مردم از فیصله های لویه جرگه مشورتی صلح استقبال می کنند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل- 20 اسد باختر
مردم در مورد فیصله های لویه جرگه مشورتی صلح نظریات مختلف دارند. برخی موافق اند و شماری هم مخالف.
انیس گل، مادر شفیق الله سرباز21 ساله یی که در ناحی، مارمل ولایت بلخ شهید شد، با فیصله لویۀ جرگه که برای بهبود وضعیت فعلی کشوراست ،موافق است . وی می گوید :" هرچه زدو تر در کشور صلح برقرار شود بهتر است تا دیگر هیچ مادری مثل من به سوگ فرزندش ننشیند."
به گفتۀ موصوف همۀ مردم از جنگ و ناامنی خسته اند وصلح می‌خواهند. وی به عنوان یک مادر داغدار از طالبان خواست، به جنگ و برادر کشی پایان بدهند."
این جرگه برای آن برگزار شد که ۴۰۰ زندانی طالبان که دوسیه های جرایم شان سنگین دارند،رییس جمهوری کشور رهایی انان را در حیطه صلاحیت خود ندانست، برگزار شد چون این چهارصد زندانی کسانی هستند که در کشتار جمعی، جنایت جنگی و ضدبشری دست داشته اند و به حبس ابد و اعدام محکوم شده اند. طالبان خواهان آزادی این زندانیان شدند و گفته بودند که رهایی آنان حاضر به مذاکره با حکومت نیستند. برخی از مردم از تصمیمی که در جرگه گرفته شد، نا راض اند و می گویند کسی حق ندارد که قاتل مردم را ببخشد .
محمد عیسی باشنده پنجشیرکه اکنون در شهر کابل تکسی رانی می کند می گوید که سه فرزند خود را در انفجارهای جداگانه از دست داد .
وی همچنان می گوید حالا دیده شود که طالبان به وعده خود عمل می کنند یا خیر؟ و یا هم این پول هنگفت که از بودجه ملی در برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح رسید همه هدر خواهد رفت .
احمد سعیدی، کارشناس مسایل سیاسی در تماس تیلفونی با خبرنگارآژانس باختراظهار داشت: ممکن است پس از تشکیل لویه جرگه، تصمیم های این جرگه تاثیر نسبی بر روند صلح داشته باشد، اما منجر به صلح و آتش بس دایمی نخواهد شود.ماری

back to top