کابل به خبرنگار آژانس باختر گفت: باآنکه کار وبار وی دراین روز ها رونق خو د را از  دست داده است، اما از اینکه شرایط برایش مساعد شده تا به فرد دل خواه اش درانتخابات ریاست جمهوری رای بدهد، فخر می کند.
درحالیکه اکثر اصناف درصحبت با خبرنگار آژانس باختر درشهر از کاهش کاربارشان بخاطر آمد آمد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری یاد آوری کردند ، اما موضوع انتخابات را ترجیح میدهند ومی گویند، فقط انتخابات است که می تواند  آیندۀ مردم را به سوی سعادت ونیکبختی رقم بزند و آنان بی صبرانه انتظار بیست وچهارم جوزا را می کشند .
عبدالمقیم باشندۀ ولسوالی سروبی ولایت کابل به آژانس باختر گفت که اهالی آن ولسوالی نیز در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بدون هیچ نوع هراس شرکت مینمایند وبا ورمند اند که یگانه راه رسیدن به موفقیت مردم وتعالی کشور شرکت در انتخابات است .
میرزامحمد باشندۀ ولسوالی پغمان ولایت کابل گفت: با گذشت هر روز علاقمندی مردم اعم اززن ومرد آن ولسوالی  نسبت به انتخابات بیشترشده ومردم پغمان آماده شرکت درانتخابات اند.
به هرصورت از شور وشوق وعلاقمندی  شهروندان کابل چنین وانمود میگردد که اکثریت مطلق مردم  بدون هیچ گونه هراسی درانتخابات شرکت مینمایند وبرای  تعیین زعیم آینده کشور رای میدهند، زیرا آماده گی شباروزی نیروهای  امنیتی  مردم را نسبت به تامین امنیت روز انتخابات دور دوم ریاست جمهوری نیز باور مند ساخته است .

کابل باختر/ 18/ جوزا
به سلسله مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ، داکتر اشرف غنی احمدزی نامزد ریاست جمهوری امروز درجمع اهالی چهارقلعه وزیر آباد ناحیه دهم شهر کابل برنامه های کاری اش را بیان داشت.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، درگردهمایی که به همین مناسبت با حضور برخی از هواخواهان و مردم اهالی چهارقلعه وزیر آباد برگزار شده بود، داکتراشرف غنی احمدزی برنامه های کاری خود را بیان نموده گفت: د رصورت پیروزی تیم تحول و تداوم مشکلات مردم این ساحه رابرطرف خواهد نمود.

کابل باختر 17  جوزا
برخی از شهروندان از طرفداران نامزدان ریاست جمهوری می خواهند تا درجریان پیکارهای انتخاباتی از حرف های  ناپسند و وارد کردن اتهام نسبت به تیم های یکدیگر بپرهیزند.
آنان می گویند، عدم رعایت فرهنگ پیکار های انتخاباتی از جانب طرفداران دونامزد ریاست جمهوری درکشوربه وحدت ملی صدمه وارد میکند.
داکتر غلام فاروق احمدی شهروند کابل به آژانس باختر گفت: حامدکرزی رئیس جمهور کشور برای تامین وحدت ملی  تلاش های فراوانی به خرچ دادو در حدودسیزده سال گذشته افغانستان را به مثابه خانه مشترک افغان ها مبدل  کرد وتامین وحدت ملی یکی از دست آوردهای مهم جمهوری اسلامی افغانستان در سیزده سال گذشته شمرده می شود و باید رئیس جمهور آینده  کشور نیز به این نیاز اساس کشور ما توجه داشته  باشد وبیش از همه برای حفظ تامین وحدت ملی کارنمایند.
داکتر غلام فاروق احمدی مدعی است که در برخی از پیکار های انتخاباتی دیده می شود که تعدادی از طرفداران حتی همپیمانان نزدیک به دونامزد ریاست جمهوری  نسبت به همدیگر حرف های رکیک وناسزا به زبان می آورند و احساسات هموطنان ما را جریحه دار می سازند .
وامید مردم  را از انتخابات ونامزدان ریاست جمهوری برای حفظ تامین وحدت ملی قطع مینمایند.
وی گفت هریک از این دو نامزد ریاست جمهوری با تیم های  شان در کشور طرفداران زیادی  دارند وهرگاه یکی از این دوتیم مورد اهانت ویا اتهام قرار بگیرد کتلۀ عظیمی  ازمردم افغانستان متاثر می شوند.
نوراحمد باشنده ناحیه سیزدهم شهر کابل به این باوراست که اتهام وارد کردن طرفداران دو تیم انتخاباتی ریاست جمهوری به همدیگر سبب دل شکستگی مردم برای شرکت در انتخابات می گردد.
راضیه معلم دریکی از مکاتب  شهر کابل  درصحبت با خبرنگار آژانس باختر،  از اعضای تیم انتخاباتی هر دونامزد خواست تا فرهنگ پیکارهای انتخاباتی را رعایت نمایند زیرا برای مردم ما بیش از هر چیز دیگر وحدت ملی با ارزش میباشد .
وی گفت، بالاخره مردم  در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در 24 جوزا نیزشرکت مینمایند که یگانه راه ترقی ، سعادت مردم وکشورشان رفتن به پای صندوق های رای است ودشمنان درکمین نشستۀ افغانستان نمی خواهند تا مردم ما به این موفقیت وپیروزی دست یابند.
این خواست شهروندان درحالی بیان می گردد که اخیراً برخی از  طرفداران نزدیک به نامزدان ریاست جمهوری به آدرس تیم های  همدیگر حرف های  رکیک وناسزا را از طریق رسانه ها  ونیز دراجتماعات مردم ابراز کرده اند .

جمعه ، 16 جوزا 1393 ، 02:53

داکتر اشرف غنی به قندهار رفت

Written by manager

کابل باختر/ 16/ جوزا
داکتر اشرف غنی احمدزی نامزد ریاست جمهوری امروز درجمع هوا خواهانش به قندهار رفت .
به گزارش آژانس باختر ، در گردهمایی که به همین مناسبت برگزار شده بود، داکتر اشرف غنی احمدزی برنامه های کاری خود را درمیان هوادارانش اظهار داشت.

کابل باختر/ 16/ جوزا
به سلسله مبارزات انتخاباتی دور دوم ریاست جمهوری امروز یکتعداد از احزاب سیاسی حمایت شان را از داکتر عبدالله عبدالله اعلام نمودند.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر ، وحیدالله شهرانی معاون قیوم کرزی ، محمد اکبری رییس حزب وحدت اسلامی افغانستان ، خالد پشتون رییس شورای اتفاق ودعوت وشورای آینده سازان افغانستان در همایش های جداگانه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از تیم انتخاباتی عبدالله حمایت شان را اعلام کردند.

شهرمزارشریف 13 جوزا باختر
هزاران باشندۀ ولایت بلخ درگردهم آیی درشهرمزارشریف حمایت شان را از نامزدی داکتر اشرف غنی احمدزی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ابراز کردند.
این شهروندان فقرٰ، بیکاری ،ٰ تروریزم وتبدیل شدن افغانستان به یک کشور مصرفی را ازچالش های عمده درکشور خواندند وازداکتر اشرف غنی خواستند تا در صورت پیروزی درانتخابات به این چالش ها توجه کند.
داکتر اشرف غنی احمدزی دراین گردهم آیی به مردم بلخ وعده سپرد که درصورت پیروزی درانتخابات، زمینه را برای سرمایه گذاری، ٰ بازسازی وانکشاف وتحصیل جوانان بیشتر مساعد خواهد ساخت.
او همچنان گفت که در حکومتش توجه بیشتربرای پررنگ ساختن نقش زنان در زمینه های سیاسی واجتماعی صورت خواهد گرفت.

پنجشیر باختر 13 جوزا
نشست مشترک امروز میان نیروهای امنیتی  ومقام های کمیسیون مستقل انتخابات ولایت پنجشیر برگزار گردید.
دراین نشست مقام های امنیتی آن ولایت از تامین امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اطمینان دادند.
محمد عزیز غیرت قوماندان عمومی پولیس ولایت پنجشیر به آژانس باختر گفت: دراین نشست روی چالش ها وچگونگی  تامین امنیت روند برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری گفتگو صورت گرفت وبه مقام های کمیسیون مستقل انتخابات ولایت پنجشیر اطمینان داده شد که نیروهای امنیتی آماده  تامین امنیت انتخابات در دوم هستند.

کابل باختر 13 جوزا
دکتور اشرف غنی احمدزی ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری امروز در ولایت بلخ برنامه خود را درجمع هواداران خود توضیح کرد.
به گزارش آژانس باختر ، دراین اجتماع دکتور اشرف غنی احمدزی گفت که اگر پیروز شود سلطنت های مستقل را نخواهد  پذیرفت وهیچ اداره خود مختاری وجود نخواهد داشت .
درهمین حال جمعه خان همدرد والی پکتیا صحبت کرده گفت که درصورت پیروزی دکتور اشرف غنی احمدزی صلح وثبات درافغانستان تامین خواهد شد.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL