رئیس جمهوری: قطعنامۀ لویه جرگۀ مشورتی صلح، تجدید عهد بر اصول و ارزش های قانون اساسی و جمهوریت است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/۱۹ اسد/ باختر

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در مراسم اختتامیۀ  لویه جرگۀ مشورتی صلح، اشتراک و سخنرانی کرد.

در این مراسم که در تالار لویه جرگه تدویر یافته بود و در آن برعلاوۀ رئیس جمهور، بانوی اول کشور، معاونان ریاست جمهوری، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور، اراکین بلند رتبۀ دولتی و شخصیت های سیاسی و جهادی نیز حضور داشتند، ابتدا قطعنامۀ ۲۵ ماده یی لویه جرگۀ مشورتی صلح، قرائت شد.

در قطعنامۀ مذکور ۳۴۰۰ تن از اعضای لویه جرگۀ مشورتی صلح،درکنار این که از روند صلحی که منجر به امنیت در کشور شود، حمایت کردند، خواستار آتش بس پایدار شدند و به خاطر رفع موانع جهت آغاز مذاکرات صلح، رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان را تایید کردند.

همچنان در این قطعنامه از طالبان خواسته شده است که مکلفیت های خود را در رهایی تمام اسیران ملکی و نظامی دولت ادا کنندو آنان را هرچه عاجل، رها کنند.

به همین ترتیب در بخشی از این قطعنامه تذکره یافته است که ارزش های اسلامی، نقش علما، نهادهای اساسی دولتی، مردم سالاری و دستآوردهای مردم افغانستان در طول دو دهۀ گذشته باید حفظ و تقویت شود.

بعداً داکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحۀ ملی و رئیس لویه جرگۀ مشورتی صلح صحبت کردو گفت که در سه روز جرگه، بحث های زنده و گرم داشتیم. این بحث ها از عمق احساس، خواست و نیاز مردم سرچشمه گرفته بود و باعث فیصله تاریخی شد که در قطعنامه انعکاس یافته است.

وی افزود: اعضای لویه جرگۀ مشورتی صلح آنچه را که به خیر افغانستان بود، با شهامت، روحیۀ وطن دوستی و وحدت ملی تصویب کردند.

داکتر عبدالله عبدالله از زحمات و تلاش های نیروهای امنیتی و دفاعی در راستای تامین امنیت لویه جرگۀ مشورتی صلح و خنثی کردن توطئه های دشمن، تشکر کردو گفت که نتیجۀ این لویه جرگه خیر دوامدار است.

سپس حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور صحبت کرد و با ابراز امتنان از رئیس جمهوری به خاطر فراخوانی لویه جرگۀ مشورتی صلح، گفت: آنچه که در قطعنامه تذکر یافته است، ما را به خیال و آرزوهایی که برای تامین صلح پایدار داریم، می رساند.

حامد کرزی گفت که صلح زندگی و عزت است و نعمت آزادی را بیشتر می کند. خدا کند ما مردم افغانستان به صلح برسیم. با آمدن صلح تمام کودکان ما اعم از دختر و پسر در شهرها و دهات به مکتب خواهند رفت و تفاوت آن این خواهد بود که دیگر والدین و خانواده ها پریشان نخواهند شد و کودکان شان زنده و با خوشحالی به خانواده های شان برخواهند گشت.

وی افزود: زنان پیشرفت بیشتر خواهند کرد، پول زیاد می شود و مردم با خوشحالی در کنار هم زندگی بهتر خواهند داشت و ما با خوشحالی به هر گوشه و کنار کشور سفر خواهیم کرد. با همسایه ها دوستی می کنیم و مداخله نمی خواهیم، با جهان دوستی می کنیم و عزت و حاکمیت ملی خود را در آن دوستی آرزو داریم، به همکاری بین المللی لبیک می گوییم و از عرق ریزی و کوشش خود، چیزهای زیادی خواهیم داشت، فقط که صلح داشته باشیم.

رئیس جمهور پیشین بر طالبان صدا کرد که جنگ را بس کنند. امروز جرگه زمینه را فراهم کرد، پس مذاکره را آغاز کنندکه همۀ ما در فضای برادری و دوستی در وطن زندگی کنیم.

سپس محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صحبت کردوبا ابراز تشکر از رئیس و اعضای لویه جرگۀ مشورتی صلح، گفت که امروز شما تاریخ را ساختید، مردم و مملکت در دو راهی قرار داشتند، شما راه را تعیین کردید. این قطعنامه تنها فیصله شما نه، بلکه قطعنامه دولت افغانستان و هر فرد افغان است.

رئیس جمهور افزود: شما افتخار افغانستان و جمهوریت استید و هر فیصله یی که در افغانستان به این تدبیر، سرعت و جامعیت باشد، ان شاءالله هیچ مانعی در سر راه ما وجود نخواهد داشت.

رئیس جمهور گفت که این وحدت ملی، اخوت اسلامی و مساوات افغانان است که زن و مرد و عالم در یک خط قرار داریم، یک چیز می خواهیم و آن تامین صلح است.

وی تصریح کرد که دیدگاه ما دیدگاه صلح، برادری و خواهری و هم‌صدایی است و بدون صلح، راه دیگری وجود ندارد.

رئیس جمهوری خطاب به اعضای لویه جرگه گفت: شما ظرفیت ملت و دولت را ثابت کردید و عظمت مردم افغانستان امروز در این تالار است و این نشانۀ وحدت ملی، باورمندی ما به قانون اساسی و نظام اسلامی جمهوریت است. نظامی که در آن همۀ ما جایگاه مساوی داریم و در عین حال می خواهیم خشونت چهل ساله به ویژه ۱۸ سال گذشته را نقطه پایان بگذاریم.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ملت و دولت که یکجا شوند، یک قوت عظیم به وجود می آید و اگر قشر سیاسی در یک صف قرار گیرد، هیچ کسی در مقابل آن ایستادگی نمی تواند.

وی اضافه کرد: امروز تعهد ملت افغانستان به جمهوریت تجدید عهد شده است. قطعنامۀ لویه جرگۀ مشورتی صلح، یک تجدید عهد بر اصول و ارزش های قانون اساسی و جمهوری اسلامی افغانستان است.

رئیس جمهور گفت: شما مردم سالاری را در عمل ثابت کردید و این برای جهان یک مثال است. واقعاً لویه جرگه بحیث یک نهاد ملی و تاریخ ساز، حیثیت خود را تثبیت کرد.

رئیس جمهوری خاطرنشان کرد که هیچ فردی خواهان تداوم خونریزی نیست، امروز که پیام صلح دادید، ان شاءالله تمام موانع دور خواهد شد. وی افزود که فیصله های شما فیصله های ملت است، هر آنچه که در قطعنامه گنجانیده شده است، عملی می شود.

رئیس جمهور گفت که نیت دولت و ملت افغانستان، بار بار ثابت شده است و این بار هم دشواری ها را در برابر صلح، دور کردیم. راه صلح، راه پر خم و پیچ است، اما هدف ما رسیدن به صلح است و ما ظرفیت رسیدن به صلح و جرات اخلاقی بیان این مطلب را داریم که جنگ راه حل نیست و تنها و تنها باید راه صلح، همدلی و همدیگر پذیری را تعقیب کنیم

رئیس جمهور از شجاعت و دلیری نیروهای امنیتی و دفاعی تقدیر کردو گفت که خواهش و امر تان را که به خانواده های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی رسیدگی صورت گیرد، از دل و جان قبول داریم و آنرا عملی خواهیم کرد.

وی گفت که جرات علما و تعبیرشان از عنعنات و اصول مقدس دینی ما موجب افتخار ماست و فراموش نخواهیم کرد که فتوای متفقه علمای ما بود که راه برای صلح باز کرد و امروز یکبار دیگر از علمای کرام خواهش می کنم به همان قوتی که ایستاده شده بودند، توصیه های صلح را به طالبان کنند.

رئیس جمهور از تعهد و جرات بزرگان و متنفذان و از این که زنان افغان از خودشان نمایندگی می کنند و حقوق خویش را می خواهند، تقدیر کردو گفت که زن افغان امروز نیاز به ترجمان ندارد و دارای موقف واحد ملی و اسلامی است.

 محمد اشرف غنی گفت که امروز انتخاب به دست طالبان است، امروز طالبان نشان بدهند که از آتش بس سرتاسری ترس ندارند و خواهش لویه جرگه را به آتش بس سرتاسری و خدمات سرتاسری قبول کنند. مردم افغانستان طالبان را به حیث یک واقعیت قبول دارند، اکنون طالبان باید تنوع و وحدت مردم افغانستان را بپذیرند.

وی گفت که جرات بزرگ و جهاد اکبر در صلح است، جنگ غیر از بدبختی، درد و رنج چیز دیگری به ارمغان نمی آورد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: جامعه بین المللی برای ما وضاحت دادند که موافقت پنهانی با طالبان ندارند و این که آیا بر یک هدف مطلوب که یک افغانستان مستقل، آزاد، دموکراتیک، متحد و واحد در صلح بین خود و با دنیا باشد و ظرفیت حفظ و توسعۀ ارزش ها و دستآوردهای دو دهۀ گذشته را داشته باشد، در کنار ما قرار خواهند داشت، با یک صدا پاسخ دادند که با شما هستیم.

رئیس جمهوری گفت: ضرورت واضح است که ما راه خود را با جرات و آگاهی تعقیب کنیم و اگر باز هم خطرات آمد، دوباره بحث ملی خود را آغاز می کنیم.

رئیس جمهور در باره پیشنهاد های لویه جرگۀ مشورتی صلح گفت: امروز حکمی امضا می کنم که از صلاحیت من بلند بود و اکنون بر اساس اجماع و فیصله اخلاقی تان، حکم رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان را امضا می کنم و آنان رها خواهند شد.

وی افزود: در قسمت خواست دیگر تان مبنی بر این که آن عده افسران و نظامیان کشور که در اثر غفلت وظیفه یی در حبس قرار دارند، رها شوند، باید گفت که به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا قبلاً ۱۲ هزار محبوس را به شمول محبوسان نیروهای امنیتی و دفاعی که میعاد حبس شان از پنج سال کم بود، مورد بخشش قرار دادم و رها شدند و به افتخار ۲۸ اسد سالروز استرداد استقلال کشور، خواست تان را در قسمت رهایی آنان عملی خواهم کرد.

رئیس جمهور تاکید کرد که ارادۀ ملی و قوت نظام محکم است، ما در خطر فروپاشی قرار نداریم و می توانیم این صلح را به نتیجه برسانیم و آغوش ملت افغانستان به اندازۀ بزرگ است که برای طالبان در آن جای وجود دارد.

رئیس جمهور کشور گفت: ضرور است که با وحدت، هماهنگی و همدلی بتوانیم مشکلات را تحلیل و جمع بندی کنیم و به نتیجه برسیم.  

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در اخیر سخنانش تصریح کرد که در قسمت حکومت‌داری اقدامات صریح و اصولی انجام داده است و با هر گونه فساد، مبارزه ملی خواهد کرد.

#

 

back to top