اعتراف سیاسیون پاکستان به حضور شهروندان انکشور درجنگ غزنی

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 25/ اسد
دوتن از چهره های سرشناس سیاسی پاکستان خواستار وضاحت پیرامون چگونگی حضور شهروندان آنکشور در شهرغزنی شده اند.
بشراگوهر معاون عوامی نشنل پارتی گفته است که تاکنون یکصدو شش جسد از شهروندان پاکستانی که در جنگ های اخیر شهر غزنی کشته شده اند به پاکستان انتقال یافته است.
درهمین حال افراسیاب ختک فعال سیاسی و مدافع حقوق بشر درپاکستان از حکومت آنکشور خواسته است تا پیرامون حضور شهروندان پاکستان در جنگ های اخیر شهر غزنی وضاحت بدهد.
مطبوعات پاکستان نیز گفته اند که دهها شهروند پاکستان که عمدتاً طلاب مدارس و افراد طالبان پاکستانی اند به طرفداری از طالبان افغان به غزنی رفته اند.
شماری ازاعضای شوراهای ولایتی غزنی و زابل گفته اندکه 750 نفر از طالبان پاکستانی از مسیر ولایت های پکتیا و زابل آمده و در طرفداری از طالبان افغان علیه مردم و نیروهای دولتی درغزنی جنگیده اند.
لوی درستیز اردوی ملی هم گفته است که شهروندان خارجی منجمله شهروندان پاکستانی در کنار طالبان افغان علیه نیروهای امنیتی درجنگ بوده اند.
قوماندان امنیه غزنی میگوید که با پایان جنگ چهار روزه درغزنی اضافه از ششصد نفر از تروریستان کشته شده اند که درمیان آنها اجساد شهروندان خارجی نیز دیده میشود.
درحالیکه حرف از حضور طالبان پاکستانی درجنگ غزنی دقیق و یک واقعیت است مگر در ترکیب طلاب پاکستانی افراد ویژه سازمان های استخبارات نظامی پاکستان که ماهر در جنگ های چریکی اند نیز به جنگ به حمایت طالبان به غزنی آمده بودند.
جنگ غزنی ازسوی قوماندان ادریس که یک طالب افغان است و افراد خرم کیانی رهبری میشود خرم کیانی شهروند پنجابی پاکستان قبلاً درافغانستان کشته شده است.
اعتراف سیاسیون و رسانه های پاکستانی به حضور شهروندان آنکشور در جنگ غزنی نشان میدهدکه این جنگ یک برنامه طرح شده ازسوی استخبارات پاکستان است که درآن از شهروندان و افراد ویژه استخبارات آن کشور در پوشش طلاب مدارس از طالبان افغان حمایت صورت میگیرد.
طالبان افغان جنگ شان را درافغانستان جهاد در برابر عساکر خارجی نام گذاری کرده اند مگر خارجی های را که در کنار آنها قراردارد نگاه نمیکنند.
ختم/ صائم

back to top